Rozumnou alternatívou pre nízkoenergetické domy je stavebný systém DURISOL

16. 11. 2011 Zdieľať

Pri nízkoenergetických stavbách je optimálnym variantom stavebný systém DURISOL, ktorý je od januára 2010 súčasťou nadnárodnej skupiny LEIER, zameranej na výrobu a predaj stavebných materiálov s pôsobnosťou v strednej Európe. Jeho výnimočné vlastnosti vyplývajú z jeho zloženia. Základnou surovinou na jeho výrobu je prirodzene obnoviteľný zdroj – drevná štiepka (až 90 % objemu), ku ktorej sa pridáva cement, voda a ďalšie mineralizačné komponenty.

— Advertorial spoločnosti LEIER Baustoffe SK s.r.o. —

 

Budovy z Durisolu sa dajú stavať veľmi rýchlo. Pri stavbách s jednoduchými pôdorysnými tvarmi možno za deň zhotoviť jedno celé podlažie. Tvarovky sa na seba ukladajú nasucho, pričom výplňový betón ich dômyselne previaže a zároveň zaručí výbornú statiku celej konštrukcie. Ani pri viacpodlažných stavbách nie je potrebný skelet, čo stavebníkovi výrazne zlacňuje stavbu. Obvodové tvarovky s hrúbkou 37,5 cm s už integrovanou tepelnou izoláciou – polystyrénom Neopor – dosahujú hodnotu tepelného odporu neomietnutého muriva R = 4,38 m2 . K/W. Keďže tvarovky Durisol sú nenasiakavé, zachovávajú si nemennú hodnotu tepelného odporu aj pri zvýšenej vlhkosti v okolí konštrukcie. Pórovitosť povrchu tvaroviek zaručuje vysokú pohltivosť hluku a výplňový betón, okrem funkcie akumulácie tepla, zabezpečuje zároveň dobrú nepriezvučnosť stien z durisolových tvaroviek.  


Durisol

Durisol
leier


Rozumnou alternatívou pre nízkoenergetické domy je stavebný systém DURISOL

1045304
Cemix

Kompletný sortiment ekologických tvaroviek Durisol zahŕňa okrem základných tvaroviek aj univerzálne tvarovky, z ktorých ľahko vyhotovíte ostenia, nárožia či preklady. Novinkou v sortimente durisolových tvaroviek sú akustické tvarovky s pridaním piesku, ktoré sú určené predovšetkým na medzibytové nosné a nenosné steny. Piesok zvyšuje celkovú objemovú hmotnosť tvaroviek, čím je zaručená ich vyššia nepriezvučnosť.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou Durisolu je schopnosť difúzie vodných pár. Táto vlastnosť zabezpečí optimálnu zdravú vnútornú klímu bez rizika vzniku plesní v konštrukcií steny. Durisolové tvarovky sa vyznačujú okrem spomínaných vlastností aj vysokou požiarnou odolnosťou, jednoduchou a rýchlou realizáciou a v neposlednom rade sú cenovo veľmi výhodné.

 

Výhody stavebného systému Durisol

PRÍRODNÝ: Optimálna klíma je zaručená vhodnou skladbou muriva Durisol z hľadiska difúzie vodnej pary. Drevo ako biologický stavebný materiál svojimi vlastnosťami zabezpečuje pre človeka prirodzené bývanie.
HREJIVÝ: Drevo, ktoré tvorí až 90 % objemu tvaroviek Durisol, zabezpečuje príjemné a najzdravšie bývanie. Mineralizáciou sa drevná štiepka zušľachťuje, čím Durisol získava odolnosť proti poveternostným vplyvom, soliam a vode. Cement spolu s minerálmi zaisťuje jeho nehorľavosť. Súčasťou obvodových tvaroviek je polystyrén s rôznou hrúbkou podľa jednotlivých typov, ktorý garantuje veľmi vysoké hodnoty tepelného odporu.
VARIABILNÝ: Tvarovky Durisol umožňujú akúkoľvek variabilitu v projektovaní. V miestach, kde nevyhovuje modul 50, resp. 25 cm, sa dajú tvarovky prirezať priamo na stavbe na akékoľvek rozmery a tvary.
HOSPODÁRNY: Vzhľadom na minimálnu prácnosť a celý sortiment nadokenných, naddverových, rohových, polovičných, osteňových a vencových tvaroviek je výstavba podstatne rýchlejšia ako pri klasických stavebných materiáloch.
JEDNODUCHÝ: Stavanie so systémom Durisol si nevyžaduje vysoké nároky na stavebnú odbornosť. Tvarovky sa ukladajú nasucho štyri rady na seba. Nasleduje zalievanie výplňovým betónom, čo možno pri stavbách rodinných domov robiť ručne a pri väčších stavbách mechanizovane dopravným čerpadlom.
PRÍJEMNÝ: Pórovitosť materiálu a výplňový betón v tvarovkách Durisol tvoria najdokonalejšiu izoláciu proti hluku. Preto steny z Durisolu majú najvyššie hodnoty nepriezvučnosti.


Rozumnou alternatívou pre nízkoenergetické domy je stavebný systém DURISOL

1045305
Cemix


Durisol

Durisol
leier

V súčasnosti ľudia pristupujú k otázke ekológie a ochrany životného prostredia s oveľa väčším dôrazom. Vzhľadom na takmer bezodpadovú technológiu pri výrobe štiepkocementových tvaroviek sa nezaťažuje životné prostredie. Štiepkové tvarovky prispievajú k ochrane životného prostredia, ktoré je základom zdravého bývania. Všetky nepriaznivé vplyvy, ktoré znečisťujú životné prostredie, ako aj zvyšovanie hluku negatívne vplývajú na zdravie ľudí, preto je najlepší stavebný systém Durisol. Stavebný systém Durisol = zdravé a tiché bývanie.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: durisol leier
Zdieľať článok