Pri výbere okien buďte ostražití

25. 02. 2011
Zdieľať

Pri premýšľaní nad moderným architektonickým vyhotovením okien treba brať do úvahy aj kombinované okenné konštrukcie, napríklad drevo-hliníkové okná. Tie ponúkajú moderný a zároveň estetický vzhľad a, navyše, sú vhodné aj do nízkoenergetických a energeticky pasívnych domov.

Drevo-hliníkové okná

Drevo-hliníkové okná sú do nízkoenergetických stavieb vhodné nielen z hľadiska architektonického, ale aj tepelnotechnického. Vďaka hliníkovému oplášteniu majú tieto konštrukcie v porovnaní s drevenými oknami niekoľkonásobne vyššiu životnosť. Predstava, že drevo-hliníkové okná majú horšie tepelnotechnické vlastnosti (pre hliníkové vyhotovenie), sa však nezakladá na pravde. Pripojením hliníkovej konštrukcie na drevenú totiž vznikajú vzduchové dutiny a drevená konštrukcia získava kompaktnejší tvar. Celkové tepelnotechnické vlastnosti týchto profilov sú porovnateľné s drevenými oknami. Najväčší vplyv na súčiniteľ prechodu tepla má, samozrejme, drevená časť okennej konštrukcie, pričom hliníková vonkajšia konštrukcia má malý podiel na zmene súčiniteľa prestupu tepla na exteriérovej strane drevenej časti okna.


Foto: (Mirador)

Foto: (Mirador)
Magda Rzasa

 

Z toho dôvodu je hodnota U pre túto drevenú časť drevohliníkových okien lepšia ako pri čisto drevených oknách, čo v celkovom súčte pôsobí priaznivo na tepelnotechnické vlastnosti. Hliníkové profily, keďže sa pripájajú pomocou plastových príchytiek, nevytvárajú prídavné tepelné mosty. Konštrukcie priamo určené do EPD sú kombinovateľné z hliníka, plastu a dreva. Takáto konštrukcia vďaka uzatvoreným vzduchovým dutinám v plastovej časti zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti okna. Pri hrúbke drevenej časti 78 mm s použitím izolačného trojskla s hodnotou Ug = 0,7 W/(m2 . K) sa dosahuje súčiniteľ prestupu tepla okna Uw = 0,8 W/(m2 . K). Takáto konštrukcia získala aj certifikát vhodnosti do EPD od Inštitútu energeticky pasívneho domu v nemeckom Darmstadte.

Výhody drevo-hliníkových okien:

•  moderné a čisté línie z exteriéru
•  prírodný vzhľad dreva z interiéru
•  čistý a jednoduchý konštrukčný detail zhotovenia okna
•  predĺženie životnosti drevených konštrukcií (hliník z exteriérovej strany)
•  minimálna starostlivosť a údržba
•  veľká variabilita farebných odtieňov

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: drevo-hliníkové okná okná úsporné okná
Zdieľať článok

Diskusia