Panely na streche rodinného domu
Zdroj: Vaillant

Solárne a fotovoltické panely umožnia znížiť stále sa zvyšujúce náklady na energie. Čo potrebujete vedieť o energii získanej zo slnka?

31. 10. 2022
Zdieľať

V čase výrazného rastu cien energií sa do centra pozornosti dostávajú systémy, ktoré by umožnili tieto náklady minimalizovať. Medzi ne určite patria solárne a fotovoltické panely umiestnené na streche či fasáde domu.

Solárne a fotovoltické panely môžete umiestniť buď na strechu, alebo aj fasádu domu. Dôraz treba klásť na ich správnu orientáciu na svetové strany a ich nasmerovanie tak, aby boli solárne zisky čo najväčšie a energia, ktorú získate, dokázala pokryť energetické nároky vášho domu čo najoptimálnejšie počas celého roka.

My sme sa spolu s odborníkmi tentoraz pozreli na podmienky ich montáže na šikmej streche, porovnali sme klasické riešenia s tými najtradičnejšími a opýtali sme sa na prepojenie panelov so zariadeniami na ohrev vody a možnosti ukladania získanej energie.

Panely na streche

Zdroj: Vaillant

Na začiatok treba, samozrejme, priznať, že počiatočná investícia do energetickej nezávislosti sa môže javiť pomerne vysoká. No keď si výhody, ktoré prináša, rozmeníte na drobné, zistíte, že prevážia nad vstupnými nákladmi. Ak o tejto investícii uvažujete, skúste sa poohliadnuť po štátnych dotáciách, ktoré vám môžu dodať odvahu vykročiť na túto cestu technologického pokroku.

1. Výber riešenia a montáž

Solárne panely predstavujú ideálne riešenie, ako využiť slnečnú energiu na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Strechu môžete využiť aj na bezplatné získavanie elektrickej energie pomocou fotovoltických panelov. V obidvoch prípadoch platí, že je potrebné siahnuť po ucelených riešeniach, ktoré sú zárukou súladu technických parametrov.

Rozhodnutie o použití solárnych panelov na streche by malo padnúť už v čase jej projektovej prípravy.

Ak by sme sa na klasické solárne kolektory a fotovoltické panely pozreli z hľadiska montáže, na výber máte zo vstavaných alebo z nadstrešných variantov.

Vstavané modely predstavujú zapustené riešenie, ktoré je súčasťou strešného plášťa. Sú vhodné pre rozličné typy strešnej krytiny.

Nadstrešný variant sa odporúča, ak nie je možné použiť vstavané riešenie, napr. ak na streche nie je dostatočne veľká plocha na osadenie kolektorov alebo panelov alebo strecha nie je vhodne otočená na svetové strany, resp. má nevhodný sklon (menší ako 20°). Tento variant sa odporúča aj pri rekonštrukciách pri požiadavke zachovania existujúcej strešnej krytiny.

Rozhodnúť by ste sa mali pre výkonné modely s dlhou životnosťou od overených výrobcov, ktoré majú vysokú účinnosť aj pri zhoršených svetelných podmienkach.

Montáž oboch systémov, fotovoltických aj termických, možno vykonať veľmi úspešne aj na existujúcej streche. „Integrácia do existujúcej energetickej infraštruktúry budovy je väčšinou jednoduchšia pri fotovoltike. S ňou prichádzajú všetky zariadenia ako súčasť novej dodávky a ich priestorové potreby v budove sú výrazne menšie ako pri termických. Po ich montáži (väčšinou na stenu) a vzájomnom prepojení sa systém prifázuje na existujúci domový rozvádzač a systém je okamžite funkčný. Pri termických solárnych systémoch je v existujúcich domoch potrebná často aj dodávka nového solárneho zásobníka, montáž ďalších prvkov ako je expanzná nádoba, ich hydraulické napojenie na kolektory na streche a na rozvody vody a treba im nájsť aj miesto v dome. Plánovaniu najmä termických solárnych systémov pri novostavbách je vhodné venovať pozornosť už pri projektovaní. Kto má však požiadavku predovšetkým na získanie tepelnej energie sú termické kolektory dobrou voľbou, pretože sú stále výkonnejšie na jednotku inštalovanej plochy približne 3 až 3,5 násobne ako fotovoltické panely,“ vysvetľuje Branislav Audy, produktový manažér BMI Slovensko, s. r. o.

S tým, že rozhodnutie o použití solárnych panelov na streche by malo padnúť už v čase jej projektovej prípravy súhlasí aj Michal Dobrovodský, produktový manažér značky Tondach. „Pri osadení fotovoltických alebo solárnych panelov je dôležité kúpiť systémové riešenie. Sú to rizikové miesta na streche a pri ich inštalácii treba byť mimoriadne opatrný. Dôležité je správne vyhotovenie detailov priestupov cez strešnú krytinu a použitie originálnych priestupových kompletov. Tým sa zabezpečí estetické a funkčné napojenie na strešnú konštrukciu. Návrh spôsobu inštalácie solárnych panelov, ale aj ich zapojenie je vysoko odbornou činnosťou, preto ho treba zveriť do rúk odborníkov.“

Návrh spôsobu inštalácie solárnych panelov, ale aj ich zapojenie je vysokoodbornou činnosťou.

Pri montáži treba zároveň venovať veľkú pozornosť ukotveniu do nosnej konštrukcie strechy pomocou špeciálnych kotviacich hákov, ktoré nezaťažujú strešnú krytinu. „Ak sa montáž vykonáva na existujúcu strechu, treba najskôr demontovať strešnú krytinu, a to v rade, kde sa budú montovať laty na držiaky solárnych panelov podľa veľkosti. Potom sa krytina uloží naspäť a na pripravené držiaky sa namontuje profil, na ktorý sa už montujú panely. Pri novostavbe sa už dopredu upevňujú montážne laty, na ktoré sa upevnia držiaky profilov,“ vysvetľuje Michal Surovčík, pokrývač a odborník na strechy.

Ďalším variantom, ako získať energiu zo slnka na ohrev vody a vykurovanie, sú solárne škridly, ktoré sa v porovnaní s klasickými solárnymi panelmi umiestňujú do strešného systému tak ako ostatné betónové krytiny. „Dôležité pritom je, aby všetky podkrovia mali správnu kvalitu podkladovej konštrukcie a vhodnú tepelnú izoláciu. Ako podklad možno použiť len certifikované materiály vhodné na stavebné účely,“ upozorňuje Alexander Szabó, technický poradca spoločnosti Mediterran Slovakia, s. r. o., a pokračuje: „Prvky Generon možno inštalovať na škridly Terran Zenit a Rundo. Sú vhodné aj na novostavbu alebo na rekonštrukciu, samozrejme, pri dodržaní všetkých montážnych predpisov.“

Solárne škridly nepotrebujú žiadnu samostatnú nosnú konštrukciu alebo rám, pretože solárne články sú integrované na povrchu jednotlivých strešných škridiel takým osobitým spôsobom, že ich inštalácia a vzhľad sú takmer rovnaké ako pri tradičných strešných škridlách.

„Priestup cez strešnú rovinu je iba v jednom bode prechodu káblového systému. Veľkou výhodou oproti konvenčným panelom je, že sa používa rovnaký konektor, no v prípade konvenčného panela sú káble vystavené vonkajším vplyvom počasia a dážď cez ne preteká. Pri solárnych škridlách je to všetko pod krytinou, teda bez týchto vplyvov,“ porovnáva A. Szabó.

Aby pri montáži nedošlo k poškodeniu alebo poruchám strešnej krytiny či strešného plášťa, je potrebné zabezpečiť kvalitnú montáž skúsenými odborníkmi. „Pri solárnych škridlách môže poškodenie vzniknúť na strešnom článku. Poškodený prvok však možno vymeniť za prvok s rovnakou veľkosťou. Konštrukcia elektroniky je taká, že porucha jedného prvku alebo jeho čiastočné tienenie nespôsobí výpadok celej vetvy a systém zostane funkčný, kým sa poškodený prvok nevymení,“ dodáva A. Szabó.

Prečítajte si tiež
Poľnohospodársky sklad premenený na dva domy? Fotovoltaika, svetlý interiér aj zimná záhrada

Energia vyrobená zo solárnych panelov alebo solárnych škridiel je privádzaná prostredníctvom meniča do elektrickej siete, čo vyžaduje povolenie poskytovateľa služieb. Meranie sa vykonáva elektromerom výroby a spotreby energie. Je tiež technicky možné mať ostrovný systém, nezávislý od poskytovateľa služieb, ale technológia batérií v súčasnosti zatiaľ predstavuje oveľa drahšie riešenie ako technológia napájania zo siete.

2. Solárne systémy

Odborná spolupráca: Ján Petrák, expert značky Protherm

Využitie slnečnej energie sa spája s množstvom výhod najmä v súvislosti so životným prostredím. Solárny ohrev vody je vhodný spôsob, ako v domácnosti znížiť spotrebu energie na prípravu teplej vody. Nemožno si ho zamieňať s fotovoltikou, ktorá zo slnečného žiarenia vyrába elektrinu. Ak to teda zhrnieme, v súčasnosti sa solárna energia v domácnostiach využíva dvomi spôsobmi:

  1. Solárna termálna energia využívaná na ohrievanie vody a ako podpora vykurovania.
  2. Priama výroba elektrickej energie v solárnych fotovoltických článkoch.
Solárny systém na prípravu teplej vody

Solárny systém auroSTEP na prípravu teplej vody je kompaktný s beztlakovým vyhotovením solárneho okruhu. Všetky nevyhnutné prvky systému, ako solárna jednotka alebo bivalentný zásobník s objemom 250 alebo 350 l, sú pripravené na rýchlu a jednoduchú montáž. Zdroj: Vaillant

Novostavby v energetickej triede A0

„V projektoch novostavieb v energetickej triede A0 prichádzajú do úvahy solárne aj fotovoltické panely v kombinácii s plynovým kondenzačným kotlom, elektrokotlom, kotlom na biomasu, rekuperáciou, prípadne tepelným čerpadlom. Ale pozor, s akými technológiami (alebo ich kombináciou) sa zmestíte do aktuálnej normy, to vždy závisí od konkrétneho projektu rodinného domu,“ upozorňuje Ján Petrák, expert značky Protherm.

Prečítajte si tiež
Českí architekti postavili dom na diaľku. Sebestačná drevostavba využíva solárnu energiu a dažďovú vodu

Modernizácie starších rodinných domov

Veľkou výhodou solárnych systémov je, že sa (vo väčšine prípadov) dajú do rodinných domov namontovať aj dodatočne v rámci renovácií. Ak chcú napríklad domácnosti s plynovým kotlom aspoň čiastočne znížiť svoju závislosť od plynu, vhodným riešením môže byť práve solárna zostava na prípravu teplej vody. Väčšina domácností využíva solárne kolektory iba na ohrev vody. Odhadom len 10 % inštalácií má solárny systém určený aj na podporu vykurovania.

Aké sú výhody solárnych riešení na ohrev vody, prípadne aj na podporu vykurovania:

  • nekonečné množstvo slnečnej energie zadarmo;
  • žiadne emisie CO2 počas prevádzky;
  • dajú sa namontovať aj dodatočne v rámci rekonštrukcie;
  • šetrenie nákladov – až o 60 % menej energie potrebnej na ohrev vody, o 35 % menej energie potrebnej na vykurovanie priestorov;
  • zníženie spotreby fosílnych palív;
  • moderné systémy fungujú účinne dokonca aj počas zimy.

Ako funguje solárny ohrev teplej vody?

Solárne panely premieňajú slnečnú energiu na teplo. Bežne dostupné plošné solárne kolektory dokážu premeniť v priemere 50 % svetla na tepelnú energiu. Kolektory absorbujú slnečný svit pomocou absorbéra (pohlcovača). Ohrieva sa špeciálna teplonosná kvapalina cirkulujúca v rúrkach pod absorpčným povrchom. Čerpadlo dopravuje teplonosnú kvapalinu do tepelného výmenníka solárneho zásobníka.

Následne sa tepelná energia prenáša do akumulačného solárneho zásobníka teplej vody. Ak by slnečné žiarenie na ohrev vody nepostačovalo, na požadovanú teplotu ju ohreje vykurovací systém alebo elektrická špirála zabudovaná v bivalentnom zásobníku teplej vody.

Prečítajte si tiež
Po solárnych ohrievačoch vody sa obzeráme málo. No mali by sme sa viac

Na čo si dať pozor?

So solárnou zostavou môžete ušetriť 60 % ročných nákladov na prípravu teplej vody. Všeobecne sa dá povedať, že kombinácia kotla so solárnym systémom sa oplatí najmä väčším domácnostiam s vyššími nárokmi na teplú vodu.

„Najjednoduchšou možnosťou je pripojiť solárny systém ku kotlu, ktorý už doma máte – teda do existujúcej vykurovacej sústavy. Musíte sa však poradiť s odborníkom, či to bude možné, nie všetci výrobcovia kotlov totiž pri svojich produktov rátali práve s takouto možnosťou. Dobrou správou je, že solárna zostava podstatne predlžuje životnosť kotla, aj preto je ideálnym doplnkovým zdrojom energie k plynovému či elektrickému kotlu,“ vysvetľuje J. Petrák.

Častou voľbou domácností je taký kondenzačný kotol, ktorý už má zabudovaný solárny zásobník a kúpite ho v zostave s plochými solárnymi panelmi. Na trhu sú však aj samostatné solárne zostavy, ktorých súčasťou sú solárne kolektory a kompaktný zásobník teplej vody.

So solárnou zostavou môžete ušetriť 60 % ročných nákladov na prípravu teplej vody.

Výber vhodných technológií vždy dôkladne prekonzultujte s odborníkom. Na výber máte klasické tlakové, ale aj beztlakové solárne kolektory. Výhodou beztlakového solárneho systému je, že odpadajú problémy s prehrievaním solárnych kolektorov v lete a aj problémy s ich zamŕzaním v zime.

Väčšina solárnych systémov má vyššie nároky na inštalačný priestor, pretože na svoje fungovanie potrebujú viac príslušenstva, napríklad expanznú nádobu či odvzdušňovacie prvky. Preto sú do rodinných domov vhodné kompaktné zostavy, ktorých jednotlivé časti (ako čerpadlo, bivalentný či monovalentný zásobník a regulátor) sú súčasťou jedného celku.

Prepojenie solárnych panelov s kotlom na ohrev vody

Prepojenie solárnych panelov s kotlom na ohrev vody. Celková dĺžka rúrok spájajúcich solárny kolektor s kotlom nesmie presiahnuť výrobcom predpísanú dĺžku. Zdroj: Vaillant

Na prípravu teplej vody sa preferuje využívanie plochých kolektorov, pričom ich počet väčšinou závisí od veľkosti zásobníka a počtu ľudí v domácnosti.

„Pre rodinné domy so štyrmi až šiestimi členmi domácnosti úplne postačí solárny systém so zásobníkom teplej vody s objemom 250 až 350 litrov. Takýto zásobník dokáže pripraviť dostačujúce množstvo teplej vody. Ak je to možné, solárny zásobník treba umiestniť čo najbližšie k odberným miestam, pretože sa tým znižujú straty v rozvodoch teplej vody,“ odporúča J. Petrák.

Solárne kolektory sa môžu umiestniť na plochú aj šikmú strechu, do voľného priestoru v záhrade alebo na fasádu v smere najväčšieho slnečného zisku. V našich podmienkach by mali byť orientované na juh so sklonom 30 až 60°, pri systémoch len na ohrev teplej vody sa prevažne používa sklon 30 až 45°.

Panely na streche domu

Ak to strecha dovolí, možno veľmi všeobecne povedať, že čím väčší výkon budú panely mať, tým lepšie. Zdroj: Vaillant

Celú inštaláciu zverte do rúk vyškolenej montážnej firmy. Napríklad počas inštalácie beztlakových solárnych kolektorov je potrebné dodržať predpísaný minimálny sklon solárnych rúrok (v celom úseku vedenia od kolektora do solárneho zásobníka). Prepojovacie rúrky medzi kolektorom a zásobníkom musia byť z medi s vnútorným priemerom, ktorý udáva výrobca. Celková dĺžka rúrok spájajúcich solárny kolektor s kotlom nesmie presiahnuť výrobcom predpísanú dĺžku. Takisto treba dodržať maximálnu dopravnú výšku medzi kolektorom a zásobníkom v závislosti od použitia hlavného, prípadne aj doplnkového solárneho čerpadla.

Solárne kolektory väčšinou disponujú takou konštrukciou, ktorá umožňuje uchytenie na šikmú aj plochú strechu pomocou vhodne zvolených úchytov pre daný typ strešnej krytiny.

Ak ide o umiestnenie kolektorov na šikmú strechu s krokvami (alebo ak budú kolektory umiestnené na fasáde), nie sú potrebné žiadne doplnkové stavebné úpravy.

Iný prípad predstavuje umiestnenie kolektorov na plochú strechu. Tu treba počítať s nosnosťou strechy, ak sa na zaistenie kolektorov použijú zaťažovacie dosky. V prípade, že stojany na kolektory budú uchytené priamo do strechy, nie je potrebné zvlášť špecifikovať nosnosť plochej strechy.

3. Fotovoltika a batériové úložiská

Odborná spolupráca: Pavol Jackuliak, riaditeľ spoločnosti Fenix Slovensko 

Energiu získanú z fotovoltických panelov je potrebné vhodným spôsobom využiť a prebytky uložiť. Na tento účel bola vyvinutá napríklad akumulačná stanica HES. Ide o smart riešenie energetického úložiska pre domácnosti, ktoré je nezávislé od siete. Vďaka integrovanému systému kontroly s adaptívnou logikou ním možno regulovať a optimalizovať tok energie, maximalizovať mieru energetickej sebestačnosti domácnosti a zároveň ukladať energiu vyrobenú fotovoltickými panelmi.

Elektrina z panelov dodáva elektrickú energiu priamo tam, kde je to potrebné. Zároveň môžete nabíjať akumulátory a vykrývať spotrebu budovy. Prebytočne vyrobenú elektrickú energiu možno vrátiť priamo do distribučnej siete (ak máte ako domácnosť zmluvu s distribútorom). Nedostatok elektrickej energie v akumulačnej stanici možno, naopak, kompenzovať z verejnej siete.

Rozhoduje správny výkon a kapacita

V našich klimatických podmienkach dodajú fotovoltické panely so špičkovým výkonom 4 kWp ročne približne 4 000 kWh elektrickej energie. Ide o všeobecné číslo, pretože reálny výkon vždy závisí od konkrétnej lokality. Výkon panelov by sa mal zvoliť s ohľadom na priemernú ročnú spotrebu domácnosti, spôsob vykurovania a to, či sa v dome nachádzajú veľké spotrebiče, napr. ohrev bazéna, sauna a pod.

Dôležitý je aj denný režim rodiny (kedy je kto doma, kedy sa aká časť energie spotrebúva). Významným faktorom je veľkosť strechy, množstvo ľudí zvažuje aj dodatočné podmienky. Mali by ste sa zamyslieť aj nad budúcnosťou, napr. či si plánujete zaobstarať elektromobil, ktorý budete chcieť doma nabíjať, a pod.

Faktorov, ktoré treba zohľadniť, je naozaj veľa, preto by ste si projektovú dokumentáciu mali dať spracovať odborníkovi, ktorý všetky dôležité parametre zohľadní a nastaví tak, aby zodpovedali konkrétnej domácnosti.

Panely sú pri porovnaní s cenami batérií a meničov tou menej nákladnou položkou. Takže ak to strecha dovolí, možno veľmi všeobecne povedať, že čím väčší výkon budú panely mať, tým lepšie.

Už na začiatku je však potrebné zvážiť, čo s prietokmi vyrobenej a nespotrebovanej elektrickej energie. Za tie vám väčšina dodávateľov elektrickej energie v súčasnosti nebude chcieť platiť alebo vám za ne dá v porovnaní s bežnou cenou energie len veľmi nízku sumu. Preto by ste mali zvoliť opačnú taktiku. Prietoky minimalizovať a čo najviac vyrobenej energie spotrebovať.

Dôležitá je aj legislatíva a jej vývoj orientovaný smerom ku komunitnej energetike. „Princíp komunitnej energetiky spočíva v dohode medzi skupinou občanov o vybudovaní vlastného zdroja energie, napr. fotovoltických panelov na strechách svojich domov. Vyrobenú elektrinu potom môžu ako podielnici alebo členovia komunity odoberať za výhodnejších podmienok. Veľkou výhodou komunitnej energetiky je, že ak to legislatíva dovolí, podielnici neplatia za silovú ani distribučnú zložku vyrobenej energie a cena je potom výrazne nižšia,“ vysvetľuje Pavol Jackuliak, riaditeľ spoločnosti Fenix Slovensko.

Batériová stanica fotovoltických panelov v garáži

Batériovú stanicu treba umiestniť do priestorov, kde teplota neklesá pod bod mrazu. Jej umiestnenie je vhodné voliť aj podľa polohy fotovoltických panelov. Zdroj: Fenix

S kapacitou batérií je to podobne „zložité“ ako s výkonom panelov. Rovnako treba zvážiť cenu batérií a charakter spotreby, cieľom by malo byť aj zachovať čo najdlhšiu životnosť batérie. Tá sa uvádza v cykloch. Malá batéria sa bude často nabíjať a vybíjať a jej životnosť sa bude skracovať, vysoká kapacita zas znamená nominálne vyššiu cenu a potrebu zvážiť, ako takto naakumulovanú energiu využiť.

Malá batéria sa bude často nabíjať a vybíjať a jej životnosť sa bude skracovať.

„V našich podmienkach je v ostatných rokoch trendom mať kapacitu batérie na úrovni 1x až 2x väčšiu, ako je výkon fotovoltických panelov, t. j. napr. 5,4 kWp na streche a približne 10 až 11 kWh v kapacite batérie. Stanice HES idú trochu inou cestou a ich najmenšia kapacita je 13,7 kWh a maximálna až 41 kWh,“ približuje P. Jackluliak.

Pohľad na voľbu väčšej ako bežnej kapacity sa však zmení, ak vezmeme do úvahy, že majiteľ môže nakupovať ceny tzv. bez dodávateľa na dennom trhu. Rozdiely medzi cenami sú totiž v priebehu 24 hodín až trojnásobné a nákup veľkého množstva energie akumulovanej vo veľkokapacitnej batérii „za lacno“ (napr. v noci) a následný predaj v priebehu dňa vyrobenej energie za výrazne vyššie ceny je ekonomicky veľmi výhodný. Financie vložené do veľkokapacitnej batérie sa tak rýchlo vrátia.

Kam s batériou?

Batériové úložisko možno umiestniť všade tam, kde je sucho a teploty neklesajú pod bod mrazu. Vhodné sú technické miestnosti, garáže, pivnice, ak v nich nemrzne. Zároveň ich možno umiestniť aj vo vonkajších suchých prístavbách, v ktorých dokážete udržať požadovanú prevádzkovú teplotu. Pri stanici HES je rozsah vonkajších teplôt 0 až +40 °C.

Prepojenie batérie s fotovoltickými panelmi

Stanica HES sa dodáva vo vyhotovení všetko v jednom. Akumulačná stanica je samostatne stojace zariadenie s rozmermi 600 × 600 × 1 920 mm. Obsahuje moduly na zber energie z fotovoltických panelov, trojfázový striedač s možnosťou nesymetrického zaťaženia/odberu, súpravu akumulátorových blokov a nabíjačku. Stačí jej káble prepojiť s fotovoltickými panelmi a s domácim rozvádzačom.

Čo s prebytkami elektrickej energie?

Prebytky energie sa musia akumulovať. Okrem batériovej stanice možno energiu ukladať formou ohrevu teplej vody v bojleroch alebo akumulačných nádržiach, ale batérie sú jednoznačne flexibilnejšie, komfortnejšie a bezpečnejšie.

Dom s fotovoltickou energiou a batériou funguje ako forma poistky proti dlhodobým výpadkom elektriny, nech už nastanú z akéhokoľvek dôvodu. Extrémne výkyvy počasia, ktoré poznáme z ostatných rokov, nám do budúcna môžu pripraviť nejedno nemilé prekvapenie.

Jedno je isté, pri výpadku siete bude mať energiu na udržanie základných potrieb len ten, kto bude mať na streche svojho domu slnečnú elektráreň a v dome akumulátor.

Ako čo najoptimálnejšie využiť energiu?

Tu možno odpovedať len všeobecne. Je dobré pamätať na to, že najlacnejšia energia je taká, ktorú netreba vyrobiť. To znamená, že ani v čase fotovoltických panelov a batériových staníc nestráca zmysel šetriť a znižovať spotrebu.

Keď však energiu potrebujete, ideálne je vyrábať a akumulovať toľko, koľko v priebehu roka spotrebujete. Do času, keď bude bežná komunitná energetika a okolo nás tzv. smart siete, je optimálnou cestou minimalizovať prietoky a to, čo vyrobíte, spotrebovať alebo pomocou batérie uložiť.

Koľko môže domácnosť ušetriť?

Koľko domácnosť ušetrí, je veľmi individuálne. „Iné úspory (väčšie) budú mať ľudia, ktorí vykurujú elektrickým veľkoplošným sálavým vykurovaním, o niečo menšie domácnosti s teplovodným systémom a tepelnými čerpadlami a ešte nižšie ľudia vykurujúci svoje domy plynom. Ak však budú mať doma elektromobil alebo iné veľké spotrebiče závislé od energie, tak tie úspory porastú. Na internete nájdete množstvo údajov o úspore, napr. 50 %, ale každý projekt treba posudzovať a kalkulovať individuálne,“ hovorí P. Jackuliak.

Pri dobre navrhnutom riešení sa návratnosť pohybuje od 5 do 8 rokov, potom už celá zostava len zarába. Okrem priamych finančných úspor však domáce batériové úložiská ponúkajú aj ďalšie významné benefity.

Jedným z nich je napríklad neprerušovaná dodávka energie (UPS). Batériové úložisko HES je trvalo pripojené na distribučnú sieť a zároveň na budovu. Na základe nepretržitého merania parametrov siete garantuje HES vybraným okruhom nepretržitú dodávku energie bez akéhokoľvek výpadku.

Pri dobre navrhnutom riešení sa návratnosť pohybuje od 5 do 8 rokov, potom už celá zostava len zarába.

Bežný laik to na prvý pohľad neocení, ale pri sledovaní úspor je dôležitý aj špičkový manažment: vďaka neustálemu monitoringu odberu domácnosti je stanica HES schopná dodať do preťažených fáz potrebnú energiu tak, aby nedošlo k preťaženiu hlavného ističa. Energia sa čerpá z akumulátora, obnoviteľného zdroja energie alebo z menej zaťažených fáz.

Samozrejmosťou je komfortný monitoring. HES umožňuje používateľovi prístup k prevádzkovým hodnotám pomocou webového rozhrania. Stanica trvalo komunikuje so vzdialenou databázou, kde prebieha spracovanie a vizualizácia aktuálnych a historických hodnôt energetickej bilancie domu.

Text: Andrea Dingová v odbornej spolupráci s Branislavom Audym, produktovým manažérom BMI Slovensko, s. r. o.; Michalom Dobrovodským, produktovým manažérom značky Tondach; Michalom Surovčíkom; Alexandrom Szabóom, technickým poradcom Mediterran Slovakia, s. r. o.; Jánom Petrákom, expertom na značku Protherm a Pavlom Jackuliakom, riaditeľom spoločnosti Fenix Slovensko
Foto: Vaillant, Fenix
Zdroj: časopis Môj dom Špeciál

Kategória: Energia
Tagy: fotovoltické panely solárna energia solárne panely úspora energie vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia