Kvalita zateplenia a ľudský faktor (2.)

Kvalita zateplenia a ľudský faktor (2.)

05. 08. 2010
Zdieľať

Aj pri správnom návrhu zateplenia môžu vznikať chyby pri realizácii. Prvá z nich sa objavuje už pri nákupe materiálu. V snahe ušetriť sa často zostaví skladba zateplenia z nesúrodých, často na zatepľovanie nevhodných materiálov.

Vo väčšine prípadov to spôsobuje poruchy v systéme. Niektorí investori experimentujú aj tak, že pomiešajú v skladbe zatepľovacieho systému komponenty od rôznych výrobcov.Podstatnou súčasťou kontaktného zatepľovacieho systému sú izolačné dosky, ktoré majú presne určenú objemovú hmotnosť a sú vyrobené zo stabilizovaného polystyrénu. Nevhodnou a veľmi riskantnou náhradou v zatepľovacom systéme je použitie dosiek, ktoré nespĺňajú tieto charakteristiky. Vedie to k zníženiu mechanickej odolnosti celého systému a k objemovým zmenám systému. Výsledkom je vznik trhlín vo výstužnej vrstve i v povrchovej úprave. Investícia do zateplenia tak prináša len nový problém.Kvalita zateplenia a ľudský faktor (2.)

276207

 


Ďalšou veľkou chybou je používanie nevhodných lepidiel. Systémové lepiace stierky majú špecifické vlastnosti, ako sú vysoká priľnavosť a dostatočná pružnosť. Rozličné lacné náhrady, ako napríklad lacné lepidlá určené na lepenie obkladov a dlažieb, ktoré sa pričasto takto nevhodne používajú, nemôžu zodpovedať kritériám používania v rámci kontaktných zatepľovacích systémov. Následky pre stavebníka môžu byť katastrofálne – dosky sa postupne môžu uvoľniť od podkladu a celý systém sa tak znehodnotí.


Izolačné dosky sa, okrem lepiacej stierky, prichytávajú aj pomocou mechanického kotvenia. Tu je častou chybou jednak nepostačujúca dĺžka kotvenia, jednak používanie lacných nekvalitných rozperných kotiev, ktoré sa pri aplikácii ľahko lámu a ich použitie je pre kotvenie rizikové. Týmto nepríjemnostiam sa dá predísť práve používaním rozperných kotiev odporúčaných výrobcom zatepľovacieho systému. Statik obyčajne predpisuje aj počet a rozmiestnenie rozperných kotiev, ktoré sa nikdy nesmú umiestňovať na miesta styku tepelnoizolačných dosiek.Kvalita zateplenia a ľudský faktor (2.)

276203


Aby zatepľovací systém správne plnil svoju funkciu, je dôležitý návrh a riešenie vystupujúcej konštrukcie, soklov, otvorov, prekrývania výstužnej mriežky, spôsob nanášania tmelu, uplatnenie líšt atď. Jedným z najčastejších problémov nesprávne zateplených budov je práve vlhkosť.


Niektorí investori si len ťažko vedia predstaviť, ako sa kotví hrubšia tepelnoizolačná doska. Predstava, že pri 25 centimetrovom zateplení sa umiestňuje do polystyrénu 35 cm dlhá rozperná kotva, je v zásade úsmevná. V súčasnosti sú veľkým hitom lepiace kotvy, ktoré predstavujú revolučnú technológiu kotvenia. Je to špecifický druh lepeného spoja, ktorý sa využíva napríklad aj v automobilovom priemysle. Má síce niektoré obmedzujúce podmienky použitia, tie sa však dajú zvyčajne splniť jednoduchými zásahmi. Napríklad stará omietka, na ktorú sa upevňujú tepelnoizolačné dosky, by nemala byť hrubšia ako 4 cm. Vzhľadom na to, že štandardná kotva prederaví tepelnoizolačný materiál, predstavuje aj riziko vzniku porúch v budúcnosti. Pri lepiacej kotve tento problém nevzniká, takže sa eliminuje aj vznik tepelných mostov.„Z nesúrodých komponentov systém nevznikne!“


Kontaktné zatepľovacie systémy niektorých výrobcov sú bežne dostupné ako kompletný systém, a nie je vhodné nahrádzať ich inými materiálmi.


Fasáda je neustále vystavená vplyvom teplotných zmien a kontaktné zatepľovacie systémy im musia odolať. Odstránenie napätia v povrchovej vrstve vplyvom teplotných zmien zabezpečuje výstužná vrstva, ktorú tvorí stierkovacia zmes a vtláčaná sklotextilná mriežka. Obe musia ochrániť fasádu aj pred mechanickým poškodením. Sklotextilná mriežka musí byť určená do chemického prostredia lepiacej stierky. Použitie nesystémových komponentov vedie k oslabeniu výstužnej vrstvy a následne vznikajú praskliny a rastie riziko povrchového poškodenia zateplenej fasády. Na povrchovú úpravu kontaktných zatepľovacích systémov sa používajú tenkovrstvové ušľachtilé omietky. Vyrábajú sa z rôznych materiálových základov (akrylátové, silikátové, silikónové, minerálne), v rôznej štruktúre, zrnitosti a farebnosti. Pri voľbe konkrétneho materiálu je potrebné rešpektovať jeho charakteristické vlastnosti a podmienky, v ktorých má byť omietka použitá.Kvalita zateplenia a ľudský faktor (2.)

276197


Na odvetrávaný zatepľovací systém sa často zabúda, pritom je praktický aj pre menej zručných stavebníkov, keďže vyžaduje iba suchú montáž. Od kontaktného systému sa líši tým, že medzi ochrannou krycou vrstvou sa ponecháva vzduchová medzera, ktorá umožňuje prúdenie vzduchu, odvádza vodnú paru prestupujúcu konštrukciou a uchováva všetky tepelnoizolačné vlastnosti fasády.


Zateplenie domu je kapitálovou investíciou, ktorej súčasťou je aj záruka. Ak v systéme zateplenia vyskladaného z komponentov od rôznych výrobcov vznikne porucha, pri snahe reklamovať nedostatky niektorého komponentu zvyčajne vznikajú veľké problémy. Záruka v takomto prípade totiž obyčajne nepresahuje zákonom garantovanú záručnú lehotu 24 mesiacov. Aj preto je nanajvýš vhodné rozhodnúť sa pre osvedčené systémy s overenou materiálovou skladbou, certifikované nezávislou skúšobňou a samozrejme s platným Európskym technickým osvedčením.


Pri návrhu zateplenia je potrebné obrátiť sa na špecializované firmy, ktoré v rámci poradenstva poskytujú aj službu návrhu optimálneho spôsobu zateplenia s následným posúdením navrhnutej skladby konštrukcie na difúziu a kondenzáciu vodných pár. Niektorí výrobcovia poskytujú takúto službu bezplatne.


Okrem chýb, ktoré vznikajú miešaním nesystémových komponentov, sa treba venovať aj chybám, ktoré vznikajú zlyhaním ľudského faktora – čiže chybám pri realizácii zatepľovacieho systému. Môžu vznikať v priebehu celej realizácie. Ich vzniku sa však dá predchádzať.
Zateplenie domu je investícia, ktorá má byť návratná v dohľadnom čase. Aby skutočne návratná bola, musí investor urobiť päť nevyhnutných krokov:
1. získať kvalifikovaný návrh: osobná návšteva technického poradcu priamo na stavbe, kvalifikované poradenstvo, návrh optimálneho spôsobu zateplenia,
2. skontrolovať certifikát a referencie: posúdenie certifikátu na vybraný zatepľovací systém a katalógu referenčných stavieb,
3. posúdiť logistiku: pružnosť a operatívnosť pri dodávkach objednaných materiálov,
4. zabezpečiť spoľahlivú realizáciu: výber serióznej realizačnej firmy zaškolenej na prácu s vybraným zatepľovacím systémom,
5. zaručiť výsledok: záruka na zatepľovacie systémy má byť dostatočne dlhá.
Ani pri vykonaní týchto krokov nie je možné v celom priebehu realizácie odstrániť negatívne pôsobenie ľudského faktora, preto by mala celý proces sprevádzať dôsledná kontrola vykonávaných prác.


ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: zateplovanie
Zdieľať článok

Diskusia