23. 08. 2012
Zdieľať

Zodpovedné rozhodovanie o stavbe nového domova či o regenerácii staršieho obydlia na obydlie s celkom novými vlastnosťami a funkciami by malo byť procesom, počas ktorého každý investor získa dostatok laicky podaných odborných informácií, inšpirácií a podnetov, aby pre svoju rodinu dokázal vybrať najvhodnejší typ bývania. Ak dokážeme podľa údajov a informácií výrobcu, na základe skúseností a odporúčaní priateľov a predajcov zodpovedne rozhodovať o kúpe auta, dovolenky či nábytku, mali by sme oveľa zodpovednejšie rozhodovať o výbere nového domova bez ohľadu na to, či pôjde o bývanie v rodinnom, alebo bytovom dome.

Kam ísť po radu

Nijaký televízny program či rozhlasová relácia, ani blogová „diskusia“, ba ani desiatky článkov vo viac či menej odborných časopisoch o stavebníctve nenahradia priame získavanie informácií a osobné konzultácie. Rady odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami, neovplyvnených zmluvnými partnermi (staviteľmi, dodávateľmi stavebných materiálov a technických systémov), majú nedoceniteľnú hodnotu. Možno ich získať v priebehu odborných seminárov a konferencií, na ktorých architekti, projektanti stavieb a technických zariadení budov (TZB), ako aj stavitelia energeticky úsporných budov informujú odbornú i laickú verejnosť o aktuálnych trendoch vo výstavbe a užívaní energeticky pasívnych či dokonca nulových stavieb v Európe i vo svete. V súčasnosti už aj na Slovensku prebiehajú tematicky rovnako zamerané podujatia, odborné konzultácie poskytujú poradenské centrá, v ktorých špecialisti z oblasti stavebníctva, TZB a energetiky potenciálnym stavebníkom pomáhajú od výberu stavebného pozemku, stavebných a izolačných materiálov či vykurovacích a vetracích systémov až po odporúčanie architekta, projektanta a stavebnej firmy.


Chcete ušetriť na bývaní?

1143983
Juraj Bondora

Energeticko-stavebné poradenské centrá
Inštitút pre energeticky pasívne domy, www.iepd.sk
Slovenská inovačná a energetická agentúra, www.siea.sk
Greenstudio, www.greenstudio.sk
Trinity Consulting, www.trinityconsulting.sk
SLOVENERGOokno, www.slovenenergookno.sk

Rekonštrukcie starších obydlí

Tie sú z hľadiska projektovania a náročnosti vyhotovenia výrazne náročnejšie ako naprojektovanie a výstavba porovnateľných novostavieb. Mnohým majiteľom rodinných, a najmä bytových domov sa však napriek zložitosti prípravnej aj realizačnej fázy oplatí, ak spomenuté reality získali napríklad ako dedičstvo. Celková cena regenerácie rodinných domov bude s vysokou pravdepodobnosťou prinajmenšom porovnateľná s cenou výstavby nových domov, cena regenerácie bytových domov bude určite vyššia! Aj to je zrejme dôvod, prečo sú na Slovensku energeticky efektívne úpravy starších obydlí skôr raritou, než pravidlom.

V prípade novostavby bude výber vhodného stavebného pozemku, architektúry obydlia, stavebných materiálov, prvkov a technických zariadení do značnej miery ovplyvnený nielen racionálnymi argumentmi, ale aj emocionálnymi vzťahmi k vytváranému obydliu. V prípade regenerácie staršieho obydlia musíme chtiac-nechtiac svoje predstavy obmedziť na výsledný vnútorný a vonkajší dizajn objektu. Do hry totiž vstupujú faktory, dané existujúcou stavbou, ktoré môžeme meniť len čiastočne. Nezmeníme lokalitu ani orientáciu domu na svetové strany, no môžeme nahradiť znehodnotené stavebné materiály kvalitnejšími, môžeme odizolovať hornú stavbu od základov, ktoré dokážeme čiastočne zaizolovať. Môžeme kompletne zrekonštruovať krov a dokonca celkom zmeniť jeho tvar a konštrukciu, starú strešnú krytinu nahradiť novou. Samozrejmosťou bude tepelná izolácia obvodového plášťa, podlahy a strechy, ako aj vybavenie domu energeticky efektívnymi technickými systémami na vykurovanie interiéru a prípravu teplej vody.


Chcete ušetriť na bývaní?

1143988
Juraj Bondora

Z hľadiska získavania a neskoršieho čerpania externých finančných prostriedkov, ale najmä na prvý odhad situácie, ktorý urobí odborný poradca, je výhodné mať celú pôvodnú stavbu odborne fotograficky zdokumentovanú. Starý dom sa tak ako starý človek v rovnakých situáciách správa nevyspytateľne, má svoje akceptovateľné muchy, ale aj vyslovene neznesiteľné vlastnosti. Pritom treba mať na pamäti, že voda, mráz a nevyužívanie sú najhoršími správcami každej budovy. Kým teda dom začnete liečiť, musíte najprv zistiť, ako stojí na (v) zemi, akými chronickými chorobami trpí, treba preskúmať jeho cievny a nervový systém, vyšetriť mu celé telo a tiež zistiť, ako sa správa počas letných horúčav i v treskúcich mrazoch! Skrátka, starý dom potrebuje komplexnú diagnózu, aby sa stanovila technicky aj nákladovo efektívna liečba, ktorej cieľom je požadovaná kvalita bývania.

Kontakty na investorov, od ktorých možno získať informácie o skúsenostiach z výstavby a užívania energeticky úsporných domov (EUD)
Gréta Korpádiová a Juraj Bondora, Železničná 39, 900 24 Veľký Biel, jbondora@gmail.com, 0905 532 480
Ivana Višpelová a Róbert Kováč, 900 83 Čataj, ivana.vispelova@gmail.com, 0911 683 001
Andrea a Peter Garajovci, 902 01 Vinosady, peter.garaj@gmail.com, 0905 794 655

Realizáciu prípravy a rekonštrukcie sa rozhodne neodporúča zveriť „odborným poradcom“ zo susedstva s 30-ročnou praxou v domácom stavebníctve. Takisto sa vyhnite realizačným firmám z internetu, ktoré vám „za slušnú cenu“ dom „zrekonštruujú“ a „zateplia“, najlepšie bez projektovej dokumentácie, bez dokladov a certifikátu – zato s 15-ročnými „skúsenosťami“!
Na analýzu technického stavu staršieho domu si radšej prizvite kvalifikovaného odborníka na pozemné stavby. Ten určí spôsob a postup analýzy stavby, rozhodne o celkovej diagnóze a navrhne opatrenia. Tie musí projektant zohľadniť vo svojich štúdiách a projektoch. Tu nie je na mieste šetrenie financiami, pretože práve dôkladné odborné vyšetrenie domu je v predstavebnej príprave tá najdôležitejšia fáza!


Chcete ušetriť na bývaní?

1143985
Juraj Bondora

Vyšetrenie začína od základov – predovšetkým treba zistiť, či sú základy domu a obvodové steny izolované proti vzlínajúcej (kapilárnej) vlhkosti. Zároveň si overte, ako (a či vôbec) je horná stavba odizolovaná od základov. Dôkladne skontrolujte aj severnú stenu na celej ploche, najmä okolo okien a dverí, ak na nej sú. Preskúmajte aj stropy v jednotlivých miestnostiach a zvýšenú pozornosť venujte najmä na konštrukciu krovu – odborníkom dajte posúdiť ich stav z hľadiska ďalšieho využitia alebo možnosti celkovej výmeny. Na diagnostiku treba vymedziť dostatok času a finančných prostriedkov, dôležitý je aj výber schopných expertov. Podobný princíp platí aj pri kúpe staršieho domu, samozrejme, ešte pred podpisom kúpnej zmluvy.


Chcete ušetriť na bývaní?

1143984
Juraj Bondora

Záver ako úvod

Súčasné bývanie v novostavbe či zregenerovanom dome by svojim užívateľom malo prinášať prinajmenšom tri hodnoty – estetickú, zdravotnú a ekonomickú. Dom by mal okrem architektovho dizajnu zohľadňovať aj estetickú predstavu svojich majiteľov, tvorenú hmotou, tvarom, farebnosťou a ďalšími prvkami premietnutými do vonkajších i vnútorných dispozícií domu. Dom by mal byť predovšetkým domovom, nie showroomom – svojím vybavením a zariadením by mal okrem pocitu bezpečia a pohody evokovať aj pocit zdravého prostredia. No a dom by mal byť v maximálnej možnej miere energeticky úsporný a podľa možnosti aj ekologický. Len tak v ňom možno žiť podľa vlastných predstáv zdravo a ekonomicky výhodne!

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: bývanie
Zdieľať článok

Diskusia