Kamenná vlna pomáha ľuďom i prírode

14. 06. 2017 Zdieľať

Každý deň sa do miest presťahujú státisíce ľudí. Podľa odhadov bude v roku 2030 na svete 41 veľkomiest s viac ako 10 miliónmi obyvateľov. Budovy predstavujú 40 % energie spotrebovanej na celom svete. Vyše 30 percent Európanov spí v hlučnom prostredí. Pokiaľ nebudú prijaté potrebné opatrenia, vzrastie spotreba energie do roku 2050 o polovicu. Spoločnosť ROCKWOOL si naliehavosť riešenia problémov spojených s komfortným, bezpečným a úsporným bývaním uvedomuje a prijíma výzvu k udržateľnému rozvoju.

Základom je sila prírodného kameňa, z ktorého ROCKWOOL vyrába inovatívne produkty pre moderné a úsporné bývanie, aj konkurencieschopné a udržateľné podnikanie. Izolácie z kamennej vlny šetria spotrebu energií v rodinných domoch, bytoch i v priemyselných halách, chránia budovy pred šírením požiaru a obyvateľov či zamestnancov pred nepríjemným hlukom. Správne aplikovaná izolácia fasády, strechy, priečky, podlahy alebo technického zariadenia výrazne predlžuje životnosť stavby a významne prispieva k zníženiu jej energetickej náročnosti.

Akustický komfort a prevencia pred hlukom

Odhaduje sa, že asi 120 miliónov osôb na svete trpí problémami spojenými s celkovou alebo čiastočnou stratou sluchu. Hluk zvyšuje stres, negatívne pôsobí na koncentráciu, produktivitu a rovnako na celkový zdravotný stav. Komplikuje komunikáciu aj proces učenia. Pri dlhodobom pôsobení hluku dochádza k poškodeniu zdravia. 

Izolácia z kamennej vlny chráni pred hlukom ako vnútorné prostredie – napríklad z automobilovej dopravy, tak i pred hlukom, ktorý vzniká v objekte, napríklad hlučná priemyselná výroba. V bytovom dome môžu byť pre obyvateľov nepríjemné zvuky od susedov.

Výrobky ROCKWOOL zásadným spôsobom obmedzujú prenos hluku a citeľne zlepšujú akustické vlastnosti celej stavby. Kamenná vlna má otvorenú vláknitú štruktúru, a preto je na pohlcovanie a regulovanie hluku ideálnym stavebným materiálom. 


Kamenná vlna pomáha ľuďom i prírode

Kamenná vlna pomáha ľuďom i prírode
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.

Dlhodobá stálosť a ochrana životného prostredia

Kamenná vlna je dlhodobo stála a nemení svoju izolačnú funkciu. Svoje vlastnosti si zachováva po celú dobu životnosti. Produkty ROCKWOOL majú väčšiu hustotu, nezosadajú a nedeformujú sa.  Vďaka tomu sú tvarovo stále, pružné a zachovávajú si svoju hrúbku.

Výroba kamennej vlny je šetrná k životnému prostrediu. Prírodný cyklus Zeme vyprodukuje 38 tisíckrát viac kameňa, ako  spotrebuje skupina ROCKWOOL pri ročnej výrobe kamennej vlny. Izolácie ROCKWOOL ušetria omnoho viac energie, ktorá je potrebná nielen na ich výrobu, ale aj na ich skladovanie, prepravu či recykláciu. Podstatná časť výrobného odpadu je recyklovateľná a vracia sa späť do výroby.


Kamenná vlna pomáha ľuďom i prírode

Kamenná vlna pomáha ľuďom i prírode
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.

Kamenná vlna má rovnaké vlastnosti aj po 20 rokoch

Česká Asociácia výrobcov minerálnej izolácie – členom je i spoločnosť ROCKWOOL – nedávno zverejnila výsledky celoeurópskej štúdie (autorom bolo Európske združenie výrobcov minerálnej izolácie EURIMA), ktorá skúmala súčasné vlastnosti izolácie z minerálnej kamennej vlny aplikované pred viac ako 20 rokmi v rôznych budovách a aplikáciách. Výsledky potvrdili výnimočné vlastnosti kamennej vlny. 

Ukázalo sa, že použité izolácie majú očakávanú vysokú pevnosť v tlaku a v konštrukcii budovy sú plne funkčné. Konštrukcia navyše nevykazuje žiadne závady súvisiace s inštaláciou izolácie. Niektoré parametre, ako tepelná vodivosť, potvrdili deklarované hodnoty. Štúdia deklaruje, že vlastnosti izolácií z kamennej vlny sa v dôsledku starnutia nezhoršujú. Pokiaľ je izolácia aplikovaná v súlade s inštrukciami výrobcu, má i po 20 rokoch také vlastnosti, aké má mať.

ZDROJ PR článok spoločnosti ROCKWOOL Slovensko s.r.o.

Kategória: Materiály
Tagy: minerálna vlna zateplenie
Zdieľať článok