Poistiť si môžete už prvé múry

Poistiť si môžete už prvé múry

30. 07. 2008
Zdieľať

Ak sa pustíte do stavby rodinného domu, nejde o malú investíciu. Môže stroskotať na nedostatku peňazí, ale škodu počas výstavby môže narobiť aj prudký lejak či nevítaní zlodeji. Dá sa vôbec proti nečakaným udalostiam chrániť? Dá sa poistiť dom počas obdobia, keď ho ešte len staviate? A je poistenie pre stavebníka dobrovoľné alebo povinné?


Odpoveď na tieto otázky závisí od toho, ako stavbu financujete. Ak nemáte dostatok peňazí a požičiate si v banke napríklad cez hypotekárny úver, máte starosti s poistením stavby vyriešené. Pri financovaní hypotékou je totiž poistenie povinné. Nehnuteľnosť, ktorou je zabezpečené čerpanie hypotéky, musí byť poistená minimálne proti poškodeniu alebo zničeniu prírodnými živlami.

To isté platí, ak ručíte stavbou, ktorú financujete prostredníctvom hypotéky. Teda ak máte rozostavanú stavbu, beriete si hypotéku a touto stavbou za ňu aj ručíte, musíte ju mať poistenú. Inak vám banka hypotekárny úver nedá. Vždy musí byť poistená aspoň vo výške úveru a poistenie je vinkulované v prospech banky počas čerpania a splácania hypotéky. Po splatení hypotéky sa vinkulácia poistného uvoľní a záleží už len na majiteľovi, či dom nechá aj naďalej poistený.

Kedy je poistenie len na vás


Poistiť si môžete už prvé múry

158173

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Ak si výstavbu rodinného domu financujete z vlastných peňazí, situácia je iná. Vtedy je len na vás, či si stavbu poistíte; rozhodnúť sa môžete aj o tom, kedy si ju poistíte. Fáza výstavby, v ktorej sa rodinný dom nachádza, pritom nemá na výšku poistného vplyv. Koľko budete za poistenie platiť, závisí od poistnej sumy a druhu poistky. Poisťovne sa pri stanovení poistnej sumy riadia hodnotou stavby – buď rozostavaného rodinného domu, alebo hodnotou, ktorú bude mať podľa rozpočtu po dostavaní. Na jej vypočítanie majú svoje pravidlá. Väčšina poisťovní dnes nepotrebuje znalecký posudok.

Naopak, banka ho vždy vyžaduje, ak si chcete zobrať na dokončenie stavby hypotekárny úver. Neznamená to, že sa znaleckým posudkom niektoré poisťovne neriadia, nie je to však podmienkou. Iné potrebujú na stanovenie limitu rozpočtové náklady stavby, rozsah poistného krytia, výšku spoluúčasti alebo konečnú faktúru za postavenie domu.


Poistiť si môžete už prvé múry

158169

Poistnú sumu si možno určiť

Výška poistného teda závisí od hodnoty stavby, ktorá sa určuje v prípade rozostavanej stavby podľa rozpočtu na výstavbu nehnuteľnosti. Poistná suma by mala zodpovedať hodnote dokončeného domu. Vo väčšine poisťovní je na klientoch, akú výšku poistnej sumy si určia. Výška poistného sa dá v priebehu stavby meniť, ale len vtedy, ak sa zvyšuje poistná suma. To znamená v prípade, že si stavebník hneď na začiatku neurčil poistnú sumu, ktorá zodpovedá hodnote dokončenej stavby. Ak tak urobil, poistné sa počas celého obdobia nemení. Pri poistení rozostavanej stavby sa určuje aj základná minimálna spoluúčasť. Niektoré poisťovne ju pri základnom poistení nemajú. Môže byť pevne určená alebo si môžu klienti výšku spoluúčasti určiť sami.

Poistné sa platí vo väčšine prípadov ročne. Jestvuje aj možnosť platiť ho polročne alebo štvrťročne, ale zvyčajne za príplatok. Poistenie rozostavaných stavieb sa v mnohom podobá na poistenie celej nehnuteľnosti. Preto je výhodné, ak už absolvujete cestu do poisťovne, dať si ho poistiť už ako dokončenú stavbu, keďže v niektorých poisťovniach môže po dokončení stavby poistenie ďalej pokračovať. V iných poisťovniach sa treba pripoistiť, a to buď od dátumu kolaudácie, alebo od konca platnosti stavebného konania.


Čo si treba poistiť

Vo väčšine poisťovní platí, že budovu vo výstavbe, na ktorú ešte nebolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, možno v zásade poistiť na rovnaké riziká ako dokončenú budovu. Rozdiely bývajú v limitoch poistného plnenia. Základné poistenie väčšinou kryje riziká, ako sú požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla alebo jeho nákladu, pád stromov, stožiarov, následky víchrice alebo krupobitia, povodeň, záplavu, zemetrasenie, zosuv pôdy, skál, lavín, tiaž snehu a námrazy. Ďalej obsahuje poistenie proti nárazu dopravného prostriedku, vandalizmu (ak škodu spôsobil páchateľ, ktorého sa polícii podarilo vypátrať) a poistenie zodpovednosti za škodu vlastníka vyplývajúcu z vlastníctva poistenej nehnuteľnosti vrátane priľahlého pozemku a z vykonávania stavebnej činnosti poisteného ako stavebníka.

Ak niekomu základné poistenie nestačí, môže sa navyše pripoistiť. Pripoistenie môže kryť škody na ďalších dieloch a častiach stavby, ako sú sklo, elektromotory, stavebný materiál, stavebné súčasti a drobné stavebné mechanizmy, a to napríklad aj v prípade vandalizmu a krádeže. Sú to špecifiká práve pri výstavbe domov, pri ktorých je vyššie riziko krádeže stavebného materiálu.

Zabalené v balíčkoch


Poistiť si môžete už prvé múry

158170

Často sa poistenie predáva formou balíčkov. Pri poistení rozostavanej stavby bývajú v lacnejšom balíčku pokryté väčšinou iba živelné riziká. Až drahší balíček kryje navyše krádež stavebného materiálu a drobnej stavebnej techniky, násilné odcudzenie stavebných súčastí a príslušenstva poistenej stavby. Klientovi uhradia aj škody vzniknuté krádežou a vzniknuté náklady na odstránenie následkov poistnej udalosti.

Dĺžka poistenia môže byť rôzna. Väčšinou sa poistenie rozostavaného domu uzatvára na obdobie, kým klient nezíska kolaudačné rozhodnutie. Dovtedy sa dá v zásade poistiť na podobné riziká ako pri dokončenej budove. Alebo treba o získaní kolaudačného rozhodnutia upovedomiť poisťovňu, ktorá upraví poistné. Častou praxou je aj to, že ak nie je stavba úplne zastrešená alebo nemá uzatvorené všetky otvory, poisťovne nekryjú v plnom rozsahu riziká spojené s víchricou a snehom.


Čo by ste mali vedieť ešte pred podpisom zmluvy


  • Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, niekedy sa končí dňom kolaudácie, v niektorých prípadoch platí ďalej.
  • Poistné sa platí najčastejšie ročne, niekde sa dá aj polročne alebo štvrťročne.
  • Poisťovne väčšinou presne neurčujú minimálnu ani maximálnu poistnú sumu.
  • Pri určení poistnej sumy sa vychádza sa predovšetkým z budúcej hodnoty stavby, poisťuje sa stavba ako celok a v akomkoľvek štádiu rozostavanosti.
  • Poistiť sa dá stavba alebo stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie.
  • Záleží na majiteľovi domu, či si zvolí hlavné poistenie, alebo aj pripoistenie.
  • Niektoré poisťovne ponúkajú poistenie v balíčkoch.
  • Pri určení poistnej sumy sa nevyžaduje znalecký posudok, poisťovne ju určujú buď podľa rozpočtu stavby, projektovej dokumentácie, alebo podľa východiskovej hodnoty po dokončení rodinného domu, alebo si ju majiteľ stavby určí sám na svoju zodpovednosť.
  • Poisťovne vyplácajú škodu v nových cenách (v takom prípade sa kryjú aktuálne náklady na opravu) alebo v časových cenách (vyplatí sa toľko, koľko bola škoda v čase, keď sa stala poistná udalosť).

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: fin hypotéka poistenie stavby poistná suma poistná zmluva
Zdieľať článok

Diskusia