Aktívny život v pasívnom dome

Aktívny život v pasívnom dome

02. 12. 2008
Zdieľať

Snívate o bývaní v priestrannom komfortnom dome, v ktorom môžete pracovať, zabávať sa s priateľmi, hrať sa s deťmi alebo iba tak odpočívať? Navyše si predstavte tie najväčšie nároky na pohodu vnútorného prostredia, príjemnú teplotu v horúcich letných dňoch aj v tých najväčších mrazoch.

V auguste 2007 odovzdala spoločnosť Atrea do užívania pilotný obytný súbor dvanástich pasívnych rodinných domov a školiaceho strediska v obci Koberovy na severe Čiech. Úplne prvá hromadne realizovaná experimentálna výstavba svojho typu na území bývalého Česko-Slovenska, funguje na báze úspornej drevoskeletovej konštrukcie, s certifikátom dodržania parametrov energeticky pasívnych objektov. Zástavbou sa striktne rešpektujú dané podmienky Chránenej krajinnej oblasti Český ráj v intraviláne obce. Všetky domy majú výhradne sedlové zastrešenie, nástupy z pozdĺžnych strán fasád alebo obmedzený rozsah zasklenia.


Aktívny život v pasívnom dome

172872

Hrebene jednotlivých domov sú situované v osi východ – západ. Postupné natáčanie ich hlavných priečelí od juhu až na juhozápad zaručuje užívateľom celkom nerušený výhľad do záhrad. Projektantom sa podarilo minimalizovať aj ich vzájomné zatienenie. Táto uvoľnená koncepcia tak zámerne opúšťa súčasný monotónny charakter radovej zástavby a vytvára skôr opticky uzatvorenú formu, logicky zodpovedajúcu dnešnému charakteru zástavby obce Koberovy.

Architektúra a krajina

Stavebno-architektonické riešenie prirodzeným spôsobom nadväzuje na jedinečnú typológiu stavieb v regióne Český ráj, ktorú charakterizuje jednoduchá tvarová kompozícia, hladké plochy sedlových striech zo sivočiernej bridlice z miestnych lomov, kompaktné plochy drevených obkladov alebo také detaily, akými sú presahy striech sedlového zastrešenia. Charakteristickou orientáciou štítov sa nové objekty logicky začleňujú do pôvodnej rôznorodej zástavby obce a vôbec nesúperia o vašu pozornosť krikľavosťou kontrastov.
 


Aktívny život v pasívnom dome

172873

 

Aktívny život v pasívnom dome

172869

Charakteristickou orientáciou štítov sa nové objekty logicky začleňujú do pôvodnej rôznorodej zástavby obce, s ktorou v podstate splývajú.   Zámerom investorov pri výstavbe v obci Koberovy bolo dokázať, že pasívny dom nie je drahý, a že malá investícia sa, navyše, vráti.

Hlavným zjednocujúcim prvkom novej výstavby sú dominantné plochy sivočiernych skladaných krytín, na ktoré nadväzuje variabilné riešenie fasád s celoplošným či čiastočným obkladom zo sibírskeho smrekovca. Drevené prístrešky pultového alebo plochého zastrešenia s vegetačnými strechami pritom nepôsobia dojmom nešikovných „prílepkov“, ktoré by boli niečím navyše, naopak, umocňujú celkový dojem a vytvárajú veľmi príjemný vstupný priestor. Celková úžitková plocha základnej veľkosti domu 9,6 × 9,6 m je 132 m2.


Aktívny život v pasívnom dome

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

172867

Dispozičné riešenie

Pozdĺžny trakt hlavného obytného priestoru je orientovaný do južného priečelia. Zasklená plocha pritom tvorí viac ako 30 % z plochy fasády. Pri tienení hrá dôležitú úlohu takmer metrový presah strechy. Do severného traktu sú orientované vstupné, sociálne a technické priestory, schodiská, voľne nadväzujúce prístrešky pre auto a záhradné objekty. Priestor podkrovia je klasicky rozčlenený do 3 až 4 izieb, kúpeľne a šatníka, s orientáciou východ – západ.

Racionálna konštrukcia

Konštrukčné riešenie vychádza z racionálneho systému unifikovanej drevoskeletovej konštrukcie investorskej a dodávateľskej firmy. Celá konštrukčná sústava skeletu sa zhotovuje priamo na stavbe zo sušeného reziva s vlhkosťou 12 až 14 %, bez impregnácie. Vyššie profily sú z lepených KH profilov s dĺžkou maximálne 13,2 m. Kompletácia jedného kusa trvá zhruba dvadsať minút. Z hľadiska spotreby materiálu aj času ide o veľmi úsporný konštrukčný systém. Obvodové steny hrúbky 400 mm (U = 0,108 W/m2 . K) sú zostavené z dvoch samostatných nenosných plášťov so skladanou výplňou z dosiek z minerálnej vlny.
 


Aktívny život v pasívnom dome

172875

 

Aktívny život v pasívnom dome

172868

Hlavným jednotiacim prvkom novej výstavby sú dominantné plochy sivočiernych skladaných krytín, na ktoré nadväzuje variabilné riešenie fasád s celoplošným či čiastočným dreveným obkladom a drevené prístrešky pultového, prípadne plochého zastrešenia s vegetáciou.   Pri pasívnych domoch je dôležité postavenie domu voči svetovým stranám, tiež by na ňom nemalo byť príliš veľa zasklených plôch, ktoré môžu pôsobiť ako skleník.

Vonkajší plášť riešili odborníci variantne – s dreveným obkladom na latách s prevetrávanou dutinou pred poistnou vrstvou alebo s tenkovrstvovou omietkou na fasádnej izolácii. Vnútorný plášť potom tvoria zlepené sadrovláknité dosky s hrúbkou 12,5 mm na latový rošt s inštalačným priestorom. Parotesná vrstva z fólie, dôsledne lepená v miestach spojov butylkaučukovými páskami, je zabezpečená latami. Okenné konštrukcie majú drevené rámy a trojsklá (Ug = 0,5 W/m2 . K), pričom veľké okenné plochy v prízemí sú zasklené pevne. Odborníci museli rozhodujúce konštrukčné detaily celého objektu overovať pomocou podrobného tepelnotechnického výpočtu, s preukázaním vplyvov tepelných mostov a tepelných väzieb. Na podlahové konštrukcie v prízemí s hrúbkou izolácie 200 mm potom netradične využili penový polystyrén (EPS), ktorého tuhosť a stlačiteľnosť plošne vyhovuje mechanickým požiadavkám.

Technické zariadenia

Teplovzdušné vykurovanie, vetranie a chladenie v tomto prípade zabezpečuje dvojzónový systém rekuperačnej jednotky s napojením na zemný cirkulačný výmenník tepla a s rozvodom ohriateho vzduchu nad kozubovou pecou do celého objektu. Potrubné vzduchotechnické rozvody sú zväčša vedené v priestoroch stropov a centrálne vyústené v technickej miestnosti. Na centrálny zásobník tepla sú napojené solárne panely a teplovodné vložky kozubových pecí na kusové drevo.
 


Aktívny život v pasívnom dome

172876

  Schéma systému vykurovania, vetrania a chladenia.

Výstup prietokovo ohrievanej teplej vody sa napája priamo do sociálnych zariadení a ďalej cez termostatický ventil do umývačky riadu a práčky, pričom zabezpečuje až 60 % úsporu elektrickej energie na priamy ohrev. Solárne termické panely sú na sedlovej streche usporiadané do zvislých pásov. V podhorskej oblasti s vyššou prikrývkou snehu sa tak podarilo eliminovať tvorbu spodnej ľadovej vrstvy. Autori projektu nechali na streche školiaceho strediska inštalovať plošný fotovoltický systém s distribúciou do verejnej siete.

Investičné náklady

Ojedinelý projekt hromadne realizovanej výstavby pasívnych domov drevoskeletového systému priniesol mnoho skúseností na optimalizáciu technického riešenia takejto výstavby. I pri tejto výstavbe sa ukázala nevyhnutnosť trvalej prítomnosti stavebného dozoru pri preberaní jednotlivých stavebných etáp a dôležitosť koordinácie všetkých subdodávateľov. V praxi sa veľmi osvedčil striktne zavedený systém pravidelných týždenných kontrolných dní s denným rozpisom úloh. Je potrebné doplniť, že kompletnú výstavbu dvanástich experimentálnych domov na kľúč sa podarilo zrealizovať za sedem mesiacov.

Investičné náklady dodávateľského systému v základnom štandarde energeticky pasívneho domu a pri vybavení na kľúč pritom nepresiahli asi 25 000 Sk/m2 úžitkovej plochy (t. j. asi 6 160 Sk/m3), čo zodpovedá nákladom bežnej výstavby v ČR s diametrálne horšími úžitkovými parametrami do celkom neistej energetickej budúcnosti.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 10/2008.

Kategória: Stavba Stavba a rekonštrukcia
Tagy: energeticky úsporné bývanie pasívny dom
Zdieľať článok

Diskusia