15. 07. 2010
Zdieľať

Bežne dostupných je niekoľko vykurovacích systémov, každý ponúka rôzne možnosti a výhody, ale prináša aj isté riziká a obmedzenia. Vybrali sme niekoľko najpoužívanejších tepelných zdrojov a dali šancu obhájiť tento typ zástupcom ich dodávateľov.

PLYN

Na naše otázky odpovedá Ing. Ján Petrák, Vaillant Group Slovakia (PROTHERM).
Aké sú hlavné argumenty pre voľbu plynového kotla ako srdca vykurovacieho systému?

Hlavným dôvodom je predovšetkým dobrá dostupnosť (vybudovaná je rozsiahla plynová sieť), cenová prijateľnosť, čistota a samozrejme aj ekologické hľadisko. Ďalším je zvyšujúca sa kvalita, spoľahlivosť a tiež účinnosť plynových kotlov. V spojení s vhodnou regulačnou technikou predstavujú plynové kotly vysokoúčinný, estetický, ekonomický a ekologický zdroj tepla.

Výhody kondenzačných kotlov sa v porovnaní s „klasickými“ javia ako nesporné – akému zákazníkovi odporúčate starší typ a pre koho je vhodný kondenzačný kotol?
Predovšetkým by som chcel poopraviť zaužívaný názor, že kondenzačný kotol = podlahové kúrenie. Kondenzačné kotly – nesporne veľmi vhodné pre podlahové kúrenie – možno použiť aj v starších vykurovacích systémoch, kde, aj keď budú pracovať s vyšším teplotným spádom, majú stále oveľa vyššiu účinnosť ako klasické plynové kotly. Samozrejme, u nás je veľa ľudí, ktorí sú konzervatívni, a pri výmene staršieho kotla hľadajú opäť rovnaké zariadenie, s ktorým mali dobrú skúsenosť. Aj preto je pre takýchto zákazníkov k dispozícii veľká škála typov „klasických“ kotlov, ktoré dnes majú podstatne lepšie vlastnosti, ako mali staršie typy. Čo však môže zavážiť pri výbere novších kondenzačných kotlov, je najmä úspora nákladov na vykurovanie, ktorá môže dosiahnuť až 15 % oproti klasickým plynovým kotlom. Naopak, nevýhodou môže byť nutnosť napojenia kondenzačného kotla na systém kanalizácie, čo sa často pri výmene starého kotla za nový nedá zrealizovať.


Tepelné zdroje

272069
Romotop

S akým typom vykurovania odporúčate používať zdroj – plynový kotol?
Plynový kotol sa najčastejšie používa vo vykurovacích sústavách s radiátormi, či už staršími článkovými, alebo novšími doskovými s malým objemom vody. Tento typ vykurovacích telies zabezpečuje dostatočnú tepelnú pohodu a využíva sa najmä v starších objektoch. V súčasnosti sa hlavne v novostavbách čoraz viac presadzuje veľkoplošné, najmä podlahové vykurovanie, ktoré svojím sálavým charakterom zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty v miestnosti. Často sa tiež stretávame s kombináciou podlahového a radiátorového vykurovania, hlavne vo viacpodlažných stavbách, kde je na prízemí podlahové vykurovanie a na poschodí sú radiátory.

V prípade, že zákazník uvažuje o kombinovanom vykurovaní – s akým systémom by ste odporúčali kombinovať plynové kúrenie (solárne panely, atď.)?
Keďže výhodou plynového vykurovania je jednoduchosť a celodenná dostupnosť potrebného tepelného výkonu, možno tento „primárny“ zdroj tepla kombinovať s iným doplnkovým zdrojom – môže ním byť napríklad kotol na tuhé palivo alebo solárny systém, ktoré sa môžu používať v čase, keď sú dostupné (solár cez deň a podobne aj kotol na tuhé palivo, keďže v noci sa nám už nechce chodiť prikladať). V súčasnosti zaznamenávame zvýšené požiadavky na komplexné riešenie vykurovania a prípravy teplej vody práve v kombinácii kondenzačného plynového kotla a solárneho systému na prípravu teplej vody.


Tepelné zdroje

272117
Protherm

Nedávno sme zažili plynovú krízu. Môže sa jej koncový zákazník, ktorý v rodinnom dome kúri zemným plynom, nejako brániť? Existuje spôsob, ako sa na niečo podobné pripraviť?
V čase plynovej krízy sme aj my pocítili zvýšený záujem o kotly na tuhé palivá, ktoré v čase výpadku plynu zabezpečujú vykurovanie na báze tuhých palív. Pri rekonštrukciách vykurovania sa tiež často stretávame s požiadavkou na vytvorenie kombinovaného kúrenia, tvoreného starším kotlom na pevné palivá (ktorého sa majiteľ nechce vzdať, pretože je stále funkčný) a novým plynovým kotlom, ktorý zabezpečí jednoduchú prevádzku kúrenia. V každom prípade si ale myslím, že zemný plyn i v časoch plynovej krízy bude pre individuálnych spotrebiteľov dostupný, o čom sme sa presvedčili aj v januári minulého roka.

ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Energia
Tagy: vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia