Zimy sa báť nemusíte

Zimy sa báť nemusíte

23. 02. 2010
Zdieľať

Vybrať správny kotol na chatu či chalupu si vyžaduje dôkladnú prípravu. Pri projektovaní vykurovacej sústavy treba vychádzať z energetickej bilancie domu, ktorá pozostáva z bilancie energie, tepelných strát budovy, tepelného príkonu systému, prípojných hodnôt a zo spotreby paliva. Správne určenie tepelného výkonu zdroja tepla a vetiev rozvodov vykurovacej sústavy je priamo závislé od presných technických a projektových podkladov.

K technickým a projektovým podkladom na určenie výkonu kotla sú potrebné: klimatické údaje o lokalite, dispozičné riešenie domu a jeho orientácia na svetové strany, tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov, požiadavky na dodávané množstvo tepelnej energie na vykurovanie a prípravu teplej vody. Na základe týchto informácií možno navrhnúť správny zdroj tepla spolu s celou vykurovacou sústavou, ktorá vo vašej chate alebo chalupe bude fungovať efektívne a úsporne.

Zdroj tepla

Vykurovanie, pri ktorom je jeden zdroj tepla – kotol, je v našich podmienkach najrozšírenejšie. Prevažujú kotly s výkonom od 50 do 70 kW, ktoré spaľujú tuhé, kvapalné alebo plynné palivá. V posledných rokoch k nim čoraz častejšie patria aj alternatívne zdroje tepla. V chalupách a chatách sa zvyknú využívať kombinované kotly, ktoré zároveň pripravujú aj teplú úžitkovú vodu. V zdroji tepla sa mení energia z paliva na teplo, ktoré sa odovzdáva teplonosnej látke. Prostredníctvom potrubného rozvodu sa táto látka ďalej distribuuje do vykurovacích telies.

Kotly môžu byť závesné alebo stacionárne. Závesné (alebo nástenné) kotly možno osadiť na voľne prístupnú stenu v ktorejkoľvek miestnosti. Sú určené výhradne na spaľovanie plynných palív a navrhujú sa len pre vodné vykurovacie sústavy a na ohrev teplej vody. Stacionárne kotly sa umiestňujú vo vyhradenom priestore. Zvyčajne sú osadené na základný podstavec a pripojené na odvod spalín do komínového telesa. Stacionárne kotly sú určené pre teplovodné vykurovacie sústavy väčších dispozičných priestorov a na prípravu teplej vody. Môžu spaľovať všetky druhy palív.

Kotly na tuhé palivá


Zimy sa báť nemusíte

244664
Protherm

Môžu spaľovať čierne a hnedé uhlie, koks, kusové drevo, drevené brikety a štiepky, pelety. Ich výhodou je nižšia obstarávacia cena, nevýhodou znečistený interiér, ako aj namáhavá a prácna obsluha. Automatické prikladacie zariadenie môže čiastočne uľahčiť obsluhu kotla. Toto zariadenie však musí byť pripojené na elektrickú sieť 230 V. Kotol s takýmto prídavkom, prirodzene, vyžaduje väčší priestor. Pri voľbe kotla na tuhé palivo je nutné myslieť vopred na dostatočne veľký sklad na palivo a z praktických dôvodov ho situovať čo najbližšie k zdroju tepla.

Elektrické kotly

Zvyčajne majú trojfázové elektrické vedenie, pričom každá fáza musí mať svoje samostatné istenie. Elektrokotly sú konštruované na rôzny výkon. V chalupách a chatách sú inštalované podľa počtu vykurovacích miestností obvykle s výkonom od 8 do 20 kW. Ich inštaláciu a prevádzku musí schváliť príslušný elektrorozvodný závod – z dôvodu, či je v danej lokalite k dispozícii dostatočná elektrická kapacita. Elektrické vykurovanie je najčistejšie a najpružnejšie, má vysokú účinnosť – až do 99 %. Ďalšími výhodami eklektických kotlov sú jednoduchosť obsluhy a nehlučnosť. Výraznou nevýhodou je, že oproti inému vykurovaniu ide o finančne náročnejšie riešenie a štatisticky vykazuje väčšiu záťaž na životné prostredie.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Kombinované kotly

Sú tie, ktoré fungujú vďaka drevu a elektrine. Jednotlivé modely majú v sebe zabudovanú elektrickú priamovykurovaciu jednotku na temperovanie a elektrické vykurovanie. Teplota vratnej vody by však nemala klesnúť pod 65 °C.

 

Faktory, ktoré ovplyvňujú výber kotla:

• typ umiestnenia: stacionárny alebo závesný,
• spôsob prikladania paliva: ručné, poloautomatické, plnoautomatické,
• druh paliva: elektrická energia, zemný plyn, svietiplyn, propán-bután, ľahký a ťažký vykurovací olej, mazut, čierne a hnedé uhlie, lignit, brikety, koks, drevo, pelety a iný bioodpad,
• odvod spalín: s otvorenou alebo uzatvorenou spaľovacou komorou,
• prívod vzduchu: otvorený, uzatvorený, so zvláštnym prívodom,
• odovzdávanie tepla: vodorúrkové, žiarorúrkové.

Kritériá na umiestnenie kotla:

• pred kotlom má byť minimálny manipulačný priestor 80 cm,
• vzdialenosť kotla od horľavých predmetov nesmie byť menšia ako 20 cm,
• minimálne rozmery miestnosti musia mať 0,8 m3 na každý 1 kW výkonu kotla,
• v miestnosti sa nesmie skladovať horľavý materiál,
• miestnosť musí byť ľahko vetrateľná, suchá, bez možnosti vzniku a vírenia prachu,
• dvere a okná nesmú byť pevne utesnené.

Kotly na plynné palivá

Môžu spaľovať zemný plyn, propán-bután a bioplyn. U nás sú najpoužívanejšie kotly na zemný plyn, a to buď klasické, alebo kondenzačné. Odborníci považujú kondenzačné kotly za druh vyššej generácie, pretože pri vysokoteplotnom aj kondenzačnom režime pracujú spoľahlivejšie a efektívnejšie. Ich normovaný stupeň účinnosti je až 105 %. Najväčšou výhodou však je, že dokážu zužitkovať aj odpadové teplo. Z ekologického hľadiska sú niektoré druhy kondenzačných kotlov s ohľadom na vplyv na životné prostredie posudzované dokonca ako neutrálne. Takéto pozitívum získali vďaka minimálnym hodnotám emisných látok voľne unikajúcim do ovzdušia.

Splyňovacie kotly

Sú vysoko ekologické, pretože z nich uniká do ovzdušia minimálne množstvo exhalátov. Ich účinnosť sa udáva od 80 do 90 %. V útlmovom režime vydržia bez obsluhy 12 až 16 hodín. Splyňovanie, teda pyrolýza, je proces, pri ktorom sa drevo spaľuje účinnejšie než v klasickom kotle. Dôvodom je, že v pyrolytickom kotle prebiehajú nasledujúce procesy: vysušenie dreva, ohrev drevenej hmoty s uvoľňovaním plynných zložiek, spaľovanie pevnej zložky a horenie plynu. Palivo má predpísané kritériá: kusové drevo musí byť suché, s maximálnou vlhkosťou do 20 %.

Splyňovací kotol sa skladá z hornej a dolnej komory a môže byť aj kombinovaný. V určitých typoch možno kúriť napríklad drevom aj uhlím. V univerzálnych splyňovacích kotloch možno vďaka vymeniteľnému horáku používať viaceré druhy palív, okrem dreva napríklad pelety, zemný plyn a extra ľahké vykurovacie oleje.

Zdroj: Všetko o chatách záhradkách

Kategória: Nezaradené
Tagy: chalupy chaty vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia