Strecha nie je na pár dní

Strecha nie je na pár dní

19. 08. 2010
Zdieľať

Neoddeliteľnou súčasťou každej stavby je strecha. Výrazne dotvára jej estetický charakter a spolu so všetkými nosnými prvkami ovplyvňuje aj kvalitu a trvácnosť každej stavby. Strechy patria medzi konštrukčné systémy, pri výstavbe ktorých sa neoplatí šetriť.


Strecha nie je na pár dní

279909
Bramac

Súčasťou strechy moderného rodinného domu s požiadavkou na nízku spotrebu energie bývajú sú aj solárne panely. Výrobcovia sa tomuto trendu prispôsobili a ponúkajú v rámci ucelených strešných systémov aj panely ako súčasť krytiny

 

Pozor na:
nesprávny výber typu pomocnej hydroizolačnej fólie v závislosti od použitej krytiny,
zámenu difúznej fólie s parozábranovou fóliou, resp. opačne, 
poddimenzovanie celkovej hrúbky tepelnej izolácie, ktorá by mala byť min. 20 cm, 
medzery medzi jednotlivými časťami tepelnej izolácie, a tým aj na vznik tepelných mostov; vhodnejšie sú viaceré vrstvy izolácie, 
voľné napojenie jednotlivých pásov parozábrany bez prelepenia.


Strecha nie je na pár dní

279911
Daniel Veselský

Strašiak z minulosti sa premenil na moderný konštrukčný systém. Plochá strecha je finančne menej náročná, pretože odpadá investícia do konštrukcie krovu. Je výhodnejšia z hľadiska úspor energií – vytvára minimálny povrch, a teda aj oveľa menšiu plochu, ktorú je potrebné zabezpečiť izoláciou. Odpadajú pri nej aj problematické detaily, čím sa minimalizujú problémy s utesnením obvodového plášťa (teda s tepelnými mostami).

 


Strecha nie je na pár dní

279908
Rockwool


Strecha nie je na pár dní

279907
Rigips


Strecha nie je na pár dní

279906
knauf

Izoláciu možno umiestniť aj na krokvy z vnútornej alebo vonkajšej strany. Odstránia s tak prípadné riziká vzniku tepelných mostov

Izolácia sa najčastejšie ukladá medzi krokvy konštrukcie krovu, mala by mať však minimálnu hrúbku 20 cm

Tepelnotechnické požiadavky na konštrukciu striech sa v posledných rokoch sprísnili


Strecha nie je na pár dní

279904
Tondach

 

Časté príčiny porúch plochých striech:
nesprávny projekt strechy (nesprávna skladba strešného plášťa, nevhodne zvolené materiály a zle vyriešené kritické miesta strechy, ako sú okraje, vtoky, žľaby, dilatácie, svetlíky, prieniky potrubia a podobne);
nekvalitné vykonanie remeselníckych prác (nevhodne zvolené technologické postupy, nedostatočné spájanie povlakovej krytiny, nevhodné mechanické ukotvenie, zabudovanie mokrých materiálov a podobne);
zanedbávanie údržby;
nerešpektovanie počasia pri realizácii strechy.

 


Strecha nie je na pár dní

279913
Icopal


Strecha nie je na pár dní

279912
Akvaplast


Strecha nie je na pár dní

279914
FATRA IZOLFA

Základným predpokladom rodinného domu s nízkou spotrebou energie je účinná, dostatočne nadimenzovaná tepelná izolácia celého domu vrátane plochej strechy Hlavným dôvodom poruchovej strechy (a nielen plochej) je často neodborná a nekvalitná realizácia. Spoľahlivá firma so skúsenosťami, dobré referencie, potrebné technické vybavenie Prvým krokom pri riešení akejkoľvek strechy je oslovenie odborníka – projektanta na vypracovanie kvalitnej projektovej dokumentácie, ktorej sa treba striktne držať


Strecha nie je na pár dní

279916
Bawaco

Aj v stavebníctve sa v súčasnosti pozornosť človeka sústreďuje na riešenie ekologických problémov. Z tohto hľadiska sú zaujímavé vegetačné strechy. Zeleň výrazne ovplyvňuje svoje okolie, zvyšuje vlhkosť vzduchu, čistí ho, mení teplotu v bezprostrednom okolí a v nemalej miere prispieva k estetike prostredia. Vrstva zeminy a porast v zime zároveň chráni priestory pod strechou pred únikmi tepla, v lete sa konštrukcia zelenej strechy ohrieva minimálne. Zeleň na streche pôsobí aj ako ochrana vrstiev strešného plášťa, a to najmä pred pôsobením slnka, vetra, dažďa, snehu, ľadu.

ZDROJ: časopis ekoBývanie

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: strecha
Zdieľať článok

Diskusia