29. 12. 2006
Zdieľať

Príprava a dodávka teplej vody predstavuje popri vykurovaní nemalé náklady potrebné na chod domácnosti. To môže byť dostatočným dôvodom na to, aby sme začali uvažovať nad novým, ale pritom efektívnejším riešením.

 

 

Ako a kde šetriť


Ohrievače vody

74233

Najväčšiu spotrebu v súčasnosti predstavuje najmä voda na osobnú hygienu. Nasledujúce riadky zrejme nepotešia milovníkov dlhých teplých kúpeľov vo vani. V rámci šetrenia treba zvoliť inú, ekonomickejšiu (a podľa niektorých odborníkov aj zdravšiu) alternatívu osobnej hygieny – a tou je sprchovanie. Pri tomto spôsobe umývania sa spotrebuje takmer o dve tretiny menej vody ako pri kúpaní. Ak premýšľame o tom, kde ešte ušetriť teplú vodu, nemali by sme zabudnúť ani na kuchyňu. Veď v koľkých domácnostiach stále prevláda zvyk umývať špinavý riad pod tečúcou teplou vodou? Vhodným riešením, ktoré ušetrí až trojnásobné množstvo vody je umývačka riadu. Na trhu sú rozličné druhy s možnosťami nastavenia rôznych programov (napríklad polovičná náplň, čo ocenia najmä málopočetné domácnosti).

Náklady na prípravu a dodávku teplej vody v nemalej miere ovplyvňuje aj technické vybavenie, a to:

 

 

Dĺžka rozvodov

Čím sú rozvody dlhšie, tým sú tepelné straty väčšie. Preto je vhodné umiestniť zdroj teplej vody čo najbližšie k miestu jej odberu. Pri rekonštrukcii domu, netreba preto zabúdať ani na staré potrubia a spôsoby ich inštalácie.

Izolácia


Ohrievače vody

74229

Na šetrení má svoj podiel aj kvalitná izolácia. Nesprávne izolované rozvody predstavujú až 30 percent tepelných strát. Izolácia sa však netýka len samotných rozvodov (potrubí), ale aj výtokových armatúr. Ideálne je izolovať po celej dĺžke pomocou tepelnej izolácie (napríklad na báze syntetického kaučuku). Vlna či syntetický kaučuk sú ideálne materiály na izolovanie.

Inštalácia úsporných výtokových armatúr

Pomocou kvalitných armatúr s dokonalým tesnením a s možnosťou nastavenia rozličných typov prúdov vody môžeme minimalizovať tepelné straty, ako aj zabrániť neželaným únikom vody.

Samozrejme, pri individuálnom spôsobe výroby teplej vody je dôležitý aj správny výber kvalitného zdroja, tým môže byť buď zásobníkový alebo prietokový ohrievač. Pri výbere správneho typu a výkonu treba zvážiť viaceré faktory, ako sú napríklad spôsob a množstvo odberu teplej vody, dostupnosť tzv. mokrých zón a jednotlivých energetických zdrojov. Ak máte pred sebou projekt svojho budúceho domu alebo sa chystáte rekonštruovať ten starý, je vhodné umiestniť miestnosti s mokrými zónami čo najbližšie k sebe, čím sa výrazne znížia náklady a aj komplikácie spojené s vedením rozvodov. Taktiež sa minimalizujú tepelné straty.


Ohrievače vody

74227

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Zásobníkové ohrievače na plyn

Veľkou výhodou zásobníkových ohrievačov je schopnosť dodať nárazovo veľký objem teplej vody (čo je, pravda, do istej miery ovplyvnené aj veľkosťou zásobníka). Preto sú vhodné nielen do malých rodinných domov, ale aj do bytových domov. Zásobníkové ohrievače predstavujú ústrednú alebo centrálnu prípravu teplej vody. Pri tomto spôsobe sa všetky odberné miesta zásobujú z jedného centrálneho zásobníka. Ohrievače možno umiestniť v kúpeľni, kuchyni či kotolni, a to do blízkosti kotla. Pre rodinný dom je ideálny zásobníkový ohrievač vody s objemom od 100 do 300 litrov. Dvojnásobné množstvo, teda až 600 litrov je vhodné pre bytové domy. Vhodne zvoleným regulačným programom možno zabezpečiť prioritnú prípravu teplej vody bez toho, aby sa zhoršilo samotné vykurovanie. Dôležité je správne nadimenzovať ohrevnú vložku ohrievača – tým, že sa plný výkon kotla prenesie do ohrievanej vody, ušetríme kotol od jeho častého zapínania a vypínania a za krátky čas získame dostatočne teplú vodu. Ak sa v našich (či už blízkych alebo ďalekých) plánoch objavia aj solárne zariadenia, nemali by sme zabudnúť na jeden podstatný fakt, a to že v tomto prípade treba zakúpiť stojatý zásobníkový ohrievač, ktorého objem by mal byť nadimenzovaný približne v rozmedzí od 300 do 600 litrov.

Ďalším variantom je zásobníkový ohrievač s priamym ohrevom, ktorého princíp spočíva v spaľovaní plynu v horáku, pričom vznikajúce spaliny odovzdávajú svoje teplo vode. Nevýhodou sú dva plynové spotrebiče, ktoré treba mať v domácnosti – kotol aj ohrievač. Aj keď sú zásobníkové ohrievače náročné na priestor, stále predstavujú vhodnú alternatívu šetrenia teplou vodou.

Prietokové ohrievače na plyn


Ohrievače vody

74224

Okrem malých elektrických prietokových ohrievačov s objemom 3 až 5 litrov, ktoré slúžia pre jedno odberné miesto, napríklad pre umývadlo, sú na trhu aj prietokové ohrievače na plyn, ktoré dokážu naraz zásobovať viac odberných miest, teda nielen umývadlo, ale aj sprchu a drez. Toto riešenie si vyžaduje dobudovať komunikáciu na odvod spalín (zväčša do komína) a prísun vzduchu potrebného na spaľovanie. Prietokové ohrievače sú vhodné na decentralizovanú prípravu teplej vody. Ak napríklad susedia spolu kúpeľňa a kuchyňa, možno ich zásobovať teplou vodou, a to nezávisle od systému vykurovania, čiže teplá voda sa ohrieva pre dané odberné miesto vždy v samostatnom zriadení. Zatiaľ čo zásobníkové ohrievače na elektrinu majú malý príkon, ale vysoký objem, pri prietokových ohrievačoch platí väčšinou opak. Ich nespornou výhodou je, že nie sú náročné na priestor.


Ohrievače vody

74223

Keď už sme pri porovnávaní, netreba zabudnúť na to, že pri plynových prietokových ohrievačoch sú síce prvotné náklady vyššie ako pri elektrických, ale zato prevádzkové náklady predstavujú oveľa menšiu položku. V neprospech plynových ohrievačov možno uviesť fakt, že sú citlivé na kvalitu vody, teda sa rýchlejšie zanesú vodným kameňom.

Pre efektívnu, ale aj bezpečnú prevádzku všetkých plynových ohrievačov je dôležité správne ich nadimenzovať a taktiež pravidelne čistiť výmenné plochy výmenníkov. Pokiaľ si netrúfneme sami na opravu či kontrolu, trh ponúka množstvo odborných firiem, ktoré sa postarajú o to, aby sme mali teplú vodu.

Kategória: Energia
Tagy: kotol ohrievač vody
Zdieľať článok

Diskusia