Znížte výdavky na energie v podkroví

Znížte výdavky na energie v podkroví

01. 10. 2014 Zdieľať

Požiadavky na energetickú efektivitu sa neustále zvyšujú. Tlak na úspory energie a tepelný komfort neobchádza ani podkrovné priestory, ktoré sa dnes čoraz častejšie využívajú na bývanie. Spoločnosť VELUX predstavila Novú Generáciu strešných okien VELUX, ktoré znižujú potrebu energie na vykurovanie.

Výdavky na energie patria medzi najväčšie položky v rozpočte domácností. Preto hľadáme rôzne spôsoby, ako za ne ušetriť. Strešné okná privádzajú do podkrovných priestorov denné svetlo a čerstvý vzduch a menia tmavé priestory pod strechou na príjemné miesto pre život. V chladných dňoch zároveň pomáhajú s vykurovaním interiéru, a to bezplatnou slnečnou energiou. 
„Nová Generácia strešných okien prináša ešte viac solárnych ziskov vďaka väčšej presklenej ploche. Spolu s vylepšenými izolačnými vlastnosťami nové strešné okno ponúka vynikajúcu energetickú bilanciu a znižuje potrebu energie na vykurovanie,“ hovorí o energetickej bilancii nových okien Magdaléna Bartková zo spoločnosti VELUX. 

Veľká presklená plocha okna prináša vysoké solárne zisky

Nové strešné okno VELUX má štíhlejšie profily, vďaka ktorým sa presklená plocha zväčšila o 10 % pri rovnakom rozmere okna. Obyvatelia podkrovia tak získajú ešte viac denného svetla a lepší výhľad. Súčasne v chladnom období sa viac vyhreje interiér pomocou pasívnych solárnych ziskov, čím sa šetrí energia. Nová Generácia preto ponúka vynikajúcu energetickú bilanciu, ktorá predstavuje rozdiel medzi solárnym ziskom (g) a tepelnou stratou (U) okna. Štíhlejšie krídlo i okenný rám znamená väčšiu plochu zasklenia i lepší parameter U rámu. 


Znížte výdavky na energie v podkroví

1425145

Vylepšené izolačné vlastnosti okna šetria energiu

Aby nové okno pomáhalo k zníženiu tepelných strát, realizovali konštruktéri v spoločnosti VELUX niekoľko nových vylepšení. Jedným z nich bola zmena geometrie a umiestnenie krídla hlbšie do okenného rámu. Okrem toho prišli s komplexom opatrení k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností strešných okien prostredníctvom systému VELUX ThermoTechnology™. Nový izolačný systém využíva vysoko kvalitný izolačný materiál EPS v konštrukcii strešného okna. Nová Generácia strešných okien ponúka aj zapustená montáž 40 mm hlbšie do úrovne strechy, ktorá tiež zlepšuje izolačné vlastnosti okna. 

Energeticky úspornejšie okná v porovnaní s konštrukciou strechy

Nová Generácia prichádza s unikátnou kombináciou parametrov U a g u dvojskiel a trojskiel tak, aby strešné okno vykazovalo najlepšiu energetickú bilanciu. Aký je vplyv počtu strešných okien, ich orientácia k svetovým stranám a typ zasklenia na potrebu energie na vykurovanie zanalyzovali vo svojej štúdii odborníci na vysokej škole  České vysoké učení technické (ČVUT) v Prahe. Z nej vyplýva, že z pohľadu kvality denného osvetlenia podkrovia sledovaného domu je 5 kusov strešných okien optimálny. Z pohľadu potreby energie na vykurovanie pri orientácii obytných miestností na východ, juh, západ tiež prinášajú zníženie potreby energie na vykurovanie Ea bez ohľadu na typ zasklenenia. 
”Štúdia jednoznačne vyvracia neopodstatnené obavy, že viac strešných okien by mohlo zvýšiť spotrebu energie. Naopak, strešné okná prinášajú do podkrovia vynikajúcu energetickú bilanciu,” vysvetľuje Magdaléna Bartková.

Strešné okná znižujú potrebu energie

Pre hodnotenie v štúdii bol zvolený typový  objekt rodinného domu s obytným podkrovím, ktorý je postupne natáčaný na svetové strany a hodnotený s rôznymi parametrami obálky budovy. Štúdia pre názornosť hodnotí aj nerealizovateľné situácie ako orientácia obytných priestorov k severu, či objekt bez strešných okien. 
Hodnotenie zahŕňalo tri typy zasklenia: štandardné izolačné dvojsklo s označením 59, dvojsklo proti hluku a prehrievaniu s označením 60 a nízkoenergetické trojsklo s označením 66. Kalkulácia bola prevedená pre 0, 2 a 5 kusov strešných okien pre orientáciu: sever, juh, východ, západ. Celú štúdiu si môžete pozrieť na www.velux.cz/cs-CZ/Documents/pdf/architekti/zprava-komplet_k_tisku.pdf


Znížte výdavky na energie v podkroví

1425147

Prípravu vstupných dát a spracovanie bilančného výpočtu potreby energie na vykurovanie hodnoteného podľa ČSN EN ISO 13790 s mesačným krokom výpočtu podľa požiadaviek vyhlášky 78/2013 Zb., o energetickej náročnosti budov a s okrajovými podmienkami výpočtu podľa TNI 730331. 


Graf: Hodnotenie mernej potreby energie na vykurovanie Ea v závislosti na počtu strešných okien a ich orientácia na svetové strany pri použití trojskla 66.

Graf: Hodnotenie mernej potreby energie na vykurovanie Ea v závislosti na počtu strešných okien a ich orientácia na svetové strany pri použití trojskla 66.
VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

Graf: Hodnotenie mernej potreby energie na vykurovanie Ea v závislosti na počtu strešných okien a ich orientácia na svetové strany pri použití trojskla 66. 

Potreba energie na vykurovanie sa pri zvyšovaní počtu okien so sklami 66 pri orientácii na juh, východ i západ znižuje, pri orientácii na sever je konštantná. Hľadisko využitia tepelných ziskov a ich prípadná eliminácia v letnom období je potrebné zohľadniť už pri návrhu strešných okien a vybaviť ich vonkajšími tieniacimi doplnkami.


Znížte výdavky na energie v podkroví

1424839
VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

Viac informácií nájdete na www.velux.sk

Kategória: Okná
Tagy: energia podkrovie velux
Zdieľať článok