Ako zabezpečiť kvalitnú výmenu vzduchu?

Ako zabezpečiť kvalitnú výmenu vzduchu?

11. 07. 2005
Zdieľať

Už aj na slovenskom trhu ponúkajú niektoré spoločnosti hospodárnejšie riešenia vzduchotechnických zariadení. Jedným z možných riešení, ktorý zvyšuje komfort bývania, je vetranie vzduchotechnickými rekuperačnými jednotkami so spätným získavaním tepla. Špecializovaní projektanti pri ich návrhu vychádzajú z individuálnych podmienok každého stavebníka.

Pre užívateľov domov a bytov je rozhodujúca kvalita vzduchu v pobytovej oblasti. Nerovnováha kvality vzduchu v priestore má vplyv na požiadavky, ktoré sa kladú pri výbere najracionálnejšieho spôsobu vetrania. Kvalita vzduchu nemusí byť v celom vetranom priestore rovnaká, to závisí od dĺžky pobytu, činnosti a počtu osôb v danom priestore. Samozrejme, že okrem toho väčšinou každého užívateľa zaujíma aj ekonomická stránka. Na začiatku sa zdá prvotná investícia náročná, ale jej návratnosť sa dá presne prepočítať s rastom energie. Málokto si uvedomuje, koľko energie vyhodíme len tak cez okno nekontrolovaným vetraním.

Princíp vetrania rekuperačnej jednotky

Jednotka umiestnená v podkroví, pivnici či v garáži zabezpečí pomocou prívodného a odvodného ventilátora výmenu hygienicky nevyhnutného množstva vzduchu vo vetraných priestoroch cez jednoduchý potrubný systém. Znehodnotený vzduch sa odsáva z priestorov s tvorbou najväčšieho množstva tepla a vlhkosti (kúpeľňa, toaleta, kuchyňa) a čerstvý vzduch sa privádza do bežne obývaných priestorov (obývacia miestnosť, spálňa, detská izba). Ten je zároveň filtrovaný vysoko účinným filtrom pri vstupe do jednotky. Čerstvý nasávaný, v zimnom období studený vzduch je ohrieva v doskovom výmeníku, t. j. – rekuperátore, vzduch znehodnotený, odsávaný, ale teplý. Toto sa deje bez zmiešania už spomenutých vzduchových prúdov a bez akéjkoľvek energetickej náročnosti (spotreba ventilátorov je zanedbateľná), týmto spôsobom teda spätne získavame energiu už raz vloženú do vykurovania priestorov — pomocou jestvujúceho vykurovacieho systému – a ktorú by sme v prípade vetrania cez otvorené okná navyše stratili.

Na porovnanie by bolo možné uviesť výhody a nevýhody klimatizovania  chladenia rodinných domov. Tento systém úpravy klímy rodinných domov je u laickej verejnosti viac známy ako už spomenutá výmena vzduchu rekuperačnými jednotkami. Základným rozdielom však je, že väčšina systémov využíva na vychladenie vnútorného priestoru rodinného domu vzduch, ktorý iba chladí, avšak nevymieňa za čerstvý.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Ako zabezpečiť kvalitnú výmenu vzduchu?

25746

Navrhovanie a dimenzovanie

K narušeniu tepelnej pohody v interiérovom prostredí dochádza veľmi často nadmernou produkciou tepla od vnútorných zdrojov alebo prechodom tepla z vonkajšieho prostredia cez obalové konštrukcie budov, resp. v zimnom období dochádza k tepelným stratám budovy. Návrh vetracích a klimatizačných zariadení sa vykoná na základe výpočtov, ktorými sa stanovujú presné parametre na ich racionálne dimenzovanie. Základnou požiadavkou dimenzovania vetracích zariadení je stanovenie objemového prietoku privádzaného vzduchu do uvažovaného priestoru a stanovenie potrebného objemového prietoku čerstvého vzduchu.
Základom je posúdenie veľkosti objemových vzduchových výkononov, plošné rozdelenie priestoru domu alebo bytu, na ktoré sa dá nadimenzovať konkrétne zariadenie vyhovujúceho typu. V tomto bode vám vie poradiť aj špecializovaná firma, ale väčšinou sa odporúča zveriť to do rúk odborníka projektanta. On posúdi a podľa počtu miestností, plochy a počtu členov rodiny vyráta, aký objem vzduchu by mal ísť do akej miestnosti. Vo výpočtoch navrhne jednotku vzduchotechnického zariadenia a celý potrubný systém, ktorým sa bude vzduch privádzať a odvádzať. Finančná náročnosť technického navrhnutia a vykreslenia sa pohybuje pri rodinných domoch od 5 000 až 6 000 Sk za projekt, samozrejme, po dohode s projektantom.

Aplikácia systému

Pre rodinné domy a byty sú vyvinuté malé vzduchotechnické rekuperačné jednotky, ktoré obsahujú rozvodný ventilátor, v prívode majú filter (triedy filtrácie EU7, EU5, EU3), doskový rekuperátor tepla ako výmeník vzduchu, ventilátor prívodného vzduchu, elektrický ohrievač, termostat prehriatia elektrického ohrievača, termostat bezpečnostný požiarny, nastavenie a termostat teploty privádzaného vzduchu, filter odvodového vzduchu, termostat odmrazovania, ventilátor odvodového vzduchu a odvod kondezátu s napojením na sifón (sifón nie je súčasťou dodávky jednotky).
Podľa projektových podkladov dokáže celý systém zrealizovať špecializovaná firma na kľúč za dva dni. Pre menej solventných stavebníkov je tu možnosť realizovať malý vzduchotechnický systém v dvoch etapách.
Počas realizáce rodinného domu sa dajú v prvopočiatku pripraviť rozvody vzduchotechniky, na ktoré sa neskôr napojí vzduchotechnická jednotka. Na začiatku je nevyhnutné investovať aspoň do osadenia rozvodných potrubí, a neskôr už počas užívania domu, keď to financie dovoli, sa dá dodatočne nainštalovať rekuperačná jednotka.
Návratnosť vzduchotechnického rekuperačného systému v rodinnom dome môže byť asi 8 -10 rokov. Čo vzhľadom na to, ako dlho plánujeme v dome bývať, je hospodárnejšie, pretože stálym zvyšovaním cien energií sa to stáva pre nás rentabilnejšie. Stavebník, ktorý si kúpi alebo dá postaviť na kľúč dom bez vzduchotechniky, sa oberá o zdravšie a komfortnejšie prostredie. Ak je niekto ochotný dať napríklad za vybavenie kúpeľne aj 150 000 Sk, tak potom by nemal mať problém s investíciou 100 000 Sk, ktorá je potrebná na zriadenie kontrolovanej vzduchotechniky do štandardného rodinného domu.

Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia
Tagy: kontrolované vetranie rekuperačná jednotka
Zdieľať článok

Diskusia