Hrubá stavba – hrubé chyby?

Hrubá stavba – hrubé chyby?

10. 03. 2011
Zdieľať

Má to držať, má to byť aj vzdušné, ale pritom musí zahriať v zime a neprehriať sa v lete, nemá len tak vlhnúť... a popritom všetkom sa cení, ak nie je zbytočne hrubé, aj keď je výsledkom hrubej stavby. Hrubej, ale nie hlúpej! Lenže ten, kto nie je hlúpy, je zvyčajne náročný: moderný spôsob stavania si vyžaduje presné postupy a dôsledných majstrov svojho remesla.

Pórobetón bez chyby

Komplexné stavebné systémy naozaj pripomínajú stavebnice. A pri pórobetóne naviac platí, že čo sa nedovezie na stavbu v požadovanom tvare a veľkosti, to sa dá na mieste vyrobiť „na kolene“. Pórobetónová tvárnica sa ľahko opracuje bežným náradím a tak nič nebráni, aby sa pílilo, brúsilo, rezalo a frézovalo podľa potreby. Presná tvárnica je základným prvkom kompletného skladania hrubej stavby. Súčasťou sú navzájom na seba nadväzujúce výrobky rozličných rozmerov: tvárnice s kapsou, tvárnice s perodrážkou a kapsou, preklady, U-profily, stropné nosníky, stropné vložky, bloky, priečkovky, debniace prvky, stenové, stropné a strešné panely, schodiskové dielce.
 

Prvý rad tvárnic

Hrubá stavba – hrubé chyby?

146096

Prvý rad tvárnic sa zakladá do vápennocementovej malty. Správny spôsob založenia umožňuje korekciu nerovností. Prvá sa vždy uloží tvárnica na najvyššom bode konštrukcie pod murivom.

Hrubá stavba – hrubé chyby?

146098


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146097

Prvý rad tvárnic bol založený do tenkovrstvovej malty, s ktorou nebolo možné vyrovnať nerovnosti podkladu. Chyby sa následne prenášajú do ďalších radov.

Napojenie priečky na nosné murivo

Hrubá stavba – hrubé chyby?

146099


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146100

Priečka je na nosné murivo napojená pružne, pomocou murivovej spojky. Priečka je napevno previazaná s nosnou konštrukciou. Vzniká riziko prenášania síl do nenosnej priečky, ktorá sa môže v ich dôsledku porušiť.

Rezanie tvárnic

Hrubá stavba – hrubé chyby?

146101


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146102

Tvárnice YTONG  možno rezať aj obyčajnou pílou na milimeter presne. Odborné spracovanie umožní použitie takmer každého odrezku.


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146105


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146104

Rezanie doplnkov s takou veľkou nepresnosťou svedčí o nezáujme a lenivosti murára. Murivo s takýmito chybami je v budúcnosti náchylnejšie na poruchy a pri omietaní zapríčiní omnoho vyššiu spotrebu ako hladká rovná stena.

Zásady správneho murovania z pórobetónu:

 • Dobrým spôsobom, ako sa vyhnúť statickým a technickým nedostatkom, je stavať z uceleného systému od jedného výrobcu, z jedného druhu materiálu. 
 • Pórobetonári odporúčajú, aby stavbu založili odborníci. 
 • Steny, ktoré tvoria výplň medzi nosnými prvkami, a priečky je nevyhnutné oddeliť po celom obvode od nosnej železobetónovej, oceľovej, drevenej alebo kombinovanej konštrukcie, pričom sa musia po 8 m dilatovať.
 • Hlavy nenosných priečok treba kotviť formou trvale pružného spoja, nie cementovou maltou. 
 • Kotvenie do zvislých nosných konštrukcií možno realizovať na väzbu (nosné steny), kotvenie nenosných priečok sa realizuje pomocou oceľových tyčí do cementového lôžka, pomocou oceľového uholníka alebo ukotvenými drevenými príložkami. Medzery sa vyplnia trvalo pružným tmelom. 
 • U-profily ako stratené debnenie môžu zastať úlohu stužujúcich vencov v nosnom murive a nosných prekladoch (výstuž podľa statického výpočtu).

Aby tehla nebola vedľa

„Kto sa pustí do dobrodružstva zvaného stavba rodinného domu, čoskoro zistí, že kvalita zhotovenia hrubej stavby súvisí s výberom stavebnej firmy (alebo v našich končinách murárskej partie), čo je, žiaľ, často lotériou. Skúsenosti investorov sú častejšie prehrou ako výhrou. Hovorí sa, že všetci kvalitní murári už pracujú za našimi hranicami. Možno je to len fáma, ale faktom zostáva, že kvalita na našich stavbách ešte vždy nie je samozrejmosťou, je skôr želaním ako realitou,“ vysvetľuje Ing. Gabriel Szöllösi zo spoločnosti Wienerberger, ktorý pripravil výber základných zásad správneho murovania a najčastejších nedostatkov pri zhotovovaní hrubej stavby z tehál. Ukážkové chyby pri realizácii hrubej stavby zo systému POROTHERM zaznamenali všímaví pracovníci spoločnosti Wienerberger na rôznych stavbách. Pri stavbe rodinného domu si z nich radšej neberte príklad. Hneď vedľa chybných máte aj správne riešenia.
 

Preklady

Hrubá stavba – hrubé chyby?

146087


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146088

Aj pri zabudovaní prekladov máme minimálne dve možnosti. Horšie je, ak vyberieme tú nesprávnu. Dokladom toho je aj preklad KP 23,8 zabudovaný v polohe naležato, hoci vo všetkých podkladoch je vyobrazený v polohe zvislo (postavený na kratšiu stranu). Takto položený preklad zďaleka nedosahuje deklarovanú únosnosť.


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146089


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146090

Špeciálny roletový preklad RONO môže poslúžiť ako ďalší príklad. Alebo výstraha?

Napojenie dvoch stien, väzba rohu

Hrubá stavba – hrubé chyby?

146081


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146082

Aj taký bežný detail, ako je napojenie dvoch stien, môže byť na stavbe nezvládnutou výzvou.
V prvom prípade majú jednotlivé rady tehál obvodovej a vnútornej steny rozličnú výšku. Tento nedostatok zjavne vznikol v dôsledku nerovnakej hrúbky ložnej škáry. V poslednom rade tehál môže byť rozdiel až niekoľko centimetrov. Pritom by stačilo pri murovaní používať jednoduchú pomôcku – rozmeriavaciu latu s vyznačením výšky jednotlivých radov.


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146083


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146084

Druhý príklad napojenia je chybný z iného dôvodu: obvodová stena má byť priebežná s kapsou na zapustenie vnútornej steny (do hĺbky maximálne 125 mm). V lepšom prípade s vloženou tepelnou izoláciou. V zobrazenom prípade prechádza vnútorná stena cez celú obvodovú stenu, čo z tepelnotechnického hľadiska nie je správne.


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146085


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146086

Najnovší stavebný systém je vylepšený novými druhmi doplnkov, ktoré sú určené na vytváranie správnej väzby rohu, ale aj zvislých ostení a parapetov so zabudovanou tepelnou izoláciou. Obrázok ukazuje pokus využiť doplnkovú tehlu POROTHERM Profi 44 K (koncová polovička) na vyplnenie vzniknutej medzery atypického rozmeru. Podarilo sa to len sčasti, pretože v murive zostala medzera široká niekoľko centimetrov, ktorú murári vyplnili maltou.
Správne riešenie je murovať vždy od rohov smerom k stredu a vzniknutú medzeru s atypickými rozmermi vyplniť tehlou, ktorú odrežeme na požadovaný rozmer, aby sa vyplnila celá medzera.

Stropný systém

Hrubá stavba – hrubé chyby?

146091


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146092

Dostávame sa k stropnej konštrukcii. Spriahovacie strmene na koncoch nosníkov sa musia pred betonážou stropu nadvihnúť do sklonu 45 stupňov smerom k uloženiu. Tu, zdá sa, to nevyšlo – z neznámych dôvodov sú strmene kolmo. Takto by už trčali z betónu, preto ich pre istotu ešte raz ohli.


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146093


Hrubá stavba – hrubé chyby?

146094

Na záver ešte jeden detail stropu. Vencová tehla je doplnok stropného systému. Má na sebe nalepenú vrstvu tepelnej izolácie. Tepelnoizolačnú funkciu však veľmi ľahko môže stratiť pre neodborné zabudovanie.

Zásady správneho murovania z tehál:

 • Dbať na správnu polohu tehál pri murovaní (dutiny v zvislom smere).
 • Dbať na správnu hrúbku ložnej škáry podľa typu tehly (klasické murovanie 10 až 12 mm, POROTHERM Profi – murovanie na tenké škáry 1 až 3 mm). 
 • Dbať na úplné premaltovanie ložnej škáry pri klasickom spôsobe murovania.
 • Dbať na správnu konzistenciu murovacej malty. 
 • Začínať murovať vždy od rohov stavby.
 • Používať maximálne jeden „dorezok“ v jednom rade, približne v strede steny.
 • Dbať na dodržanie minimálnej väzby v murive.

„V našej ponuke pribudli nové výrobky (PROTHERM 44 Si, POROTHERM 44 a 40 Profi), ktoré spolu so špeciálnymi doplnkami umožňujú kvalitné riešenie detailov rohov, ostení a parapetov. Žiaľ, používanie takýchto doplnkov sa najmä z pohľadu stavebných firiem (murárskych partií) môže spočiatku javiť ako komplikácia a spomalenie prác. Podobne je to aj s prvkami, z ktorých sa zhotovujú vodorovné konštrukcie (preklady a stropný systém). Preto si občas stavebné firmy zjednodušujú ich používanie, a tak vznikajú nové riešenia. Nasledujúce obrázky a komentáre dokumentujú ich tvorivosť a vynaliezavosť, keď sa ocitnú zoči-voči situáciám, pri ktorých by stačilo nalistovať návody výrobcu. Pri každej chybnej realizácii uvádzame aj správny variant,“ pripomína Ing. Szőllősi.

Kategória: Materiály
Tagy: pórobetón sm stavebné materiály tehla
Zdieľať článok

Diskusia