Krotenie zlého pána

Krotenie zlého pána

16. 11. 2007
Zdieľať

Keď sa zo zlého pána stal dobrý sluha, bol to jeden z najdôležitejších krokov k poľudšteniu ľudí a k zobytneniu ich obydlí. A v zobytňovaní a zútulňovaní oheň pokračoval – nezaobišli sa bez neho príbytky našich prapredkov ani predkov v dobách dávno aj relatívne nedávno minulých. Čo bolo, bolo, ale nedá sa to len tak pustiť z hlavy. A tak aj dnes radi hľadíme do plameňov, ktoré nás fascinujú, inšpirujú, upokojujú (i keď vzhľadom na ich ničivý potenciál celkom paradoxne)...

Snažíme sa nielen o obrazne myslené teplo domáceho kozuba, ale radi udržiavame vo svojej obývačke aj reálny oheň v reálnom kozube, sálajúci reálne teplo. K prirodzeným ľudským vlastnostiam však patrí neuspokojiť sa s tým, čo bolo, ale špekulovať nad vylepšením – ako dostať z kozuba čo najviac tepla, čo najpohodlnejšie, čo najelegantnejšie…

Aký a kam?

Oheň sa dá skrotiť rôznymi spôsobmi. Dnes si môžete vybrať podľa chuti – či už dáte prednosť otvorenému, teplovzdušnému (s kozubovou vložkou), alebo akumulačnému kozubu, či kozubovej peci. A podľa čoho si z nich máte vybrať? Podľa toho, čo od telesa očakávate – či chcete iba hľadieť do ohňa, alebo si drevom najmä prikúriť. Určite zaváži vzhľad a cena, zohľadniť by ste však mali aj výkon a účinnosť konkrétneho zariadenia, najmä ak ho chcete používať na kúrenie.

Ak si chcete zaobstarať kozub či kozubovú piecku do domu alebo bytu dodatočne, základným limitujúcim faktorom pre ich umiestnenie bude logicky pozícia komína. Ak uvažujete nad kozubom ešte pred stavbou domu, ste vo výhode – môžete ho mať tam, kde vám to najviac vyhovuje. Z hľadiska všeobecných zásad je však dobré umiestniť ho skôr do stredu obytného priestoru – najmä kvôli distribúcii tepla.


Krotenie zlého pána

115770


Krotenie zlého pána

115771


Otvorený kozub
Murované otvorené ohnisko, priamo napojené na komín, je stáročia používanou klasikou. Je to najjednoduchšie riešenie, pri ktorom má človek ten najpriamejší a najintenzívnejší kontakt s ohňom. Žiaľ, možnosti na priamy kontakt s ohňom a vyletujúcimi iskrami má v tomto prípade aj celé okolie kozuba, a tak je otvorený oheň aj riešením najmenej bezpečným. V súčasnosti, keď sa čoraz viac hovorí o úsporách energie a čoraz viac sa v tomto smere aj robí, je veľkou nevýhodou klasického otvoreného kozuba aj jeho nízka účinnosť, ktorá zriedkakedy prekračuje 15 %. To znamená, že z energie, ktorá je v dreve potenciálne k dispozícii, sa využije len o niečo viac než desatina. Preto sa tento druh kozubov zväčša neplánuje primárne ako zdroj tepla, ale najmä ako zdroj atmosféry a blízkeho kontaktu s ohňom. Stále je však dosť ľudí, pre ktorých majú otvorené kozuby veľké čaro – dôkazom je aj to, že po nedávnom poklese záujmu dnes opäť zažívajú miernu renesanciu.


Teplovzdušný kozub
V tomto prípade je v murovanej obstavbe umiestnené kovové voľne stojace ohnisko (kozubová vložka) so zasklenými dvierkami (môžu sa otvárať alebo vysúvať dohora). Na vykurovaní sa veľkou časťou podieľa konvekcia, teda prúdenie teplého vzduchu, len malá časť tepla sa odovzdáva sálaním (z toho aj názov teplovzdušný kozub). Kozuby s vložkou sú súčasnou odpoveďou na viaceré požiadavky, ktoré otvorené kozuby nedokázali splniť. Zasklené dvierka garantujú bezpečnosť bez toho, aby sme prišli o jedinečný pohľad do ohňa, a účinnosť kozuba s vložkou môže dosiahnuť 70 až 80 % (konkrétna účinnosť závisí od technického riešenia spaľovania). Teplovzdušné kozuby dokážu vďaka svojej účinnosti vyhriať pomerne veľký priestor, takže sú vhodným alternatívnym zdrojom tepla na vykurovanie. Pozitívom je aj možnosť distribuovať ohriaty vzduch do ostatných miestností a rozviesť tak teplo z kozuba po celom dome či byte. Novinkami v tejto oblasti sú sofistikované riešenia s prepojením na teplovodné a akumulačné systémy a podobne.


Taktiež komín, ktorý s kozubom alebo kozubovou pieckou úzko súvisí, bude (najmä na dome s klasickou sedlovou strechou) vyzerať lepšie v strede domu. Komínové teleso musí mať totiž normou predpísanú výšku vo vzťahu k hrebeňu strechy, a ak je na kraji domu, jeho nadstrešná časť je príliš vysoká. Veľmi dôležitým faktorom, ktorý sa niekedy podceňuje, je orientácia ohniska. Darmo budú totiž kozub alebo kozubová piecka krásne, keď zo sedačky neuvidíte na oheň. Kozub je miesto, pri ktorom si po náročnom dni dokážete „dobiť baterky“, ak však nemôžete pohodlne hľadieť do plameňov, efekt sa stráca.

Väčšina kozubov má hmotnosť približne 700 až 1 200 kg, čomu by mala zodpovedať nosnosť stropnej konštrukcie pod kozubom. Špeciálne základy si kozub nevyžaduje, je však veľmi dôležité, aby ležal na pevnom podklade. Uloženie na podlahe s vrstvou polystyrénu alebo s akoukoľvek inou stlačiteľnou izoláciou pod betónom je neprípustné. Pri zaťažení kozubom by sa totiž mohla izolačná vrstva stlačiť a roznášacia vrstva betónu na nej by sa prelomila. Kozubové piecky majú hmotnosť 100 až 250 kg.


Krotenie zlého pána

115773


Krotenie zlého pána

115772


Akumulačný kozub
Základom je rovnako ako pri teplovzdušnom kozube kozubová vložka (voľne stojace ohnisko na spaľovanie dreva) umiestnená v murovanej obstavbe, pričom cez zasklené dvierka možno pekne vidieť oheň. Takýto druh kozuba neochladne hneď po ukončení kúrenia, ale vydrží dodávať energiu priestoru dlhší čas, a to práve vďaka akumulačnej mase. Princíp teda spočíva v akumulácii. Pri spaľovaní dreva sa väčšinou uvoľní viac energie, než dokážeme okamžite spotrebovať. Táto energia sa sčasti „naakumuluje“ (uloží) do akumulačnej masy. Akumulačná masa vďaka vysokej tepelnej kapacite túto energiu uchová a vydáva ju do priestoru dlhší čas v menšom množstve.


Kozubová piecka
Kozubovú piecku môžete kúpiť ako hotový kus, ktorý netreba zabudovať. Od teplovzdušných kozubov sa kozubové piecky líšia najmä vzhľadom a možnosťou distribúcie tepla, ktorá je pri nich komplikovanejšia. Tento systém neumožňuje napojenie na ventilátorové, nútené rozvody tepla do celého domu. Hlavnou vykurovacou zložkou je teplý vzduch. Kozubové piecky sú rovnako ako teplovzdušné kozuby svojím technickým riešením na vysokej úrovni – čo sa týka účinnosti i bezpečnosti. Ich účinnosť sa pohybuje v rozpätí od 70 do 80 % a sú určené nielen na občasné prikúrenie, ale aj na trvalé používanie. Kozubové piecky sú však vhodné skôr na vykurovanie priestoru, ktorý nie je príliš členený. Za výhodu možno považovať (najmä pri rekonštrukciách) aj inštaláciu bez významných stavebných zásahov. Kozubová piecka je v neposlednom rade vo väčšine prípadov cenovo výhodnejším riešením ako predošlé typy kozubov (teplovzdušný, alebo akumulačný).Správna veľkosť kozuba aj komína


Krotenie zlého pána

115642

Každá kozubová vložka či kozubová pec má určitý výkon a je navrhnutá a testovaná na určitý vztlak komína. Bez problémov teda funguje v istých podmienkach. Preto treba zvážiť, aký účel bude plniť, prehodnotiť spôsob používania a vybrať pre daný priestor správnu kozubovú vložku, kozubovú piecku alebo navrhnúť optimálnu veľkosť otvoreného ohniska. Aby navrhnuté ohnisko správne fungovalo, vyžaduje si podľa svojej veľkosti určitý vztlak – parameter, ktorý určí rozmery komínového telesa. Výška komína je väčšinou nejakým spôsobom limitovaná (výškou domu a strechy, okolitou zástavbou, statikou a podobne), takže to, čo sa môže a musí meniť, je jeho priemer.


Krotenie zlého pána

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

115644

Jeho správne určenie zabezpečí optimálny odťah spalín, a teda aj bezchybné fungovanie kozuba. Pri komínoch pritom väčší neznamená lepší. Mnohí vo fáze projektovania domu ešte presne nevedia, aký bude kozub, a tak sa rozhodnú postaviť radšej komín s väčším prierezom. Tento predpoklad však nie je správny. Komín by mal byť optimálny. Veľký komín totiž spôsobuje veľký komínový ťah, vďaka čomu sa síce spoľahlivo odsajú spaliny, na druhej strane sa však priveľmi zrýchli horenie a zníži sa tým efektívnosť využitia paliva – energia sa nestihne odovzdať cez plášť kozuba do priestoru.


Krotenie zlého pána

115776

Aby kozub nedymil, treba nielen účinne odvádzať spaliny, ale aj priviesť pre oheň dostatok vzduchu na horenie. Cez tesné okná a dvere v súčasných domoch už vzduch nepreniká, a tak je lepšie privádzať ho zvonku priamo do kozubového telesa. Privádzanie vzduchu z exteriéru je lepšie tak pre ľudí v interiéri, ktorým oheň neodoberá kyslík, ako aj pre úsporu tepla a možnosť regulovať horenie.

Exteriérový prívod vzduchu, umiestnenie komína a výustenie z neho, čistiace dvierka a ostatné technické náležitosti je lepšie zveriť do rúk odborníkom, ktorí budú kozub realizovať, alebo si od nich aspoň nechať poradiť. Určite sa tak neskôr vyhnete množstvu nepríjemných zistení.


Krotenie zlého pána

115646

Zásady a povolenia

Pretože s ohňom sa neradno zahrávať, treba pri všetkých typoch kozubov, kozubových pecí i komínových telies dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. Sú definované vo vyhláške č. 95/2004, ktorá predpisuje aj minimálne odstupy od rôznych materiálov – ich dodržanie má pre požiarnu bezpečnosť zásadný význam. Kozub musí realizovať odborne spôsobilá osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady. Doklad o tom bude vyžadovať aj revízny technik pre komínové telesá, ktorý komín preskúša a vydá správu o skúške.


Krotenie zlého pána

115778

Do tohto preskúšania spadá aj kontrola napojenia spotrebiča. Dielo (teda kozub a komín) možno začať užívať až po tejto revízii a na základe povolenia revízneho technika. Samotný kozub považuje aktuálny zákon za malý zdroj znečistenia a pri jeho realizácii v existujúcom objekte sa vyžaduje stavebné povolenie. V tomto bode sa však interpretácie jednotlivých stavebných úradov líšia, a tak je najlepšie požiadať o informácie priamo na najbližšom stavebnom úrade.


Na stavbu kozuba aj preskúšanie komína budete potrebovať kvalifikovaných odborníkov – najlepšie je obrátiť sa na remeselnícke cechy a komory, ktoré majú k dispozícii nielen zoznamy svojich členov, ale ručia aj za ich odbornú spôsobilosť. Odborníkov v oblasti komínových systémov združuje Komora kominárov Slovenska. Tu vám určite odporučia najbližšieho kominára, ktorý vám odborne poradí a vydá aj potrebné dokumenty na prevádzku. Odborníkov v oblasti kachliarstva združuje Cech kachliarov Slovenska. Na internetovej stránke www.cechkachliarov.sk nájdete aj zoznam jeho členov. Jednotliví členovia sú usporiadaní podľa regiónov, a tak si jednoducho nájdete majstra z blízkeho okolia.Ako dlho sa stavia kozub?

Stavba bežného kozuba trvá približne štyri až desať dní. Samozrejme, v ponuke viacerých firiem nájdete aj diela, ktoré sa z tohto rámca vymykajú smerom hore. Sú to však už náročné originály, ktorých výstavba je naozaj zložitá. Proces bude, naopak, rýchlejší, ak sa rozhodnete pre hotovú kozubovú piecku, ku ktorej netreba nič domurovať ani pristavať – stačí ju napojiť na vhodný komín.


Trendy a dizajn
Ako v celom interiéri aj pri kozuboch a kozubových obstavbách smerujú súčasné trendy k jednoduchosti – k pravouhlým tvarom, veľkým čistým plochám a horizontálnym líniám. Kozub ako klasicky vertikálny prvok podmienený vertikalitou komína sa tak často mení na plochu zaberajúcu celú stenu alebo na horizontálne členenú sústavu plôch a ník. Týmto spôsobom sa uplatnia rôzne horizontálne priestory na uloženie malej zásoby dreva a renesanciu zažívajú aj „prípecky“ – pre dnešných peciválov a „zápecníkov“ (alebo skôr zákozubníkov) sú pripravené moderné alternatívy dlhých lavíc na posedenie aj poležanie.

Významný dôraz sa kladie na veľkosť a čistotu ohniska, i keď tento trend naráža v ostatnom čase na určité komplikácie – energetické nároky stavieb totiž klesajú a cez veľké zasklenia sála do miestnosti priveľa energie. V rámci zasklení kozubových vložiek vedú opäť pravouhlé tvary, široké a zároveň nízke sklá, ale aj rohové či obojstranné zasklenia. Kozuby a kozubové pece však patria ku klasike, takže je celkom prirodzené, že i tu sa stále pomerne často stretávame aj s klasickým a rustikálnym poňatím. Pri kozubových peciach sa s technickým princípom i dizajnom spájajú klasické prvky a materiály, ako je obklad keramikou či kameňom, aj tieto však môžu byť poňaté nielen klasicky, ale aj moderne. K modernému vzhľadu patrí napríklad veľkoplošná keramika alebo aktuálne materiálové kombinácie s antikorovým plechom.
Krotenie zlého pána

115643

Údržba a obsluha

S kozubom a jeho prevádzkou sú spojené aj niektoré viac či menej pravidelné povinnosti – okrem toho, že treba prikladať drevo a vynášať popol, treba sa postarať aj o komín. Čistenie komína predpisuje pre kozuby vyhláška č. 95/2004. Povinnosť, ktorá z tejto právnej normy vyplýva, sa prenáša na majiteľa domu, v ktorom sa kozub nachádza, a periodicita čistenia a kontroly komína je každé štyri mesiace.

Najmä ak s kozubom počítate aj pri vykurovaní domu, bude vás asi zaujímať spotreba dreva, a teda aj interval, v ktorom bude treba do kozuba prikladať. Tieto údaje sú veľmi individuálne a závisia aj od výkonu a kvality spotrebiča. V 1 kg dreva sa ukrýva 3,9 až 4,2 kWh energie. Ak sa spaľuje s priemernou účinnosťou 70 %, výsledný energetický prínos pre interiér bude 2,73 až 2,94 kWh energie. Spotreba dreva potom závisí od tepelnej potreby interiéru. V každom prípade by ste, ako pri každom kúrení drevom, mali uvažovať aj o mieste na uskladnenie zásoby paliva.


Krotenie zlého pána

115645

Interval vynášania popola sa taktiež nedá určiť všeobecne – závisí od toho, ako intenzívne kúrite, aké drevo prikladáte (aký druh s akou vlhkosťou), ako je technicky vyriešené spaľovanie… To, ako často budete musieť popol vynášať, je veľmi rozdielne aj podľa druhu kozuba. Napríklad v otvorených kozuboch sa drevo spaľuje pri nižších teplotách než v uzatvorených spaľovacích komorách, zostatok popola je preto väčší. Obsah pevných nespáliteľných častí v dreve je na úrovni 1 až 2 %, zo 100 kg spáleného dreva teda zostane približne 1 až 2 kg popola. Predpokladom však je správne spaľovanie.


Ovládnite oheň čo najdokonalejšie
Automatická regulácia horenia pre kozubové kachle a vložky je novinkou, ktorú minulý rok priniesla na český i európsky trh firma Romotop. Je určená pre ohniská s centrálnym prívodom vzduchu. Automatická regulácia predlžuje vrcholnú fázu horenia, takže kozub alebo kachle dodávajú teplo dlhšie, stabilnejšie a rovnomernejšie. Predĺži sa čas horenia, a teda aj čas medzi prikladaním dreva, a netreba ručne regulovať intenzitu horenia (veľkosť plameňa). Základom automatickej regulácie je elektronická riadiaca jednotka, ktorá porovnáva okamžitý priebeh horenia s priebehom optimálneho spaľovania a na základe toho reguluje množstvo vzduchu, ktoré sa privádza do spaľovacieho priestoru.

Program optimalizácie spaľovania sa môže prispôsobiť pre akékoľvek ohnisko. Automatická regulácia zabezpečí zníženie intenzity horenia pri narastajúcej teplote v kúrenisku a, naopak, zvýši intenzitu horenia, keď drevo dohorieva. Vďaka tomu sa teplo dodáva rovnomernejšie a dlhšie. Výhody automatickej regulácie:


  • reguluje a optimalizuje priebeh horenia, zvyšuje účinnosť a zlepšuje tepelnú pohodu,


  • predlžuje horenie, a tým aj interval prikladania, znižuje spotrebu paliva, signalizáciou upozorní, keď treba priložiť,


  • zabraňuje prekúreniu vykurovacieho systému a predlžuje jeho životnosť, zvyšuje bezpečnosť.Krotenie zlého pána

115777

A na záver ešte jedno odporúčanie: Ak túžite mať v obývačke pekne skrotený oheň, ktorý vám bude dobre slúžiť – či už v otvorenom kozube, teplovzdušnom kozube s vložkou, akumulačnom kozube s vložkou, alebo kozubovej peci –, rozhodne je istejšie spoľahnúť sa na profesionálov pri kúpe aj pri realizácii. S ohňom sa totiž naozaj neradno zahrávať, a najmä nie pri jeho krotení.

Kategória: Energia
Tagy: kozub vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia