Ozdravná kúra pre dosluhujúci balkón

22. 03. 2012
Zdieľať

Na balkóne si vychutnávate vonkajší svet. Istotu a pohodlie domova máte pritom bezpečne za chrbtom. Konštrukcia pod vašimi nohami je však denne vystavená pôsobeniu vonkajších faktorov. Ak nebol dostatočne chránený proti zatekajúcej vode, čo ho poznačilo, pravdepodobne uvažujete nad jeho rekonštrukciou.

Balkón v chatrnej kondícii potrebuje dôkladnú prehliadku a správne naordinovanú liečebnú kúru. Záškodníkom a príčinou jeho zlého zdravotného stavu je zatekajúca voda. Význam hydroizolačnej vrstvy sa pri konštrukcii balkónov v minulosti podceňoval. Preto dnes mnohé balkóny trápia neduhy, napríklad odkrytá a na povrchu skorodovaná výstuž, rozsiahle zóny poškodeného alebo chýbajúceho betónu do hĺbky až niekoľko desiatok milimetrov. V niektorých prípadoch môže mať havarijný stav balkóna vplyv na statiku a funkčnosť budovy.

Bezchybný začiatok

Príprave podkladu treba venovať adekvátnu pozornosť. V prípade havarijného stavu podkladu treba vymeniť celú poterovú zmes. To znamená odstrániť všetky poškodené a znečistené miesta až na zdravý betón. Obnažená skorodovaná výstuž sa odkryje až na biely kov. Následne sa ošetrí antikoróznym náterom, ktorý zároveň bude slúžiť ako spojovací mostík medzi oceľou a sanačnou maltou. Poškodené miesta sa opravia pomocou reprofilačnej malty, ktorá sa vyberá v závislosti od požadovaných finálnych parametrov konštrukcie. Vhodné sú najmä nezmršťujúce sa cementové sanačné malty. Po vyschnutí vysprávkovej malty sa povrch balkónovej konštrukcie esteticky vyhladí a vyrovná jemnou vysprávkovou maltou.


Ozdravná kúra pre dosluhujúci balkón

1082994
Mapei

Ak podklad možno zachrániť, treba ho ošetriť spevňujúcimi a ochrannými nátermi. Následne treba zošiť trhliny a praskliny v konštrukcii špeciálnymi lepiacimi tmelmi určenými na tento účel. Ak sa podklad nenachádza v havarijnom stave, možno po odstránení pôvodnej krytiny a analýze ihneď pokračovať penetráciou podkladu. Podklad, na ktorý sa budú aplikovať nové vrstvy, musí byť povrchovo rovný, dostatočne vyspádovaný, pevný, vyzretý, suchý, súdržný, bez trhlín a zbavený starých náterov, voskov, nečistôt, mastnôt atď.

V tejto fáze treba zabezpečiť dostatočný odtok dažďovej vody z balkóna vyspádovaním. Na tento účel sú vhodné cementové vyrovnávacie stierky. Vyspádovať terasu možno aj pomocou tenkovrstvových a rýchlotuhnúcich cementových poterov, ktoré sa aplikujú v kombinácii s adhéznym mostíkom zaručujúcim ich dostatočnú prídržnosť.

V prípade dosluhujúceho balkóna je nevyhnutný odborný zásah. Odhaliť rozsah a príčiny poškodenia železobetónovej konštrukcie balkóna pomôže odborník. Na trhu sú aj výrobcovia sanačných materiálov, ktorí ponúkajú diagnostické služby svojich odborno-technických pracovníkov dokonca bezplatne. Vhodný sanačný systém pre balkónovú konštrukciu sa „ušije na mieru“ až na základe obhliadky. Profesionáli odporučia nielen vhodnú skladbu materiálov, ale aj skonzultujú správny technologický postup opravy.

Bez hydroizolácie to nejde

Najpravdepodobnejšou príčinou, prečo balkón musíte rekonštruovať, je chýbajúca hydroizolácia. Zatekajúca voda mala nerušený prístup všade a balkón doslova rozožrala. Aby ste sa ďalšej rekonštrukcii na dlhé obdobie vyhli, nesmiete zabudnúť na hydroizolačnú stierku.


Hydroizolácia balkóna sa zaistí pomocou spojitej vrstvy hydroizolačného stierkového materiálu.

Hydroizolácia balkóna sa zaistí pomocou spojitej vrstvy hydroizolačného stierkového materiálu.
Mapei

Výber hydroizolačnej stierky by mal zohľadňovať najmä schopnosť preklenúť trhliny (najkvalitnejšie systémy dokážu preklenúť pohyb v trhline až 3 mm). Pri striedaní klimatických podmienok dochádza totiž k teplotným rozdielom na povrchu dlažby medzi letom a zimou v rozmedzí až +100 °C. Tento teplotný šok má za následok vznik drobných trhliniek na vrchných vrstvách dlažby, ktorými môže prenikať vlhkosť. Odhliadnuc od toho, že dlažba, lepidlá i škárovacie zmesi sú do istej miery nasiakavé.

Pripravený nasiakavý podklad je nevyhnutné pred aplikáciou hydroizolácie navlhčiť vodou. Niektoré materiály však vyžadujú penetráciu určenú do exteriéru. Na nenasiakavý podklad môžete izoláciu nanášať priamo, penetrácia tu nie je potrebná (závisí aj od typu hydroizolačnej stierky).

Pružnú hydroizolačnú stierkovú zmes treba naniesť na celú plochu vyspádovaného povrchu v hrúbke minimálne 2 mm. Spojitá vrstva pružnej a odolnej hydroizolačnej stierkovej zmesi zaručí dokonalú ochranu balkóna pred poruchami, ktoré spôsobuje voda a vlhkosť. V prípade, že povrch bude namáhaný, odporúča sa do čerstvej prvej vrstvy stierky zastierkovať špeciálnu tkaninu zo sklených vláken. Tá zaručí dostatočnú hrúbku hydroizolačnej membrány a súčasne zvýši jej odolnosť a prieťažnosť. Precízne zvládnutie detailov a priestupov sa zabezpečí ich prekrytím polyesterovým pogumovaným pásom, ktorý sa zapracúva do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky.


Detaily, ako napríklad priestupy či miesta styku podlahy so stenou, sa prekryjú špeciálnou gumenou páskou a zapracujú sa do prvej vrstvy stierky. Vždy je nevyhnutné použiť dvojzložkovú hydroizolačnú stierku. Tekutá zložka zabezpečuje kvalitu hydroizolačnej stierky najmä z hľadiska pružnosti a prídržnosti.

Detaily, ako napríklad priestupy či miesta styku podlahy so stenou, sa prekryjú špeciálnou gumenou páskou a zapracujú sa do prvej vrstvy stierky. Vždy je nevyhnutné použiť dvojzložkovú hydroizolačnú stierku. Tekutá zložka zabezpečuje kvalitu hydroizolačnej stierky najmä z hľadiska pružnosti a prídržnosti.
Mapei


Sieťovina zo sklených vlákien zaručí dostatočnú hrúbku hydroizolačnej membrány a súčasne zvyšuje jej odolnosť a prieťažnosť.

Sieťovina zo sklených vlákien zaručí dostatočnú hrúbku hydroizolačnej membrány a súčasne zvyšuje jej odolnosť a prieťažnosť.
Mapei


Do čerstvej vrstvy hydroizolačnej stierky treba vložiť stieťovinu zo sklených vlákien a pri zvlášť namáhaných alebo popraskaných povrchoch špeciálnu vláknitú tkaninu.

Do čerstvej vrstvy hydroizolačnej stierky treba vložiť stieťovinu zo sklených vlákien a pri zvlášť namáhaných alebo popraskaných povrchoch špeciálnu vláknitú tkaninu.
Mapei


Na terasy a balkóny patrí exteriérová dlažba, podľa ktorej sa vyberá vhodné lepidlo. Na tieto konštrukcie sa odporúčajú deformovateľné lepidlá triedy S1 a S2, ktoré výborne znášajú dynamické pohyby nosnej konštrukcie. Vhodné je takisto použiť rýchloschnúce lepidlá. Ich výhodou je, že ich možno hneď zaškárovať, a tak zabrániť vniknutiu nežiaducej vlhkosti počas procesu zretia.

Na terasy a balkóny patrí exteriérová dlažba, podľa ktorej sa vyberá vhodné lepidlo. Na tieto konštrukcie sa odporúčajú deformovateľné lepidlá triedy S1 a S2, ktoré výborne znášajú dynamické pohyby nosnej konštrukcie. Vhodné je takisto použiť rýchloschnúce lepidlá. Ich výhodou je, že ich možno hneď zaškárovať, a tak zabrániť vniknutiu nežiaducej vlhkosti počas procesu zretia.
Mepei

Aby dlažba dobre držala

Mrazuvzdornú dlažbu, najlepšie s protišmykovou úpravou, možno po vyschnutí hydroizolačnej stierky lepiť priamo na hydroizolačnú vrstvu. Používajú sa rýchlotvrdnúce a deformovateľné lepidlá, ktoré prenášajú dĺžkové zmeny a pohyby konštrukcií, spôsobené značnými rozdielmi teplôt v lete a v zime. Optimálne sú lepiace tmely triedy S2 alebo aspoň S1. Bližšia špecifikácia lepidla závisí od druhu a formátu obkladu. Na bledé kamene patrí jedine biele lepidlo. Prírodný kameň, najmä prírodný kameň citlivý na vlhkosť, si vyžaduje rýchlotvrdnúce lepidlo. S výberom konkrétneho výrobku vám pomôže výrobca. Rýchly priebeh schnutia lepidla oceníte najmä vtedy, ak sa s dokončením rekonštrukcie balkóna ponáhľate. Ďalšou výhodou je, že použitím lepidla sa prakticky vylúči nebezpečenstvo zatečenia a následného zabudovania vody do konštrukcie.


Ozdravná kúra pre dosluhujúci balkón

1082999
Dano Veselský

Efektný výsledný dojem

Na namáhané exteriérové konštrukcie sú vhodné najmä epoxidové škárovacie zmesi. Sú absolútne nenasiakavé a vyznačujú sa farebnou stálosťou. Navyše, sú odolné aj proti chemickým látkam, preto ich možno ľahko čistiť chemickými prípravkami. Na finálne úpravy sa hodia aj cenovo dostupnejšie rýchlotvrdnúce cementové škárovacie zmesi s veľmi nízkou nasiakavosťou. Dilatačné škáry a prestupy treba vyplniť pružným protiplesňovým silikónovým tmelom, ktorý je farebne identický so škárovacou zmesou. Bočné steny škáry sa odporúča pred aplikáciou tmelu ošetriť špeciálnym penetračným náterom, ktorý zaistí vysokú prídržnosť tmelu v škáre. Pri izolovaní prírodného kameňa a obkladu s obsahom vápenca silikónom, treba dbať na to, aby sa použil tmel s neutrálnou reakciou. Na výplň pružných škár možno v niektorých prípadoch použiť aj polyuretánový tmel.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: balkón rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia