Rekonštrukcia okien a dverí

Rekonštrukcia okien a dverí

21. 04. 2006
Zdieľať

Okná a dvere sú vystavené pôsobeniu počasia, čím sa ich povrch opotrebováva. Preto musíme venovať náležitú starostlivosť ich ochrane, príp. oprave.
Skrátka a dobre:  • Materiál: reparačná zmes, brúsny papier, odstraňovač starých náterov, základná a krycia farba, dvojzložkový tmel, okenné sklo, sklenársky tmel, klince
  • Náradie: kladivo, rukavice, ochranné okuliare, dláto, nôž, brúsny papier, vrták, štetec, stierka, vytláčací lis
  • Stupeň náročnosti: stredný
  • Spotreba sily: stredná

Odstránenie starého náteru

Nátery slúžia na ochranu konštrukcií pred poveternostnými vplyvmi. Povrch náterov sa pod ich vplyvom opotrebuje a treba ho obnovovať. Pred novým náterom je potrebné starý zvetraný náter z okien, prípadne z dverí odstrániť. Najprv mechanicky, brúsnym papierom odstránime porušený starý náter a očistíme vlhkou hubkou okno, prípadne dvere od prachu. Potom na starý náter štetcom nahrubo nanášame odstraňovač starých náterov. V obchodnej sieti je dostatočný výber takýchto látok. Po asi 15 minútach sa starý náter chemicky poruší a je potrebné ho odstrániť pomocou stierky.

Povrch dreva odporúčame neutralizovať slabým roztokom octu. Po vyschnutí sa môže začať s novou povrchovou úpravou okna, či dverí. Skôr, ako začneme nanášať základný alebo krycí náter odporúčame oblepiť okraj skla. Súčasný trh poskytuje širokú škálu základných aj krycích náterov, ktoré môžu byť dvojzložkové, vypaľovacie, nitrocelulózové alebo ekologické.Rekonštrukcia okien a dverí

51728


Rekonštrukcia okien a dverí

51729


Zatmelenie spráchniveného rámu okna

Drevo, ktoré je vystavené pôsobeniu počasia, dažďu, snehu, môže následkom vlhkosti začať vyhnívať a to zvnútra von. Začína sa to prejavovať predovšetkým v kútoch, kde je okno ťažko prístupné a zložito tvarované. Rýchle a trvalé riešenie možno dosiahnuť vytmelením poškodeného miesta dvojzložkovou hmotou.

Najprv uvoľníme poškodené miesto, vysekáme zhnité drevo až po zdravú časť. Po vyschnutí opravovaného miesta namiešame plnivo s tužidlom v správnom pomere a stierkou po vrstvách nanášame zmes na poškodené miesto, pričom ju dobre pritláčame nielen k drevu, ale aj k stene. Kúty, rohy, profily vymodelujeme, povrch zahladíme zarovno s pôvodným povrchom. Po 30 minútach zmes dostatočne stuhne a dá sa brúsiť a natierať.Rekonštrukcia okien a dverí

51730


Rekonštrukcia okien a dverí

51731Výmena skla

Aj výmenu jednoduchého skla (okrem izolačného) si môžeme urobiť svojpomocne. Najprv treba vybrať staré rozbité sklo z rámu a odstrániť zbytky tmelu. Pri vytĺkaní si musíme chrániť oči a ruky. Okenné sklo sa vyrába v hrúbkach 2, 3 a 4 mm. Hrubšie sklo (6 mm) sa používa pre veľké plochy a plochy vystavené vetru (výklady). Okrem číreho skla sa vyrába na špeciálne účely aj drôtové sklo (vystužené drôteným pletivom), ako aj sklo vyrábané v rôznych vzoroch a farbách.

Meranie vnútorného rozmeru rámu je treba robiť veľmi presne. Od vnútorného rozmeru rámu sa odpočítajú 3 mm na výšku aj šírku, aby bolo dosť miesta na vsadenie tabule skla do rámu. Sklo pred rezaním položíme na čistú a dokonale rovnú pracovnú plochu, podloženú plsťou alebo pevným kartónom. Rezač skla sa vedie pozdĺž pravítka len z jednej strany skla. Narezanú tabuľu pozdĺž rezu postupne naťukáme. Po naťuknutí zlomíme tabuľu v rukách, alebo pod líniu rezu podložíme tyč a obe časti tabule pritlačíme k podložke.Rekonštrukcia okien a dverí

51732

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Rekonštrukcia okien a dverí

51733Zasklievanie možno robiť pomocou tmelu, alebo môžeme tmel nahradiť drevenou lištou. Sklenársky tmel je potrebné pred použitím spracovať. Potom sa z neho vytvaruje tenký valček. V ráme, do ktorého sa bude sklo zasadzovať, je potrebné vytvoriť nanesením a rozdelením tmelu lôžko. Do pripraveného lôžka sa nasadí sklo. Sklenú tabuľu najprv prichytíme sklenárskymi klincami, asi vo vzdialenosti 15 cm od seba.

Teraz môžeme naniesť zostávajúcu vrstvu tmelu, ktorú starostlivo uhladíme stierkou alebo špeciálnym nožom. Asi po štyroch týždňoch sa tmel vysuší a možno ho natrieť. Náter chráni tmel pred účinkom vlhka. Často sa namiesto tmelu používajú drevené zasklievacie lišty. Pri výmene skla môžeme lišty opäť použiť. Po očistení rámu vytvoríme pre sklo lôžko z tmelu, do ktorého sa odrezaná tabuľa uloží. Lišty pripevníme oceľovými klincami s malými hlavičkami, ktoré zapustíme.Rekonštrukcia okien a dverí

51734


Rekonštrukcia okien a dverí

51735Vytmelenie poškodených častí dverí

V mieste zámky sa z rôznych dôvodov vyštiepi dverné krídlo. Opravou takéhoto poškodenia môžeme vykonať pomocou dvojzložkového opravárenského tmelu, ktorým vytmelíme poškodené miesto. Vyhneme sa tak veľmi prácnej oprave, ktorá by spočívala vo vložení nového kusa dreva namiesto poškodenej časti. Dvojzložkový opravárenský tmel, ktorý je v predaji pozostáva z plniva a tužidla. Tmel sa mieša v pomere 2:1 a nanáša sa stierkou. Pri spracovávaní nesteká ani zo zvislých plôch. Po vytvrdnutí je tmel vodostály a dá sa opracovať ako drevo.Rekonštrukcia okien a dverí

51736


Rekonštrukcia okien a dverí

51738Pri oprave vyštiepenej časti dverí v mieste zámky postupujeme takto:
Odstránime triesky a starý lak. Vnútornú dutinu pri zámke preklenieme tak, že ju vyplníme buď starou zámkou, alebo kusom hladkého dreva, prípadne polystyrénom. Aby sme túto výplň po zatmelení mohli vytiahnuť, obalíme ju polyetylénovou fóliou, na ktorú sa výplňová hmota nelepí. Po dôkladnom premiešaní plniva a z tužidla nanášame pripravenú hmotu po vrstvách na poškodené miesto. V prechodoch do dreva hmotu dôkladne natlačíme na okraje, aby sme dosiahli kvalitný spoj.
Po vytvrdnutí vyberieme výplň aj s fóliou. Preklenutie dutiny je dostatočne pevné, takže ho môžme prebrúsiť, vyvŕtať potrebné otvory a nakoniec nalakovať celé dvere.

Kategória: Okná
Tagy: dvere okno rekonštrukcia okien a dverí údržba
Zdieľať článok

Diskusia