Akumulačné vykurovanie

Akumulačné vykurovanie

30. 07. 2009
Zdieľať

Pri stavbe rodinného domu je okrem iného veľmi dôležité zvoliť si vhodný vykurovací systém, pretože týmto rozhodnutím ovplyvníte aj výšku prevádzkových nákladov spojených s jeho využívaním.

Náklady na vykurovací systém možno rozdeliť na investičné (spojené s výberom, nákupom, inštaláciou a pripojením vykurovacieho systému) a prevádzkové (náklady, ktoré sú zhmotnené vo faktúrach za vstupné energie – elektrickú energiu, zemný plyn či iné palivo, ako aj za bežnú údržbu). Samozrejme, tu treba počítať aj s nákladmi na dovoz paliva, jeho uskladnenie a obsluhu zariadenia (prikladanie paliva, vynášanie popola…). Kým investičné náklady sú jednorazovou záležitosťou, prevádzkové náklady budú ovplyvňovať chod vykurovacieho systému dlhodobo. Pri väčšine štandardných vykurovacích systémov predstavujú investičné náklady 3- až 4-násobok ročných nákladov na prevádzku, preto prevádzkové náklady hrajú počas celej životnosti vykurovacieho zariadenia (20 až 30 rokov) podstatnú úlohu.

Výhody elektrického akumulačného vykurovania

Elektrické akumulačné vykurovanie, rovnako ako každý druh elektrického vykurovania, má výhodu v účinnosti premeny elektrickej energie na teplo (99 %). V porovnaní s premenou energie zo zemného plynu (90 %), dreva či čierneho uhlia (80 %), ako aj hnedého uhlia (70 %) to znamená vyššiu efektívnosť vo využití paliva. Medzi ďalšie výhody akumulačného vykurovania v porovnaní so všetkými uvedenými palivami patrí komfort 24-hodinovej dodávky tepla – odpadajú starosti spojené s dovozom a skladovaním paliva či s obsluhou zariadení. K uvedenému komfortu prispieva prakticky plná elektrifikovanosť celého územia Slovenska. Navyše, akumulačné vykurovanie v porovnaní s priamovýhrevným (konvektory, elektrokotol, sálavé panely či infražiariče) nie je náročné na spotrebu počas dňa – výkonový nárast tohto vykurovacieho systému je v noci, keď je po elektrine podstatne nižší dopyt, a preto je lacnejšia.

Princíp elektrického akumulačného vykurovania

Akumulačné vykurovanie využíva podstatnú časť elektrickej energie v noci. Tak v akumulačných peciach, elektroakumulačnej kotolni, ako aj pri poloakumulačnom podlahovom vykurovaní je podstata v akumulácii tepla, ktoré sa v priebehu 24 hodín uvoľňuje do vykurovaného priestoru. Pri návrhu treba rešpektovať charakter stavby – tepelnoizolačné vlastnosti objektu, prostredia, v ktorom sa stavba nachádza, ako aj objem vykurovaného priestoru. Tieto aspekty sú zhmotnené v tepelných stratách objektu, ktoré sú podkladom pre efektívny návrh vykurovacieho výkonu.

Technické riešenia

Elektrickému akumulačnému vykurovaniu treba prispôsobiť elektroinštalácie. Návrh výkonu je približne 2,5-násobkom tepelných strát objektu. Medzi hlavné systémy elektrického akumulačného vykurovania patria:

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Akumulačné vykurovanie

210368

1. Akumulačné pece – ide o klasický systém akumulačného vykurovania. Akumulujú teplo do tehál zo špeciálneho materiálu a zabezpečujú tak tepelnú pohodu počas celého dňa. Tento systém v mnohých ľuďoch vzbudzuje obavy, ktoré vychádzajú z minulosti – veľké hnedé, hlučné akumulačky víriace prach. Súčasná realita je však úplne iná – moderné akumulačné pece sú úzke, nehlučné, kvalitne izolované, majú moderný dizajn a na odovzdávanie tepla využívajú dynamické prúdenie prostredníctvom ventilátorov. Akumulačné pece pri efektívnom návrhu vychádzajúcom z tepelných strát objektu hravo pokryjú celodennú potrebu tepla aj v najchladnejších obdobiach zimy. Možno si vybrať z troch základných typov: najjednoduchšie a investične najmenej náročné, ale dnes už minimálne využívané sú statické pece. Štandardom sú dynamické pece, ktoré na uvoľňovanie tepla do priestoru využívajú ventiláciu. Medzi najmodernejšie typy patria ploché dynamické pece, ktoré majú v porovnaní s predchádzajúcimi menšie rozmery.
2. Elektroakumulačná kotolňa – ide o teplovodný systém (prostredníctvom radiátorov a/alebo podlahového vykurovania) založený na špeciálne zaizolovaných nádržiach (750 – 1 000 – 1 250 l), ktoré počas dňa udržujú teplotu vody na požadovanej úrovni. Počet týchto nádrží závisí od tepelných strát objektu, tepelného spádu sústavy a času vybíjania. Výhodou systému je jednoduchý prechod z iného teplovodného systému, kde sa na ohrev používa napríklad elektrokotol, plynový kotol alebo kotol na pevné palivo.
3. Elektrické poloakumulačné podlahové vykurovanie – princíp je založený na elektrických kábloch uložených v podlahe, ktoré sú prekryté vrstvou špeciálnej izolácie zabezpečujúcou akumuláciu tepla (to sa v priebehu dňa uvoľňuje do priestoru). V tomto prípade je vo veľmi chladnom období vhodná kombinácia s doplnkovým zdrojom tepla pre podvečerný doohrev vykurovaného priestoru.

Akumulačné pece sa po období útlmu opäť stávajú trendom pri vykurovaní. Svojím vzhľadom a rozmermi spĺňajú náročné požiadavky modernej bytovej architektúry. Faktory ako bezpečnosť, pohodlná a ekologická prevádzka či dostupnosť moderných technológií predurčujú tomuto systému elektrického vykurovania perspektívnu budúcnosť. Viac informácií o elektrickom akumulačnom vykurovaní, orientačný návrh výkonu a ceny moderných akumulačných vykurovacích systémov so zľavou až 30 % vrátane možnosti financovania špeciálnym zvýhodneným spotrebným úverom získate na kontaktných miestach Stredoslovenskej energetiky. Naši zmluvní partneri vám následne poskytnú technické informácie a podporu a zabezpečia dodávku na kľúč (projekt/výpočet, objednávka, doprava, inštalácia, servis).
 

Prevádzka akumulačných pecí v porovnaní s priamovýhrevným vykurovaním v modernom, dobre zateplenom dome s vykurovanou plochou 200 m2 predstavuje ročnú úsporu približne 33 % (1 100 €, t. j. 33 138,60 Sk). Pri investícii približne 4 512 € (135 567 Sk) do dynamických pecí alebo 6 867 € (206 875,24 Sk) do plochých dynamických pecí už táto úspora určite stojí za zváženie.

Článok bol uverejnený v publikácii Všetko o stavbe domu, JAGA GROUP 2009.

Kategória: Energia
Tagy: akumulačné vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia