Materiály a konštrukcie pre obytné podkrovie

Materiály a konštrukcie pre obytné podkrovie

23. 05. 2011
Zdieľať

Zobytnenie podkrovia je stále atraktívnym riešením bytovej otázky. Či už ide o využitie priestoru pod strechou na rodinnom dome, napríklad u rodičov, alebo na bytovom dome, kde sa nachádza prázdna povala, či nad plochou strechou vytvorením nadstavby.

Podkrovný priestor sa oveľa viac prehrieva, preto nešetrite na maximálne kvalitnej izolácii v správnom zložení a hrúbke. Na dosiahnutie požadovanej hrúbky izolácie, (odporúča sa minimálne 20 cm) použite dve vrstvy, aby sa obmedzil vznik tepelných mostov. Ak budete izolovať z interiéru, je dôležité, aby izolačný materiál presne sadol medzi krokvy. Z tohto hľadiska je vhodné použiť izoláciu zo sklenej minerálnej vlny, ktorá sa prispôsobí nerovnostiam v strešnej konštrukcii, a pružné minerálne vlákna vyplnia medzikrokvový priestor. Polystyrén a produkty z kamennej minerálnej vlny sú vhodné skôr na zateplenie nad krokvami. Výber izolačného materiálu by mal zohľadňovať aj tvar strechy, tepelnoizolačné, zvukovoizolačné a požiarnobezpečnostné požiadavky.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Zateplenie šikmých striech sa realizuje:
nad krokvami – je najvýhodnejšie z hľadiska eliminácie tepelných mostov,
medzi krokvami – je to najčastejšie využívaný spôsob,
medzi krokvami a pod nimi – ak nie je možnosť vytvoriť izoláciu nad krokvami, na eliminovanie tepelných mostov sa odporúča táto možnosť,
iba pod krokvami – využíva sa menej.

(foto: Kontrakting krov hrou)

(foto: Kontrakting krov hrou)

Inšpirácia pre tých, ktorí chcú izolovať strechu z exteriéru, aby mohli v interiéri priznať konštrukciu krovu, neznižovali si tiež podchodné výšky vrstvami izolácie a vyhli sa prípadným tepelným mostom. Základom je hambálková konštrukcia s vrcholovou väznicou, respektíve dvoma stredovými väznicami a s krokvami uloženými na pomúrniciach. Na nosnej konštrukcii krovu je celoplošný záklop priznaný v interiéri. Na záklope je uložená parozábrana a nadkrokvová tepelná izolácia z drevovláknitých dosiek v troch vrstvách, chránených na povrchu poistnou hydroizoláciou a krytinou.

(foto: Kontrakting krov hrou)

(foto: Kontrakting krov hrou)

V stavebníctve sa čoraz častejšie spomínajú trvalo udržateľné zdroje v súvislosti z obavami o vyčerpanie surovinových a energetických zdrojov a tiež z hľadiska znečisťovania ovzdušia výrobou. Dôležitá je aj zdravotná neškodnosť materiálov použitých na výstavbu, ktorá sa premieta do vývoja nových stavebnín na organickej báze.
Tepelná izolácia z drevovláknitých nelisovaných dosiek je vyrobená z krátkych jemných vlákien mäkkého dreva s využitím pary a vysokej teploty. Spojivami sú tu prírodné živice a vodoodpudivé látky z prírodných produktov, ktoré zabezpečujú hydrofobizáciu dosiek. (parafíny)

(foto: Kontrakting krov hrou)

(foto: Kontrakting krov hrou)

Problematické, ale zároveň dôležité sú detaily parozábrany. Keď sa parozábrana ukladá na drevený záklop, je nutné v miestach nad pomúrnicami vynechať v záklope medzeru, ktorou sa parozábrana pretiahne do interiéru na železobetónový veniec a následne sa prilepí špeciálnym lepidlom. Parozábrana musí byť okolo každej prestupujúcej konštrukcie (okolo krokvy, klieštiny) utesnená flexibilnou páskou. Dôležité je tiež parozábranu nalepiť na štítové murivo a v tom prípade sa vynechá škára v záklope po celej dĺžke štítu.

Materiály a konštrukcie pre obytné podkrovie

1011412
Icopal

JCP šindle patria do skupiny ľahkých strešných krytín, preto sú vhodné nielen na novostavby, chaty, ale aj na rekonštruované objekty. Po uplynutí životnosti pôvodných asfaltových šindľov ich možno jednoducho aplikovať priamo na pôvodnú strešnú krytinu.

Materiály a konštrukcie pre obytné podkrovie

1011413
Icopal

JCP šindle sa skladajú z nenasiakavej nosnej vložky – sklenenej rohože so zvýšenou plošnou hmotnosťou, ktorá je z oboch strán obalená asfaltovou krycou vrstvou zo špeciálneho oxidovaného asfaltu. Vrchnú stranu šindľov pokrýva farebný keramizovaný granulát. Výhodou keramického granulátu je lepšia odolnosť asfaltovej vrstvy proti poveternostným vplyvom a predĺženie životnosti strechy. Povrchová úprava JCP šindľov vytvára veľmi účinnú ochranu asfaltovej hydroizolácie proti atmosférickému starnutiu, prelietavému ohňu, proti mechanickému poškodeniu a ultrafialovým lúčom.

Materiály a konštrukcie pre obytné podkrovie

1011430


Ekologická izolácia Unifit na šikmé strechy je vyrobená z prírodných materiálov, bez formaldehydu, akrylátov a farbív. Okrem tepelnotechnických, zvukovoizolačných a protipožiarnych vlastností, zlepšuje aj kvalitu vzduchu v interiéri. (foto: Knauf Insulation)

Ekologická izolácia Unifit na šikmé strechy je vyrobená z prírodných materiálov, bez formaldehydu, akrylátov a farbív. Okrem tepelnotechnických, zvukovoizolačných a protipožiarnych vlastností, zlepšuje aj kvalitu vzduchu v interiéri. (foto: Knauf Insulation)

Ekologická izolácia Unifit na šikmé strechy je vyrobená z prírodných materiálov, bez formaldehydu, akrylátov a farbív. Okrem tepelnotechnických, zvukovoizolačných a protipožiarnych vlastností, zlepšuje aj kvalitu vzduchu v interiéri.

 

Kategória: Nezaradené
Tagy: izolácia materiály podkrovie šindle strecha
Zdieľať článok

Diskusia