Zdroj: EPS

Čomu pri zatepľovaní domu neveriť? 6 najčastejších nepravdivých mýtov o zatepľovaní s polystyrénom

16. 02. 2022 Zdieľať

Aj keď si veľa ľudí uvedomuje výhody zateplenia svojho domu, stále môžeme počuť o nepravdivých mýtoch, ktoré o ňom kolujú. Obnova domu, vrátane zateplenia a výmeny okien, prináša majiteľom celý rad výhod. Najvýraznejšou je úspora energií a zvýšený komfort bývania.

K najvhodnejším tepelnoizolačným materiálom patrí expandovaný polystyrén (EPS). Mnohých ľudí od zateplenia s použitím tohto materiálu však odrádzajú viaceré argumenty, ako napríklad, že bráni domu v „dýchaní“, spôsobuje vznik plesní či po rokoch zmizne. Poďme sa pozrieť na to, čo sa o polystyréne hovorí a kde sa skrýva pravda.

MÝTUS 1: Použitím EPS na zateplenie sa zvyšuje riziko vzniku plesní

K vlhnutiu muriva dochádza v dôsledku rozdielu teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Ak je vzduch v interiéri príliš teplý a teplota stien je kvôli chladnému vonkajšiemu vzduchu nízka, tvorí sa v murive vodná para. Na miestach, kde teplota povrchu klesne pod kritickú hodnotu (teplotu rosného bodu), dochádza ku kondenzácii. Tam, kde je vysoká vlhkosť, môžu vznikať plesne. V žiadnom prípade však nemožno ich vznik spájať so zateplením domu.

Polystyrén

Zdroj: EPS

Pri vonkajšom zateplení domu, napr. fasády, je tomu práve naopak. Vonkajšie zateplenie výrazne zníži alebo odstráni kondenzáciu vodnej pary vo vnútri konštrukcie. Ak sa zateplí obvodový plášť rodinného domu , rosný bod sa presunie z povrchu konštrukcie v interiéri dovnútra konštrukcie, a tým sa zvýši vnútorná povrchová teplota obvodovej steny. „Pri použití dostatočnej hrúbky polystyrénu a kvality zateplenia tak zabránite zvýšeniu vlhkosti na obvodových stenách a následnému vzniku plesní. Vonkajšie zateplenie s použitím polystyrénu je efektívne za každých vlhkostných podmienok,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu.

MÝTUS 2: Zateplenie je vhodné iba na zimu

Väčšina majiteľov domov sa domnieva, že zateplenie funguje iba ako teplý zimný kabát a chráni stavbu pred únikmi tepla. Pravdou však je, že kvalitné zateplenie je skôr ako termoska, ktorá v interiéri udržiava stabilnú teplotu po celý rok. V zime uchováva teplo, v letných mesiacoch udržuje vo vnútri domu príjemnú klímu. Nie je nutné využívať toľko klimatizáciu a v zime zas stačí menej kúriť. To sa priaznivo prejaví aj na účtoch za energie.

Polystyrén

Zdroj: EPS

MÝTUS 3: Dom po zateplení „nedýcha“

Už samotný pojem „dýchanie domu“ je fyzikálny nezmysel. Predstava, že by k výmene vzduchu v dome slúžili práve obvodové steny, je totiž mylná. Výmena vzduchu prebieha prirodzeným vetraním prostredníctvom okien, dverí, rekuperácie či digestorov. Môžeme sa však rozprávať o schopnosti obvodovej steny prepúšťať vodnú paru, čo vyjadruje veličina difúzny odpor. Čím je difúzny odpor steny väčší, tým menej vodnej pary stena prepustí. „Paropriepustnosť obvodovej steny závisí v prvom rade od materiálu, z ktorého je skonštruovaná a nie od samotného tepelnoizolačného materiálu. Aj po zateplení vnútorná konštrukcia naďalej reaguje na zmeny vlhkosti vnútorného vzduchu a dom prirodzene „dýcha“,“ vysvetľuje M. Strapková. A preto je mýtus, ktorý hovorí, že po zateplení domu prestane dom „dýchať“ naozaj nepravdivý.

MÝTUS 4: Polystyrén po čase degraduje a zmizne

Polystyrén v konštrukciách ani po čase nemizne. Ide o ďalší nepravdivý mýtus, ktorý sa rozšíril v začiatkoch jeho používania, kedy sa na zatepľovanie používali lepidlá s organickými rozpúšťadlami. Tie mohli s tepelnoizolačným materiálom reagovať a rozpustiť ho. Pri správnej aplikácii je však polystyrén vysoko stabilný materiál s preukázanou životnosťou viac ako 50 rokov. Prvé budovy sa pomocou EPS zatepľovali už v 50. rokoch minulého storočia a dodnes plnia svoj účel. Je to ľahký, ale pritom veľmi pevný a odolný materiál s dlhou životnosťou.

MÝTUS 5: Polystyrén je nebezpečný a neekologický

K častým mýtom patrí aj informácia, že expandovaný polystyrén je neekologický a má negatívny vplyv na zdravie človeka či prírodu. EPS je bezpečný materiál. Za mnoho rokov, čo sa používa, sa nepreukázali žiadne negatívne účinky na ľudské zdravie. Neobsahuje freóny či iné látky, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nakoľko nie je rozpustný vo vode, neunikajú z neho látky, ktoré by mohli kontaminovať podzemné vody.

Na zateplenie stavieb sa používa už iba polystyrén s ekologickým retardérom horenia, ktorý je bezpečný. „Polystyrén vyrábaný v súčasnosti je 100 % recyklovateľný materiál. Tvorí ho z 98 % vzduch, preto je jeho výroba i prípadná likvidácia jednoduchá a nezaťažuje životné prostredie nebezpečnými splodinami,“ dopĺňa Strapková. Zateplenie s použitím EPS tiež znižuje emisie skleníkových plynov. O jeho zdravotnej bezpečnosti hovorí tiež jeho široké využitie v rôznych oblastiach, ako sú potravinársky či obalový priemysel a pod.

MÝTUS 6: Polystyrén je horľavý

V súčasnosti sa na stavebné účely používa výhradne samozhášavý expandovaný polystyrén s ekologickým retardérom horenia, ktorý je vždy aplikovaný pod ochrannými krycími vrstvami tepelnoizolačného systému ETICS. Správne inštalované výrobky z EPS nepredstavujú žiadne požiarne riziko a nevedú ani k zvýšenému riziku vzniku hustého dymu. Väčšina tepelnoizolačných systémov z EPS bola zaradená do triedy B, teda neľahko horľavý. Tvrdenie, že expandovaný polystyrén je horľavý, je nepravdivé. Podľa výsledkov skúšok a správania sa vzoriek pri skúškach, možno tvrdiť, že EPS neprispieva k rozvoju požiaru a požiar sa ani po a ani v ETICS s použitím EPS nešíri.

Zdroj: Združenie EPS

Kategória: Steny a fasády
Tagy: ekologický materiál expandovaný polystyrén polystyrén zateplenie domu zateplenie polystyrénom
Zdieľať článok