Nové okno KALYPSO Evolution pre pasívne a nízkoenergetické domy

Nové okno KALYPSO Evolution pre pasívne a nízkoenergetické domy

19. 03. 2007
Zdieľať

S pojmom energeticky pasívny dom sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie. V čom spočíva jeho výnimočnosť, vďaka ktorej je prezentovaný v rôznych médiách? Je to predovšetkým v tom, že umožňuje výrazne znížiť spotrebu energie na vykurovanie a prevádzku – a to do takej miery, že nepotrebuje konvenčné vykurovanie či klimatizáciu. Svojou úspornosťou šetrí aj prírodné zdroje. Ako teda funguje?— Komerčná prezentácia spoločnosti Kalypso —

Pasívny dom je charakteristický obvodovým plášťom s nadštandardnými tepelnoizolačnými vlastnosťami a veľmi vysokou mierou jeho vzduchotesnosti. Nepretržitá výmena vzduchu bez citeľného prúdenia, hluku a prachu a nutnosti otvárať okná je zabezpečená riadeným vetraním. Jeho súčasťou je zariadenie na tzv. rekuperáciu, ktoré získava späť tepelnú energiu z odvádzaného opotrebovaného vzduchu.


Nové okno KALYPSO Evolution pre pasívne a nízkoenergetické domy

85247

Energeticky pasívne domy potrebujú o 85-95 % menej vykurovacej energie ako domy súčasnej výstavby (ročná merná spotreba tepla na vykurovanie pasívneho domu je maximálne 15 kWh/m2.a). Jeho spotreba tepelnej energie je tak nízka, že bez straty komfortu možno vynechať bežné vykurovacie systémy. Pri tomto systéme vykurovania sa ráta s pasívnym využitím tepla vytváraného zdrojmi v dome (elektrospotrebiče, obyvatelia domu a pod.) a získavaním slnečnej energie ako obnoviteľného zdroja vnikajúcej cez sklá okien alebo zachytávanej kolektormi a premieňanej na tepelnú či elektrickú energiu.Ročná spotreba energie na vykurovanie
druh stavby štandardné panelové domy novostavby nízko-
energetické domy
pasívne domy
Ročná spotreba energie na vykurovanie cca 200 kWh/m2/rok 100 kWh/m2/rok 50
kWh/m2.K
15 kWh/m2/rok
prestup tepla cez okno Uw > 2,8 W/m2.K Uw < 1,7 W/m2.K Uw < 1,0 W/m2.K Uw < 0,8 W/m2.K


Okno v pasívnom dome

Keďže okná sú významným kompozičným prvkom budov, ich umiestnenie, tvar, rozmer, členenie, materiál a farebnosť výrazne ovplyvňujú celkové estetické pôsobenie, treba im venovať zvýšenú a osobitú pozornosť, obzvlášť pri pasívnych domoch. Pýtate sa, prečo?

Pretože okno je svojou geometriou tvaru náročná a materiálovo zložitá konštrukcia, no z hľadiska tepelných strát, ktoré je treba samozrejme minimalizovať, je to zároveň stále najslabší článok obvodového plášťa. Na tepelnotechnickú kvalitu okennej konštrukcie majú zásadný vplyv tri základné faktory – zasklenie, profily a spôsob osadenia okna resp. jeho montáže. Podcenením jedného z týchto troch faktorov sa nedosiahne žiadaný a očakávaný výsledný efekt, preto je skutočne nutný výber kvalitného výrobku od výrobcu s tradíciou a skúsenosťami. Pre pasívne domy sa objavil na trhu výrobok, ktorý je spojením kvality, dokonalosti a tradície – nové okno KALYPSO Evolution.


Zasklenie okna KALYPSO Evolution

Izolačné trojsklo Super energy, celkovej hrúbky 36mm, sa skladá z troch skiel s hrúbkou 4 mm a z dvoch nimi tvorených uzavretých „medzpriestorov“, ktoré sú vyplnené vzácnym plynom kryptónom. Tento plyn má nižší súčiniteľ tepelnej vodivosti ako vzduch ako aj bežne používaný plyn argón, čím sa znižuje vedenie tepla v plynovej vrstve a zvyšujú sa tepelnoizolačné vlastnosti zasklenia. Oproti bežným zaskleniam má Superenergy tzv. teplé dištančné rámiky z nerezu – materiálu s vylepšeným tepelným odporom. Súčiniteľ prestupu tepla tohto zasklenia má hodnotu 0,5 W/m2.K. Tento typ zasklenia takisto spĺňa podmienku vzťahujúcu sa k celkovej priepustnosti slnečného žiarenia, ktorá má byť 50% a viac.

Nové okno KALYPSO Evolution pre pasívne a nízkoenergetické domy

85243

Izolačné dvojsklo KLASICKÉ
(Ug=2,8 W/m2.K)


Nové okno KALYPSO Evolution pre pasívne a nízkoenergetické domy

85244

Izolačné dvojsklo STANDARD
(Ug=1,1 W/m2.K)


Nové okno KALYPSO Evolution pre pasívne a nízkoenergetické domy

85245

Izolačné dvojsklo SUPER ENERGY
(Ug=0,5 W/m2.K)

Okenný rám a krídlo okna KALYPSO Evolution

Rám a krídlo nového okna je tvorený osemkomorovým plastovým profilom stavebnej hĺbky 82mm. Technickou špecialitou sú integrované hliníkové výstuhy priamo extrudované s profilom už vo výrobnom procese. Komory profilu sú takmer rovnako široké, pričom dve zvislé steny komôr sú tvorené priamo hliníkovými výstuhami. Tieto výstuhy majú najmä nosnú funkciu – zabezpečujú statiku celého okna. Toto usporiadanie zaručuje nízku hodnotu súčiniteľa prestupu tepla rámu s krídlom 0,98 W/m2.K.

Často dominuje predstava, že energeticky úsporné okenné profily sú príliš masívne. Avšak okrem mierne väčšej stavebnej hĺbke sú profily na pohľad rovnako vysoké ako pri bežných plastových systémoch, teda elegantné a subtílne.

Vylepšením okna KALYPSO Evolution sú tri roviny tesnenia medzi rámom a krídlom. Dve dorazové tesnenia, štandardne používané pri bežných oknách, sú doplnené o tretie stredové tesnenie, čo je ďalším dôkazom dokonalosti detailov.

Montáž okien KALYPSO Evolution


Nové okno KALYPSO Evolution pre pasívne a nízkoenergetické domy

85246

Z hľadiska tepelných strát je dôležitý spôsob osadenia okna v otvore – utesnenie škáry medzi rámom a murivom, zateplenie ostenia, detail prekladu a parapetu. Okno musí s tepelnou izoláciou obvodového plášťa vytvárať súvislú tepelnoizolačnú vrstvu. Aj keď sa môže zdať osadenie okna ako bezproblémové, vhodné je prenechať túto prácu odbornej firme, ktorá takéto okná dodáva. Zlá montáž môže totiž znehodnotiť výsledný efekt aj technicky dokonalého výrobku. Pri samotnej montáži sa musí klásť dôraz najmä na kvalitu a vzduchotesnosť. Pri tomto okne vám okrem nadštandardného produktu ponúkame aj kvalitnejší typ montáže s použitím izolačných pásov a pások – parozábran. Tesnenie z polyuretánovej peny v špáre je ochránené parozábranou, ktorá zabraňuje zhromažďovaniu vlhkosti a následnej tvorbe plesní. Opäť dokonalá technická detailnosť pre vás.

Okno budúcnosti

Súčasná moderná architektúra pri snahe o zvýšenie vnútornej svetelnej pohody zväčšila podiel presklených plôch na plášťoch budov, ktorý dosahuje 40 až 50 % plochy obvodových stien. Pri novom okne KALYPSO Evolution sa netreba obávať rizika prílišného zvýšenia tepelných únikov pri zaskleniach väčších plôch.

Stúpajúci záujem verejnosti o energeticky úsporné bývanie a technické možnosti znižovania energetickej náročnosti spôsobujú, že sa prvoradá pozornosť v oblasti energetickej efektívnosti budov venuje predovšetkým budovám na bývanie. Túžba po bývaní v zdravom prostredí, ako aj uvedomelom šetrení energií a prírodných zdrojov sú dnes prirodzenou snahou mnohých ľudí. Blízkou budúcnosťou sú pasívne domy a ich neodmysliteľnou súčasťou okná novej generácie KALYPSO Evolution ako spojenie premyslenej detailnosti, dokonalosti, kvality, ekologickosti a estetiky.

Kategória: Nezaradené
Tagy: kalypsopr
Zdieľať článok

Diskusia