Štandard blízkej budúcnosti

29. 05. 2008
Zdieľať

Nízkoenergetické a pasívne domy sú často opakovanou témou, ktorá sa už v mnohých krajinách posunula od teórie k reálnej výstavbe, a možno očakávať, že sa tento typ domov stane v blízkej budúcnosti štandardom. Začali si to uvedomovať aj naši investori. Aj na Slovensku už možno vidieť prvé lastovičky, ba niekedy aj celý kŕdeľ nízkoenergetických domov.Prvé pasívne a nízkoenergetické domy by nestáli a ďalšie by sa nestavali, ak by o ne nebol záujem. Stúpajúca výška ceny energií našťastie vzbudila záujem verejnosti aj o formu bývania, ktorej prevádzka nelikviduje rodinný rozpočet ani životné prostredie, a zároveň ponúka rovnaký komfort ako konvenčná výstavba. Nízkoenergetické domy už nie sú na Slovensku úplnou novinkou. Dosiaľ však znamenali vysoké obstarávacie investície, ktoré boli nepomerne vyššie ako štandardné náklady na výstavbu bežných rodinných domov.


Štandard blízkej budúcnosti

150941

A tak pre investorov, ktorí premýšľajú o tom, ako čo najviac ušetriť nielen pri prevádzke, ale aj pri realizácii, neboli zaujímavé. Veď návratnosť vynaložených prostriedkov sa odhadovala na dvadsať a niekedy až na päťdesiat rokov. Dnes to už našťastie neplatí. Napríklad v Sládkovičove sa podarilo vybudovať celý komplex nízkoenergetických rodinných domov, ktorých cena neprekračuje sumu za rodinný dom bez označenia nízkoenergetický. Prečo sa investori rozhodli pre nízkoenergetickú a environmentálnu výstavbu? Komplexy drahých či luxusných rodinných domov pribúdajú na Slovensku ako huby po daždi, no pre bežného človeka nie sú zaujímavé, či už z hľadiska ceny, alebo aj výšky prevádzkových nákladov. „Myšlienka poskytnúť nízkonákladové, ale kvalitné bývanie v rodinnom dome so záhradkou tu vznikla už dávno, hľadanie dodávateľov, ktorí by ponúkli kvalitný, a najmä cenovo prijateľný konštrukčný systém pre nízkoenergetické stavby však trvalo dlhšie,“ vysvetľuje Peter Pocs, jeden z investorov komplexu.


Štandard blízkej budúcnosti

150933

Postaviť nízkoenergetické domy za závratné sumy nebolo pre investorov zaujímavé, pretože mali pocit, že sa tým popiera jedna zo základných myšlieok nízkoenergetického bývania: „Ak si niekto môže dovoliť kúpiť dom za závratnú sumu, väčšinou sa nezamýšľa nad sumou, ktorú bude platiť za jeho prevádzku. A nebola by to pre nás ani výzva,“ dopĺňa pán Pocs. Až dohoda so spoločnosťou HIPS-MONT, ktorá sa zaoberá výstavbou rodinných domov zo stavebného systému HIPS – hyperizolačný panelový systém –, rozhodla. Je to slovenský výrobca, ktorý ponúkol slovenské ceny. Tento systém je v kombinácii s ďalšími modernými technológiami a kvalitnými komponentmi ideálny na stavby nízkoenergetických a pasívnych montovaných stavieb. Mohli tak vzniknúť ekologické, moderné domy s cenou porovnateľnou s klasickým domom, pritom však s výrazne nižšími nákladmi na prevádzku.


Konštrukčný systém HIPS
Panely sú vyrobené z materiálov s vlastnosťami overenými dlhoročnou praxou – z drevocementovej dosky a expandovaného polystyrénu (EPS). Nosnú konštrukciu tvoria drevené hranoly vysušené na maximálnu vlhkosť 15 %, čo zabezpečuje dostatočnú únosnosť a tvarovú stálosť celej konštrukcie obvodovej steny.
Tepelný odpor panelov systému HIPS je Rmin. = 6,0 m . K . W, čo je dvojnásobok odporúčanej hodnoty pre obvodové steny bežných stavieb. Vďaka tomu z nich možno realizovať stavby s malými energetickými nárokmi, s vykurovacími zdrojmi s veľmi malými výkonmi (4 až 6 kW), s využitím netradičných foriem vykurovania a alternatívnych zdrojov energie, ako solárny ohrev, vykurovanie biomasou, tepelnými čerpadlami a podobne. Použitie stavebného systému HIPS v spojení s vhodne zvoleným spôsobom vykurovania a núteného vetrania umožňuje realizovať stavby, ktoré sú zaradené v energetickej triede A – nízkoenergetické domy.

Štandard blízkej budúcnosti

150936

Komplex nízkoenergetických domov Zátišie

Komplex Zátišie v Sládkovičove sa snaží priblížiť svetovému trendu v stavebníctve a tvorí ho na Slovensku zatiaľ najrozsiahlejšia zrealizovaná výstavba nízkoenergetických domov v jednej lokalite. V priebehu 9 mesiacov tu bolo postavených 45 montovaných rodinných domov s certifikátom nízkoenergetických domov. Komplex tvoria samostatne stojace domy, dvojdomy a radová zástavba. Uzavretý areál je vybavený novými inžinierskymi sieťami, vlastnou kanalizáciou s biočističkou odpadových vôd, trafostanicou, cestami, chodníkmi a relaxačnou zónou s detským a futbalovým ihriskom a verejným osvetlením.


Štandard blízkej budúcnosti

150938

Stavby sú rozmiestnené tak, aby pri každom dome zostala predzáhradka a intímna zadná časť dvora. Cena domov je naozaj prijateľná – začína od 2 800 000 Sk. Za túto sumu možno získať dom s pozemkom a vybavením na kľúč. Úžitková plocha sa pohybuje od 82 m do 110 m2 na jednom alebo dvoch podlažiach. Nízke náklady sa podarilo dosiahnuť aj vďaka tomu, že domy sú pomerne jednoduché (napríklad jednoduché riešenie strešných konštrukcií, bez vikierov a strešných okien, prispelo k zníženiu tak realizačných, ako aj prevádzkových nákladov).


Komlex nízkoenergetických rodinných domov Zátišie v Sladkovičove     
www.zatisie.sk
hlavný projektant a autor návrhu: Ing. arch. D. Berec, Štúdio For, s.r.o.
investor: RealCorp Rent

Štandard blízkej budúcnosti

150939

Nízkonákladová prevádzka v číslach

Jednotlivé domy sú konštrukčne a technologicky navrhnuté tak, aby mesačné náklady na energie nepresiahli 1 500 korún (pri súčasných cenách). Typ RD4 – 4-izbový dom s úžitkovou plochou 82 m2 – má vypočítanú potrebu energie na vykurovanie a teplú vodu 1 960 kWh na rok, čo je zhruba 4 000 Sk ročne a 330 Sk mesačne, takže režijné náklady by nemali presiahnuť 1 000 Sk mesačne. Pre začínajúce rodiny by to mali byť zaujímavé čísla, ktoré by bolo možné platiť aj popri hypotéke, pomocou ktorej by si takýto dom mohli dovoliť kúpiť. Rastúce ceny vykurovacích médií prispeli k využitiu moderných technológii, ako sú tepelné čerpadlá a rekuperačné jednotky, ktoré pomáhajú znižovať závislosť od dodávaných médií, a tým aj náklady na prevádzku domov.


Štandard blízkej budúcnosti

150940

Okrem toho, že domy v Zátiší sú nadštandardne tepelne izolované, investor sám dohliadal na to, aby sa všetky detaily, ktoré by mohli spôsobovať úniky tepla, vyriešili bez tepelných mostov. Radové domy a dvojdomy nemajú spoločné steny, ale vlastné nosné steny, medzi ktorými sú dilatačné škáry vyplnené Nobasilom. V domoch sú osadené päťkomorové plastové okná s izolačným trojsklom, s hodnotou U = 0,6 W/m2 . K (štandardne používané okná majú izolačné dvojsklo s hodnotou U = 1,0 až 1,1 W/m2 . K).


Zemný register
je určený na prirodzené chladenie objektu v lete a na predohrev vetracieho vzduchu v zime. Zároveň chráni rekuperačný výmenník pred namŕzaním. Zemný register sa skladá z potrubia vedeného v zemi v dĺžke 20 až 25 m, vstupnej šachty a nadzemného krytu šachty s filtrom. V zime pri vonkajšej teplote –15 °C sa privádzaný vonkajší vzduch ohrieva prechodom potrubím zemného registru na +2 až +5 °C, v lete sa, naopak, ochladzuje z +32 °C na +19 až +22 °C. V objektoch v Sládkovičove sa v prechodnom období vetrací vzduch privádza k jednotke DUPLEX z vonkajšej žalúzie na fasáde objektu cez tvarovku T s klapkami a servopohonom. Prepínanie medzi nasávaním priamo z fasády a zo zemného registra je riadené automaticky podľa senzora vonkajšej teploty umiestneného na severnej strane domu.Stavebné konštrukcie


Štandard blízkej budúcnosti

150934

Konštrukčný systém obvodových múrov tvorí technológia s označením HIPS (hyper isolation panel system), ktorá je slovenským patentom a vyrába sa v Krupine. Princíp spočíva v sendvičovej konštrukcii na báze dreva a extrémne hrubej tepelnej izolácii (20 cm). Nosná konštrukcia je stĺpiková, z lepených drevených nosníkov vysušených na maximálne 15 % vlhkosti. Takáto úroveň vysušenia reziva garantuje tvarovú stabilitu nosníka, a tým aj celej steny. Obvodovú stenu tvoria z vonkajšej aj vnútornej strany heraklitové (drevocementové) dosky Krupinit s hrúbkou 5 cm, medzi ktorými je umiestnená vrstva expandovaného polystyrénu s hrubkou 20 cm.


Štandard blízkej budúcnosti

150947

Tepelný odpor steny dosahuje hodnotu 6,4 m2.K/W. Celková hrúbka obvodovej vonkajšej steny je 30 cm plus hrúbky interiérových a exteriérových omietok. Strop tvorí ľahká drevená konštrukcia, ktorej akustické vlastnosti zlepšuje betónový poter na stropnej konštrukcii. Strešný plášť je izolovaný 25 cm hrubým expandovaným polystyrénom. Tepelný odpor strešného plášťa je 7 m2.K/W. Podlaha domov je izolovaná tepelnou izoláciou z penového polystyrénu s hrúbkou 15 cm, na ktorej je položené teplovodné podlahové vykurovanie s betónovým poterom. Vnútorné priečky domu sú vybudované z presných tvárnic Ytong s betónovými vencami. Masívne priečky prispievajú k tepelnej stabilite a príjemnej vnútornej klíme domu.


Použité okná INCON Luxury Ultra majú vonkajšie aj vnútorné komory rámu a krídla vyplnené špeciálnou polyuretánovou penou, vďaka čomu dosahujú dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Stavebná hĺbka rámu okna 76 mm a krídla 84 mm umožňuje do týchto profilov použiť izolačného trojsklo s hrúbkou až 44 mm, ktoré pri vyplnení priestoru medzi sklami argónom dosahuje koeficient prechodu tepla U = 0,6 W/m2 . K. Celé okno INCON Luxury Ultra tak dosahuje hodnotu koeficientu prechodu tepla U = 0,8 W/m2 . K, vďaka čomu vyhovuje potrebám nízkoenergetických stavieb.Energetická bilancia


Štandard blízkej budúcnosti

150954

Výpočtová tepelná strata domu sa pohybuje od 4 do 6 kW. V domoch je nízkoteplotné podlahové vykurovanie a riadené vetranie s rekuperátorom, ktorý odoberie teplo odpadovému vzduchu odvádzanému von z domu a zohreje ním čerstvý vzduch privádzaný do domu. Účinnosť rekuperátora je až 90 percent. Privádzaný vzduch sa v zime predhrieva a v lete mierne ochladzuje prostredníctvom zemného registra. Každý dom má tepelné čerpadlo s výkonom 10 kW, čo poskytuje dostatočnú rezervu produkcie tepla, vzhľadom na predpokladanú tepelnú stratu (4 až 6 kW). Tepelné čerpadlo zohrieva vodu do vykurovacieho systému a zároveň aj teplú vodu.


Prečo tepelné čerpadlo?
Tepelné čerpadlo (TČ) je zariadenie, ktoré umožňuje odoberať energiu z okolitého prostredia, prevádzať ju na vyššiu tepelnú hladinu a odovzdávať ju zariadeniam – vykurovacím telesám, výmenníkom a podobne –, s cieľom vykurovania a ohrevu teplej vody. Využíva tie isté fyzikálne zákony ako chladnička alebo klimatizačná jednotka s tým, že dokáže nielen vyrábať teplo, ale aj chladiť. Tepelné čerpadlá tým, že využívajú nízkopotenciálne teplo z okolitého prostredia (vzduch, voda, zem a pod.) a premieňajú ho na využiteľné teplo, predstavujú klasický protiprúdový výmenník. V priemere je u nás za rok okolo 100 daždivých a zamračených dní, počas ktorých nemožno využívať ekologické služby slnečných kolektorov, TČ však pracujú aj v takýchto podmienkach a dokážu zabezpečovať potrebné teplo kedykoľvek. Zaručujú o 15 % viac ušetrenej energie ako ostatné dostupné nevyčerpateľné zdroje energie a vykurovací systém s použitím TČ zaručuje až 50-percentnú využiteľnosť získanej energie.
(V domoch v Sládkovičove sa použili tepelné čerpadlá Solarsystem SI)

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: nízkoenergetický dom
Zdieľať článok

Diskusia