Typ vykurovacej sústavy

22. 07. 2005
Zdieľať

Pri výbere kotla je dôležitým krokom rozhodnutie o type vykurovacej sústavy, na ktorú sa kotol napojí, a jej vlastnostiach, ako aj o spôsobe prípravy teplej vody. V zásade rozoznávame dva systémy vykurovania podľa spôsobu odovzdávania tepla.

Systémy vykurovania podľa spôsobu odovzdávania tepla delíme na:

  • konvekčný – teplo sa odovzdáva do priestoru prostredníctvom vzduchu prúdiaceho okolo horúcej plochy vykurovacieho telesa,
  • sálavý – teplo sa odovzdáva najmä sálaním z veľkých vykurovacích plôch, napr. podlahy, stien či stropu.

Vykurovanie vykurovacími telesami (ľudovo radiátormi, ale napr. aj konvektormi, rebríkovými telesami v kúpeľniach, rúrovými registrami v garážach a pod.) je najrozšírenejším typom vykurovania. V minulosti bol bežný systém s teplotným spádom 90/70 °C. V súčasnosti vzhľadom na kvalitu stavebných konštrukcií sa používajú teplotné spády vykurovacej vody privádzanej a odvádzanej z vykurovacích telies na úrovni 80/60 °C, čo zodpovedá zvyčajnému nastaveniu nového nízkoteplotného kotla. Pri rekonštrukcii domu by mali túto skutočnosť zohľadniť projektanti pri rozhodovaní o novom kotle, pretože vykurovacie telesá majú pri nižšej teplote privádzanej vody aj nižší tepelný výkon. V nových rodinných domoch sú rozšírené nízkoteplotné sálavé veľkoplošné spôsoby vykurovania s teplotným spádom napr. 50/40 alebo 40/30 °C. Ak by sme chceli použiť nízkoteplotný kotol v takýchto podmienkach, buď by sme ho museli chrániť proti nízkoteplotnej korózii primiešavaním ohriatej prívodnej vody do chladnejšej vratnej vody, alebo by musel byť z odolnejších materiálov ako bežný nízkoteplotný kotol, ale bolo by to drahšie. Ideálnym riešením pre takýto systém sú kondenzačné kotly, pretože majú tým vyššiu účinnosť, čím chladnejšia voda do nich vstupuje. Vzhľadom na prevádzkovú teplotu teda vo všeobecnosti možno povedať, že pre konvekčné systémy s vykurovacími telesami (radiátormi) sú vhodnejšie nízkoteplotné kotly a pre veľkoplošné sálavé systémy kondenzačné kotly. Ak sa v dome použijú obidva typy vykurovania a prevláda teplotný spád napríklad 80/60 °C, je vhodnejšie použiť nízkoteplotný kotol. Pre požiadavky veľkoplošného sálavého systému je vhodné použiť osobitnú reguláciu teploty vody, ale aj kondenzačný kotol.

Kategória: Energia
Tagy: vkk vykurovacia sústava vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia