Do garáže bez blamáže

10. 07. 2008
Zdieľať

Už ste postavili dom a zariadili si s vyberaným vkusom interiér? Všetko sa uberá správnym smerom, len tie garážové vráta akosi nie a nie doladiť s ostatnými výplňami stavebných otvorov... Vstupné dvere do domu i okná sa ponúkali samy, dokonca aj predstava o zabezpečení proti nevítaným hosťom je samozrejmá, ale ako sa postarať o bezpečný prístrešok pre štvorkolesového tátoša a pritom neuraziť architektonický vzhľad domu?


Do garáže bez blamáže

155927

Móda, ale aj rozumný dôvod vyplývajúci z túžby po súkromí obrátili väčšinu novostavieb rodinných domov spoločenskou časťou ich priestoru do záhrad. Tak sa stalo, že garážové brány zaberajú nielen výraznú časť fasády domov, ale neraz tu majú aj dominantné miesto. Nemyslieť včas na vzhľad a funkčnosť vstupných dverí do garáže rodinného domu môže priniesť vo výslednom vzhľade kuriózne architektonické počiny improvizujúcich majiteľov, ktoré nemajú nič spoločné s pôvodným zámerom architekta. S výberom vhodných dverí to nebude jednoduché, ak ešte uvážime, že by mali odolať pokusom o vlámanie, neblahým vplyvom počasia a rozhodne by nemali iritovať domácich zložitým používaním alebo, nebodaj, labilným systémom otvárania.

Z čoho ich vyrábajú?

Hliník a oceľ sú v obľube, najmä ak ich povrch u výrobcu pozinkovali a ošetrili kvalitnou práškovou farbou. Takto dlhodobo odolávajú korózii.
 


Do garáže bez blamáže

155920

Sekcionálne garážové brány vyrobené z oceľového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou na báze polyesterov a epoxidov. Dostupné sú aj varianty z hliníkového plechu.

Otvor na garážovú bránu je často najväčším otvorom na dome, a tak vám nemôže byť ľahostajné, čím takýto otvor zaplníte. Pri inštalácii brány a pohonu treba rátať s priestorom, do ktorého sa brána bude otvárať. Tento priestor je limitovaný výškou a šírkou otvoru, ako aj typom zdvihu a pohonom brány. Presné vymedzenie požadovaného priestoru určí zákazníkovi autorizovaný technický pracovník. (Olymps Door)

Sú domy a majitelia, ktorí si inú ako drevenú bránu nevedia predstaviť. Bez impregnácie dreveného povrchu či úpravy v podobe pigmentovej lazúry by brána ťažko odolávala vlhku a UV žiareniu.
Pri výbere materiálu nájdete v ponuke smrekové drevo alebo drevo z orecha, borovice, v luxusnejšom vyhotovení brány z exotických drevín. Garážové dvere farebne upravené a s primeraným dezénom (plné, lamelové, kazetové alebo aj sčasti zasklené) môžu citlivo – v architektonických súvislostiach – dopĺňať vzhľad celého objektu.
 

Príklad vrstiev izolovanej brány (Olymps Door)

Do garáže bez blamáže

155917

Tepelne izolovaná
Zatepliť garážovú bránu polystyrénom alebo polyuretánom sa už dávno nepovažuje za luxus. Výrobky s koeficientom prechodu tepla U = 1,3 až 1,8 W/(m2. K) (množstvo tepla, ktoré uniká cez plochu jedného štvorcového metra materiálu pri konkrétnom rozdiele teplôt) nie sú výnimkou. Pri takej veľkej ploche, akú zaberá v obvodovom múre garážová brána, môže bez jej zateplenia narásť únik tepla až na hodnotu U = 6,5 W/(m2. K). Neizolovanú bránu si môžete dovoliť azda už len v nevykurovanej, samostatne stojacej garáži.

Prívržencom prírodných materiálov sú k dispozícii brány z dreveného masívu z buka, duba, smreka či meranti, prípadne lacnejší variant z lisovaného dreva so vzorom štruktúry dreva. Váhu sekcionálnej brány eliminujú ako protizávažia torzné pružiny.


Do garáže bez blamáže

155929

Pozdĺžny rez garážovou bránou (Elektrify)


Do garáže bez blamáže

155928

Zvislý rez – detail kĺbového spoju sekcií garážovej brány (Elektrify)
   

Niekoľko rád k montáži

 • Opýtajte sa na termín dodania garážovej brány. Podľa typu výrobku a možností dodávateľa to môže trvať jeden až šesť týždňov.
 • S dodávateľom si vopred dohodnite rozmery stavebného otvoru na montáž brány (šírku, výšku, tvar ostenia, druh prekladu).
 • Pred montážou brány musí mať garáž definitívnu podlahu, omietka v garáži musí byť hladká a vyzretá.
 • Na mieste montáže musí byť zabezpečená funkčná elektrická prípojka so striedavým prúdom 230 V/50 Hz, aby bolo možné používať ručné elektrické náradie.
 • Ak ste inestovali do brány s automatickým otváraním, pred jej montážou nezabudnite zabezpečiť elektrickú zásuvku na 220 V.
 • Nezabudnite, že aj pri najmodernejších typoch brán treba čas od času premazať ich pohyblivé časti.

 

Systém otvárania

Dvere, vráta či brány – vždy výrobcovia hovoria o jednom: o vstupe do garáže. Podstatné je skôr to, pre aký systém otvárania sa rozhodnete:

Výklopné brány

O plynulosť chodu krídla v širokom stabilnom ráme sa stará pružinový mechanizmus, ktorý krídlo vyklopí po celej ploche a súčasne zasunie do vodorovnej polohy pod strop garáže. Na vyklopenie stačí 10 cm rozdiel výšky v priestore medzi stropom a prekladom brány. Výhodou je tichá a jednoduchá manipulácia aj v garážach s obmedzenými priestorovými možnosťami. Takýto systém sa osvedčil aj pri rekonštrukciách garáží v starších domoch.
 

Systém výklopnej brány podľa firmy Hörmann:
jednoduchá montáž pomocou upevňovacích a plynule nastaviteľných kotiev, štvorbodové upevnenie, pozinkovaná bloková zárubňa a vodorovné spevnenie krídla zabezpečujú stabilitu garážovej brány.
1,6 – viacnásobný pružinový bezpečnostný systém
2 – kvalitne vyhotovené koľajnicové vedenie zabráni vykoľajeniu dverí

3 – pri úplnom otvorení sa dvere pri doraze zabrzdia a v priehlbine koľajnice zastavia
4,5 – pružné plastové lišty a klapky chránia pred privretím


Do garáže bez blamáže

155923


Do garáže bez blamáže

155921


Do garáže bez blamáže

155922

Panelová výplň oceľovej výklopnej brány Hörmann s drážkou v štýle rybia kosť Zvislé panely v sivom odtieni tvoria výplň oceľovej výklopnej brány, a tak elegantne dopĺňajú koncepciu architektúry rodinného domu. (Hörmann)


Do garáže bez blamáže

155924

Sekcionálne brány

Jednotlivé lamelové alebo kazetové sekcie sú navzájom spojené pántmi, vnútro lamiel či kaziet vypĺňa pena, ktorá zároveň tepelne izoluje. Kolieska umiestnené vo vodiacich koľajniciach po bokoch garážového otvoru umožňujú pohyb sekcií. Tie sa pri otváraní preklápajú do vodorovnej polohy a postupne presúvajú pod strop. Koľajnice (dráhy) sa montujú do steny garáže pomocou rozperiek a skrutiek. Dvere sa otvárajú vďaka mechanizmu torznej pružiny umiestnenej nad garážovým otvorom. V stiesnených priestoroch zabezpečia pohodlné mechanické otváranie ťažné pružiny umiestnené vedľa vodiacich koľajníc. Pred montážou musí povedľa garážového otvoru ostať voľných 10 až 15 cm a nad otvorom 20 až 30 cm.

Takéto brány sa montujú zvnútra otvoru. Výhodou je spratnosť systému – nezasahuje do priestoru garáže. Poteší aj variabilnosť: na bežné výšky garážových vstupov stačí päť sekcií vysokých okolo 50 cm. Bežná šírka brány môže byť 2 až 6 m, výška 2 až 3 m. Ako súčasť brány sa môžu nainštalovať dvere. Poslúžia pre ľudí bez toho, aby sa musela otvárať celá garážová brána.
 

Výrobcovia výklopných i sekcionálnych brán sa pretekajú v ponuke rôznych dezénov: kazetové brány (sekciu tvorí 3 až 6 kaziet) s hlbokým alebo plytkým reliéfom alebo brány lamelové; v tomto prípade s dubovou palubovkou pokrytou vrstvou lazúry s UVfiltrom.

Do garáže bez blamáže

155925

Aby montáž garážovej brány bola úspešná, budú pre dodávateľa dôležité rozmery garáže. Výrobcovia odporúčajú podmienky pre montáž určitého typu brány. (Elektrify)

Rolovacie brány

Úzke hliníkové lamely (10 až 13 cm) sa pri otváraní garážovej brány širokej aj 10 m pohybujú po vodiacich lištách a postupne sa zrolujú do navíjacieho boxu. Ten možno inštalovať pred stavebný otvor, zaň alebo priamo do otvoru. Výška boxu súvisí s výškou brány, a preto nie je ničím výnimočným, ak pri vyšších bránach bude aj väčšia výška prekladu (od 40 do 65 cm). Montáž nevyžaduje nijaké špeciálne zásahy do stropu alebo podlahy, a tak brány s rolovacím systémom vyhovujú nárokom na dodatočnú inštaláciu pri rekonštrukciách garáží. Pohyb brány zväčša zabezpečuje elektrický pohon.
 


Do garáže bez blamáže

155926

Uzavretý hliníkový box najčastejšie štvorcového prierezu, v ktorom je uložený hriadeľ s motorom, tvorí nosnú i rolovaciu súčasť rolovacích brán. Súčasťou motora môže byť núdzové mechanické ovládanie.

Uzavretie bránového otvoru zabezpečujú lamely kĺbovo navzájom spojené po celej dĺžke. Lamely sú profilované z hliníkového plechu a vyplnené PUR penou. Vďaka nej sú dvere do garáže tepelne a zvukovo izolované, profil lamiel spevnený. (Nordia)

Zo stropu sú zavesené vodorovné dráhy, ako aj lineárny pohon brány. Preto je potrebné, aby bol nosný aspoň v miestach, kde tieto prvky kotvia. Inak sa musí zhotoviť pomocná závesná konštrukcia. Ostenia a preklad musia zvnútra garáže vytvárať jednu rovinu po celom obvode otvoru a nesmú na nich byť nijaké odskoky ani výklenky. (Olymps Door)

Do garáže bez blamáže

155916

   

Krídlové brány

Napriek tomu, že takéto garážové dvere zaberajú pri otváraní veľa priestoru, niekedy nájdu svoje uplatnenie tam, kde tvarovo korešpondujú so vzhľadom budovy. Krídla brány sú ukotvené v stene garáže pomocou pántov.
 

Ovládajte ich
Mechanicky alebo automaticky otvoríte výklopné, sekcionálne i krídlové brány – rozhodnutie, samozrejme, závisí od vašich finančných možností. Mechanické otváranie sekcionálnych dverí funguje vďaka systému torzných alebo ťažných pružín. Bránu zatvoríte kľučkou so zámkom. Elektrický a automatický pohon možno nainštalovať aj dodatočne. Kľúčom sa zamyká pri manuálnom zatváraní, inak zamknutie brány vykoná samosvorný pohonný mechanizmus. Tí náročnejší si zaobstarajú diaľkové ovládanie brány s elektrickým pohonom – ovládač pracuje na princípe rádiových vĺn, čo umožní otvoriť garáž aj priamo z auta zo vzdialenosti minimálne 30 m. Ovládanie brány je zdokonalené kódovacím systémom.

Čo všetko môže zvýšiť bezpečnosť garážovej brány

 • mechanický dvojbodový zámok s bezpečnostnou vložkou
 • diaľkový ovládač
 • výstražné majáky, ktoré zaisťujú upozornenie v okolí vstupných brán
 • núdzový zámok, ktorý slúži na odblokovanie elektrického pohonu a na otváranie brány manuálne
 • fotobunky
 • čítačka magnetických kariet, ktorá slúži na prístup autorizovaných osôb do určených priestorovKategória: Dvere, brány Stavba a rekonštrukcia
Tagy: garážová brána materiál montáž
Zdieľať článok

Diskusia