Schüco na BAU 2019 uviedlo koncepty fasád odolných voči hluku

31. 01. 2019 Zdieľať

Hustota mestskej zástavby a rastúca koncentrácia premávky vedú k čoraz väčšiemu hluku a hlukovému znečisteniu (noise pollution). Hluk nielen ruší, ale znižuje kvalitu života a môže spôsobovať aj ochorenia.

Vzhľadom na to sa pri projektovaní nových budov v mestských priestorov čoraz viac dostávajú do popredia inovatívne opatrenia potláčajúce hluk a zamedzujúce jeho šíreniu.

Na veľtrhu BAU 2019 v Mníchove spoločnosť Schüco prezentovala nové riešenia pre opláštenie budov, ktoré môžu znížiť hladinu hluku v interiéri a v urbanizovaných vonkajších priestoroch. Okrem toho spoločnosť odhalila dva nástroje pre prácu s akustikou, ktorú využijú spracovatelia okien a fasád, ako aj developeri, architekti a klienti.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nedávno vypracovala „Smernice o hluku v životnom prostredí pre európsky región“ (Environmental Noise Guidelines for the European Region) s cieľom chrániť ľudské zdravie pred environmentálnym hlukom. Tieto usmernenia odporúčajú znížiť hladiny hluku spôsobené dopravou na uliciach napríklad na menej ako 53 decibelov (dB), pretože dopravný ruch nad touto hladinou môže byť škodlivý pre zdravie ľudí. Je alarmujúce, že dnes na rušnej ulici sú bežne namerané hodnoty vyššie ako 80 dB.

Výrobcovia okien a fasád stoja pred výzvou: nájsť nové smery a riešenia v dizajne konštrukcií a vo rôznych formách povrchových úprav, ktoré by bolo možné použiť v praxi čo najskôr. Spoločnosť Schüco sa tiež podujala na túto neľahkú úlohu a vyvinula produkty a nové prototypy riešení, ktoré znižujú hladinu hluku v celom opláštení budovy.


Okenné riešenie AWS 90 AC.SI má špeciálne stredové tesnenie a vzduch prúdi cez krídlo, čím zabezpečuje zníženie zvuku v sklopenej otvorenej polohe.

Okenné riešenie AWS 90 AC.SI má špeciálne stredové tesnenie a vzduch prúdi cez krídlo, čím zabezpečuje zníženie zvuku v sklopenej otvorenej polohe.
Schüco International KG

Zníženie hluku prirodzeným vetraním

Nové okenné riešenie Schüco AWS 90 AC.SI ponúka zníženie hluku a prirodzené vetranie v sklopenej polohe. Efekt sa dosiahne pomocou špeciálne vyvinutého stredového tesnenia a privádzania čerstvého vzduchu skrz ventilačný rám. Týmto spôsobom sa zvuk rozptýli a hluk sa značne zníži. Pri sklopení okna sa dosiahne jednak zníženie hluku o 31 dB a jednak sa súbežne s tým vetrá. Okenné riešenie ponúka mimoriadne vysokú úroveň užívateľského komfortu, najmä v rezidenčných a kancelárskych budovách v oblastiach znečistených hlukom.


Schüco prototyp predstavený na BAU 2019: Moduly ANC (Active Noise Canceling) skryté vo ventilačnom krídle AWS VV znižujú hladinu hluku.

Schüco prototyp predstavený na BAU 2019: Moduly ANC (Active Noise Canceling) skryté vo ventilačnom krídle AWS VV znižujú hladinu hluku.
Schüco International KG

Spoločnosť Schüco prezentovala aj prototypy dvoch ďalších spôsobov zníženia šírenia hluku. V prvom prípade ide o ventilačné moduly ANC (Active Noise Canceling). Vo ventilačnom kanáli vetracieho modulu ANC sú inštalované reproduktory a mikrofóny. Mikrofón zaznamená úroveň externého hluku a s pomocou špeciálneho softvéru reproduktory okamžite generujú zodpovedajúci „protihluk“, teda zvuk na podobnej frekvencii ako šum. Tieto dve zvukové vlny interferujú, inými slovami hluk a „protihluk“ sa zmiešajú takým spôsobom, že celková hladina hluku sa citeľne zníži. Ventilačný modul ANC bude osadený v nepriehľadnom ventilačnom krídle AWS VV a v posuvnej jednotke ASE 80.HI. Posuvná jednotka ASE 80.HI Design Line je vybavená vetracím modulom ANC v puzdre skrytom v stene (pocket design). Keď je posuvná jednotka zatvorená, vetracia jednotka ANC je skrytá. Ak je potrebné vyvetrať stačí použiť rukoväť posuvného krídla na vytiahnutie ventilačného modulu ANC zo steny.


Schüco prototyp predstavený na BAU 2019: Posuvná jednotka ASE 80.HI Design Line je vybavená ventilačným modulom ANC (Active Noise Canceling) v puzdre skrytom v stene. Keď je posuvná jednotka zatvorená, vetracia jednotka ANC je ukrytá. Pri vetraní sa poloha rukoväte na posuvnom krídle používa na vytiahnutie (vyklopenie) ventilačného modulu ANC zo steny.

Schüco prototyp predstavený na BAU 2019: Posuvná jednotka ASE 80.HI Design Line je vybavená ventilačným modulom ANC (Active Noise Canceling) v puzdre skrytom v stene. Keď je posuvná jednotka zatvorená, vetracia jednotka ANC je ukrytá. Pri vetraní sa poloha rukoväte na posuvnom krídle používa na vytiahnutie (vyklopenie) ventilačného modulu ANC zo steny.
Schüco International KG

Zníženie zvuku pomocou absorpcie

Vonkajšie fasády pohlcujúce zvuk môžu významne prispieť k zníženiu šírenia hluku v mestských priestoroch. Na rozdiel od bežných stavebných prvkov absorbujú zvuk skôr ako odrážajú. S komponentmi absorbujúcimi zvuk je možné dosiahnuť až 80 % absorpciu zvuku.

Schüco predstavilo prototyp so štyrmi riešeniami, ktoré dovoľujú integrovať absorpčné jednotky do konštrukcie obvodového plášťa budovy. Prvým príkladom je fasáda Schüco FACID Silence, absorpčná jednotka integrovaná do fasády. Druhým príkladom je perforované vonkajšie opláštenie, ktoré je vybavené absorpčným materiálom. Tretia verzia, ktorá je rovnako vizuálne atraktívna a technicky funkčná, absorbuje zvuk mikro-perforovanými pilastermi (pozn. pilaster pripomína stĺp, je však plochý a má najmä dekoratívny účel). Štvrtý príklad absorpcie zvuku predstavujú lamely v slnečnej clone vyrobené z perforovaného plechu. Toto akustické tienenie je založené na systéme Schüco ALB.


Schüco prototyp predstavený počas BAU 2019: Vonkajšie fasády pohlcujúce zvuk môžu významne prispieť k zníženiu šírenia hluku v mestských priestoroch.

Schüco prototyp predstavený počas BAU 2019: Vonkajšie fasády pohlcujúce zvuk môžu významne prispieť k zníženiu šírenia hluku v mestských priestoroch.
Schüco International KG

Nástroje pre projektovanie akustiky

S aplikáciami SoundCal a Digital Acoustics Lab spoločnosť Schüco čoskoro spustí dva nové nástroje, ktoré pomôžu určiť efekt redukcie hluku okenných a fasádnych prvkov. Spoľahlivé údaje o hodnotách redukcie zvuku sa tak môžu rýchlo vypočítať aj pri komplexných výplňových prvkoch. Možné je vybrať vhodné zasklenie a určiť najlepšie kombinácie rámov a zasklenia.


Nástroje na plánovanie akustiky: Spoločnosť Schüco s aplikáciami SoundCal a Digital Acoustics Lab prináša dva nové nástroje na určenie efektu znižovania hluku okenných a fasádnych jednotiek.

Nástroje na plánovanie akustiky: Spoločnosť Schüco s aplikáciami SoundCal a Digital Acoustics Lab prináša dva nové nástroje na určenie efektu znižovania hluku okenných a fasádnych jednotiek.
Schüco International KG

Softvér SoundCal vypočítava vážený index zvukovej nepriezvučnosti RW pre okná a fasády Schüco. Výsledok simulácie je možné si aj vypočuť. Výpočty sú založené na DIN 4109-2:2016-07 a DIN EN 12354. Hodnota, ktorá sa vypočítava v závislosti od veľkosti a rozdelenia jednotky, ako aj profilového systému a zasklenia, slúži ako opora pri projektovaní.

Digital Acoustics Lab (DAL) je aplikácia založená na cloudovej technológii. Developeri, architekti a klienti ju môžu využiť na určenie účinkov prenosu hluku pre okná a fasády Schüco na základe frekvencie. Výsledok simulácie je opäť možné aj reálne počuť. Rôzne fasádne systémy a zasklenia sa porovnávajú v celom akustickom frekvenčnom rozsahu. Architekti môžu používať softvér na skontrolovanie špecifikácií okien a fasád a klienti môžu kontrolovať výkonnosť špecifikácií projektu.

Viac informácií o riešeniach Schüco na www.schueco.sk

Zdroj fotografií: Schüco International KG

Kategória: Okná Steny a fasády
Tagy: fasády
Zdieľať článok