Sťahujete sa? Čo všetko treba vybaviť a nahlásiť?

25. 04. 2023 Zdieľať

Kúpa nehnuteľnosti je doslova kolotoč „papierovačiek“. A tie sa nekončia ani po tom, čo sa oficiálne stanete novým vlastníkom bytu alebo domu. Ešte vás čaká viacero povinností, na ktoré by ste nemali zabudnúť. No a popri všetkých tých ohláseniach a prihláseniach netreba zanedbať ani kroky vedúce k ochrane novonadobudnutého majetku.

Na to, aby ste vybavili rôzne zmeny a prihlásenia, budete v prípade energií potrebovať preberací protokol podpísaný oboma stranami – kupujúcim aj predávajúcim. Ide o záznam o stave nehnuteľnosti, ktorý treba urobiť pri jej preberaní (odovzdávaní). Mali by v ňom byť uvedené presné stavy na meračoch energií – elektriny, plynu, teplej aj studenej vody a tepla v čase odovzdania nehnuteľnosti, ako aj evidenčné čísla meračov. Mal by tiež obsahovať opis prípadných nedostatkov.

odpisovanie vodomerov

Do preberacieho protokolu potrebujete stav meračov energií. Zdroj: iStock

Ďalší veľmi dôležitý „papier“ je Návrh na vklad nehnuteľnosti, ktorý ste podali na katastri, teda na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu. Samozrejme, potvrdený katastrom.

Do 60 dní od podania Návrhu na vklad kúpenej nehnuteľnosti by vám malo prísť poštou Rozhodnutie o povolení vkladu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. Môžete si ho tiež vyzdvihnúť osobne. Ak ste pri kúpe využili služby realitného makléra, bude vás o vybavení informovať. Keď kúpite byt alebo dom, oficiálne sa stanete jeho vlastníkom až potom, ako z katastra dostanete toto rozhodnutie, niektoré povinnosti však treba vybaviť do niekoľkých dní po odovzdaní nehnuteľnosti.

muž počíta spotrebu energie

Prehláste sa v elektrárňach aj u dodávateľa plynu. Zdroj: iStock

Elektrina, plyn, voda, kúrenie…

V prvom rade je potrebné prihlásiť sa na odber energií (elektriny a plynu).

Po tom, ako vám predchádzajúci majiteľ odovzdá nehnuteľnosť, je jeho povinnosťou odhlásiť sa z odberu elektrickej energie. Vy ako kupujúci sa následne musíte na odber elektriny prihlásiť. Obvykle na to máte tri dni. Ak by ste to nestihli, hrozí, že vás odpoja, a pripojenie nie je ani okamžité, ani zadarmo, preto je šikovné absolvovať proces odhlásenia a prihlásenia naraz, spoločne s predávajúcim.

Ak je byt alebo dom pripojený na plyn, je potrebné podať aj u dodávateľa plynu Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste. Pri dome, ktorý neplánujete radikálne rekonštruovať, si od pôvodného majiteľa vyžiadajte aj revízne správy k plynovým a ďalším zariadeniam. Ak ich nemá, dajte si revízie urobiť (najmä plynových spotrebičov, kotla, komína a pod.).

dievča sedí pri počítači

Nebojte sa papierovačiek, Zdroj: iStock

V prípade bytov sú platby za vodu a kúrenie zahrnuté v poplatku za správu, pri rodinných domoch je potrebné nahlásiť zmenu majiteľa aj vodárenskej spoločnosti.

Na všetky tieto úkony budete potrebovať vyššie spomínané „papiere“, teda podpísaný preberací protokol s uvedenými stavmi energií a číslami meračov, a katastrom potvrdený Návrh na vklad.

muž vyhadzuje vrecia s odpadom

Nezabudnite na poplatok za smeti. Zdroj: iStock

Smeti a koncesionársky poplatok

Okrem toho by ste sa mali prihlásiť k povinnosti platby za komunálny odpad a k povinnosti platby koncesionárskeho poplatku.

V obci, kde sa nehnuteľnosť nachádza, si treba splniť ohlasovaciu povinnosť k poplatku za komunálny odpad – prihlásenie vybavíte na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade a mali by ste to stihnúť do 30 dní od kúpy. Ide však o jednorazovo vyrubovanú daň, takže ju zaplatíte až v nasledujúcom roku. V prípade bytov sa môže za odpad platiť aj správcovi domu, takže je dobré informovať sa priamo uňho, alebo si tento fakt overiť vo výpise platieb za byt.

Prečítajte si tiež
Čo robiť, keď vás niekto vytápa a ako vysušiť vytopený byt?

Na Slovensku sa na každú nehnuteľnosť prihlásenú na odber elektriny viaže aj povinnosť platiť koncesionársky poplatok za televíziu a rozhlas. Na to je nutné prihlásiť sa na stránke RTVS, kde vyplníte formulár, alebo na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Táto povinnosť by však mala byť v roku 2023 zrušená. Zatiaľ sú od nej oslobodení dôchodcovia, majitelia viacerých nehnuteľností zas platia poplatok len v jednej z nich.

V byte treba nahlásiť zmenu aj správcovi

Ak ste kúpili byt, ako nový vlastník sa musíte prihlásiť u správcu bytového domu, ktorý je uvedený v kúpno-predajnej zmluve. Kúpou bytu sa totiž zaväzujete podpísať s ním zmluvu o výkone správy. Zároveň si s ním dohodnete výšku zálohových platieb.

odovzdávanie kľúčov do ruky

Zmeny treba hlásiť aj správcovi bytového domu. Zdroj: iStock

Správcu by ste mali navštíviť do 7 pracovných dní od prevzatia bytu. Na vybavenie tejto povinnosti budete potrebovať podpísaný preberací protokol s uvedenými stavmi meračov a návrh alebo rozhodnutie z katastra o vklade vlastníckeho práva vo váš prospech.

Trvalý pobyt a nové doklady

V prípade, že v kúpenej nehnuteľnosti chcete mať trvalý pobyt, musíte nahlásiť jeho zmenu.  Budete na to potrebovať rozhodnutie z katastra alebo list vlastníctva. Na trvalý pobyt sa môžete prihlásiť osobne na príslušnom obecnom či mestskom úrade alebo online prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Druhú spomínanú možnosť však máte len v prípade, ak máte občiansky preukaz so zaručeným elektronickým podpisom. Následne navštívte príslušné policajné oddelenie, kde si podáte žiadosť o nový občiansky preukaz. Pri zmene trvalého pobytu by ste to mali urobiť do 30 dní.

overovanie údajov na úrade

Nové údaje nahláste aj do banky. Zdroj: iStock

 Ďalšie inštitúcie, ktoré treba informovať o zmene

Zmenu trvalého pobytu by ste mali nahlásiť viacerým inštitúciám – banke, zamestnávateľovi, ak ste živnostník alebo podnikateľ, tak Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. Zdravotnej poisťovni zmenu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Ako nový vlastník nehnuteľnosti by ste však mali nahlásiť novú adresu katastru. Inak vám na liste vlastníctva ostane uvedená pôvodná adresa.

Prečítajte si tiež
Váš tip: Susedov pes šteká hlavne v noci a stavebné práce robia v nedeľu. Ako riešiť hluk, ktorý vás doma vyrušuje?

Nezabudnite ani na mobilných operátorov, poisťovne, obchody, v ktorých máte vernostné programy… Všetko si to pamätá asi len málokto, no dá sa to zistiť podľa pošty, ktorá vám chodí. Najlepšie je, ak sa vám na pôvodnej adrese podarí dohodnúť, že vám budú poštu odkladať, a vy si po ňu budete môcť pravidelne chodiť. V opačnom prípade môžete na pobočke Slovenskej pošty nahlásiť novú adresu, na ktorú vám budú zásielky preposielať. Samozrejme, za mesačný poplatok.

muž na gauči nad kopou papierov a krabicou

Daň z nehnuteľnosti tiež patrí medzi vaše povinnosti, ak ste kúpili nehnuteľnosť. Zdroj: iStock

Daňové povinnosti

V tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu kúpnej zmluvy, ktorý je uvedený na Rozhodnutí o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Do 30 dní od tohto dátumu si treba splniť ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti – ako nový vlastník sa musíte prihlásiť na obecnom alebo mestskom úrade, v ktorého katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Potrebujete na to spomínané Rozhodnutie o povolení vkladu a občiansky preukaz. Do 31. 1. nasledujúceho roka je potom vašou povinnosťou podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Zmenu treba nahlásiť aj v poisťovni

Majetok si treba chrániť, preto je dobré čo najskôr po kúpe uzavrieť aj poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Ide o dva rozličné druhy poistenia, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Pod poistenie nehnuteľnosti spadá samotná stavba a jej súčasti (byt, dom, chata) a tiež nehnuteľný majetok, ktorý k nej prináleží (napr. záhradný domček, altánok, bazén a pod.). Poistenie domácnosti zas zahŕňa všetko vybavenie – od nábytku cez elektrospotrebiče, cennosti, peniaze, stroje, doklady… až po hudobné nástroje či športové náradie.

drevený domček ako symbol poistenia domu

Čaká vás aj komunikácia s poisťovňou Zdroj: iStock

Aj keď ste kúpili staršiu nehnuteľnosť, ktorú mal predchádzajúci majiteľ poistenú, určite budete potrebovať nové poistky. Poistná zmluva totiž zmenou vlastníka automaticky zaniká. Na jej úplné zrušenie však treba poisťovni doložiť listiny potvrdzujúce zmenu vlastníka. Toto zrušenie by mal vo vlastnom záujme vybaviť predávajúci. „Aby poisťovňa poistnú zmluvu zrušila, je dôležité, aby dostala podnet od klienta. Ten musí požiadať o zrušenie poistnej zmluvy vrátane informácie preukazujúcej zmenu vlastníctva, napríklad list vlastníctva alebo rozhodnutie z katastra nehnuteľností,“ pripomína Barbora Lipanová, manažérka správy poistných zmlúv PREMIUM Poisťovne.

Aj keď ste kúpili staršiu nehnuteľnosť, ktorú mal predchádzajúci majiteľ poistenú, určite budete potrebovať nové poistenie. Poistná zmluva totiž zmenou vlastníka automaticky zaniká.

Aké sú najčastejšie chyby pri rekonštrukcii?

Ak plánujete v novonadobudnutom dome či byte aj stavebné úpravy, prípadnú zmenu výmery nehnuteľnosti (napríklad dostavbu či novú terasu), je potrebné zapísať to v katastri. Dôležité je informovať aj poisťovňu, aby poistná zmluva korešpondovala s novou realitou. „Každá stavebná úprava, ktorá má vplyv na hodnotu nehnuteľnosti, čiže prestavba, rekonštrukcia atď., má vplyv aj na stanovenie poistnej sumy v poistnej zmluve, respektíve na limity poistného plnenia. Preto je dôležité, aby klient oznámil zmenu svojej poisťovni, prípadne so svojím finančným agentom správne určil novú hodnotu stavby či poisťovanej domácnosti,“ radí Barbora Lipanová z PREMIUM Poisťovne.

Prečítajte si tiež
Hypotéka 2023: Čo sa mení, ak máte 40+?

Situácií, ktoré môžu pri zmene vlastníka nehnuteľnosti prekvapiť, je veľa. Ak už máte kúpu za sebou, pre budúcu ochranu vášho majetku je určite na mieste kontaktovať finančného poradcu.

Text: Erika Kuhnová, 
Foto: iStock
Zdroj: časopis Môj dom, PR článok PREMIUM Poisťovňa

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: kúpa nehnuteľnosti sťahovanie trvalý pobyt
Zdieľať článok
Valencia sa stala Európskym zeleným hlavným mestom. Nájdete v nej najdlhší mestský park v EurópeASB.sk

Valencia sa stala Európskym zeleným hlavným mestom. Nájdete v nej najdlhší mestský park v Európe

Prečo je radón nebezpečný? Ako zistiť prítomnosť radónu v dome a ako sa pred ním chrániťUrob si sám

Prečo je radón nebezpečný? Ako zistiť prítomnosť radónu v dome a ako sa pred ním chrániť

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov potrebuje zmeny. Schvaľovacie procesy trvajú mesiaceASB.sk

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov potrebuje zmeny. Schvaľovacie procesy trvajú mesiace

Rekonštrukcia elektroinštalácie je pre mnohých strašiakom. Poradíme vám, ako sa z toho nezblázniť!Urob si sám

Rekonštrukcia elektroinštalácie je pre mnohých strašiakom. Poradíme vám, ako sa z toho nezblázniť!