Tradície kúrenia

Tradície kúrenia

25. 03. 2010
Zdieľať

V našich zemepisných podmienkach je teplo jednou zo základných potrieb človeka. Nachádza sa možno niekde vedľa vzduchu, vody a potravy. Tisíce rokov sme ho získavali spaľovaním tradičných prírodných palív, pričom oheň nás nielen hrial, ale nám aj svietil.

Dnes spaľujeme iné palivá a teplo si zabezpečujeme inak, no niečo z tisícročných zvyklostí v nás zostalo zakorenené. Potrebujeme živý oheň, nie anonymné teplo. Možno aj preto mu budujeme chrámy v podobe pecí a kozubov. Chceme, aby boli pekné a účelné, ale nie vždy sa výsledok vydarí.

Iný kraj, iný spôsob kúrenia

Potreba vyrábať teplo (kúriť) je stará ako samo ľudstvo. Systémy kúrenia sa vyvinuli v jednotlivých oblastiach rôzne. Pre Britániu je charakteristická vysoká vlhkosť, preto postačil otvorený kozub. V Španielsku s miernejšou a kratšou zimou sa osvedčili pece. Na maďarskej puste, chudobnej na drevo, si museli obyvatelia vystačiť so spaľovaním tŕstia, trávy či dobytčieho trusu. V Alpách so zimou bohatou na mráz a sneh potrebovali veľkú pec.

 


Tradície kúrenia

250974
Daniel Veselský


Tradície kúrenia

250990
Daniel Veselský

Pri oprave starej kachľovej pece bola zmenená jej proporcia použitím tvarovo i materiálovo odlišného sokla, ako aj znížením horného bloku o jeden rad.

Baroková pec

 

V každej zemepisnej a kultúrnej oblasti sa teda vyvinuli odlišné druhy pecí, ktoré miestni majstri–odborníci postupne vylepšovali. Vznikli kachliarske školy. Učni sa učili od svoji majstrov – otcov a dedov, ako zdokonaľovať diela a ďalej ich rozvíjať. Kultúry sa však začali miešať, ľudia cestovali, sťahovali sa a videli to, čo doma nemohli vidieť. Časom sa spolu s ľuďmi začala miešať bytová kultúra, ktorej súčasťou boli aj pece. Zrazu sa začali objavovať pece, typické pre jeden región, v inom regióne… a vznikať problémy, pretože tak, ako sa španielske pomaranče neurodia v sibírskej tajge, ani sibírska ťažká pec nie je potrebná v Španielsku.

 


Tradície kúrenia

250975
Daniel Veselský


Tradície kúrenia

250977
Daniel Veselský


Tradície kúrenia

250978
Daniel Veselský

Rokoková pec na nožičkách v kaštieli Betliar pôsobí pokojne a chlácholivo.

 

Empírová pec s kužeľovitým a kanelúrovaným vrchným dielcom. Pec je, ako podobné kusy, strohá, inšpirovaná stĺpom z klasickej gréckej architektúry. Raritou je kužeľovitý tvar hornej časti. 

Rokoková pec približne z roku 1780 s neobvyklým dynamicky tvarovaným horným dielcom. Originálne riešenie horného kusa možno porovnať s modernými plastikami.  

 

Aby bola pec efektívna, mala by spotrebovať málo paliva a odovzdať čo najviac tepla. V súčasnosti, keď sa berie do úvahy aj ekologické hľadisko, by pec mala vyprodukovať čo najmenej škodlivín. Samozrejme, mala by byť aj pekná. Pece sa stali predmetom skúmania – bol to prirodzený dôsledok snahy čo najviac zvýšiť ich účinnosť. Skúmať a merať účinnosť možno iba vtedy, ak ide o konkrétnu pec v konkrétnych podmienkach, postaviť ju v inej zemepisnej oblasti, než v akej sa skúmali jej vlastnosti, nemusí vždy dopadnúť dobre. Práve preto je v súčasnosti dôležité brať do úvahy aj tradície. Dá sa v nich totiž pokračovať po novom.

  ZDROJ: KOZUBY A PECE JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Nezaradené
Tagy: kozub pece
Zdieľať článok

Diskusia