Pohľad na fotovoltické panely na streche.
Zdroj: Columbus Energy

Fotovoltické panely vykázali počas miernej minuloročnej zimy konštantný výkon

28. 03. 2024 Zdieľať

Zimná sezóna 2023/2024 sa definitívne skončila a majitelia fotovoltických panelov môžu hodnotiť efektivitu ich výkonu v zimnom období. Mierne počasie, relatívne vysoký počet slnečných dní a malé množstvá snehu prispeli počas zimy 2023 k nadpriemernej efektivite fotovoltiky, ktorej výkon bol v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 priemere vyšší o 15 %.

„Merania počas mesiacov október až december 2023 na našej referenčnej fotovoltickej elektrárni (FVE) ukázali, že v zimných mesiacoch dokázala pokryť 56 % spotreby domácnosti. V rámci priemeru za celý rok potom FVE s batériovým úložiskom pokryla približne 70 % spotreby, čo majiteľom domu značne ušetrilo finančné zdroje,“ povedal Milan Lempochner, COO spoločnosti Columbus Energy.

„Vyššiu efektivitu dosahujú fotovoltické panely v zime aj vďaka moderným technológiám – napríklad efektívnejším konverzným procesom a antireflexným povlakom, ktoré pomáhajú zvýšiť využiteľnosť fotovoltiky aj v náročnejších poveternostných podmienkach,“ dodal Lempochner.

Na základe dostupných informácií a skúseností s fotovoltikou v Európe vrátane Slovenska však môže v zime dôjsť k zníženiu výroby elektriny z fotovoltických systémov. Toto zníženie je spôsobené kratšími dňami, nižším uhlom slnečného svitu a potenciálnou pokrývkou snehu na paneloch, čo všetko ovplyvňuje množstvo absorbovaného slnečného žiarenia. Niektoré odhady naznačujú, že fotovoltické systémy môžu počas zimných mesiacov pracovať na približne 10-25 % svojho maximálneho letného výkonu, v závislosti od týchto podmienok.

Pre domácnosť so spotrebou 10 000 kWh ročne by to znamenalo, že v zimných mesiacoch môže dôjsť k výraznému zníženiu množstva vyrobenej elektriny v porovnaní s letnými mesiacmi. V praxi, ak by fotovoltický systém pokryl významnú časť alebo celú ročnú spotrebu v lete, v zime by mohlo dôjsť k potrebe dodatočného zdroja energie alebo využívania elektriny z elektrickej siete kvôli nižšej produkcii fotovoltického systému.

Pohľad na fotovoltické panely na streche domu.

Zdroj: Columbus Energy

Je však dôležité spomenúť, že fotovoltické systémy môžu stále generovať významné množstvo energie aj počas zimných mesiacov, najmä ak sú dobre navrhnuté a optimalizované pre konkrétne podmienky. Efektívnosť môže byť dokonca zvýšená vďaka chladnejším teplotám, ktoré zvyšujú účinnosť solárnych panelov. Preto je pri plánovaní fotovoltického systému dôležité zohľadniť sezónne zmeny v produkcii energie a prípadne zvážiť doplnenie systému o úložisko energie alebo iné zdroje energie na pokrytie zimnej spotreby.

Ak sa však niekto rozhoduje, či si má zadovážiť fotovoltiku do svojej domácnosti, je potrebné myslieť v kontexte celého kalendárneho roku, nielen v zimnom období. „Je pravda, že počas zimy fotovoltika málokedy vyrába elektrickú energiu pri plnom výkone. Ak sa však zamyslíme v kontexte celého roka, nad jarnými, letnými a čiastočne jesennými mesiacmi, kedy systém funguje takmer na 100 %, bežnej slovenskej domácnosti dokáže ušetriť stovky eur ročne na energiách,“ hovorí Lempochner a dodáva: „Ročnú úsporu môžeme ilustrovať na konkrétnom príklade a urobiť základný výpočet potenciálnych úspor pre fotovoltický systém s kapacitou napríklad tých 10 kWp:

  1. Ročná produkcia energie: Efektívna ročná produkcia pre systém 10 kWp môže na Slovensku dosiahnuť približne 1 050 kWh za každý kWp inštalovanej kapacity, čo by pre 10 kWp systém znamenalo zhruba 10 500 kWh ročne.
  2. Cena elektriny: V závislosti od dodávateľa energie a tarify môže byť priemerná cena elektriny pre domácnosti na Slovensku rôzna. Uvažujme teda o priemernej cene napr. 0,15 € za kWh.
  3. Ak predpokladáme že väčšinu spotrebovanej elektriky dokáže domácnosť vyrobiť, približne 75 %, (čím sa vyhne nákladom na nákup elektriny z elektrickej siete), ročné úspory z vlastnej spotreby by mohli byť 10 500 kWh * 0,15 €/kWh * 0,75 = 1 181,25 €.

Dôležité je zdôrazniť, že tieto úspory sú orientačné a v reálnych podmienkach môžu byť ovplyvnené množstvom faktorov, vrátane zmeny cien elektriny, účinnosti systému v rôznych ročných obdobiach a technického stavu komponentov systému,“ uzatvára Milan Lempochner.

S narastajúcou potrebou čistejších a udržateľnejších zdrojov energie je dôležité, aby ľudia na Slovensku vedeli, že fotovoltické panely môžu byť spoľahlivým zdrojom aj v zimnom období. Ich schopnosť produkovať elektrickú energiu aj v týchto podmienkach prispieva k diverzifikácii energetických zdrojov a k posilneniu odolnosti energetických systémov voči sezónnym výkyvom.

Viac informácií nájdete na www.columbusenergy.sk.

Zdroj: Columbus Energy

Kategória: Energia
Tagy: fotovoltické panely fotovoltika solárna energia
Zdieľať článok
Fotovoltických panelov na strechách domov pribúda. Ich návratnosť však nie je taká rýchlaASB.sk

Fotovoltických panelov na strechách domov pribúda. Ich návratnosť však nie je taká rýchla

Trnava má ako prvé mesto fotovoltické panely na všetkých základných školáchASB.sk

Trnava má ako prvé mesto fotovoltické panely na všetkých základných školách

Naozaj sa oplatí investovať do obnoviteľných zdrojov energie?Urob si sám

Naozaj sa oplatí investovať do obnoviteľných zdrojov energie?

Banská Bystrica chce vo veľkom obnovovať základné školy, v pláne sú fotovoltika aj zelené opatreniaASB.sk

Banská Bystrica chce vo veľkom obnovovať základné školy, v pláne sú fotovoltika aj zelené opatrenia