Vykurovať ekonomicky – ale čím?

25. 11. 2005
Zdieľať

Zima nás prinúti zamyslieť sa... Otázky, ako vykurovať ekonomicky, bez zbytočne vyhodených peňazí, a rýchle riešenia tohto problému sú každým dňom čoraz aktuálnejšie. Prečo teda nezačať už pri voľbe samotného zdroja tepla?

Plynové alebo elektrické kotly, splyňovacie kotly na drevo či biomasu, solárne systémy… Aký typ vykurovania zvoliť, keď dnes ceny viacerých zdrojov stále stúpajú, niektoré z nich sú náročné na skladovanie a iné vykurovacie systémy si zasa vyžadujú príliš vysoké vstupné náklady?

Aký zdroj tepla si zvoliť?

Jedným z rozhodujúcich hľadísk pri voľbe vykurovacieho systému je, prirodzene, ekonomické hľadisko. Medzi činitele ovplyvňujúce tepelnú pohodu vnútorného prostredia domov a bytov s ohrevom vody vzhľadom na najnižšie náklady patrí aj voľba optimálneho zdroja energie. Prv než nahradíme plynový kotol za kotol na tuhé palivo a začneme kúriť drevom z dôvodu stúpajúcich cien plynu, rozumné je zvážiť si aj fakt, či sa nám neoplatí viac investovať do eliminovania únikov tepla stavebnými konštrukciami. Týmto spôsobom sa prevádzkové náklady na vykurovanie znížia aj o niekoľko percent.


Vykurovať ekonomicky – ale čím?

36191

Začať môžeme napríklad zateplením vonkajšieho muriva, použitím okien so zníženým súčiniteľom prestupu tepla či optimálnou reguláciou dĺžky prevádzky vykurovania (útlm, požadovaná teplota). Pritom si treba uvedomiť, že teplo môže unikať aj zlou ventiláciou alebo v dôsledku vzniku tepelných mostov. Až po zvážení tepelných strát a dlhodobých investícií v podobe nových alebo dodatočných stavebných riešení môžeme pristúpiť k prehodnoteniu zdroja energie, pričom treba brať do úvahy aj to, aký objekt chceme vykurovať a koľko hodín denne potrebujeme kúriť na plný výkon (požadovanú teplotu). Tepelný zdroj si primárne vyberáme najmä podľa jeho dostupnosti (napríklad podľa možnosti plynofikácie, nadimenzovania elektrickej siete, možnosti dovozu tuhého paliva, jeho skladovania a potom odvozu vyhoreného odpadu), podľa súčasnej ceny zdroja (suroviny) a jeho predpokladaného vývoja cien, podľa vstupných nákladov na daný vykurovací systém, prípadne podľa iných hľadísk (napr. ekologického).

Základné energetické zdroje vykurovania

Zemný plyn


Vykurovať ekonomicky – ale čím?

36200

Zemný plyn je u nás najrozšírenejším zdrojom vykurovania. Medzi jeho výhody patrí jednoduchá dodávka bez potreby skladovania a stála dostupnosť. Spotrebu si odberateľ môže sledovať na vlastnom plynomeri. Nezanedbateľný nie je ani ekologický prínos. Pri spaľovaní plynu vzniká v porovnaní s kvapalnými a tuhými palivami oveľa menej škodlivín. Niektorí výrobcovia investovaním do konštrukčných úprav kotlov, najmä do horákov a spaľovacích komôr, znížili emisiu oxidov dusíka až na 10 percent pôvodných hodnôt. Kotly spĺňajúce prísne limity spalín boli ocenené ako „ekologicky šetrný výrobok“ a nájdete ich aj s týmto označením (medzi ne patria napr. aj plynové kotly Protherm a iné). Plyn má v súčasnosti aj nevýhody. Na jednej strane je to jeho stúpajúca cena a na strane druhej skutočnosť, že nie všade je zavedený.


Vykurovať ekonomicky – ale čím?

36202

Riešením problému zvyšovania ceny plynu môžu byť stále populárnejšie kondenzačné plynové kotly. Na európskych trhoch sa objavili už začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Vo vyspelých európskych krajinách sa jednoznačne presadili ako najvhodnejšie vykurovacie zariadenia. Ich konštrukcia sa od štandardných líši. Využitím skupenského tepla vody, ktorá vstupuje do spaľovania, výrazne sa zvyšuje ich účinnosť, pričom zároveň klesajú prevádzkové náklady. Kondenzačná je v našich podmienkach bežná. Je zdrojom úspor a zníženia nákladov na vykurovanie. Kondenzačné kotly v dostupných cenových reláciách vyrábajú napríklad aj naši domáci výrobcovia.

Propán-bután

Stlačený propán-bután v tlakových nádržiach sa využíva najmä v oblastiach bez plynofikácie a pri nedostatočne dimenzovanej elektrickej sieti. Jeho výhodami oproti tuhým palivám sú jeho väčšia ekologickosť a skladnosť. Stačí ho dodávať zväčša dvakrát ročne. Nevýhodou je vysoká cena (jeho cena je približne 2,5-krát vyššia ako cena klasického zemného plynu).

Elektrina

Elektrina je zavedená takmer všade, hoci elektrická sieť nie je vždy dostatočne nadimenzovaná na prevádzkovanie elektrokotla. Výhody elektrického zdroja sú podobné ako v prípade plynu. Problémom bývajú aj zvyšujúca sa cena a skutočnosť, že pri niektorých vyhrievačoch rozhoduje o tom, kedy a ako sa bude kúriť, skôr rozvodný závod. Elektrokotly sú konštruované na rôzny výkon (napríklad niektoré rady kotlov majú maximálny výkon od 9 do 24 kW i viac).


Vykurovať ekonomicky – ale čím?

36192

Uhlie a kusové drevo

Hlavnou prednosťou uhlia a kusového dreva je pomerne nízka nákupná cena. Aj v tomto prípade je niečo za niečo. Na jednej strane nízka cena, na strane druhej problémy s dovozom a jeho cenou, so skladovaním, pri dreve so sušením, s manuálnou a fyzicky nie najľahšou obsluhou. Pri uhlí je niekedy problém aj s reguláciou vykurovacieho systému (ten nebýva pri systémoch s vykurovacou akumulačnou nádržou, v ktorej sa zhromažďuje prebytočná energia, ktorá sa neskôr využije). Z ekologického hľadiska tento spôsob vykurovania nie je najvhodnejší, lebo vzniká pri ňom veľké množstvo emisií.

Biomasa

Medzi ekologické zdroje tepla patrí aj biomasa (pelety, štiepky), ktorá si nevyžaduje častú obsluhu kotla (niektoré typy kotlov na biomasu kúria aj vyše týždňa) a umožňuje reguláciu celého systému. Zostávajú však problémy s obstarávaním, so skladovaním, s vynášaním popola a občasným dopĺňaním zásobníka kotla.

Slnečné kolektory


Vykurovať ekonomicky – ale čím?

36201

Slnko a jeho energia, ktorú môžeme využiť prostredníctvom slnečných kolektorov, predstavuje jeden z najekologickejších zdrojov. Hoci ich obstarávacia cena je pomerne vysoká, prevádzkové náklady sú nízke. Zjavnými nevýhodami sú sezónnosť a nestálosť využitia, preto sa tento zdroj väčšinou využíva ako doplnkový na predhriatie úžitkovej vody v zimných mesiacoch, na ohrev počas slnečnejších období a prikurovanie na jar a jeseň. Ak chceme solárne systémy využívať celoročne na predhrev vody a na prípravu teplej vody, vhodné sú bivalentné zásobníky s objemom minimálne 300 litrov. Ideálnym riešením je použitie monovalentného zásobníka v kombinácii s konštrukčne vhodným kotlom so zabudovaným zásobníkom. Využiteľnosť takéhoto zapojenia je aj v zimnom období, hoci je intenzita slnečného svitu slabá.

Tepelné čerpadlá


Vykurovať ekonomicky – ale čím?

36199

Medzi alternatívne zdroje energie patria aj tepelné čerpadlá, ktorých veľkým kladom je ich ekologickosť. Obstarávacie náklady podobne ako pri slnečných kolektoroch sú vysoké, a to najmä preto, lebo treba zriadiť nízkopotenciálny zdroj tepla (zemný kolektor, zemné sondy alebo studne na podzemnú vodu). Výnimkou je variant čerpania tepla priamo zo vzduchu. Tepelné čerpadlá majú pomerne nízke prevádzkové náklady. U nás sú však ešte stále zriedkavé a zväčša sa využívajú len ako doplnkový zdroj tepla.

Skôr než odstránime kotol na plyn alebo elektrinu, mali by sme zvážiť všetky spomínané hľadiská pri využití zdrojov tepla, pretože úplná zmena druhu vykurovacej energie nie je vždy riešením. Okrem zateplenia domu či regulácie systému nám náklady na energiu môže znížiť napríklad aj pridanie doplnkového zdroja tepla – spomínaný solárny systém, tepelné čerpadlo či kozubové kachle na drevo (na vykurovanie najmä v jarných a jesenných mesiacoch a dokurovanie v zime). Pritom však treba zvážiť aj ich zriaďovacie náklady, ktoré nebývajú nízke.

Kategória: Nezaradené
Tagy: ekovyk kotly kotol kúrenie rodinný dom slnečný kolektor solárna energia tepelné čerpadlá vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia