Len pár dní v roku, ale kúriť treba (2.)

Len pár dní v roku, ale kúriť treba (2.)

08. 02. 2013
Zdieľať

Vykurovacie obdobie v energeticky úsporných domoch je veľmi krátke. Pri nízkoenergetických domoch je to dva až štyri mesiace, pri pasívnych ešte menej. Počas tohto obdobia, navyše, existujú dni, keď vykurovanie v dome obstará zubaté slniečko cez južne orientované okenné výplne.

S nepatrným výkonom, ale byť tam musí

Pri menších objektoch môžu byť tepelné straty také malé, že vzniká problém s výberom tepelného zdroja s dostatočne malým výkonom. V pasívnych domoch hovoríme dokonca o výkone okolo 3 kW. Napriek veľmi malej potrebe tepla na vykurovanie, ktorá môže byť pri nízkoenergetických domoch maximálne 50 kWh/m2 za rok a pri pasívnych domoch maximálne 15 kWh/m2 za rok, tepelný zdroj tu byť musí. Žiadna norma neudáva, aké palivo by ste mali používať, to je na vašom výbere, miestnych možnostiach a finančnej situácii. Dôležité však je, aby váš tepelný zdroj nebol predimenzovaný a pracoval v optimálnom režime s požadovanou účinnosťou. Napríklad spaľovacie zariadenia pri prevádzke na nižší výkon dosahujú nižšiu účinnosť a, navyše, v prípade pevných palív produkujú viac emisií. 

Kondenzačný kotol LEV 28 KKO sa môže pochváliť veľkým modulačným rozsahom výkonu od 5 kW do 29 kW. Jeho široký výkonový rozsah oceníte najmä v prechodnom období, keď kotol potrebujete len na prikúrenie. Náklady na vykurovanie s kondenzačným kotlom LEV 28 KKO znížite použitím obojstranne komunikujúceho regulátora typu eBus s funkciou ekvitermnej regulácie a pripojením snímača vonkajšej teploty. Komunikačné eBus izbové regulátory spínajú kotol v závislosti od teploty v referenčnej miestnosti. Pripojenie vonkajšieho snímača umožňuje činnosť kotla prispôsobiť aj aktuálnym vonkajším podmienkam a automaticky im prispôsobiť jeho výkon. Teplota v interiéri tak zostáva konštantná aj pri prudkom poklese teploty. Na prípravu teplej vody je určená zostava kondenzačného kotla so 115 l zásobníkom pod názvom Aqua Complet Lev.

Kondenzačný kotol LEV 28 KKO sa môže pochváliť veľkým modulačným rozsahom výkonu od 5 kW do 29 kW. Jeho široký výkonový rozsah oceníte najmä v prechodnom období, keď kotol potrebujete len na prikúrenie. Náklady na vykurovanie s kondenzačným kotlom LEV 28 KKO znížite použitím obojstranne komunikujúceho regulátora typu eBus s funkciou ekvitermnej regulácie a pripojením snímača vonkajšej teploty. Komunikačné eBus izbové regulátory spínajú kotol v závislosti od teploty v referenčnej miestnosti. Pripojenie vonkajšieho snímača umožňuje činnosť kotla prispôsobiť aj aktuálnym vonkajším podmienkam a automaticky im prispôsobiť jeho výkon. Teplota v interiéri tak zostáva konštantná aj pri prudkom poklese teploty. Na prípravu teplej vody je určená zostava kondenzačného kotla so 115 l zásobníkom pod názvom Aqua Complet Lev.
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.


Ak hľadáte komfortný kondenzačný kotol s výkonom 20 kW alebo 24 kW, skúste stacionárnu kondenzačnú centrálu Wolf CGS. Obsahuje antikorový výmenník a zásobník s presným rozvrstvením vody, tzv. stratifikačný zásobník. Ten dokáže dosiahnuť dokonalé teplotné vrstvenie vody, a teda aj komfortnú dodávku teplej vody so stálou teplotou už o 1 minútu po spustení kotla. Takto sa môže napr. 90-litrový zásobník zásluhou vrstvenia vyrovnať podľa výkonu kotla 160- až 200-litrovému konvenčnému ohrievaču. Alternatívou je závesné vyhotovenie – Wolf CGW

Ak hľadáte komfortný kondenzačný kotol s výkonom 20 kW alebo 24 kW, skúste stacionárnu kondenzačnú centrálu Wolf CGS. Obsahuje antikorový výmenník a zásobník s presným rozvrstvením vody, tzv. stratifikačný zásobník. Ten dokáže dosiahnuť dokonalé teplotné vrstvenie vody, a teda aj komfortnú dodávku teplej vody so stálou teplotou už o 1 minútu po spustení kotla. Takto sa môže napr. 90-litrový zásobník zásluhou vrstvenia vyrovnať podľa výkonu kotla 160- až 200-litrovému konvenčnému ohrievaču. Alternatívou je závesné vyhotovenie – Wolf CGW
KKH

 

Čím si prikúriť

Majitelia energeticky úsporných domov akosi prirodzene inklinujú k palivám, ktoré nezaťažujú životné prostredie, a k obnoviteľným zdrojom energie. Ako vhodné palivo sa im ponúka zemný plyn alebo upravená biomasa napríklad v podobe drevených peliet. Plynové kotly a kotly na drevo, ktoré sú väčšinou v ponuke vo vyšších výkonoch než energeticky úsporný dom potrebuje, je vhodné doplniť akumulačnou nádržou. Z nej sa teplo následne odoberá nezávisle na výkone kotla. Tí majetnejší sa priklonia k tepelnému čerpadlu, ktoré za pomoci elektriny využíva nízkopotenciálové teplo z okolitého prostredia. Hlavný tepelný zdroj sa vtedy zvyčajne doplní záložným zdrojom tepla pre prípad extrémnych mrazov, čo môže byť kondenzačný kotol, prípadne kachľová pec alebo kozubová vložka. Kozub alebo kozubová pec či pec na pelety je zdrojom sálavého tepla, ale aj príjemnej atmosféry vo veľkých miestnostiach. Na prípravu teplej vody je možné doplniť celý systém o solárne kolektory, ktoré sa dajú využívať aj na podporu vykurovania. Všetky spomenuté tepelné zdroje je možné kombinovať v závislosti od typu stavby, požiadaviek investora, jeho finančných možností, ale aj jeho snahy čo najviac využívať obnoviteľné zdroje energie, a tak šetriť prírodu, ale aj náklady na prevádzku domu.

Kondenzačný kotol ecoTEC plus je modulačný kotol s elektronickým nastavením zníženého výkonu vykurovania a kondenzačným výmenníkom z antikorovej ocele. Vďaka vysokému normovanému stupňu využitia (108 %) má nízke prevádzkové náklady. Kotol sa vyrába vo verzii s prietokovým ohrevom alebo s možnosťou prípravy teplej vody v prídavnom zásobníku. Kotol ecoTEC plus je kombinovateľný so závesným vrstveným zásobníkom actoSTOR umiestneným za kotlom. Hoci má menšie rozmery, z výkonového hľadiska ho možno porovnať s klasickým 70-litrovým zásobníkom. Prednosťou kotla ecoTEC plus je okrem iného aj podpora trendu ekologického bývania, pretože hodnota NOx v spalinách a obsah škodlivín CO2 sú znížené na minimum.

Kondenzačný kotol ecoTEC plus je modulačný kotol s elektronickým nastavením zníženého výkonu vykurovania a kondenzačným výmenníkom z antikorovej ocele. Vďaka vysokému normovanému stupňu využitia (108 %) má nízke prevádzkové náklady. Kotol sa vyrába vo verzii s prietokovým ohrevom alebo s možnosťou prípravy teplej vody v prídavnom zásobníku. Kotol ecoTEC plus je kombinovateľný so závesným vrstveným zásobníkom actoSTOR umiestneným za kotlom. Hoci má menšie rozmery, z výkonového hľadiska ho možno porovnať s klasickým 70-litrovým zásobníkom. Prednosťou kotla ecoTEC plus je okrem iného aj podpora trendu ekologického bývania, pretože hodnota NOx v spalinách a obsah škodlivín CO2 sú znížené na minimum.
Vaillant

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

 

Akumulačná nádrž na vodu

Ak máte zdroj tepla s väčším výkonom než potrebujete, jeho využitie vám zaistí akumulačná nádrž na vodu. V nej sa zhromažďuje teplo, ktoré môžete v prípade domov s malými tepelnými stratami aj niekoľko dní využívať na vykurovanie. Okrem toho akumulačná nádrž umožní znížiť počet nábehov tepelného čerpadla alebo plynového kotla, čo zvyšuje životnosť technologického zariadenia. Často sa pri konštrukcii týchto nádrží využíva vertikálne rozvrstvenie vody podľa jej teploty. To má význam napríklad pri použití tepla zo solárnych kolektorov, ktoré sa privádza ku dnu nádrže, kde je teplota vody najnižšia. Tým sa v maximálnej miere využije slnečná energia. V hornej časti nádrže môže byť nainštalovaný zásobník alebo výmenník na prípravu teplej vody.

Tepelné čerpadlo WPL 10 AC vzduch/voda je určené pre novostavby na kompaktnú vonkajšiu inštaláciu. Okrem vykurovania funguje aj na chladenie. V závislosti od požadovanej teploty vykurovacej vody ho možno používať od vonkajšej teploty +40 °C až do teploty – 20 °C (vykurovacia voda +50 °C) alebo – 10 °C (vykurovacia voda +60 °C). Konštrukcia tepelného čerpadla zaručuje veľmi tichý chod.

Tepelné čerpadlo WPL 10 AC vzduch/voda je určené pre novostavby na kompaktnú vonkajšiu inštaláciu. Okrem vykurovania funguje aj na chladenie. V závislosti od požadovanej teploty vykurovacej vody ho možno používať od vonkajšej teploty +40 °C až do teploty – 20 °C (vykurovacia voda +50 °C) alebo – 10 °C (vykurovacia voda +60 °C). Konštrukcia tepelného čerpadla zaručuje veľmi tichý chod.
Andreas Krukemeyer, Steibel-Eltron


Tepelné čerpadlo WPF-basic je určené na vnútornú inštaláciu a zabezpečuje vykurovanie a ohrev vody pre domácnosť. Na monoenergetickú prevádzku a ochranu proti legionelám má zabudované dodatočné elektrické vykurovanie. Možno ho používať pri teplotách od + 20 až – 5 °C, pričom vykurovaciu vodu dokáže ohriať na 60 °C.

Tepelné čerpadlo WPF-basic je určené na vnútornú inštaláciu a zabezpečuje vykurovanie a ohrev vody pre domácnosť. Na monoenergetickú prevádzku a ochranu proti legionelám má zabudované dodatočné elektrické vykurovanie. Možno ho používať pri teplotách od + 20 až – 5 °C, pričom vykurovaciu vodu dokáže ohriať na 60 °C.
Udo Geisler, Steibel-Eltron

 

Občas vypomôže aj Slnko

Slnko a energeticky úsporný dom prirodzene patria k sebe. Stavba ako taká by sa mala využívať slnečnú energiu v maximálnej možnej miere pasívne, ak však máte záujem, nie je dôvod nevyužiť jeho lacnú energiu aj aktívne. Jednou z možností sú slnečné kolektory. Najčastejšie sa používajú na prípravu teplej vody. V závislosti od lokality ju dokážu zabezpečovať takmer desať mesiacov v roku. V energeticky úsporných domoch je možné použiť slnečné kolektory aj na podporu vykurovania. Nezabúdajte však, že najviac teplej vody vám pripravia práve v lete, keď jej až tak veľa nepotrebujete. Slnečné kolektory na podporu vykurovania sa preto zvyknú v lete využívať na ohrev vody vo vonkajšom bazéne. Ďalšou možnosťou, ako využiť slnečnú energiu, je jej premena na elektrinu pomocou fotovoltických článkov. Je to jedno z tých drahších technologických zariadení, ale ak zvolíte ako zdroj tepla tepelné čerpadlo alebo sa rozhodnete kúriť len elektrinou, bude mať svoje opodstatnenie. 

Schéma dvojokruhového systému – solárny systém využívaný na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Veľmi často sa využíva kombizásobník – vonkajšia nádoba s väčším objemom (500, 750, 1 000 litrov prípadne viac) je naplnená kúrenárskou vodou a vnútorná nádrž s menším objemom (150, 200 l) slúži ako zásobník ohriatej vody. Letné prebytky je možné eliminovať väčším sklonom kolektorov, ktorý zároveň podporí zachytenie slnečnej energie v prechodnom a zimnom období.

Schéma dvojokruhového systému – solárny systém využívaný na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Veľmi často sa využíva kombizásobník – vonkajšia nádoba s väčším objemom (500, 750, 1 000 litrov prípadne viac) je naplnená kúrenárskou vodou a vnútorná nádrž s menším objemom (150, 200 l) slúži ako zásobník ohriatej vody. Letné prebytky je možné eliminovať väčším sklonom kolektorov, ktorý zároveň podporí zachytenie slnečnej energie v prechodnom a zimnom období.
Thermo|Solar


Veľmi často sa používa schéma tzv. trojkombinácia. Solárny systém sa využíva na prípravu teplej vody, podporu vykurovania a v lete na ohrev vody v bazéne. Je to energeticky výhodná kombinácia, pretože pri podpore vykurovania je potrebné inštalovať väčší počet kolektorov (asi 10 ks) a vznikajú tak letné prebytky, ktoré sa využívajú na sezónny ohrev vody v bazéne.

Veľmi často sa používa schéma tzv. trojkombinácia. Solárny systém sa využíva na prípravu teplej vody, podporu vykurovania a v lete na ohrev vody v bazéne. Je to energeticky výhodná kombinácia, pretože pri podpore vykurovania je potrebné inštalovať väčší počet kolektorov (asi 10 ks) a vznikajú tak letné prebytky, ktoré sa využívajú na sezónny ohrev vody v bazéne.
Thermo|Solar

 
Solárne systémy prípravu teplej vody sa najčastejšie inštalujú v počte od 2 do 4 kolektorov (4 až 8 m2 kolektorovej plochy) v závislosti od počtu obyvateľov v domácnosti a ich spotrebe vody. Aby bolo možné využiť solárny systém aj na podporu vykurovania, treba splniť niekoľko podmienok.
1. Dom musí mať nízku tepelnú stratu, t. j. musí byť dobre zaizolovaný, aby merná spotreba tepla nepresiahla približne 50 kWh/m2 za rok (teda musí byť na úrovni nízkoenergetického domu).
2. Vykurovací systém musí byť nízkoteplotný s teplotou prívodu okolo 40 °C (podlahové, stenové vykurovanie a pod.)
3. Aj pri splnení predchádzajúcich podmienok bude potrebné nainštalovať väčšie množstvo kolektorov (okolo 10 kusov a viac), aby sa prejavili v celkovej energetickej bilancii. S tým súvisí možnosť ich racionálneho využitia v letnom období. Vhodným riešením je preto ohrev vonkajšieho otvoreného bazéna, prípadne inštalácia kolektorov pod väčším sklonom (napríklad na fasádu objektu). 
Ak nie sú splnené uvedené podmienky, je riešenie podpory vykurovania pomocou solárneho systému diskutabilné a pravdepodobne pôjde o ekonomicky nie príliš efektívnu investíciu. Na druhej strane ekologický aspekt takéhoto riešenia bude neodškriepiteľný (1 kolektor ušetrí približne 400 kg CO2 za rok).

Príklad inštalácie väčšieho počtu kolektorov na rodinnom dome.

Príklad inštalácie väčšieho počtu kolektorov na rodinnom dome.
Thermo|Solar

 

Všetko so všetkým súvisí 

Návrh spôsobu vykurovania je závislý od množstva faktorov. Na začiatku sú charakteristiky domu, jeho veľkosť a tepelná strata. Rozhoduje aj dostupnosť tepelného zdroja, výška investície, ktorú môžete akceptovať, jej návratnosť a vaše osobné preferencie a požiadavky na komfort. Môžete sa rozhodnúť pre jeden zdroj tepla alebo kombinovať viacero spôsobov vykurovania. Dôležité je zohľadniť všetky technologické zariadenia, ktoré budú fungovanie objektu zabezpečovať. Vetracia jednotka s rekuperáciou, hlavný zdroj tepla, vedľajší tepelný zdroj, ale aj doplnkové energetické zdroje. Toto všetko musí vzájomne spolupracovať a dopĺňať sa. Preto sa s návrhom technológie a jej riadenia obráťte na renomovaného projektanta.
Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia
Tagy: bývanie energetický stavba úsporne vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia