Kvalita zateplenia a ľudský faktor

Kvalita zateplenia a ľudský faktor

27. 07. 2010
Zdieľať

Nízka spotreba energie na vykurovanie pri zvyšovaní tepelnej pohody v domácom prostredí patrí dnes už k štandardu bývania. Zatepľovanie sa tak stalo nielen populárnou záležitosťou, ale aj nevyhnutnosťou, ktorá prispieva k spomínanému štandardu a šetreniu energie, a prospieva aj našej planéte. Ľudia sú však omylní a ľudský faktor má na kvalitu zateplenia stále výrazný vplyv. Aby ste sa vyhli aspoň najčastejšie sa opakovaným chybám, opýtali sme sa odborníka, ktoré to sú.

Chyby pri zatepľovaní
O užitočnosti zateplenia v období, keď platby za energiu tvoria značnú časť rodinného rozpočtu, netreba asi nikoho presviedčať. Zatepľovať jednoducho treba. Nie je však zateplenie ako zateplenie. Mnohí výrobcovia ponúkajú produkty, ktoré predstavujú špičku technológie zatepľovania. Bývajú zostavené do kontaktných zatepľovacích systémov a sú pripravené na profesionálnu realizáciu. Napriek dlhoročnej osvete sa, žiaľ, ešte stále pri zateplení objavujú chyby. Môžu vznikať v rozličných etapách procesu zatepľovania, príčina je však jediná – ľudský faktor. Prejavujú sa v dôsledku ledabolého prístupu k realizácii a nedostatočných vedomostí o zatepľovaní. Pri presnom dodržiavaní technologických postupov sa riziko vzniku chýb eliminuje do maximálnej miery. Na čo treba pri zatepľovaní dohliadať, aby nevznikali chyby?Kvalita zateplenia a ľudský faktor

276206Chyba v návrhu je chybou celého zateplenia!
Návrh zateplenia je prípravnou fázou celého ďalšieho postupu. Pri chybách v návrhu s najvyššou pravdepodobnosťou nebude v poriadku celý výsledok. Všeobecnou chybou pri návrhu zateplenia je názor, že hrúbka izolačnej dosky 5 cm je postačujúca. V súčasnosti sa používa zateplenie v hrúbke aj 25 centimetrov. Hrubým odhadom stanovená hrúbka izolačného materiálu síce občas môže viesť k správnemu výsledku, ale je to len náhodný a zriedkavý prípad. Každý návrh systému a hrúbky izolantu má byť podložený tepelnotechnickým výpočtom, ktorý vychádza z už existujúcej skladby obvodového plášťa s konkrétnymi podmienkami pôsobenia a s cieľom, ktorý potrebujeme zateplením dosiahnuť – napríklad parametre nízkoenergetického domu. Vulgárny ekonomický prístup, podľa ktorého úspornejšie zateplíme s tenším izolantom, na tomto mieste naozaj nemá čo hľadať. Výrobcovia majú k dispozícii viacero systémov, ktoré môžu byť lacnejšie aj pri dodržaní kvalitatívnych požiadaviek.Kvalita zateplenia a ľudský faktor

276207


Iná chyba súvisí so zatepľovaním zavlhnutého muriva. Bežne používaný polystyrén je vynikajúci tepelný izolant určený na suché murivo.Vyznačuje sa  pomerne vysokým difúznym odporom a jeho použitie na murivo s vyššou vlhkosťou môže viesť k vzniku viacerých nedostatkov. Ak zatepľujeme vlhké murivo, je potrebné voliť paropriepustné systémy s nízkym difúznym odporom, ktoré umožňujú plynulý prechod vlhkosti smerom do exteriéru. Paropriepustné kontaktné zatepľovacie systémy poskytujú viacero výhod a medzi nezanedbateľné patrí aj vytváranie optimálnej klímy v interiéri. Takýto zatepľovací systém má presne určenú zostavu komponentov a máloktorý z nich je nahraditeľný. V zásade platí, že difúzny odpor celého zateplenia určuje komponent s najvyšším difúznym odporom, použitie nesúrodého komponentu môže preto znehodnotiť celý systém.Kvalita zateplenia a ľudský faktor

276194


Difúzny odpor je schopnosť materiálu prepúšťať vodné pary. Čím je difúzny odpor väčší, tým menej vodnej pary materiál prepustí a tým menej „dýcha“ celá konštrukcia. Naopak, čím je táto veličina nižšia, tým lepšie materiál prepúšťa vodnú paru. Difúzny odpor, teda paropriepustnosť konštrukcie, závisí od hrúbky a od materiálu, z ktorého je postavená. V prípade zateplenej steny závisí od vlastností samotného muriva a jednotlivých vrstiev zatepľovacieho systému.
 ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: radime sa zateplenie
Zdieľať článok

Diskusia