Čo by ste mali vedieť o prehliadke, údržbe a výmene kotla

Čo by ste mali vedieť o prehliadke, údržbe a výmene kotla

07. 10. 2013
Zdieľať

Máte najvyšší čas na prehliadku kotla pred zimou, aby vás nezaskočilo dlhé čakanie na voľný termín u servisného technika ani prípadná oprava či výmena kotla.

1 Vhodný čas na prehliadku

Prehliadku kotla si vždy naplánujte pred začiatkom vykurovacej sezóny alebo po jej skončení – ideálne na jar alebo v lete. Ak servisnú prehliadku nebudete odkladať, nová vykurovacia sezóna sa pre vás začne bez zbytočných stresov a súčasne sa vyhnete aj odmietnutiu zo strany servisného technika z dôvodu jeho zaneprázdnenosti.

2 Dôležitosť servisnej prehliadky

Pravidelná údržba kotla je nesmierne dôležitá na jeho spoľahlivý chod, predĺženie životnosti a zvýšenie účinnosti spaľovania. Staršie vykurovacie systémy mávajú napríklad problém s vodným kameňom a usadeninami – ak je kotol zanesený, môže sa častejšie zhasínať horák alebo sa prehrievať. Životne dôležitou, a zároveň najviac zanedbávanou, kontrolou pri kotloch je popri kontrole komínového ťahu kontrola správnosti prívodu vzduchu. V poslednom období sa stáva, že pri šetrení nákladov na vykurovanie zákazníci menia staré okná za moderné plastové. Tie sa vyznačujú nielen dobrou tepelnou izoláciou, ale hlavne tým, že dovoľujú len minimálnu prirodzenú cirkuláciu vzduchu. Tým sa však znižuje aj prísun vzduchu na spaľovanie a môže nastať ohrozenie zdravia.


Čo by ste mali vedieť o prehliadke, údržbe a výmene kotla

1258685
Protherm/Vaillant

3 Kontrola bezpečnej prevádzky kotla  

Plynové kotly s výkonom od 5 kW do 500 kW sú podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 klasifikované ako technické zariadenia plynovej triedy Bh. Podľa tejto vyhlášky je každý rok potrebná pravidelná odborná prehliadka kotla a každý tretí rok odborná skúška. Uvedené prehliadky a skúšky sa týkajú bezpečnej prevádzky spotrebiča.


Čo by ste mali vedieť o prehliadke, údržbe a výmene kotla

1258682
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

4 Kontrola efektívnosti vykurovacích systémov

V januári 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. Tento zákon nariaďuje vykonávať kontroly vykurovacích sústav a klimatizačných systémov nie z hľadiska bezpečnosti, ale z hľadiska efektívnosti ich prevádzky. Zákon sa vzťahuje na všetky kotly s výkonom od 20 kW (pozri tabuľku).

5 Kedy treba kotol vymeniť

V prípade, že servisný technik zistí závažné poškodenia kotla, je nutné pristúpiť k jeho výmene. Nefunkčnosť však nie je jediným dôvodom, prečo by ste sa na výmenu kotla mali podujať. Významnú úlohu zohráva aj účinnosť kotla, ktorá je pri starých kotloch výrazne nižšia ako  pri nových a moderných vykurovacích zariadeniach. Vyššia účinnosť kotlov dokáže minimalizovať spotrebu paliva, znížiť množstvo emisií a zaručiť pružnú prevádzku počas celého vykurovacieho obdobia.


Čo by ste mali vedieť o prehliadke, údržbe a výmene kotla

1258684
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

6 Keď nový, tak s reguláciou výkonu

Pri výmene kotla dbajte na to, aby malo nové zariadenie modulovaný výkonový rozsah, ktorý vám zabezpečí plynulé vykurovanie počas celej vykurovacej sezóny. Ak kotol nemá dostatočný výkon, interiér nevykúri. Pri veľkom výkone bez regulácie bude zase obytný priestor prekúrený. Vďaka kotlu s plynulou moduláciou výkonu si budete môcť nastaviť optimálne vykurovanie, zároveň znížite spotrebu plynu a zvýši sa aj životnosť kotla. Jedným zo spôsobov regulácie sú priestorové eBus regulátory, ktoré využívajú spôsob obojsmernej komunikácie s kotlom. Kotol je tak informovaný o zmenách teploty v miestnosti prostredníctvom izbového regulátora, prípadne o vonkajšej teplote z vonkajšieho snímača. Vyšší komfort aj efektívnosť ponúka ekvitermická regulácia, ktorá sama zhodnotí vonkajšiu a vnútornú teplotu a na základe zisteného stavu zvýši alebo zníži teplotu vykurovacej vody.

Vyhľadajte odborníka 
Prehliadku kotla zverte do rúk odborníka. Mal by mať potrebné skúsenosti a nemal by vám zabudnúť vystaviť potvrdenie o vykonaní tejto činnosti.


Čo by ste mali vedieť o prehliadke, údržbe a výmene kotla

1258687

Servisná prehliadka ešte pred zimou

Veľkou výhodou servisnej prehliadky kotla pred vykurovacou sezónou je skutočnosť, že v prípade, ak váš kotol nespĺňa požadované parametre, stihnete ho ešte pred začiatkom zimy vymeniť. Len optimalizovaný chod kotla, jeho vyčistenie a správne nastavenie, prináša užívateľovi istotu dostatku tepla, ale súčasne aj nižších nákladov na vykurovanie.

Ing. Jaroslav Rehuš, Vaillant Group Slovakia, s. r. o.

Odborná prehliadka vs. odborná skúška

Odborná prehliadka slúži na kontrolu zariadenia a jeho bezpečnostných prvkov v pravidelných intervaloch. Pri odbornej prehliadke sa kontroluje stav zariadenia, zariadenie sa vyčistí, nastavia sa parametre dané výrobcom a vykoná sa funkčná kontrola bezpečnostných prvkov. Pri plynových kotloch od 5 kW do 500 kW je interval odbornej prehliadky jeden rok. Ročná prehliadka kotla vás v závislosti od typu kotla, regiónu a množstva práce vyjde na približne 65 €, bez dopravy a bez materiálu, ktorý by sa prípadne mohol pri prehliadke vymeniť. Odborná skúška alebo aj revízia obsahuje navyše aj tlakové skúšky zariadenia a rozvodov plynu. Pri plynových kotloch od 5 kW do 500 kW je interval odbornej skúšky tri roky.

Kategória: Energia
Tagy: plynové kotly vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia