Energia

Zistite, ako efektívne a šetrne využívať energiu vo vašom dome. Kúrenie, vykurovacia technika, najefektívnejšie spôsoby tesnenia, kotly, radiátory, kozuby.

Typ vykurovacej sústavy
Energia

Typ vykurovacej sústavy

Pri výbere kotla je dôležitým krokom rozhodnutie o type vykurovacej sústavy, na ktorú sa kotol napojí, a jej vlastnostiach, ako aj o spôsobe prípravy teplej vody. V zásade rozoznávame dva systémy vykurovania podľa spôsobu odovzdávania tepla.

Vykurovanie domu – výber kotla
Energia

Vykurovanie domu – výber kotla

Kúpa nového kotla nie je každodenná investícia, jeho životnosť je dve desiatky rokov, a preto je veľmi vhodné dať si pri tom poradiť. Keďže na slovenskom trhu je veľa rôznych typov kotlov od firiem zvučných i menej známych mien a nie každý je odborník na ústredné vykurovanie, je dobré oboznámiť potenciálnych záujemcov so základnými informáciami o tejto problematike.

Konštrukcie komínov
Energia

Konštrukcie komínov

Pred vyhotovením komína by mal jeho dokumentáciu odsúhlasiť odborný pracovník (revízny technik), ktorý bude komín, dymovod a spôsob pripojenia spotrebiča schvaľovať. Jednoduchšie je pozmeniť alebo upraviť konštrukciu komína v dokumentácii ako na dokončenom stavebnom objekte.

Návrh komína
Energia

Návrh komína

Každý dobre navrhnutý komín musí mať potrebný komínový ťah, ktorý docielime účinnou výškou komína, jeho prierezom a vyústením. Účinná výška prieduchu komína je daná ťahovým nárokom spotrebiča paliva a veľkosťou prierezu komínového prieduchu.

Plynové kotly
Energia

Plynové kotly

Plynové kotly sú obľúbené tepelné zdroje so širokými výkonovými rozsahmi na vykurovanie bytov a rodinných domov. Vyrábajú sa v nástennom zhotovení alebo ako stacionárne (umiestnené na podlahe).

Podlahové vykurovanie
Energia

Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie sa u nás zaviedlo už po druhej svetovej vojne a najviac sa rozšírilo v sedemdesiatych rokoch. Jednotlivé systémy sa postupne technicky vyvíjali a overovali. V súčasnosti je to technicky spoľahlivý spôsob vykurovania, ktorý má niekoľko výhod: dobre rozdeľuje teplotu, podlaha dáva mierne teplo a ohriaty vzduch rovnomerne stúpa k stropu, nevzniká pohyb prachu, obytný priestor nie je obmedzený a esteticky narušený radiátormi.

Ústredné vykurovanie
Energia

Ústredné vykurovanie

Ústredné vykurovanie je najčastejším spôsobom vykurovania bytov alebo rodinných domov. Vykurovanie miestností na úrovni jedného podlažia sa v minulosti nazývalo etážové vykurovanie. Staršie systémy vykurovania boli „samosplavné“.

Elektrické vykurovanie
Energia

Elektrické vykurovanie

Princípom elektrického vykurovania je premena elektrickej energie na tepelnú, čo nastane pri prechode elektrického prúdu vhodným vodičom, v ktorom sa vytvára odporové teplo. Ak je primárnym zdrojom na vykurovanie budovy elektrická energia vyrobená v klasickej tepelnej elektrárni, spätná premena elektriny na teplo je málo efektívna. Z tohto dôvodu pri využití elektriny na vykurovanie platia špecifické podmienky.

Teplovzdušné kozubové systémy
Energia

Teplovzdušné kozubové systémy

Tieto vykurovacie systémy sú výhodným zdrojom tepla z ekologického aj ekonomického hľadiska. Teplovzdušné systémy môžu vykúriť aj viac miestností, ale spravidla sa kombinujú s ďalšími, napr. s elektrickými priamoohrevnými telesami. V prechodnom období, v jarných a jesenných mesiacoch však úplne stačia.

Kachľové a kozubové pece
Energia

Kachľové a kozubové pece

Kozubové pece sú kombináciou kozuba a klasických pecí na tuhé palivá. V minulosti sa nazývali aj čierne pece. Dnes však predstavujú veľmi vítaný, estetický a funkčný doplnok interiéru. Kachľové pece sú vhodné len do určitých interiérov. Sú pomerne finančne náročné. Cenu možno znížiť napr. kachľami pod omietkou.