Ekologické bývanie z pórobetónu

Ekologické bývanie z pórobetónu

10. 08. 2009
Zdieľať

Zelená stavba, to nie sú len parametre nízkoenergetických či pasívnych domov. Moderné ekologické stavebné materiály vznikajú z prírodných surovín a takou technológiou výroby, ktorá je ohľaduplná k životnému prostrediu. Na zdravé, úsporné a dlhodobo udržateľné bývanie priamo vplývajú fyzikálne parametre takéhoto materiálu.

Spokojnosť obyvateľov domu by mala vyplývať nielen z hľadiska výhodných prevádzkových nákladov, ale aj z hľadiska komfortu bývania a zdravého vnútorného prostredia. Výber materiálov, z ktorých možno postaviť dom šetriaci energiou, je veľmi široký. Keď však zvažujeme ekonomické hľadisko a technologickú náročnosť, jedným z najlepších a najdostupnejších riešení je určite stavebný systém z bieleho pórobetónu.

Pri stavbe domu máme v procese návrhu možnosť zvoliť si kategóriu nášho domu v závislosti od spotreby energie. Súčasným štandardom by mala byť minimálne energeticky úsporná stavba so spotrebou tepla 50 až 70 kWh/m². Významné úspory však možno dosiahnuť v nízkoenergetickom dome so spotrebou tepla 15 až 50 kWh/m² alebo v energeticky pasívnom dome so spotrebou tepla 5 až 15 kWh/m². Nízkoenergetický dom v našich zemepisných podmienkach zhmotňuje predstavu o prijateľnom a dostupnom ekologickom bývaní.


Ekologické bývanie z pórobetónu

211477

Ekologický neznamená nekomfortný

Nízkoenergetický dom prináša všetky výhody v podobe úspor energií a dlhodobo nízkych prevádzkových nákladov vtedy, ak sa dodržiavajú pravidlá jeho užívania. Pre mnohých obyvateľov panelových bytov či bežných stavieb je takmer nepredstaviteľné nevetrať oknami. V nízkoenergetických domoch sa síce oknami nevetrá, komfort bývania tým však vôbec netrpí. Tepelnoizolačné parametre domu sú nastavené tak, že sa v lete neprehrieva a v zime v ňom možno ľahko zabezpečiť tepelnú pohodu. Obyvatelia nízkoenergetických domov z pórobetónu, na základe vlastných skúseností, nekladú do popredia nízke prevádzkové náklady domu, ale komfort bývania v nich.

Stavebné systémy z bieleho pórobetónu umožňujú vytvárať aj preklady, stropy a strechy s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, čo priaznivo pôsobí na celkovú energetickú bilanciu domu. Pre nízkoenergetické domy sa odporúča aplikácia systémov, ktoré ponúkajú ucelený sortiment základných prvkov nosných i nenosných konštrukcií, akými sú napríklad preklady nad otvormi, schodiskové dielce či materiály na konštrukcie stropov.

Realizátori nízkoenergetických domov oceňujú najmä výbornú spracovateľnosť pórobetónu, ktorá im umožňuje jednoducho a bezchybne realizovať zložité detaily. Pomocou ľahko spracovateľných pórobetónových prvkov možno viacerými spôsobmi bezpečne zhotoviť detaily, ktoré sú kritickými miestami z hľadiska vzniku tepelných mostov, napríklad stropné vence, sokle, atiky a podobne. Aplikácia uceleného stavebného systému technológiou presného murovania tak zaručí nadobudnutie požadovaných tepelnotechnických parametrov a výrazne eliminuje ľudskú chybovosť.Ekologické bývanie z pórobetónu

211479

Ekologický neznamená nekomfortný

Nízkoenergetický dom prináša všetky výhody v podobe úspor energií a dlhodobo nízkych prevádzkových nákladov vtedy, ak sa dodržiavajú pravidlá jeho užívania. Pre mnohých obyvateľov panelových bytov či bežných stavieb je takmer nepredstaviteľné nevetrať oknami. V nízkoenergetických domoch sa síce oknami nevetrá, komfort bývania tým však vôbec netrpí. Tepelnoizolačné parametre domu sú nastavené tak, že sa v lete neprehrieva a v zime v ňom možno ľahko zabezpečiť tepelnú pohodu. Obyvatelia nízkoenergetických domov z pórobetónu, na základe vlastných skúseností, nekladú do popredia nízke prevádzkové náklady domu, ale komfort bývania v nich.

Pórobetón pomáha v domoch vytvoriť optimálnu vnútornú mikroklímu. Materiál prirodzene reguluje vlhkosť vzduchu tým, že na jednej strane čiastočne absorbuje príliš vysokú vlhkosť v interiéri a na strane druhej ju uvoľňuje späť do nezdravo vysušeného vzduchu. Na povrchoch stien nedochádza ku kondenzácii vodnej pary, ktorá by mohla spôsobovať vznik nebezpečných plesní. Navyše, pórobetón je alkalický materiál, ktorý zabraňuje ich rastu.Ekologické bývanie z pórobetónu

211480

Ekologické aspekty pórobetónu

Pórobetón je materiál inšpirovaný prírodou. Zrodil sa z myšlienky nahradiť drevo ako stavebný materiál. Prvé tvárnice dokonale kopírovali technické parametre dreva. Technologický pokrok umožnil pórobetónu zachovať si prírodné surovinové zloženie a nenáročnú spracovateľnosť podobnú spracovaniu dreva, jeho tepelnotechnické parametre sa však zdokonalili. V súčasnosti už niektorí výrobcovia ponúkajú tvárnice s dostatočnými tepelnoizolačnými parametrami pre nízkoenergetické domy bez nevyhnutnosti aplikácie dodatočného zateplenia. Biely pórobetón je ekologický stavebný materiál z prírodných surovín, ktoré sa na zemi nachádzajú v dostatočnom množstve. Vápenec, kremičitý piesok a voda sa v presných formách premiešavajú s minimálnym množstvom hliníkového prášku (pasty) okolo 0,4 kg/m3 (1 promile). Vďaka prášku sa v zmesi vytvoria chemickou reakciou miniatúrne póry, ktoré sa naplnia vzduchom. Práve vďaka pórom prepožičajú materiál nadobúda svoje charakteristické vlastnosti. Na získanie požadovaných tepelných parametrov tak nevyžaduje pridávanie ďalších chemických zlúčenín.Životné prostredie výrazne ovplyvňuje celková energetická bilancia stavby. Tá súvisí aj s energiou, ktorá je potrebná na výrobu stavebného materiálu i na samotnú výstavbu. Technológia premeny prírodných surovín na pórobetón v autokláve je v porovnaní s výrobou iných materiálov energeticky menej náročná. Tvárnice sú ľahké, preto ich doprava na miesto stavby spotrebuje menej energie. Výrazným ekologickým momentom je aj recyklácia a nízka odpadovosť, ktorá je pre tento materiál charakteristická.Ekologické bývanie z pórobetónu

211482

Nízkoenergetický dom z pórobetónu

Pre obvodové steny nízkoenergetických domov sa odporúčajú tepelnoizolačné parametre U = 0,19 W/(m2 . K), pre strechu U = 0,15 W/(m2 . K) a pre okná U = 1,0 (W/m2 . K). Požadované hodnoty možno vďaka tepelnotechnickým vlastnostiam bieleho pórobetónu dosiahnuť jednoducho. Homogénne pórobetónové prvky vedú teplo rovnako vo všetkých smeroch, takže eliminujú vznik tepelných mostov, ktoré zhoršujú energetickú bilanciu stavby, a to až o 30 %. Materiál významnou mierou redukuje tepelné mosty, ktoré vznikajú pri kontakte tvárnic so základmi a podobne. Dlhá životnosť a fyzikálne parametre, medzi ktoré patrí aj absolútna nehorľavosť tohto materiálu, sú zárukou, že nízkoenergetický dom bude prinášať úspory energie počas svojej dlhej životnosti. Navyše, nízkoenergetický dom z masívnych murovacích prvkov si v porovnaní s ľahkými konštrukciami nevyžaduje nijakú špeciálnu údržbu.

Bezpodmienečne treba splniť tepelnotechnické parametre a zabezpečiť vzduchotesnosť obálky domu. Výhodou pórobetónu je, že sa v ňom nenachádzajú žiadne dutiny, ktorými by mohlo teplo neželane unikať. Dokonalú vzduchotesnosť murovanej obvodovej konštrukcie možno dosiahnuť aj správnou aplikáciou vhodných omietok na murované steny.

Pórobetón je z hľadiska tepelnoizolačných parametrov vhodným masívnym murovacím materiálom pre nízkoenergetické domy aj z hľadiska úspor miesta. Hrúbka obvodových múrov nízkoenergetického domu z bieleho pórobetónu sa pohybuje od 400 do 500 mm. Ak sa rozhodnete pre tvárnice s dostatočnými tepelnoizolačnými parametrami pre nízkoenergetické domy bez zateplenia, môžete výrazne znížiť náklady na dodatočné zateplenie domu.Ekologické bývanie z pórobetónu

211478

Tepelná akumulácia ako bonus

Na rozdiel od ľahkých konštrukcií môže nízkoenergetická stavba profitovať z tepelnej stability pórobetónu, ktorá súvisí s jeho akumulačnou schopnosťou. Vnútorná povrchová teplota steny je aj v zimnom období dostatočne vysoká, nesála chlad a možno sa o ňu opierať bez nepríjemného chladivého pocitu. Pórobetón je materiál s nízkou vodivosťou. Tepelnotechnické vlastnosti stavebného systému z pórobetónu sú vhodné pre súčasný spôsob vykurovania domácností. Po zapnutí vykurovania sa najskôr vyhreje miestnosť, až potom steny. Tie však po vypnutí kúrenia odovzdávajú naakumulované teplo postupne späť miestnosti, takže sa cítite príjemne dlhší čas aj bez zapnutého vykurovania. Akumulácia tepla je dostatočná, ale zároveň možno flexibilne regulovať teplotu miestnosti podľa vlastných požiadaviek.


Povinná výbava nízkoenergetického domu

Nízkoenergetický dom sa musí navrhnúť podľa určitých pravidiel, inak by nemohol dosiahnuť zníženie spotreby energie pod hranicu 50 kWh/m². Dom by mal byť navrhnutý v súlade s okolitým prostredím. Zohľadniť treba najmä jeho orientáciu vzhľadom na konfiguráciu terénu i svetové strany. Dom by mal v maximálnej možnej miere využívať energiu zo slnečného žiarenia.

V nízkoenergetických domoch je bezpodmienečne nevyhnutné používať nútené vetranie so spätným získavaním tepla (rekuperáciou). Bez rekuperácie je od určitej hranice ďalšie zvyšovanie izolačných parametrov plášťa domu málo efektívne. V nízkoenergetických domoch, ktoré nedosahujú parametre pasívneho domu, treba inštalovať vykurovací systém, aj keď s nižším výkonom ako v bežnom dome. Zvážiť treba možnosti energeticky úspornej výroby teplej vody či využitia obnoviteľných zdrojov tepla, napríklad solárnych kolektorov.Ekologické bývanie z pórobetónu

211476

Nízkoenergetický neznamená predražený

Cena bežného a nízkoenergetického domu sa nemusí až tak výrazne líšiť. Správny návrh nízkoenergetického domu môže viesť k rozumným vstupným nákladom na jeho realizáciu. Na optimalizáciu vstupných nákladov a zabezpečenie požadovaných tepelnotechnických vlastností sa odporúča navrhovať čo najmenej členité kompaktné budovy s väčšími rozmermi. Ak sa použijú tvárnice s rovnakým tepelným odporom, ako majú prvky so zateplením, možno ušetriť financie na nákladnom zatepľovaní, ktorého výroba navyše zaťažuje životné prostredie. Z ušetrených prostriedkov možno pokryť náklady spojené s realizáciou účinného vykurovacieho systému, systému riadeného vetrania s rekuperáciou alebo zakúpiť kvalitnejšie okenné výplne. Vzhľadom na to, že v nízkoenergetickom dome sa nevetrá oknami, stačí jedno otvárateľné okno v miestnosti. To znamená okamžitú úsporu na nákladných okenných kovaniach a podobne.


Výhody presného murovania

Zaujímavú finančnú úsporu prináša aj technológia presného murovania, ktorá šetrí financiami z hľadiska rýchlosti a efektívnosti výstavby. Biely pórobetón je vďaka tejto technológii mimoriadne výhodný stavebný materiál pre nízkoenergetické domy. Presné murovanie zaručí, že budú splnené požiadavky na odborné a vysokokvalitné zhotovenie konštrukčných detailov bez zvýšených nákladov. Tvárnice sa na seba lepia pomocou tenkovrstvovej lepiacej malty, ktorá umožňuje predchádzať vzniku prasklín v omietkach a v miestach škár. Zabraňuje sa tým úniku tepla a eliminujú sa tepelné mosty, ktoré môžu vznikať aj v dôsledku hrubej vrstvy malty v škárach.

Bývanie s ekologickým aspektom znamená novú kvalitu života v rodinnom dome, ktorá už dnes spĺňa budúce požiadavky a nároky užívateľov. Život v nízkoenergetickom dome prináša pohodu a radosť z bývania, ktoré je ohľaduplné k životnému prostrediu i k vašej peňaženke.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: murovacie materiály pórobetón rodinný dom stavba domu xella
Zdieľať článok

Diskusia