02. 01. 2009
Zdieľať

Konštrukčný systém chatiek a záhradných domčekov je prispôsobený účelu a ekonomickým možnostiam. Väčšinou ide o jednoduchú rámovú konštrukciu, opláštenú veľkoplošným materiálom (drevotrieskovými doskami, cementotrieskovými doskami), alebo sa môže použiť zrubová konštrukcia s menšou hrúbkou polohraneného zrubu. Všetky typy konštrukčných systémov domčekov môžu byť zateplené alebo nezateplené podľa zámeru použitia. Hlavnou zásadou pri zateplených domčekoch je, aby nechýbala parozábrana. Dnešný trh ponúka široký výber prefabrikovaných chatiek a záhradných domčekov.

Zrubová konštrukcia


Chaty a záhradné domčeky

176580

Nosnú stenu zrubovej chaty tvoria trámy kladené na seba vodorovne alebo tenšie fošne. Tieto prvky sú navzájom spojené v ložnej škáre drážkou a perom, vloženým perom, ozubeným spojom alebo vhodným spojovacím prostriedkom. V rohoch sú spojené buď preplátovaním s presahujúcim záhlavím, nárožným rovným plátom s kolíkom či rybinovým spojom. Zrubové stavby sú zostavované až na mieste na pripravené základy. Môžu byť zateplené aj nezateplené.

Tepelná izolácia sa umiestňuje dovnútra objektu alebo možno zhotoviť dvojité zrubové steny a medzi ne vložiť izoláciu s parozábranou. Hrúbka obvodových stien zo smreka je väčšinou 28, 33, 50 alebo 70 mm. Keďže drevo napúča a zosychá, dochádza k jeho objemovým zmenám, hlavne v priečnom smere. Pri zrube sa tieto zmeny prejavujú po výške nosnej zrubovej steny. Z tohto dôvodu je potrebné vložiť osadzovacie rámy okien a dverí v bočnom ostení do drážky. Problém nastáva pri kombinácii zrubovej steny a dreveného stĺpa.

Drevený prvok v pozdĺžnom smere (v smere vláken) zosychá a napúča podstatne menej než v smere kolmom na vlákna, preto treba pätku stĺpika rektifikovať.

Rámová konštrukcia

Rámová konštrukcia je obdobou panelového systému. Na rozdiel od panelového systému sa na konkrétnom mieste určenom pre objekt vystaví rám, a potom sa aplikuje opláštenie, ktoré sa vytvorí nabitím dosák na báze dreva. Nosné steny rámových drevených chatiek tvoria zvislé stĺpiky vzdialené od seba spravidla 400 alebo 600 mm a vodorovné trámiky spojené so stĺpikmi dole i hore na tupý zraz klincami. Tieto prvky tvoria drevený rám.

Stĺpiky a trámiky majú pri drevených domoch rozmery spravidla 60 × 120 mm alebo 50 × 100 mm. Rám je opláštený doskovým materiálom, ktorý zabezpečuje priestorové stuženie celej stavby. Na opláštenie sú vhodné dosky OSB, drevotrieskové dosky alebo cementotrieskové dosky. Sadrokartónová doska je vhodná len na vnútornú stranu steny. Zateplenie chaty sa zabezpečí vložením tepelnej izolácie medzi drevené stĺpiky rámu. Podľa hrúbky zateplenia volíme profily prvkov rámu. Parotesnú vrstvu vkladáme na vnútorné líce tepelnej izolácie.

Hrazdená konštrukcia


Chaty a záhradné domčeky

176581

Menej používaný je hrazdený konštrukčný systém, kde nosnú konštrukciu tvoria stĺpiky so šikmým vystužením (vzperami), prahy a preklady. Medzery sú vyplnené najčastejšie tehlovým murivom. Drevená konštrukcia je však viditeľná a dáva charakter celej stavbe.

Panelová konštrukcia

Panelová konštrukcia domčeka pozostáva z jednotlivých, vopred vyrobených dielcov, čo umožňuje veľmi rýchlu výstavbu. Základom dielca je masívny rám (kostra), ktorý je opláštený palubovými doskami alebo plošným materiálom na báze dreva. Panely sa vyrábajú v rozličných hrúbkach, môžu obsahovať aj tepelnú izoláciu a parozábranu.

Nevýhodou panelového systému je malá flexibilita znemožňujúca atypické neštandardné riešenie. Pri stavbe domčeka z panelov sa dielce vkladajú na vopred pripravený základový prah z impregnovaného reziva ukotvený do základovej dosky kotevnými prvkami. Medzi základovú dosku a prahy treba vložiť izoláciu proti prenikaniu vlhkosti z betónu do dreva.

Základy chát a záhradných domčekov

Predpokladom kvality každej stavby sú pevné a rovné základy. Túto požiadavku, ktorá sa zdá byť samozrejmá, nemožno podceňovať ani pri drobných stavbách, ako sú chaty a záhradné domčeky. Výnimkou môžu byť len menšie nevykurované domčeky určené na uskladnenie náradia a podobne, kde stačí ako podklad len betónová doska či napríklad betónová zámková dlažba.

Stabilnými základmi sa rozumejú základové betónové pásy alebo pätky s betónovou doskou. Základová škára pasov a pätiek by mala byť v nezamŕzajúcej hĺbke (minimálne 0,8 m). Hrúbka základovej betónovej dosky by mala byť 100 až 150 mm, je vhodné vystužiť ju oceľovou kari sieťou s rozmermi 150 × 150 × 6 mm. Tieto základy sa aplikujú buď priamo na zeminu, alebo na zhutnený štrkový násyp s frakciou 16 až 32 a s výškou 100 až 200 mm.

Drevené podpery (stĺpy) by nemali byť kotvené priamo do betónu, ani by nemali byť v kontakte so zeminou. Kotvenie sa robí pomocou najrôznejších kovových kotiev. Vzdialenosť medzi spodným lícom dreveného stĺpika a terénom by mala byť minimálne 15 cm.

Zastrešenie

Zastrešenie je dôležitým konečným prvkom záhradnej chaty. Okrem ochrannej funkcie dotvára celkový architektonický vzhľad. Dôležitý je dostatočný sklon strechy a jej správne zhotovenie. Z hľadiska ochrany stien je zásadný aj dostatočný presah strechy. Strechu je vhodnejšie zvoliť šikmú (t. j. so sklonom väčším než 20°) než plochú. V žiadnom prípade by nemal chýbať odkvapový systém. Šikmá strecha nemusí byť len sedlová. Chatky sa môžu zastrešiť aj valbovou, pultovou, stanovou strechou alebo ich kombináciami, napríklad polvalbovou strechou.

Konštrukcia krovu pri chatách a záhradných domčekoch závisí od veľkosti ich pôdorysu. Vo väčšine prípadov sa pri menších domčekoch vystačí s jednoduchým krovom – krokvy v jednej tretine pod hrebeňom spojené vodorovným hranolom (hambálkom) a odvetrávanie. Pri atypickom tvare strechy sa môžu uplatniť jednoduchšie priehradové nosníky.

Strešná krytina


Chaty a záhradné domčeky

176578

Pri výbere strešnej krytiny je dôležitým kritériom sklon strechy. Podľa sklonu strechy sa rozhodujeme, aký druh strešnej krytiny zvolíme. Ďalšími kľúčovými podmienkami na voľbu krytiny sú veľkosť plochy strechy, členenie tvaru strechy, hmotnosť krytiny a odolnosť krytiny proti poveternostným vplyvom. V neposlednom rade aj cena a vzhľad. Existuje veľké množstvo druhov materiálov a tvarov strešných krytín. Uvádzame tu len základné typy vhodné na zastrešenie záhradných domčekov a chát.

Asfaltový šindeľ, asfaltová lepenka

Vhodným a najjednoduchším riešením je použiť ako strešnú krytinu asfaltovú lepenku. Lepenka je pieskovaná a možno si ju vybrať vo farbách sivočierna, zelená alebo hnedá. Ukladá sa vždy na pevný podklad, a to pribitím klincami. Podklad sa väčšinou robí z dosák hrubých 20 až 25 mm kladených na pero a drážku alebo na OSB dosky s hrúbkou 22 mm. Tieto podklady sa pripevňujú priamo na strešné krokvy.

Prednosťou tejto strešnej krytiny je hlavne jej nízka hmotnosť a jednoduché zhotovenie, menej však spĺňa estetické požiadavky. Možno ju použiť na sklon strechy od 15° do 60°. Z rovnakého materiálu sa vyrábajú aj šindle. Pri výbere šindľa je rozhodujúca jeho hrúbka. Všeobecne platí, čím je krytina hrubšia, tým je kvalitnejšia.

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

Plechová krytina

Medzi ľahké krytiny patria aj plechové krytiny, veľmi obľúbené najmä pri horských chatkách. Dajú sa použiť od sklonu 5°. Z materiálov je najbežnejší oceľový pozinkovaný plech. Nákladnejším materiálom je meď, kladenie krytiny z medi je lepšie zveriť odborníkovi. Plechová krytina je buď rovná, alebo vytvarovaná do podoby škridiel alebo vlnoviek.

Strešné škridly

Strešné škridly z pálenej hliny alebo z betónu sú klasickou, najpoužívanejšou krytinou. Na trhu sú k dispozícii najrozmanitejšie tvary a farby škridiel. Výhodou klasickej krytiny z pálenej hliny je vysoká trvanlivosť. Bežné strešné škridly je vhodné použiť od sklonu 30° (záleží na tvare strešnej škridly). Na uchytenie strešných škridiel treba na krokvy pripevniť strešné laty. Strešné škridly používajú stavebníci stále častejšie v snahe zdôrazniť rustikálny vzhľad záhradného domčeka a „dôkladnosť“ jeho stavby. Pokiaľ nemá stavba dostatočne dimenzovanú nosnú konštrukciu strechy, je lepšie použiť ľahšiu krytinu.

Drevený šindeľ

Krytina z drevených šindľov pôsobí štýlovo a prirodzene. Ide o skladanú krytinu. Jednotlivé šindle môžu mať obdĺžnikový alebo kónický tvar (využívaný pri kruhovitom pôdoryse domčeka). Pribíjajú sa na laty dlhými klincami, odolnými proti korózii v dvoch vrstvách. Minimálny sklon pre drevený šindeľ je 35°. Životnosť krytiny z drevených šindľov závisí od kvality dreva, impregnácie a pravidelnej údržby spočívajúcej v opakovaní náteru približne po šiestich rokoch. Životnosť krytiny je až 40 rokov. V neposlednom rade záleží aj na tom, akým spôsobom bol šindeľ vyrobený, či rezaním, alebo štiepaním. Pri rezanom šindli musíme počítať s nižšou trvanlivosťou, lebo drevné vlákna sú prerušené rezom.

Došková strecha

Došky (podobne ako šindle) patria k ľahkým strešným krytinám. Minimálny sklon pre túto krytinu je 45°. Platí tu, čím väčší sklon, tým dlhšia životnosť. Došky by mali byť dlhé 60 až 120 cm a mali by ležať cez tri laty.

Zelená strecha

Zaujímavou alternatívou strešnej krytiny je tzv. zelená strecha. Na záhradné domčeky a chatky je tento spôsob ozelenenia strechy veľmi efektný a uprostred zelene sa stavba stáva nerušeným príjemným doplnkom. Stavba zelenej strechy vyžaduje presné a starostlivé zhotovenie. Je vhodná ako zastrešenie plochých i šikmých striech. Nevýhodou zelenej strechy je jej veľká hmotnosť.

Výber vhodného materiálu a povrchových úprav


Chaty a záhradné domčeky

176582

Drevené záhradné domčeky a chatky majú obmedzenú životnosť rovnako ako ďalšie stavby z dreva vystavené vplyvom poveternosti. Môžeme ju však výrazne predĺžiť správne navrhnutou konštrukciou a chemickou ochranou. Dôležitú úlohu v otázke životnosti stavieb z dreva hrá, samozrejme, aj výber správneho druhu dreva vhodného na vonkajšie použitie. Pri výbere dreva sa orientujeme podľa ceny, funkčnosti, estetiky a hlavne podľa prirodzenej trvanlivosti dreva. U nás sa drevené stavby budujú najčastejšie zo smreka, z borovice, jedle, smrekovca, duba, agáta a z buka.

Vo vonkajšej expozícii nestačí drevenú konštrukciu chrániť len proti poveternosti prístreškom, odsadením konštrukcie od zeme, ale treba povrch dreva ešte ochrániť náterom. Tým životnosť konštrukcie podstatne predĺžime za podmienky, že náter budeme obnovovať približne raz za štyri roky.

Chemické ochranné prostriedky na drevo musia spĺňať základné vlastnosti, ako sú dostatočná fungicídna a insekticídna účinnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom, schopnosť rýchlo a rovnomerne vnikať do dreva, zachovanie mechanických a fyzikálnych vlastností dreva a musia vyhovovať súčasným ekologickým požiadavkám.

Náter dávame na čistý vybrúsený povrch. Mal by preniknúť do dreva rovnomerne a nemal by odkvapkávať. Ochranný prostriedok by sa nemal na drevo aplikovať pri priamom slnečnom žiarení. V ponuke je veľký výber náterov na drevo, ktoré sú nevylúhovateľné. Na drevo sa nanášajú náterom, postrekom alebo máčaním.

Dôležitou vlastnosťou náterov na konštrukcie z dreva je ich schopnosť prepúšťať vodné pary. Preto sú vhodné nátery na báze alkydových živíc, nátery na báze vodných akrylových disperzií riediteľných vodou a alkydakrylové nátery.

Na čo si treba pri výstavbe dávať pozor

Okolo stien záhradného domčeka je vhodné zhotoviť odkvapový chodníček. Mal by mať mierny sklon, aby voda odtekala od stien do priestoru. Chodníček uľahčí aj údržbu zelene (trávnika) okolo domčeka a spodný diel steny je tak dobre pod kontrolou a nedrží sa v týchto miestach vlhkosť. Drevené prvky v extrémne namáhaných miestach (na základovej doske, v blízkosti zeminy) je dôležité naimpregnovať, najlepšie máčaním proti drevokazným hubám, hmyzu a poveternostným vplyvom, alebo priamo zakúpiť už tlakovo impregnované rezivo. Pri zateplených chatách sa v žiadnom prípade nesmie zabudnúť na parotesnú fóliu. Tá sa vkladá medzi vnútornú stranu tepelnej izolácie a vnútorný obklad, aby zabránila prenikaniu vlhkosti do konštrukcie.

Konštrukcia strechy by mala dostatočne presahovať, a tak viac chrániť drevenú obvodovú stenu proti dažďovej vode. Vzdialenosť drevených prvkov od zeme by mala byť aspoň 15 cm. Dolnú časť stĺpikov je vhodné naimpregnovať proti drevokazným činiteľom.

Tipy na údržbu

Pravidelná údržba domčeka je kľúčom k jeho bezproblémovému užívaniu primerane dlhý čas. Je nutné pravidelne obnovovať ochranné nátery. Občas je vhodné kontrolovať strešnú konštrukciu, či nie je narušená a nedochádza k zatekaniu vody. Rovnako tak je dôležité prezerať spodné časti obvodových stien a podlahu. Môžu sa tu vplyvom vlhkosti objaviť plesne, v horšom prípade napadnutie drevokaznou hubou a hmyzom.

Napriek týmto prácam na údržbe je drevostavba na tieto účely tak z ekologických a estetických, ako aj z ekonomických dôvodov najvhodnejšia.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Záhrada a exteriér Záhradné stavby
Tagy: chatky chaty záhradné domčeky
Zdieľať článok

Diskusia