Čo by ste mali vedieť o kozubových a kachľových vložkách

02. 01. 2014
Zdieľať

Kozub už dávno nie je len efektným doplnkom interiéru. Naopak, môže sa stať dôležitou zložkou celej vykurovacej sústavy. V ponuke takmer každého výrobcu kozubových či kachľových vložiek nájdete aspoň jednu možnosť spojenia ohrievača s vykurovacou sústavou a zásobníkom teplej vody. Všetko súvisí so všeobecným trendom znižovania spotreby tepla aj zvýšením nárokov na ekonomiku vykurovania domácnosti.

1 Ako fungujú?

V prípade teplovodného kozuba sa teplo vznikajúce horením paliva v kozubovej vložke odovzdáva teplonosnému médiu – najčastejšie vode. Tá ho potom distribuuje do ďalších častí vykurovaného objektu. Ideálnym doplnkom teplovodných kozubov a kachlí je v súčasnosti aj akumulačná nádrž, ktorá umožňuje ukladať okamžité výkonové prebytky na neskoršie využitie.

2 Terminologická nepresnosť

Ak hovoríme o „teplovodnom“ interiérovom ohrievači, nie sme terminologicky úplne presní. Na rozdiel od kotlov určených do „neobytných“ priestorov, teda obvykle pivníc či technických miestností, sú kozuby a kachle svojím charakterom predurčené na prevádzku v obývacích izbách našich domov a bytov. Kozubové a kachľové vložky sú vzhľadom na ich estetickú funkciu vždy vybavené aj zasklenými dvierkami, bez ktorých si ich žiadny z užívateľov nevie predstaviť. Ak má ohnisko dvierka, je nutné počítať s tým, že nikdy nemožno dosiahnuť reálny podiel energie odovzdanej vykurovacej vode nad hranicou asi 80 % celkového výkonu ohniska. Takže správne by vždy mala byť reč o kozube či kachliach kombinovaných – teplovodno-teplovzdušných, teplovodno-sálavých a podobne.

3 Ako je to s účinnosťou?

Zvyčajný podiel energie odovzdanej vykurovacej vode sa pohybuje medzi 40 až 80 %, a to v závislosti od konštrukcie vložky i samotného výmenníka. Všetko teplo, ktoré ohnisko vyprodukuje, sa nespotrebuje výhradne na ohrev vody. Zvyšok do 100 % je práve výkon odovzdaný vzdušnou konvekciou alebo sálaním teplovýmenných plôch ohrievača a zasklením – teda do miestnosti, kde je ohrievač nainštalovaný.

4 Kozub alebo kachle?

Otázka, čo je lepšie, je vždy subjektívna a je nutné posudzovať ju s ohľadom na tepelnú stratu domu aj samotné miestnosti s kozubom alebo kachľami a rovnako aj s ohľadom na ich budúce využitie aj osobné preferencie. V tomto prípade nemožno jasne stanoviť ideálne riešenie bez väzby na požiadavky uvádzané vyššie.

5 Hľadanie správneho podielu

Pri správnom výbere je rozhodujúce rozloženie výkonu vložky do priečinkov sklo/voda, prípadne sklo/voda/priestor. Úlohu pritom hrá nielen samotná hodnota tepelnej straty miestností, ale aj požiadavka na komfort vykurovania v podobe intervalu prikladania alebo naopak, požiadavka na neustále mihotanie sa ohníka za zasklenými dvierkami. Práve v tom je rozdiel medzi kozubom a kachľami s teplovodným výmenníkom.

6 Kozub ako ohrievač

Kozub ako ohrievač s primárnym účelom začlenenia prvku ohňa do interiéru ponúka obvykle vysoký podiel výkonu do vody a minimálny cez zasklenie a do priestoru. V prípade, že by to tak nebolo, dochádzalo by pri častom prikladaní, ktoré sa pri kozube predpokladá (raz za asi 1 až 2 hodiny), k intenzívnemu tepelnému preťažovaniu miestnosti s kozubom práve cez zasklenie (a prípadne aj vzdušnou konvekciou).

7 Kachle ako ohrievač

Naproti tomu kachle vnímame ako ohrievač, ktorý nám má dať možnosť priložiť raz za x (pri teplovodných 6 až 8) hodín. Zasklenie je menšie ako  v prípade kozubov (niekedy obmedzené na funkciu iba tzv. kontrolného okienka) a kachle zároveň pridávajú výkon odovzdaný sálaním akumulačnej hmoty skrytej vo vnútri. Výhodou je práve komfort v podobe minimálnej obsluhy – dlhého intervalu prikladania.


Schéma zapojenia kozuba s tepelným výmenníkom 
1 solárne kolektory
2 expanzívna nádoba
3 kozub
4 expanzívna nádoba
5 akumulačná nádrž
6 spotrebiče tepla (radiátory, podlahové vykurovanie)
7 hlavný zdroj tepla

Schéma zapojenia kozuba s tepelným výmenníkom
1 solárne kolektory
2 expanzívna nádoba
3 kozub
4 expanzívna nádoba
5 akumulačná nádrž
6 spotrebiče tepla (radiátory, podlahové vykurovanie)
7 hlavný zdroj tepla
ABX

Schéma zapojenia kozuba s tepelným výmenníkom
1 solárne kolektory
2 expanzívna nádoba
3 kozub
4 expanzívna nádoba
5 akumulačná nádrž
6 spotrebiče tepla (radiátory, podlahové vykurovanie)
7 hlavný zdroj tepla

Základom je bezpečnosť

Spoločným menovateľom všetkých systémov teplovodného vykurovania kozubov a kachlí je bezpečnosť. Či už sú výmenníky vybavené dochladzovacou slučkou priamo z výroby, alebo sa systémom aktívneho dochladenia havarijného stavu vybavujú dodatočne pri zapájaní do sústavy, základnou požiadavkou na ich funkciu je úplná bezpečnosť prevádzky. Aj preto musí inštalácii teplovodného kozuba i kachlí predchádzať kvalifikovaný projekt nielen ohrievača ako takého, ale aj samotnej vykurovacej sústavy vrátane jej nadväzností na systém merania a regulácie.

 


Kozubové kachle Romotop GRANADA s teplovodným výmenníkom a centrálnym prívodom externého vzduchu sa vyznačujú kvalitou spaľovania a vysokým výkonom. Kachle disponujú reguláciou primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu jediným ovládacím prvkom a výrobca ponúka možnosť dokúpenia bezpečnostného prvku proti prehriatiu vody vo výmenníku. V ponuke nájdete verziu s keramickým alebo plechovým plášťom. Výkon teplovodného výmenníka je 1 až 9 kW, účinnosť 78 %.

Kozubové kachle Romotop GRANADA s teplovodným výmenníkom a centrálnym prívodom externého vzduchu sa vyznačujú kvalitou spaľovania a vysokým výkonom. Kachle disponujú reguláciou primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu jediným ovládacím prvkom a výrobca ponúka možnosť dokúpenia bezpečnostného prvku proti prehriatiu vody vo výmenníku. V ponuke nájdete verziu s keramickým alebo plechovým plášťom. Výkon teplovodného výmenníka je 1 až 9 kW, účinnosť 78 %.
Romotop

Kozubové kachle Romotop GRANADA s teplovodným výmenníkom a centrálnym prívodom externého vzduchu sa vyznačujú kvalitou spaľovania a vysokým výkonom. Kachle disponujú reguláciou primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu jediným ovládacím prvkom a výrobca ponúka možnosť dokúpenia bezpečnostného prvku proti prehriatiu vody vo výmenníku. V ponuke nájdete verziu s keramickým alebo plechovým plášťom. Výkon teplovodného výmenníka je 1 až 9 kW, účinnosť 78 %. 


Kachle Romotop Tala sú v ponuke hneď v niekoľkých variantoch – plechové, keramické či kamenné. Dizajnovo čisté vyhotovenie kozubových kachlí ocenia predovšetkým priaznivci jednoduchých riešení a tvarov. V ich prípade môžete zapojiť horný alebo zadný odvod spalín. Kachle Tala majú prívod sekundárneho vzduchu, vďaka ktorému je sklo dvierok omývané, takže sa neusadzujú nečistoty. Výkon teplovodného výmenníka je 1 až 5,5 kW, účinnosť 78 %

Kachle Romotop Tala sú v ponuke hneď v niekoľkých variantoch – plechové, keramické či kamenné. Dizajnovo čisté vyhotovenie kozubových kachlí ocenia predovšetkým priaznivci jednoduchých riešení a tvarov. V ich prípade môžete zapojiť horný alebo zadný odvod spalín. Kachle Tala majú prívod sekundárneho vzduchu, vďaka ktorému je sklo dvierok omývané, takže sa neusadzujú nečistoty. Výkon teplovodného výmenníka je 1 až 5,5 kW, účinnosť 78 %
Romotop

Kachle Romotop Tala sú v ponuke hneď v niekoľkých variantoch – plechové, keramické či kamenné. Dizajnovo čisté vyhotovenie kozubových kachlí ocenia predovšetkým priaznivci jednoduchých riešení a tvarov. V ich prípade môžete zapojiť horný alebo zadný odvod spalín. Kachle Tala majú prívod sekundárneho vzduchu, vďaka ktorému je sklo dvierok omývané, takže sa neusadzujú nečistoty. Výkon teplovodného výmenníka je 1 až 5,5 kW, účinnosť 78 %. 


Kozubové kachle Verner 9/0 sú vhodné ako doplnkový zdroj tepla k plynovému alebo elektrickému kotlu a dosahujú účinnosť až do 80 %. Menovitý výkon kachlí je 8 kW. Bez ťažkostí však dosahujú aj výkon o 20 až 30 % vyšší. Kozubové kachle umožňujú rýchle vykúrenie aj výrazne chladných objektov. Prikladať je potrebné raz za asi 8 hodín. V ponuke nájdete voľne stojace modely, ako aj modely na zabudovanie. Veľký objem prikladacieho priestoru a popolníka znižuje prácnosť a časovú náročnosť na obsluhu.

Kozubové kachle Verner 9/0 sú vhodné ako doplnkový zdroj tepla k plynovému alebo elektrickému kotlu a dosahujú účinnosť až do 80 %. Menovitý výkon kachlí je 8 kW. Bez ťažkostí však dosahujú aj výkon o 20 až 30 % vyšší. Kozubové kachle umožňujú rýchle vykúrenie aj výrazne chladných objektov. Prikladať je potrebné raz za asi 8 hodín. V ponuke nájdete voľne stojace modely, ako aj modely na zabudovanie. Veľký objem prikladacieho priestoru a popolníka znižuje prácnosť a časovú náročnosť na obsluhu.
Verner

Kozubové kachle Verner 9/0 sú vhodné ako doplnkový zdroj tepla k plynovému alebo elektrickému kotlu a dosahujú účinnosť až do 80 %. Menovitý výkon kachlí je 8 kW. Bez ťažkostí však dosahujú aj výkon o 20 až 30 % vyšší. Kozubové kachle umožňujú rýchle vykúrenie aj výrazne chladných objektov. Prikladať je potrebné raz za asi 8 hodín. V ponuke nájdete voľne stojace modely, ako aj modely na zabudovanie. Veľký objem prikladacieho priestoru a popolníka znižuje prácnosť a časovú náročnosť na obsluhu. 


Interiérový kotol Verner predstavuje technologicky vyspelé kozubové kachle s výmenníkom s možnosťou napojenia na centrálne vykurovanie aj ohrev vody. Je vhodný ako samostatný zdroj tepla alebo ako doplnok k plynovému kotlu. Ponúka možnosť ušetriť 50 % nákladov v porovnaní s plynovým vykurovaním. Interiérový kotol má menovitý výkon 13 kW a je možné regulovať ho v rozsahu 6,5 – 15 kW. Účinnosť až 87 % znižuje spotrebu paliva oproti kachliam a minimalizuje produkciu exhalátov. Technológia riadeného prívodu vzduchu zaručuje dlhé horenie (prikladať stačí raz za 12 hodín). (foto: Verner)

Interiérový kotol Verner predstavuje technologicky vyspelé kozubové kachle s výmenníkom s možnosťou napojenia na centrálne vykurovanie aj ohrev vody. Je vhodný ako samostatný zdroj tepla alebo ako doplnok k plynovému kotlu. Ponúka možnosť ušetriť 50 % nákladov v porovnaní s plynovým vykurovaním. Interiérový kotol má menovitý výkon 13 kW a je možné regulovať ho v rozsahu 6,5 – 15 kW. Účinnosť až 87 % znižuje spotrebu paliva oproti kachliam a minimalizuje produkciu exhalátov. Technológia riadeného prívodu vzduchu zaručuje dlhé horenie (prikladať stačí raz za 12 hodín). (foto: Verner)

Interiérový kotol Verner predstavuje technologicky vyspelé kozubové kachle s výmenníkom s možnosťou napojenia na centrálne vykurovanie aj ohrev vody. Je vhodný ako samostatný zdroj tepla alebo ako doplnok k plynovému kotlu. Ponúka možnosť ušetriť 50 % nákladov v porovnaní s plynovým vykurovaním. Interiérový kotol má menovitý výkon 13 kW a je možné regulovať ho v rozsahu 6,5 – 15 kW. Účinnosť až 87 % znižuje spotrebu paliva oproti kachliam a minimalizuje produkciu exhalátov. Technológia riadeného prívodu vzduchu zaručuje dlhé horenie (prikladať stačí raz za 12 hodín).

Konštrukčné riešenia

Prístupov, ako vytvorený výkon efektívne previesť do vykurovacej vody, je niekoľko a dá sa predpokladať, že výrobcovia postupne vyvinú ďalšie možnosti. Principiálne je možné existujúce konštrukcie teplovodných výmenníkov rozdeliť do troch skupín:

Výmenník v plášti kúreniska
+ priamy bezstratový prenos energie do vody
+ rýchlosť ohrevu bypassu
+ jednoduchá revízia aj údržba teplovýmenných plôch
+ v prípade zadechtovania ľahká údržba
odber energie zo spaľovacieho procesu
nemožnosť odstavenia z prevádzky
vysoké zaťaženie materiálu teplom a agresívnymi zložkami spalín

Výmenník v strope ohniska
+ bez vplyvu na spaľovací proces
+ stále bezprostredný prenos výkonu do vody
nemožnosť odstavenia z prevádzky
stále vysoké zaťaženie materiálu teplom a agresívnymi zložkami spalín
zhoršená údržba dymovodu


Čo by ste mali vedieť o kozubových a kachľových vložkách

1281354
Romotop

Výmenník v ceste spalín
+ bez vplyvu na spaľovací proces
+ bez pevného spojenia s ohniskom (servis, oprava)
+ pri niektorých typoch možnosť čiastočného odstavenia z prevádzky
komplikované čistenie (nutnosť revíznych otvorov)
obmedzená možnosť revízie – iba pri kúreniskách s vysokou teplotou spalín

V praxi sa najčastejšie uplatňujú kombinácie základných konštrukčných princípov uvedených vyššie, pričom sa, samozrejme, kombinujú aj ich výhody a nevýhody.

Kategória: Energia
Tagy: kachle kozub vykurovanie výmenník
Zdieľať článok

Diskusia