Rad kotlov ATTACK DPX diktuje trendy v modernom vykurovaní

Rad kotlov ATTACK DPX diktuje trendy v modernom vykurovaní

31. 10. 2013 Zdieľať

Spoločnosť ATTACK s.r.o. neustále dokazuje, že prezentácia jej prémiových produktov nie je len nálepkou zo strany vedenia. Orientácia na výsledok a pravidelné posúvanie nárokov na jej výrobky sa odzrkadlila v revolučnom výrobkovom rade ATTACK DPX.

Splyňovacie – pyrolitické kotle sa tešia novej vlajkovej lodi. Účinnosť spaľovania neuveriteľných 91 %, niekoľkonásobne nižšia záťaž na životné prostredie kontra prísna európska norma EN303-5, či mnohé iné prednosti, ktorými sú kotle ATTACK DPX vybavené, napovedajú, že v energetike sa veci hýbu správnym smerom. Nároky, ktoré boli včera prednosťami sú dnes v podobe nového produktového radu spoločnosti ATTACK, s.r.o. minulosťou a obyčajným štandardom. 

Úsporné vykurovanie obytných objektov alebo malých prevádzok, akými sú rodinné domy, chatky, malé a stredné dielne ešte stále nedosiahlo maximum. Na zlepšovaní všetkých možných kritérií smerom nahor usilovne pracuje celý tím spoločnosti ATTACK, s.r.o.. Vďaka ich práci nadobúda ekologické spaľovanie nový rozmer a životné prostredie sa teší ďalšej poľahčujúcej okolnosti. 


Rad kotlov ATTACK DPX diktuje trendy v modernom vykurovaní

Rad kotlov ATTACK DPX diktuje trendy v modernom vykurovaní
ATTACK, s.r.o.

Vykurovacia „špička“ v troch modifikáciách 

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. sa snaží priblížiť každému typu zákazníka, preto i nový produktový rad ATTACK DPX vyrába v troch rôznych nárokových variantoch. Bežný zákazník sa môže tešiť splyňovaciemu kotlu ATTACK DPX STANDARD, ktorý je ovládaný kotlovým a spalinovým termostatom. Vyšší užívateľský komfort poskytuje elektronický regulátor verzie ATTACK DPX PROFI s plynulým riadením otáčok ventilátora na základe kotlovej teploty. Elektronický displej regulátora poskytuje prehľadné informácie o spalinovej a kotlovej teplote. Bezpodmienečne najvyššie nároky na proces spaľovania zastáva tretí variant nového produktového radu spoločnosti ATTACK, s.r.o., splyňovací kotol ATTACK DPX LAMBDA. Pri voľbe posledného variantu sa môže zákazník tešiť na samostatné ovládanie prívodu primárneho a sekundárneho vzduchu  na základe obsahu kyslíka v spalinách v ideálnom pomere tak, aby dochádzalo k čo najefektívnejšiemu spaľovaniu,  podobne ako dnes môžeme vidieť v moderných automobiloch. Cit pre jednoduché ovládanie sa prejavil i v implementácií viacriadkového LCD displeja s tlačidlovým ovládacím panelom doplneným LED diódami signalizujúcimi výstražné upozornenia. 


Rad kotlov ATTACK DPX diktuje trendy v modernom vykurovaní

Rad kotlov ATTACK DPX diktuje trendy v modernom vykurovaní
ATTACK, s.r.o.

 

www.attack.sk

Kategória: Energia
Tagy: kotol vykurovanie
Zdieľať článok