Téma na leto: kozuby

Téma na leto: kozuby

16. 07. 2007
Zdieľať

Možno si pomyslíte, že písať o kozuboch teraz v lete je už naozaj "na hlavu postavené", avšak po zimnej vykurovacej sezóne nás zaplavilo množstvo otázok, týkajúcich sa tejto témy. Odpovede na niektoré z nich nájdete na nasledujúcich riadkoch. A keď sa vás zima opýta, čo ste robili v lete, budete vedieť odpovedať...


„Môj problém sa týka teplovzdušného kozuba. Teplovzdušný rozvod sa ťahá na povale v blízkosti strešných trámov a mám obavy, že by sa trámy mohli vznietiť. Nevyznám sa v tom, ale rozvod sa mi zdá slabo izolovaný. Rúra je dosť ohybná a obalená je v niečom, čo pripomína alobal. Viete nám poradiť, či by sme ju mohli obaliť niečím, čo by zabránilo preskočeniu iskry? Za odpoveď vopred ďakujem.
Vaša čitateľka Ľubica z Kováčovej“


Horúci vzduch z teplovzdušného kozuba sa zvyčajne rozvádza pružnými (flexibilnými) hadicami, ktorých súčasťou býva aj tepelná izolácia – ich povrch je obalený minerálnou vlnou a kovovou fóliou. Takže je dosť možné, že váš rozvod v blízkosti drevenej konštrukcie krovu je už izolovaný a bezpečný. Ak rozvod izolovaný nie je, môžete ho obaliť minerálnou vlnou a fóliou dodatočne. Materiál sa dá kúpiť jednotlivo a pripevniť pomocou špeciálnych pások, izoláciu určenú na takéto účely nájdete aj vo forme „rukávov“, ktoré sú, samozrejme, drahšie. Ak si nie ste istá, či je rozvod horúceho vzduchu z vášho kozuba izolovaný, alebo nie je, skontaktujte sa s kominárskou firmou – ak chcete kozubom kúriť, mali by ste to určite urobiť pred začiatkom vykurovacej sezóny. Kominársky majster alebo revízny technik dokážu iste spoľahlivo posúdiť bezpečnosť teplovzdušného rozvodu.

„Chcel by som sa opýtať, či niekde možno kúpiť vodný výmenník ako prídavné zariadenie k liatinovej kozubovej vložke. Ďakujem za odpoveď.“

Teplovodný výmenník sa, samozrejme, kúpiť dá, no v prvom rade sa treba informovať u predajcu, u ktorého ste kúpili kozubovú vložku, respektíve u dodávateľa príslušných kozubových vložiek, či je na tento typ vložky povolený ďalší prídavný výmenník. Teplovodný výmenník totiž zásadne ovplyvňuje podmienky spaľovania a výrazne znižuje teploty spalín. Dôsledkom umiestnenia teplovodného výmenníka na kozubovú vložku, ktorá nie je určená na takéto použitie, môže byť v najhoršom prípade prudký pokles teplôt spalín, čo zapríčiní dechtovanie spalinovej cesty. Tým sa zvyšuje riziko vzniku komínového požiaru, ktorý môže mať aj tragické následky.

Kontakty na odborné kachliarske firmy môžete nájsť na www.cechkachliarov.sk. V krátkom čase budú na tejto stránke uvedené pri jednotlivých členoch cechu aj piktogramy, ktoré prehľadne znázornia ponúkané služby, činnosti a tovary, vďaka čomu bude celkom jednoduché nájsť kompetentného predajcu v príslušnom regióne. Spotrebič musí namontovať a zapojiť osoba s odbornou spôsobilosťou v kachliarskom remesle. Napojenie na komín potom musí skontrolovať revízny technik kominárov (podľa vyhlášky č. 95 z roku 2004).

Teplovodný výmenník musí takisto napojiť odborne spôsobilá osoba – inštalatér, nie kachliar – podľa priložených technických údajov výrobcu. Ak je montáž neodborná, nemôže si zákazník v prípade poruchy uplatniť reklamáciu a v prípade vzniku škody alebo požiaru preberá plnú zodpovednosť na seba. Verím, že som na otázku odpovedal dostatočne, i keď sa táto téma nedá celkom podrobne opísať na niekoľkých riadkoch. Je to rozsiahla problematika, ktorá sa v praxi často dosť podceňuje a odporúčam ju riešiť odbornou konzultáciou s kachliarskym majstrom, ktorý má skúsenosti aj s teplovodnými systémami.

Otázku zodpovedal Ing. Robert Šalvata, predseda Cechu kachliarov Slovenska.

Kategória: Energia
Tagy: kozuby krb otázky a odpovede
Zdieľať článok

Diskusia