11. 05. 2011
Zdieľať

Šikmé strechy s nízkym sklonom sú náročné na precízne zhotovenie detailov a preveria kvalitu pokrývačskej firmy

Strechy s nízkym sklonom a tvrdou skladanou krytinou

Na čo si dať pozor, nám poradil Ing. arch. Ján Briežnik, oblastný manažér firmy Bramac.
Strechy s nízkym sklonom dokážu preveriť strešné systémy výrobcov, ako aj pokrývačov v realizovaní dokonalých detailov. Doteraz sa pri riešení striech s nízkym sklonom používali iné materiáli, ako tvrdé skladané krytiny, napríklad plech alebo bitúmenové pásy.
Medzi výhody striech s nízkym sklonom realizované tvrdou skladanou krytinou patrí rýchla montáž, dlhá životnosť, robustnosť, mrazuvzdornosť a ľahšia diagnostika pri zatekaní a následná oprava, ktorá je menej nákladná ako pri plochých strechách.
Vzhľadom na nízky sklon treba dbať na každý detail, napríklad priestupy cez strešný plášť.
Treba zhotoviť vodotesné podstrešie, ktoré tvorí poistku pred zatečením strešnej konštrukcie vplyvom extrémneho počasia, ako sú náporové alebo prívalové dažde.
Vzhľadom na sklon nízkych striech od 7° do 15° sa musí vytvoriť plné debnenie. Plné debnenie by malo byť zhotovené tak, aby bol možný bezproblémový prestup vodných pár zo strešného plášťa cez debnenie a strešnú fóliu. Preto neodporúčame používať dosky OSB, ktoré túto vlastnosť nemajú.
Renomovaní výrobcovia prinášajú nové riešenia striech s nízkym sklonom už od 7°. Systém je založený na vytvorení vodotesného podstrešia pomocou kontaktnej hydroizolačnej fólie a lepiacich materiálov na vytvorenie úplne tesného podstrešia. Systém obsahuje aj škridlu vhodnú na sklon 7°, ktorá má vo vrchnej časti (v mieste preloženia krytín) vodotesný zámok proti prenikaniu vody.
Vzhľadom na určité obmedzenia, ktoré sú dané pri kladení skladaných krytín, nie je možné tento systém montovať na strechy s týmito detailmi:
•    strešné okná do obytných a neobytných podkroví (tu už výrobcovia vyvinuli nové systémy na riešenie týchto obmedzení),
•    vikiere,
•    úžľabia,
•    solárne kolektory integrované do strešného plášťa,
•    protisnehová zábrana,
•    systém s mrežou sneholamu,
•    lepiace pásky (na opravu poistnej hydroizolácie alebo jej spájanie),
•    mechanické vetracie pásy hrebeňa,
•    iné nešpecifikované priestupy strešným plášťom.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Niektorí výrobcovia už zareagovali na tieto trendy a inovujú svoje systémy.


(foto: Bramac)

(foto: Bramac)


(foto: Bramac)

(foto: Bramac)

Riešenie odkvapovej hrany
Montáž strechy odporúčame začať osadením žľabových hákov na úroveň plného debnenia s následným položením vodorovných žľabov.
Spájanie odkvapových plechov sa odporúča riešiť lepením, aby nedochádzalo k vzlínaniu vody v preložení plechov. Kontaktná hydroizolačná fólia sa na odkvapový plech tiež lepí a na prvú strešnú latu sa osadí druhý odkvapový plech, ktorý slúži ako ochrana pred stekajúcou vodou zo strešnej krytiny.
Výškový rozdiel medzi prvou a druhou strešnou latou je nevyhnutné dodržať v rozpätí 1 až 1,5 cm. (foto: Bramac)


Riešenie odkvapovej hrany (foto: Bramac)

Riešenie odkvapovej hrany (foto: Bramac)

Kladenie fólie v ploche
Pri pokladaní je nevyhnutné dbať na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu. Prichytávať fóliu odporúčame v mieste preloženia vrchnou fóliou. Fólia sa musí klásť s popisom nahor a text musí byť čitateľný (nie hore nohami). Vzájomné preloženie fólií je 12 cm vo vodorovnom aj zvislom smere. V mieste zvislého napojenia bez integrovanej lepiacej pásky treba použiť lepidlo na vodotesné napojenie fólií vo dvoch pásoch. (foto: Bramac)
Priestup komína cez strešnú krytinu
Priestup komína cez strešnú krytinu treba riešiť pomocou pásu z polyizobutylénu. Ten zabezpečí vodotesné napojenie krytiny a komína pri sklone od 7°. Technika lepenia pásu na komín je identická ako pri ostatných sklonoch striech. Zadná časť sa lepí až cez dva rady škridiel a následne sa pás z polyizobutylénu ukončuje so spätnou drážkou pod preložením strešnej krytiny. (foto: Bramac)

Priestup komína cez strešnú krytinu (foto: Bramac)

Priestup komína cez strešnú krytinu (foto: Bramac)


Tesnenie kontralát (foto: Bramac)

Tesnenie kontralát (foto: Bramac)


Priestup komína cez strešnú fóliu (foto: Bramac)

Priestup komína cez strešnú fóliu (foto: Bramac)

Tesnenie kontralát
Montáž kontralát je jedným z najdôležitejších faktorov celého systému. Na každú použitú kontralatu treba naniesť po celej dĺžke tesniaci tmel, ktorý zabráni vnikaniu vody v mieste prichytenia kontralaty cez debnenie do krokvy. (foto: Bramac)
Priestup komína cez strešnú fóliu
Priestup komína cez fóliu sa rieši pomocou pásu z polyizobutylénu. Fólia sa okolo komína zareže tak, aby bola ukončená na debnení bez presahu na komín. V prípade napájania fólie pri komíne je nevyhnutné dodržať vždy minimálne12-centimetrový presah fólie vo zvislom smere. Dĺžka lepiacej časti pásu z polyizobutylénu okolo komína sa odporúča asi12 cm a na komín zvyšných 16 cm. Tak sa docieli vzájomné napojenie pásov z fólie a zo strešnej krytiny. Napojenie fólie a pásu z polyizobutylénu sa odporúča poistiť lepidlom. (foto: Bramac

 

 

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: krytina okno šikmá stavba strecha strešné
Zdieľať článok

Diskusia