Aby steny boli nielen pekné, ale aj zdravé

25. 01. 2010
Zdieľať

Farby nás sprevádzajú od chvíle, čo otvoríme oči. Sú pre nás také samozrejmé, že si bez nich nevieme predstaviť život, a myslíme si, že im aj rozumieme. Kým v dávnej minulosti ľudia využívali výhradne produkciu samotnej prírody, dnes si domácnosti skrášľujeme farbami, ktoré sú vyrobené priemyselne. A to je hotová veda. Výrobcovia o tom vedia svoje, veď čoraz prísnejšie ekologické normy ich nútia vyvíjať náterové látky, ktoré sú nielen pekné, ale aj neškodné.

Pojem ekologické farby nie je výmyslom súčasnosti. Už v 60. rokoch minulého storočia sa vývojom farieb s klesajúcim negatívnym vplyvom na životné prostredie začali zaoberať v USA. Rýchlo sa rozvíjajúci automobilový priemysel dovtedy používal iba syntetické nátery s obsahom organických rozpúšťadiel, ktoré zamorovali životné prostredie. Na tlak verejnosti prijala tamojšia vláda vôbec prvú vyhlášku (tzv. Rule 66), ktorá stanovovala na to obdobie prísne emisné limity na používanie organických rozpúšťadiel. Lakovne museli rozšíriť svoje linky o drahé čistiace jednotky, čo bol impulz na vývoj nových náterových látok riediteľných vodou. Po automobilovom priemysle sa touto cestou vybralo stavebníctvo s ekologicky priaznivejšími nátermi na fasády a omietky. Ekologické farby nie sú módnym rozmarom, veď každý z nás chce bývať nielen vo vizuálne príťažlivom, ale aj neškodnom prostredí. Výrobcovia pozorne sledujú spoločenské trendy a názory spotrebiteľov. Informácie využívajú pri inováciách výrobných procesov a postupne ekologizujú svoje výrobky, najmä znižovaním podielu alebo úplným odstránením organických rozpúšťadiel vo farbách a náteroch.

 

Prečo ekologické farby?

Ekologické farby nezaťažujú životné prostredie, pretože obsahujú biologicky odbúrateľné zložky. Konvenčné farby obsahujú organické rozpúšťadlá, ktoré sa popri negatívnom vplyve na zdravie ľudí podieľajú aj na rozširovaní ozónovej diery. Výrobcovia preto neustále vyvíjajú nové, neškodlivé receptúry. Európska environmentálna legislatíva „núti“ výrobcov ekologizovať technológiu výroby i samotné výrobky. Vo všeobecnosti možno povedať, že ekologické farby a nátery sa vyrábajú na báze spojív, ktoré sa riedia obyčajnou, neškodnou vodou. Nátery na báze vody majú viacero výhod. Pri sušení sa z nich neuvoľňujú škodlivé výpary a pri maľovaní netreba intenzívne vetrať. Rýchle sušenie skracuje čas potrebný na maľovanie, čo umožňuje naniesť viac vrstiev v kratších intervaloch. Nátery na báze vody nezapáchajú. Spravidla ich netreba riediť, a ak taká potreba nastane, riedidlom je obyčajná voda. A na dôvažok si dlhodobo udržujú estetický vzhľad, pretože časom nežltnú. 
 


Aby steny boli nielen pekné, ale aj zdravé

240198


Aby steny boli nielen pekné, ale aj zdravé

240199

Moderné exteriérové nátery si dlhé roky udržiavajú farebnú stálosť Odtieň voľte s ohľadom na budúce zásahy do vonkajšieho vzhľadu budovy.

 

 

Pozor na prchavé organické zlúčeniny

Od 1. januára 2010 vstúpila do platnosti európska smernica VOC 97/C 99/02, ktorá bude upravovať podiel prchavých organických zlúčenín v náteroch. VOC (Volatile Organic Compounds – prchavé organické zlúčeniny) sú organické látky obsahujúce uhlík a jeden alebo viacero nasledujúcich prvkov: vodík, ktorýkoľvek halogén, kyslík, síru, fosfor, silikón alebo dusík okrem kysličníkov uhlíka, uhlíkov a bikarbonátov. Množstvo rozpúšťadiel v náteroch umožňuje kontrolovať aplikačné vlastnosti farieb, ako aj proces schnutia. Pri vyprchávaní rozpustných zložiek sa uvoľňujú škodlivé výpary, ktoré majú negatívny vplyv nielen na bezprostredné okolie, ale prispievajú aj k vzniku ozónovej diery. Preto sa dnes výrobcovia vo zvýšenej miere usilujú nahrádzať organické rozpúšťadlá ich ekvivalentom na vodnej báze. Možno teda očakávať vyostrený boj výrobcov o čo najlepšie vlastnosti náterových látok novej generácie, ale to môže nás zákazníkov iba tešiť. V našich domoch a bytoch používame v najväčšej miere dekoratívne nátery. Tie v Európe predstavujú 54 % všetkých použitých náterov, pričom 72 % z nich je založených na vodnej báze. Tlakom na ekologizáciu podiel náterov na vodnej báze ešte porastie.

 

 

Ekológia optikou výrobcov

Výrobcovia náterov v čoraz väčšej miere používajú vodu ako základnú zložku aj v prípade náterov, pri ktorých boli domáci majstri donedávna zvyknutí na prítomnosť organických rozpúšťadiel (najmä nátery na drevo a kovy). Dnes sú na trhu aj ekologicky priaznivejšie nátery a zákazníci ich na pultoch nájdu označené vizuálnym znakom evokujúcim odkaz na prírodný pôvod. „Popri výrobkoch, ktoré vyhovujú prísnym štandardom smernice VOC už dnes, máme pripravenú generáciu výrobkov, ktoré vyhovejú prísnym ekologickým normám od roku 2010. Poznáme tri rôzne postupy: zvýšenie obsahu suchej látky v náteroch na báze organických rozpúšťadiel tak, aby sa dosiahol prípustný limit, presmerovanie na nátery na báze vody alebo pridávanie podielu vody do náterov na báze organických rozpúšťadiel. Využívame všetky tri postupy, aby sme našim zákazníkom ponúkli široký sortiment a najmä ekologicky priaznivé riešenie všetkých výziev, ktorým so štetcom v ruke čelia v prostredí svojich domácností. Kvôli prehľadnosti sú tieto výrobky vizuálne spojené jednotným grafickým znakom, rybkou v slnku“ hovorí Boris Chmelár, obchodný riaditeľ spoločnosti Helios Slovakia.
 


Aby steny boli nielen pekné, ale aj zdravé

240203


Aby steny boli nielen pekné, ale aj zdravé

240201

Farby na báze vody sú vhodné aj na skrášlenie pracovísk. Tam, kde trávime veľa času, by sme na ekologických náteroch nemali šetriť.

 

 

Výber farieb

Profesionálni maliari dbajúci na svoje zdravie si vyberajú farby s prívlastkom ekologické. Robte to ako oni. Dobrým znakom je, ak je výrobca držiteľom certifikátu podľa medzinárodnej normy ISO 14001. Nátery na báze vody sa odporúčajú najmä v prípadoch, keď treba natrieť väčšie plochy v interiéroch, a všade tam, kde sa zdržiavajú ľudia. Vďaka zloženiu sú vhodné aj do interiérov gastronomických prevádzok (kuchyne, reštaurácie atď.). Dnes už nie je problém mať pekné steny, treba však myslieť aj na to, aby boli aj zdravé.

Chystáme sa doma maľovať
To je dostatočný dôvod na stres, ktorý prináša dočasná nepohoda. Pohodlie má v súčasnosti svoju váhu, ale domáci majster, tobôž profesionálny maliar, by mal myslieť najmä na bezpečnosť. Kým pred tridsiatimi rokmi odchádzalo veľa profesionálnych maliarov do predčasného dôchodku, zahraničné pramene uvádzajú, že dnes ich viac než prchavé látky ohrozujú úrazy – pády z rebríkov a lešení či pošmyknutia na rozliatych farbách. Platí teda zásada mať okolo seba poriadok a dopriať si častejšie prestávky na odpočinok. Mali by na to myslieť aj domáci majstri, ktorí sa do skrášľovania stien a fasád svojich príbytkov púšťajú svojpomocne.
Kategória: Stavba a rekonštrukcia Steny a fasády
Tagy: farby helios náterové látky steny
Zdieľať článok

Diskusia