Ak už okná doslúžili

01. 02. 2012
Zdieľať

Kým okno dosadne do okenného otvoru, na správne miesto a správnym spôsobom, mal by jeho osadeniu predchádzať projektový návrh, z ktorého budú zrozumiteľné konkrétne technické riešenia vrátane montáže, detailu osadenia a požadovaných vlastností. Ak sa k zákazke pripojí sprievodná dokumentácia, ktorá má potvrdzovať jednoznačnosť technicko-obchodnej dohody medzi predajcom, montážnou firmou a zákazníkom, tak vznikne prvý predpoklad úspešnej realizácie a záruka pre prípad reklamácie počas životnosti okna.

Sprievodná dokumentácia má špecifikovať výrobok pre určenú stavbu a má presne definovať toho, kto okno navrhol, výrobcu, predajcu, montážnu skupinu a uviesť možnosť servisu nielen k samotnému oknu, ale aj k detailu osadenia.

1. Drevené okná sa oplatí kúpiť skôr, ako sa vysadia z okenných otvorov staré.


2. V prípade kúpy dreveného okna bez povrchovej úpravy sa nesmie zabudnúť na povrchový náter určený do vonkajšieho prostredia, ktorý môže podstatne predĺžiť životnosť celého okna tak, aby čo najdlhšie odolávalo vlhku, dažďu a striedaniu teplôt. Čisté okno, zbavené všetkých obalov a nálepiek, treba natrieť v bezprašnom prostredí, najlepšie pri teplote od 15 do 25 °C. Náter s UV filtrom a prísadami proti plesniam i hubám sa nanáša vo dvoch a viacerých vrstvách podľa typu použitej farby a odporúčania výrobcu. Nasledujúcu vrstvu možno nanášať vždy až po vyschnutí predchádzajúcej. Medzi prvým a druhým náterom alebo pred finálnou úpravou treba prebrúsiť povrch rámu veľmi jemným brúsnym papierom (každý náter zdvihne drevné vlákna). Na náter okien sú vhodné lazúrovacie alebo krycie farby. Aj poslednú vrstvu náteru treba nechať dokonale zaschnúť. Výhodné sú okná zakúpené s hotovou povrchovou úpravou priamo od výrobcu. Samolepiaci tesniacu pásku aplikujeme ešte pred osadením okenného rámu.


3. Pred demontážou starého okenného rámu sa najprv vysadí staré okenné krídlo so zasklením. Pri niektorých typoch okien sa musí najprv povoliť okenné kovanie alebo kovanie ventilácie či vyklopenie okna. Starý rám sa uvoľní a postupne sa obseká prípadne rozpíli celý rám okna. Následne sa rám povolí a pomocou klieští alebo akumulátorového skrutkovača sa odstránia kotviace prvky, t. j. klince alebo skrutky ukryté pod omietkou, ktoré zaisťovali prepojenie starého okenného rámu s ostením. Postupným kývavým pohybom do strán treba okno pomaly vypáčiť. Drobné výstupky steny, ktoré bránia vybrať rám, sa musia opatrne odsekať sekáčom, aby sa murivo okolo okenného otvoru poškodilo čo najmenej. Zvyšky dreva starého okna a popraskanej omietky treba odstrániť metličkou a lopatkou, prípadne špeciálnym stavebným vysávačom. Aby montážna pena priľnula k povrchu materiálov, stavebný otvor alebo otvor po starom okne ešte pred inštaláciou nového okenného rámu treba zbaviť prachu, všetkých nečistôt a uvoľnených častí muriva (obr. 1).


Obr. 1  Baumax

1057992
Baumax


Obr. 1 Baumax


Obr. 2  Baumax

1057993
Baumax


Obr. 2 Baumax


Obr. 3  Baumax

1057994
Baumax


Obr. 3 Baumax


Obr. 4  Baumax

1057991
Baumax


Obr. 4 Baumax

 

4. Ak treba stavebný otvor zmenšiť, musí sa použiť výplň – napríklad z pórobetónových tvárnic, z ktorých možno na mieru narezať vhodné kúsky na podloženie alebo domurovanie stavebného otvoru. Okno treba zafixovať drevenými alebo plastovými klinmi – po vytvrdnutí montážnej peny sa odstránia a otvory po klinoch sa vyplnia PUR penou. Pri osadzovaní nového okna je dôležité vodováhou kontrolovať zvislú i vodorovnú rovinu okenného rámu.


5. Ak treba osadiť väčšie okno (či už vyššie, alebo širšie), je potrebné zabezpečiť viaceré rozpery. Okenný rám sa musí rozoprieť aj do kríža. Po rozopretí treba opäť skontrolovať osadenie okna pomocou vodováhy. Celé okno sa musí vycentrovať tak, aby boli medzery okolo rámu a od povrchov stien všade rovnaké (obr. 2). Škára medzi stenou a oknom sa vyplní montážnou penou, ešte predtým však balenie treba riadne pretrepať. Pena sa aplikuje v polohe dnom balenia nahor. Treba si, samozrejme, pripraviť dostatočný počet balení PUR peny, aby sa okná „vypenili“ naraz. Okno preto treba v otvore upevniť a dokonale utesniť škáry, aby pena, ktorá má pri tvrdnutí tendenciu niekoľkonásobne zväčšiť svoj objem, neposunula rám. Nepotrebnú penu, ktorá vytiekla zo škár počas nanášania, treba nechať vytvrdnúť (približne dve hodiny) a až potom odstrániť – pôjde to ľahko. Najlepšie je, ak sa s ďalším postupom prác počká do nasledujúceho dňa. Vytvrdnutú penu, ktorá presahuje utesňovanú škáru, treba opatrne odrezať ostrým rezacím nožom alebo – v prípade hrubšej vrstvy – odstrániť pílou na kov (obr. 3).


6. Keď je nový okenný rám už osadený a začistený, treba stenu pred konečnou úpravou náterom ešte nechať dokonale preschnúť. Okenný rám sa pri omietaní a maľovaní musí chrániť krycou maliarskou páskou, ktorá sa nalepí pozdĺž krajov okna. To uľahčí natieranie stien okolo rámu. Bezprostredné okolie okna treba natrieť štetcom alebo malým valčekom širokým 5 centimetrov a ostatné plochy potom vymaľovať väčším valčekom. Veľké okná treba zakryť tenkou fóliou.


7. Okenné krídla treba nasadiť pred vypeňovaním a vyskúšať ich funkčnosť. Pánty možno pred nasadením okna mierne namazať (obr. 4). Nainštaluje sa parapet (môže byť drevený, prefabrikovaný alebo z dlažby) a parapetný plech s vhodným vyspádovaním, aby mohla odtekať dažďová voda. Exteriérové parapetné dosky treba osadiť zároveň s montážou okien – skôr ako sa začne aplikovať zatepľovací systém. Dĺžka parapetnej dosky má byť totožná so šírkou okna a má presahovať cez zatepľovací systém asi 20 až 40 mm. Na miesto osadenia exteriérových parapetných dosiek treba naniesť pásik silikónu (spoj okna s parapetnou doskou), na murivo polyuretánovú penu, potom vložiť parapetnú dosku a priskrutkovať ju antikorovými (nie obyčajnými pozinkovanými) skrutkami.

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: okná výmena výstavba
Zdieľať článok

Diskusia