Chládok na želanie

Chládok na želanie

13. 07. 2010
Zdieľať

Počas letných horúčav mnohí (až na niekoľko slnkachtivých výnimiek) hľadajú útočisko v tieni. Niekedy, žiaľ, už ani ten nepomáha. Vtedy naše teplom znavené telá volajú po chladivom spasení a mnohí siahame po diaľkových ovládačoch klimatizácie alebo s neoblomným rozhodnutím a upotenými rukami po ponukách firiem, ktoré obchodujú s chladom.

Typológia
Na trhu sú k dispozícii rôzne druhy klimatizácií. Podľa umiestnenia sa delia na vnútorné a vonkajšie. Vnútorné sa obvykle montujú pod strop (horizontálne jednotky) alebo pod okno (vertikálne jednotky). Vonkajšie zariadenia (pri delených klimatizáciách) sa umiestňujú na balkón, terasu alebo priamo na fasádu domu či jeho strechu.

Kanálové klimatizačné jednotky fungujú aj ako vetracie zariadenia interiéru – využívajú potrubný systém vzduchotechniky. Ich inštalácia si vyžaduje rozsiahlejšie stavebné úpravy (potrubia sa vedú v podhľadoch alebo v medzipodlaží). Z estetického hľadiska sú tieto typy ideálne, pretože  nie sú viditeľné – v stene alebo strope vidieť iba nasávacie a výfukové mriežky. 

 

Náš tip
Typ klimatizačného zariadenia a výkon konzultujte s odborníkmi. Nepodceňte ani  montáž zariadenia a realizáciu zadajte profesionálnej firme, ktorá vám zabezpečí záručný aj pozáručný servis.


Chládok na želanie

274169
Daikin

Mobilná klimatizácia…
Jej inštalácia spočíva v jednoduchom zapojení do elektrickej siete a vyvedení ohybnej hadice s priemerom približne 15 cm mimo interiér, napríklad cez okno. V miestnosti vznikajú dva cirkulačné okruhy – výmenník nasáva vzduch a po ochladení ho vytláča späť a kondenzátor odčerpané teplo odvádza cez potrubie do exteriéru. Na ochladzovanie kondenzátora  sa používa vzduch z klimatizovanej miestnosti, čím sa prirodzene znižuje efekt a účinnosť mobilnej klimatizácie. Tento typ klimatizačného zariadenia je vhodný tam, kde nemožno z istých dôvodov robiť stavebné zásahy, aké si vyžaduje inštalácia splitovej klimatizácie (do bytu v prenájme, v chatke a podobne). 


Chládok na želanie

274170
Daikin

… alebo delené jednotky?
Skladajú sa z vnútornej a vonkajšej časti. Na jednu vonkajšiu jednotku môže byť napojená:
a) jedna vnútorná (splitová klimatizácia),
b) dve vnútorné jednotky (duálna klimatizácia),
c)viac vnútorných jednotiek (multisplit).

Úlohou vnútornej jednotky je odčerpávať teplý vzduch z miestnosti a ochladený priviesť späť. Vonkajšia jednotka zabezpečuje odvádzanie prebytočného tepla do exteriéru. Pri činnosti vnútornej jednotky vzniká kondenzát, ktorý je potrebný odvádzať. Pri inštalácii sa rúrky na odvádzanie kondenzátu obvykle zasekajú do omietky alebo vedú lištami. Kondenzát z vonkajšej jednotky sa zvykne odvádzať do dažďového odkvapu, prípadne sa nechá voľne odkvapkávať do exteriéru. Pretože kompresor je súčasťou vonkajšej  jednotky, hlučnosť delených splitových klimatizačných zariadení v porovnaní s mobilnými je nižšia.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Chládok na želanie

274161
Samsung

 

ekotip
Energetická náročnosť klimatizácie
Môžete si zvoliť klimatizačnú jednotku buď s invertorom, alebo bez neho. Čo je intvertor? Ide o zariadenie, ktoré reguluje výkon klimatizácie podľa aktuálneho stavu. Ak nie je súčasťou klimatizácie, regulácia prebieha iba vypnutím a zapnutím riadiaceho agregátu. Takéto nárazové spustenie a zastavenie odberu elektrického prúdu je energeticky (a teda aj finančne) náročnejšie než plynulý prevádzkový odber. Neprerušovaný chod klimatizácie je šetrnejší i k jednotlivým komponentom zariadenia a navyše – zabezpečí aj rovnomernú teplotu v interiéri bez zbytočných výkyvov.


Chládok na želanie

274153
Samsung

Správna regulácia

Bežným štandardom modernej klimatizácie je obsluha pomocou diaľkového ovládania. Pre správne a ľudskému organizmu užitočné využitie klimatizácie je dôležité vhodné nastavenie parametrov. Neprirodzene veľké ochladzovanie vzduchu, ako aj príliš silné teplotné výkyvy, môžu spôsobiť prechladnutie, nádchu, vysušovanie sliznice alebo bolesti hlavy. Aj preto sa nevypláca podceňovať  odporúčania odborníkov. Rozdiel medzi teplotou ovzdušia v interiéri a exteriéri by nemal presiahnuť 6 až 8 °C. Zo zdravotného hľadiska je dôležitá aj sila a smerovanie prúdu chladného vzduchu. Nástenné klimatizačné jednotky by mali byť umiestnené minimálne 2 m od podlahy a podstropové približne 3,5 m.

 

 

Filter – povinná výbava
Každé klimatizačné zariadenie má filter vzduchu. Do základnej výbavy patria mechanické (prachové) filtre – ich úlohou je zachytávať prach zo vzduchu. Upgradovaným variantom sú elektrostatické a uhlíkové filtre, ktoré zachytávajú peľ , malé prachové častice a zabraňujú množeniu baktérií a vírusov v interiéri, navyše, ako špongia sajú z ovzdušia aj cigaretový dym a rôzne nepríjemné pachy (túto úlohu dokážu plniť aj fotokatalytické filtre). Špeciálne antibakteriálne filtre s protiplesňovými účinkami môžu v domácnosti plniť aj nadštandardnú funkciu čističiek vzduchu.

Účinnosť filtra sa udáva ako percentuálny podiel odstránených častíc zo vzduchu na m3.


Chládok na želanie

274167
Whirlpool

Zdroj: časopis ekoBývanie 

Kategória: Energia
Tagy: klimatizácie
Zdieľať článok

Diskusia