Murovanie v 21. storočí

Murovanie v 21. storočí

08. 12. 2008
Zdieľať

„Poctivý murovaný dom je poctivý murovaný dom“ – takto vníma väčšina stavebníkov, predovšetkým u nás, snahy o presadenie iných stavebných systémov. Stavba rodinných domov z kusových murovacích prvkov je overená stáročiami a dá sa predpokladať, že ešte niekoľko storočí nevymizne z našej planéty. Mnohé iné, často veľmi progresívne, postupy výstavby sú síce zaujímavé a iste by stáli za pozornosť, konzervatívnosť našincov je však zatiaľ silnejšia.

Ak uvažujeme, aký murovací materiál použiť, mali by sme prihliadať predovšetkým na tie parametre, ktoré sú dôležité na dobré bývanie. Ide najmä o tepelný odpor a tepelnú akumuláciu muriva, difúzny odpor, zdravotnú neškodnosť, objemovú stálosť a odolnosť proti požiarom. Dôležitá je i komplexnosť stavebného systému.

Tehla

Tehla patrí medzi tradičné stavebné materiály a dodnes je najpoužívanejším stavebným materiálom na Slovensku. V minulosti sa domy najčastejšie stavali z plných pálených tehál tradičného formátu (CP 29 × 14 × 6,5 cm) alebo z inovovaných dierovaných tehlových blokov (napríklad CD-IVA). Dnešné moderné staviteľstvo preferuje veľkoformátové tehlové bloky a tvárnice, s ktorými možno pri murovaní dosiahnuť vysokú produktivitu práce a znížiť spotrebu malty. Vďaka technologickému pokroku má moderná pórovitá tehla pri zachovaní pevnostných charakteristík veľmi dobré zvukovoizolačné a akumulačné vlastnosti, a tiež uspokojivé tepelnotechnické vlastnosti, navyše, keďže ide o prírodný materiál, príliš nezaťažuje životné prostredie.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Murovanie v 21. storočí

173814


Murovanie v 21. storočí

173815

Pálené lícové tehly sa používajú na tzv. režné, teda neomietané murivo – či už na vonkajšie, alebo vnútorné. Lícové tehly majú minimálnu nasiakavosť, sú pevné a odolné proti všetkým poveternostným vplyvom. (Wienerberger)

Tehlové výrobky obyčajne tvoria ucelený stavebný systém, vďaka ktorému sa dá hrubá stavba postaviť ako stavebnica – presne, rýchlo a úsporne. Systém obsahuje bloky na vonkajšie murivo, akustické tehly, bloky a tvárnice na vnútorné nosné a nenosné priečky, keramické preklady, stropné systémy a rôzne doplnky. Vzniku tepelných mostov zabraňujú moderné zvislé spoje medzi tehlami, ako je systém pero a drážka, ktorý taktiež umožňuje murovanie bez malty v zvislých škárach. Pri použití presných (brúsených) tehlových blokov sa dá dokonca murovať s ložnou škárou len 1 mm, čo podstatne znižuje prácnosť a náklady na stavbu, zlepšuje sa tak tiež tepelná izolácia muriva.
Murovanie v 21. storočí

173817
Milan Bohunický


Murovanie v 21. storočí

173818

Tehlové výrobky obyčajne tvoria ucelený stavebný systém, vďaka ktorému sa dá hrubá stavba postaviť ako stavebnica – presne, rýchlo a úsporne. (Bohunický, BEST) Tehlový dom dobre izoluje i akumuluje teplo a tehla ako prírodný materiál príliš nezaťažuje životné prostredie. (Wienerberger)

Nevýhodou tehloblokov je väčšia hrúbka muriva, ak sa majú dosiahnuť príslušné tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien. Ak chceme dom s tenšími obvodovými stenami z tehál, treba dodatočné zateplenie.

Moderné veľkoformátové tehlové bloky určené na obvodové konštrukcie sa vyznačujú dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré sú výsledkom dvojstupňového vyľahčenia:


  • štruktúru tehál tvorí špeciálna mriežka so systémom zvislých dutín, ktoré sú navrhnuté tak, aby kládli čo najväčší odpor pri prechode tepla,
  • samotný tehliarsky črep je ľahčený množstvom jemných pórov, ktoré vznikajú v procese vypaľovania po vyhorení rôznych odľahčujúcich prísad pridávaných do tehliarskej suroviny. Práve tieto póry podstatne zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti tehál.


Drevocementové tvárnice

Drevo tvorí až 90 % objemu takýchto tvárnic. Mineralizáciou sa drevná štiepka zušľachťuje, čím získava odolnosť proti poveternostným vplyvom, soliam a vode, cement spolu s minerálmi zabezpečuje nehorľavosť. Tvárnice sa ukladajú na sucho a následne sa zalievajú výplňovým betónom (vždy po štyroch radoch) – celý postup možno pri výstavbe rodinného domu zrealizovať aj ručne, takže nie je potrebná machanizácia.

Súčasťou obvodových tvárnic je aj polystyrén (v rôznej hrúbke podľa jednotlivých typov), ktorý garantuje veľmi vysoké hodnoty tepelného odporu. Keďže je polystyrén umiestnený na vonkajšej strane tvárnice, výrazným spôsobom izoluje betónové jadro, ktoré je zo všetkých stavebných materiálov najlepším akumulátorom tepla. Počas vykurovania sa jadro nahreje a aj po vypnutí kúrenia uvoľňuje do miestností naakumulované teplo.
Murovanie v 21. storočí

173823


Murovanie v 21. storočí

173822

Drevocementové tvárnice majú dobré tepelnoizolačné i zvukovoizolačné vlastnosti,  umožňujú difúziu vodnej pary a možno ich tvarovo prispôsobovať. (Durisol) Dobré tepelnoizolačné vlastnosti sa pri drevocementových tvárniciach dosahujú aj polystyrénovou výplňou. (Durisol)

Dutiny v tvárniciach možno ešte pred zalievaním využiť na vedenie všetkých rozvodov, vrátane potrubí vzduchotechniky či centrálneho vysávača. K dispozícii je komplexný systém vrátane nadokenných a naddverových prekladov, rohových, polovičných, osteňových a vencových tvárnic. Tvárnice sa dajú prirezať priamo na stavbe na akékoľvek rozmery a tvary, rezaním sa dajú vytvoriť tiež rôzne pôdorysné zakrivenia a klenby.


Murovanie v 21. storočí

173821

Pórobetón

Významnou skupinou murovacích materiálov sú tvárnice z pórobetónu, ktoré sa veľmi rýchlo rozšírili vďaka tomu, že umožňujú rýchly a presný spôsob výstavby. Producenti pórobetónu na Slovensku ponúkajú komplexné stavebné systémy, ktoré väčšinou obsahujú nosné tvárnice, priečkovky, presné tvárnice na „pero a drážku“, preklady, stropy, panely s výstužou na stavbu a prekrytie podkrovia, ako aj omietkové zmesi. To zaručuje kompatibilitu všetkých prvkov výstavby, a tiež minimalizáciu statických a technických problémov.

Pórobetónové tvárnice sú ľahké a spájajú sa len tenkou vrstvou špeciálnej lepiacej malty, čím sa redukujú mokré procesy výstavby. Veľmi ľahko sa opracúvajú – pília, brúsia, frézujú a podobne. Biely pórobetón sa vyrába sa z jemného kremičitého piesku, vápna a cementu, ak sa piesok nahradí elektrárenským popolčekom, vznikne lacnejší sivý pórobetón. Oba pórobetóny obsahujú vzduchové alebo gélové póry, a ich štruktúra zabezpečuje výbornú zvukovú aj tepelnú izoláciu a dobrú mikroklímu v obytných interiéroch. Pretože pórobetónové murivo veľmi dobre tepelne izoluje, takéto domy väčšinou netreba zatepľovať.

Rovnaké vlastnosti pórobetónu vo všetkých smeroch redukujú na minimum tepelné mosty v rohoch miestností, a tiež pri styku muriva so základmi a stropom. Pórobetón potrebuje len ochranu proti vlhkosti (podobne ako tehlové alebo liaporové murivo), napríklad v podobe kvalitne zhotovenej omietky. Vhodné sú omietky s nízkym difúznym odporom, napríklad silikátové a silikónové. Ochranu pórobetónového muriva možno vyriešiť aj odvetranou fasádou (medzi vonkajším obkladom a murivom je prevetrávaná vzduchová medzera).

pokračovanie)

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 11/2007.

Kategória: Materiály
Tagy: murovacie materiály sm
Zdieľať článok

Diskusia