Teplo pre všetky zmysly (2. časť)

Teplo pre všetky zmysly (2. časť)

29. 09. 2010 Zdieľať

Kozub či kozubová pec sa dnes stávajú prakticky neoddeliteľnou súčasťou každej premyslenejšej novostavby rodinného domu. Dôvody nie sú iba praktické, napríklad cenová výhodnosť palivového dreva, ale aj estetické či pocitové – teplo z ohniska sa totiž dá vnímať očami a podľa použitého paliva aj čuchom.

— Advertorial spoločnosti ROMOTOP spol. s r. o. —


Teplo pre všetky zmysly (2. časť)

284344
Romotop

Niečo je v povetrí
Pretože spotreba vzduchu na horenie je pomerne vysoká (1 kg dreva pri 20-percentnej vlhkosti spotrebuje na dokonalé spálenie asi 8 m3  vzduchu, čo je pri hodinovej dávke paliva 2,5 kg až 20 m3 ), z tohto dôvodu dnes pece bývajú vybavené centrálnym prívodom vzduchu. Ten umožňuje privádzať spaľovací vzduch z exteriéru, z technických miestností, z povale alebo z pivnice.

Hlavným argumentom v prospech tohto riešenia je fakt, že pec neodoberá z interiéru už ohriaty vzduch. Navyše , kvalita vzduchu v obytných priestoroch sa neznižuje, neklesá ani jeho prirodzená vlhkosť a obsah kyslíka – a práve suchý vzduch býva typickou výhradou odporcov kozubov a pecí. So stúpajúcim podielom výstavby energeticky úsporných domov sa, navyše, do hry dostáva problematika riadeného vetrania alebo rekuperácie. Takto technologicky vybavené domy sú extrémne citlivé na výmenu vzduchu v interiéri. Vďaka centrálnemu prívodu vzduchu pec nie je závislá na množstve vzduchu v interiéri a nepôsobia na ňu výkyvy tlakových pomerov v interiéri spôsobené kuchynským digestorom či rekuperačnou jednotkou.

 

Správny kozub na správnu príležitosť
Predtým, než si zadovážite kozubovú pec, je potrebné si ujasniť, či chcete priestor vykurovať rýchlo s tým, že pec po vyhasnutí aj rýchlo vychladne. V tomto prípade je vhodná plechová pec, ktorá zabezpečí teplo v miestnosti za niekoľko minút. Plechová kozubová pec so svojimi vlastnosťami sa hodí skôr na vykurovanie rekreačných zariadení a chát, v ktorých priestor potrebujeme rýchlo vykúriť, nie je však potrebné kúriť v ňom dlhodobo.

Akumulačný efekt dosiahneme v kozubovej peci s keramickými doplnkami alebo v kachľovej kozubovej peci. Táto pec síce vykúri priestor o niekoľko minút neskôr, ale vďaka keramike zabezpečí sálavé teplo z pece ešte dlho po vyhasnutí ohniska. Príjemné sálavé teplo je vhodné pre domácu pohodu v trvalom obydlí. Kozubová pec s keramikou alebo kachľová pec sa v niektorých prípadoch môžu stať aj primárnym zdrojom tepla. Okrem keramických doplnkov sú dnes moderné aj doplnky z prírodného kameňa a pieskovca.


Teplo pre všetky zmysly (2. časť)

284341
Romotop

Regulácia a prívod vzduchu
Vzduch privádzaný do kúreniska možno rozdeliť na primárny a sekundárny. Primárny sa privádza do jeho spodnej časti a používa sa pri rozkurovaní alebo na rozhorenie ohňa po priložení. Potom je potrebné jeho prívod obmedziť či zastaviť, inak by horenie bolo príliš intenzívne. Sekundárny vzduch sa privádza do hornej časti kúreniska nad sklo, prípadne aj zospodu či pod sklo, či dýzami do stredu kúreniska, a podieľa sa na spaľovaní drevoplynov uvoľnených pri rozklade pevnej horľaviny. Vďaka konštrukčnému riešeniu je pred vstupom do komory tento vzduch predhriaty, aby príliš neochladzoval vlastný proces horenia. Na dvierkach zároveň slúži na „oplachovanie“ skla, čím bráni jeho nadmernému zašpineniu.

Vlastné horenie možno v kozuboch regulovať buď ručne – nastavovaním prívodu vzduchu, alebo pohodlnejšie pomocou automatickej regulácie, ktorá optimalizuje horenie v spaľovacej komore podľa momentálnej fázy horenia a výstupnej teploty spalín. Predlžuje čas horenia a interval prikladania, udržiava optimálny proces spaľovania a zabraňuje prekúreniu, zvyšuje účinnosť horenia a výrazne znižuje spotrebu paliva, zlepšuje hygienu prostredia vykurovaného priestoru a zvyšuje bezpečnosť vykurovania, signalizuje ďalšie priloženie a celkovo zabezpečuje vyšší užívateľský komfort.

Vlastné vykurovanie
Veľmi častými termínmi, s ktorými sa možno stretnúť pri úvahách o vykurovaní, sú dve označenia určujúce spôsob, ktorým sa teplo z vykurovacieho zariadenia (v tomto prípade najčastejšie kozubu alebo pece) odovzdáva do okolia. Klasický spôsob predstavuje konvekcia, teda pohyb ohriateho vzduchu v konštrukcii vykurovacieho zariadenia po interiéri. Pri iných spôsoboch vykurovania je typické napríklad ohriatie vzduchu od vykurovacieho telesa (napríklad radiátoru), ktorý ďalej ohrieva predmety aj osoby v interiéri. V prípade kozuba alebo pece teplý vzduch prúdi z výduchov pece, teplovzdušných mriežok kozuba alebo sa potrubím rozvádza po dome (zložitejšie rozvody sú podporené ventilátorom s filtračnou jednotkou).

Akumulácia v súvislosti s vykurovaním pomocou kozubov a pecí vyjadruje schopnosť jednotlivých materiálov použitých pri konštrukcii vykurovacieho zariadenia pojať, zhromaždiť a postupne uvoľňovať energiu vyrobenú pri spálení určitého množstva paliva. Sú to médiá jednak pevného skupenstva, napríklad šamot či žiarobetón v najrozličnejšom zložení a tvare, jednak kvapalného skupenstva – v tomto prípade odoberáme, odovzdávame a akumulujeme energiu pomocou vody do rozlične veľkých akumulačných zásobníkov.


Teplo pre všetky zmysly (2. časť)

284343
Romotop

Bežná kozubová pec a teplovzdušné kozuby majú ľahšiu konštrukciu, rýchle sa zohrievajú a odovzdávajú teplo. Medzi ich hlavné výhody patrí cenová dostupnosť, nižšia hmotnosť a rýchle teplo, nevýhodou je kratšia zotrvačnosť a prúdenie teplého vzduchu, ktoré v interiéri môže spôsobiť zvýšený pohyb prachových častíc a alergénov.

Oproti tomu keramická kachľová alebo murovaná pec (ľahká, stredne ťažká a ťažká konštrukcia) dokáže nakumulovať v priebehu určitého obdobia také množstvo energie, že ešte dlho potom, čo prestaneme kúriť, sálajú teplo do interiéru. Výhodou je ich minimálna prašnosť, možnosť rozloženia väčšieho množstva naraz vyrobenej energie pri kvalitnom spálení dreva do dlhšieho časového úseku a možnosť vykurovať jednak zdravým sálavým teplom aj nízkoenergetické domy. Nevýhodou môže byť vyššia hmotnosť (väčšie zaťaženie stavebných konštrukcií domu), vyššia cena, ako aj fakt, že trvá dlhšie, kým sa nahrejú a začnú kúriť.

V poslednom čase sa hojne využívajú aj moderné hybridné systémy, ak je potrebné rýchlo vykúriť miestnosť na požadovanú teplotu , možno otvoriť mriežky osadené v akumulačnej obstavbe a po zahriatí interiéru mriežky uzavrieť a teplo ďalej akumulovať.

Samostatnou kapitolou sú vykurovacie zariadenia doplnené teplovodným výmenníkom, teda jednoduchšie aj zložitejšie systémy teplovodného vykurovania.


Teplo pre všetky zmysly (2. časť)

284342
Romotop

Kozuby verzus pece
Na účely vykurovania interiérov je rozumné venovať pozornosť najmä kozubovým a kachľovým peciam, pretože ide o jednoduché zariadenia, ktoré nie sú náročné na údržbu, efektívne v štandardnom vyhotovení a cenove dostupné. Kozubové pece a kozuby sa dnes využívajú najmä ako doplnkový zdroj tepla k primárnemu zdroju vykurovania (plynový kotol, elektrokotol či kotol na tuhé palivo). V dobre zateplených domoch však často významne prispievajú k pokrytiu celkovej potreby tepla a znamenajú tak veľkú úsporu nákladov na vykurovanie.

Kvalitná kozubová pec je zväčša konštruovaná ako dvojplášťová, korpus má zvarený z ocele s hrúbkou 2 až 7 mm, podľa intenzity budúceho zaťaženia. Vnútorná komora je pritom zo silnejších materiálov a je chránená šamotovým vykurovacím zariadením s hrúbkou 30 mm. Šamot v komore udržiava vysokú a stálu teplotu, dôležitú pre kvalitné sekundárne spaľovanie. Dno vykurovacieho zariadenia je vybavené liatinovým roštom, cez ktorý popol prepadáva do popolníka. Komora je uzatvorená dvierkami osadenými špeciálnym keramickým sklom s reflexným pokovením. Dvierka a popolník sú dokonale utesnené, aby do komory nevnikal vzduch a aby regulácia bola maximálne účinná.

Vonkajší plášť je krycí a tvorí ho plechové opláštenie, prírodný mastenec, pieskovec alebo keramické obkladačky v najrozličnejších tvaroch. Tieto obkladačky majú jednak estetickú funkciu, jednak akumulujú teplo. Medzi vnútorným a vonkajším opláštením sa nachádza konvekčná komora, v ktorej prúdi a ohrieva sa vzduch vykurovaného interiéru. Odvod splodín pece zabezpečujú dymové rúry, ktoré ešte zvyšujú tepelný výkon, respektíve účinnosť pece. Reguláciu horenia zabezpečuje jeden alebo viac prvkov ovládajúcich prívody spaľovacieho vzduchu do jednotlivých častí vykurovacieho zariadenia.

Zvláštnosťou je peletková pec. Má zásobník na palivo, závitový podávač, špeciálnu spaľovaciu misku s elektronickým zapaľovačom a riadiacu jednotku s týždenným programovacím cyklom, reagujúcim automaticky nastavenú teplotu interiéru. Väčšinou nepotrebujú klasický komín a splodiny možno odvádzať podobne ako pri plynových turbokotloch krátkym komínom von cez obvodové murivo. V prípade vykurovania peletkami prídete o pohľad na klasický plameň a zvuk praskajúcich polienok.


Teplo pre všetky zmysly (2. časť)

284359
Romotop

Konštrukcia kozubových vložiek je veľmi podobná ako v kozubových peciach, iba celkový vzhľad a charakter vykurovacieho zariadenia možno upraviť v neobmedzenej variabilite a podľa požiadaviek a dispozícií investora. Takto postavené kozuby a pece sú náročnejšie na priestor a financie, umožňujú však individuálne a náročnejšie riešenie vykurovania či dizajnu interiéru.

Výkon v súčasnosti vyrábaných kozubových pecí a vložiek sa najčastejšie pohybuje od 4 do 12 kW a dá sa veľmi dobre regulovať množstvom naloženého paliva a vpusteného vzduchu do spaľovacej komory. Pri priemerných podmienkach dokážu pri výkone 8 kW a hodinovej spotrebe 2,5 kg dreva vyhriať interiér s objemom 150 až 200 m3. Záleží však na tepelných stratách vykurovaného objektu.

A nakoniec výfuk
Pre správnu funkciu pece alebo kozubu je veľmi dôležité mať aj správne dimenzovaný a pravidelne udržiavaný komín. Pre väčšinu kozubov a pecí postačí komínový ťah 10 až 15 Pa. Okrem základných technických parametrov môže mať na komínový ťah vplyv aj mnoho ďalších faktorov, napríklad momentálne počasie, lokalita, na ktorej stojí dom (kopec alebo záveterné údolie), umiestnenie domu v súvislosti s okolitými objektmi (závetrie za vyššou stavbou), ale aj stavba, vek a umiestnenie komína.

Kategória: Nezaradené
Tagy: romotop
Zdieľať článok