14. 11. 2007
Zdieľať

Podkrovia, pôjdy, tmavé garsónky a zabudnuté priestory pod strechami patrili kedysi do strašidelných príbehov alebo poviedok o stratených existenciách. Cítite, ako tomu chýba svetlo, slnko, životná energia? Brrr! Nič nie je, ako bývalo – moderné technológie si posvietili na spôsoby v podkrovných bytoch. Kto by si dnes pri pohľade na peknú strechu aspoň raz za čas nezasníval o bývaníčku v podkroví s poriadnym výhľadom na okolie?

Svetlo do podkrovia!

Kam chodí slnko, tam nechodí lekár. S tými lekármi na zavolanie je to zložitejšie ako kedysi, ale našťastie prevenciu v podobe kvalitných okien a zasklených plôch, ktoré vpustia dnu slnko a svetlo, si môžeme dopriať aj v netypických priestoroch. Aj keď adaptácia striech na podkrovné byty a rôzne prestavby pôvodných priestorov pod strechami sú už skôr pravidlom než výnimkou, každý jeden priestor je originálom, ktorému treba vymyslieť vlastný spôsob osvetlenia. V zásade – a najmä podľa rád odborníkov – platí, že minimálna časť podlahovej plochy musí byť osvetlená dostatočne dlho počas dňa.


Osvietené strechy

116140

Inak povedané, ide o pomer plochy okien k podlahovej ploche v spolupráci s orientáciou a tvarom strechy. Ten, kto navrhuje plochu zasklenia, by mal vedieť, že ide aspoň o desatinu plochy podlahy (ešte inak: minimálna zasklená plocha okien je vypočítaná ako 8 až 10 % podlahovej plochy miestnosti). Jednou z podmienok zdravého osvetlenia síce je, že hĺbka jednotlivej miestnosti podkrovného bytu nesmie prekročiť 2,3-násobok jej svetlej výšky, no súčasná architektúra sa vie „pohrať“ aj s veľkými priestormi. Nie je nijakou zvláštnosťou presvetliť priestor zasklenými stenami či sklenou plochou, ktorá prechádza zo šikmej strešnej roviny do zvislej roviny obvodového múru, alebo zasklením časti strešného hrebeňa. Tieto prípady rozhodne patria do rúk odborníkom.

Aby sa splnila požiadavka na dostatok denného svetla a dobrý výhľad z podkrovia, dôležité bude zvážiť počet, rozmiestnenie a vzájomné proporcie strešných okien, vikierov, zasklených štítových múrov, okien v strešnom záreze, svetlovodov, strešných lodžií či svetlíkov. Aby toho nebolo málo, ešte sa do toho pletie sklon strechy (pri menšom sklone strechy treba použiť na rovnaký výhľad do okolia dlhšie okno). Môže za to uhol, pod akým sa do interiéru podkrovia vlieva slnečné svetlo. Okrem toho, z psychologického a architektonického hľadiska je žiaduce dostať do projektu podkrovia aspoň jedno vertikálne okno, ktoré by opticky spojilo ulicu s priestorom podkrovného bytu. V tomto kontexte je zasklená časť štítovej steny najšťastnejším riešením.


Osvietené strechy

116134

Rozmiestnenie okien významne ovplyvňuje vonkajší vzhľad strechy. Na pohľad jednoduché riešenie – skopírovať rozmiestnenie a veľkosť okien z nižšieho podlažia – môže vytvoriť dojem, že na dome narástlo ďalšie podlažie. Zaujímavým, i keď radikálnym riešením pri prestavbe podkrovia je zrušenie valbového ukončenia strechy. Možno ho zmeniť na čiastočne zasklený štít, prípadne polovalbu. Riešením je aj štítová nadstavba (napríklad nad hlavným vstupom). Väčšie stavby znesú výraznejší prvok, ktorý sa v podobe niekoľkých združených okien vyčlení z tvaru strechy bez toho, aby ju pripravil o hlavnú úlohu pri vytváraní vzhľadu objektu.

Nezabudnite na detaily, napríklad zošikmené ostenie, ktoré strešnými oknami vpustí viac svetla. Keď už konečne budete tušiť, koľko svetla a z ktorej strany vstúpi do vášho domova s ohľadom na dispozíciu bytu, pravdepodobne si neodpustíte úvahu na tému: Strešné okno alebo vikier? Architekt by povedal, že ide o rozhodovanie medzi osadením klasického fasádneho okna do pomocnej konštrukcie v streche a osadením strešných okien do roviny strechy v kontexte s tvarom strechy, štýlom objektu a okolitou zástavbou.


Osvietené strechy

116132

Nehľadiac na výhody a nevýhody osadenia a presvetlenia miestností, doteraz sa využívajú všetky možnosti a spôsoby vpúšťania svetla do podkrovia. Keď už pre nič iné, tak pre variabilitu architektonického riešenia, jedinečnosť osvetlenia a individuálny prístup k požiadavkám vlastníkov. Umiestnenie a tvar okien je veda nielen o ich funkčnosti, ale aj o vplyve na charakter a vzhľad celého stavebného objektu. Aj tvarovo vydarenú strechu môže znetvoriť nesprávny výber, rozmiestnenie či vzhľad prvkov presvetľujúcich strešný plášť. Stavebný inžinier bude posudzovať denné osvetlenie v podkroví vo vzťahu k vykurovaniu, chladeniu, vetraniu, technológii osádzania jednotlivých prvkov a vzájomného „doladenia“ izolácií a parozábran. Svetlo v podkroví bude teda pôsobiť antidepresívne iba v prípade, že nás nerozčúlia dôsledky nesprávneho rozhodnutia.

Strešné okná – viac svetla pri menšej námahe

Strešné okná – to sú tie, ktoré tak pekne priľnú k rovine strechy a nerušia svojím vzhľadom ani historické, ani súčasné budovy. Často sa pre ne stavebníci rozhodujú predovšetkým z finančných dôvodov. Zo stavebného hľadiska je zaujímavejšie, že strešné okná prepúšťajú svetlo celou svojou plochou. Výhľad do exteriéru ovplyvnia tri výšky: výška hornej hrany okenného rámu (aspoň 180 cm nad podlahou), výška spodnej hrany (najviac 100 cm nad podlahou pre výhľad v sede) a podchodná výška. V tomto prípade ide o vzdialenosť otvoreného krídla nad podlahou.


Odborná montáž podľa spoločnosti Velux
Strešné okná osadené v konštrukcii strechy musia odolať všetkým klimatickým vplyvom, ktorým je strecha vystavená. Nepôjde to, ak si nevyberiete kvalitného výrobcu, nezabezpečíte odbornú montáž a spoľahlivé izolácie s dôsledným napojením na vrstvy strešného plášťa. Aj najkvalitnejšie strešné okno môže spôsobiť veľké tepelné straty, ak nie je správne namontované. Použitie zatepľovacej montážnej súpravy minimalizuje riziko chybného napojenia okenného rámu na jednotlivé izolačné vrstvy s výhodou:


 • minimalizácie vzniku tepelných mostov,


 • zabránenia vzniku kondenzovanej pary na povrchu interiérových konštrukcií,


 • zníženia tepelných strát z interiéru,


 • zabránenia prieniku vody cez poistnú hydroizoláciu.
Chybám z nesprávneho osadenia a nedostatočnej izolácie strešných okien sa môžete s väčšou pravdepodobnosťou vyhnúť v prípade, že montáž okien a izolácie necháte na odborníkov, ktorí sú zaškolení výrobcami.

Dostatočná podchodná výška pod otvoreným oknom rozhoduje nielen o komforte pri výhľade do okolia, ale aj o možnosti voľného pohybu bez nebezpečia úrazu hlavy. Najbežnejším a najobyčajnejším typom strešných okien sú kyvné okná. Vychádzajú z viac než 40 rokov starej koncepcie. Pri otváraní sa otáčajú okolo vodorovnej osi v polovici svojej výšky a ich horná polovica sa pri tom vyklopí do miestnosti. Kyvný spôsob otvárania je síce jednoduchý, ale zároveň nie celkom vyhovujúci. Otvorené okno bráni výhľadu a vo svojom okolí aj pohybu, čo nie je práve najbezpečnejšie.

Technicky vyspelejšie sú TOP výsuvno-kyvné okná. Kyvný pohyb sa nahradil výsuvno-kyvným pohybom, ktorý posunie os otáčania do hornej tretiny okna a súčasne ju vysunie smerom von z miestnosti. Na rozdiel od klasického kyvného okna vôbec nezasahuje do vnútorného priestoru, neobmedzuje pohyb ani výhľad a navyše ponúka bezpečnú polohu na umývanie. Najvyšší komfort poskytujú výklopné okná, pri ktorých sa celé krídlo otáča okolo hornej osi smerom von z interiéru.

Osvietené strechy

116130


Potrebujete sieťku proti hmyzu? Potom zvoľte taký typ okna, ktorý ju pri otváraní nepoškodí – výsuvno-kyvné alebo výklopné okno. Výsuvno-kyvné okno TOP vďaka kovaniu posunie os otáčania do hornej tretiny okna a súčasne okno vysunie von z miestnosti. Výhodou je dobrý výhľad, dostatok miesta v okolí okna, bezpečnostná poloha pri umývaní okna a navyše okenná výplň je z bezpečnostného skla, ktoré odoláva krupobitiu a rozbitiu z exteriéru. (Roto)


Osvietené strechy

116146


Osvietené strechy

116147


Krídlo výsuvno-kyvné (Roto)


Krídlo výklopné kyvné (Roto)


Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Osvietené strechy

116139

Šírku okna určuje vzdialenosť krokiev. Výška okna súvisí so sklonom strechy. So zväčšovaním sklonu strechy sa zmenšuje osvetlenie a prenikanie slnečných lúčov do podkrovia. Pohodlné otváranie okien v rovine strechy súvisí s výškou osadenia okna nad podlahou a umiestnením ovládacieho mechanizmu – dbajte však na to, aby bol vo vašom dosahu.

Z hľadiska presvetlenia a funkčného využitia priestoru sa viac osvedčilo osadenie väčšieho počtu menších okien ako jedného veľkého. Takto môžu vzniknúť pôsobivé zasklené plochy. Pozor však na okná orientované na juh alebo juhozápad, kde sa do šikmín strechy dlhodobo opiera slnko a v prípade veľkých zasklených plôch s nevyriešeným zatienením môže dôjsť ku skleníkovému efektu. Akokoľvek dôležité je rozmiestnenie okien, netreba zabudnúť na dôležitosť dostatočného zateplenia okenného rámu.


Opýtali sme sa výrobcu strešných okien ROTO, ako je to s vlhkom pod strechou
V podkrovných miestnostiach vzniká bez parotesnej zábrany riziko prenikania vlhkosti, ktorá je dôsledkom ľudskej činnosti, priamo do tepelnej izolácie. Takto sa v podkroví oveľa rýchlejšie nazhromaždí vlhkosť; jej hodnotu musíme znižovať na minimum – jednoducho, treba vetrať! Vylúčiť rosenie celkom nemôžeme najmä v priestoroch so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou (kúpeľňa, kuchyňa, niekedy spálňa), a tak sa znižuje životnosť lakov na drevených konštrukciách okien. Neostáva iné, len zabezpečiť ich pravidelnú údržbu. Jestvuje však možnosť výberu medzi oknom s profilom z lepeného kvalitného dreva zo severskej borovice a oknom z celoplastovým troj- alebo štvorkomorovým profilom. Plastové okná sú vystužené pozinkovanou oceľou, ktorá zabraňuje deformáciám konštrukcie okna. V prípade plastových okien sa netreba zaťažovať starostlivosťou o ich lakovaný povrch.

Osvietené strechy

116141

Drevené či plastové

Strešné okná sú moderným spôsobom presvetlenia podkrovia, ale nie takým mladým, aby trpeli detskými chorobami. Do nášho storočia vstúpili s mnohými technickými vylepšeniami: montáž je čoraz jednoduchšia vďaka tomu, že na stavbu prichádzajú ako ucelené skladačky vybavené tieniacou technikou, lemovaním, zateplením a montážnym rámom. Podriadili sa požiadavkám na nepriezvučnosť a navyše ich rozmery nie sú v konflikte s rozmermi strešných krytín.

Strešné okná sa vyrábajú z plastu alebo z dreva. Plastové nachádzajú svoje uplatnenie najmä tam, kde sa predpokladá zvýšené hromadenie vlhkosti. Sú odolné proti kondenzácii vodných pár a výrobcovia ubezpečujú, že s údržbou sa netreba namáhať. Drevené okná sú však štýlovejšie; vyberú si ich tí nadšenci podkroví, ktorí uprednostňujú priznanú drevenú konštrukciu krovu. Mnohých majiteľov podkroví neodradí ani nevyhnutnosť pravidelnej údržby. Po dostatočnej impregnácii kvalitného materiálu a s dôslednou povrchovou úpravou drevené okná vydržia oveľa viac. Šikovné riešenie kombinuje oba materiály – plasty do kúpeľní, kuchýň, práčovní a nad schodisko, drevo do izieb a spální.

Poplastované strešné okná spájajú výhody svojich drevených i plastových príbuzných. Krídlo aj rám sú vyrobené z dreva, a tak je zaručená mechanická pevnosť a dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Drevené jadro výrobca obaľuje vrstvou bieleho polyuretánu. Plast chráni okno pred zvýšenou vlhkosťou a nepriazňou počasia. Je zrejmé, že okná sú vo všeobecnosti slabým miestom budov z pohľadu energetických strát v chladnom období a cestou, ktorou sa najviac prehrieva interiér počas leta.


Osvietené strechy

116137

Na trhu sa objavili takzvané nízkoenergetické strešné okná, ktoré znižujú nepriaznivú energetickú bilanciu. Bezpečnostné tepelnoizolačné trojsklo s medzerami, ktoré sú naplnené kryptónom, sa môže pochváliť súčiniteľom prechodu tepla, ktorý dosahuje hodnotu U = 0,7 W/(m2 . K). Okno je vylepšené paropriepustnou fóliou a ďalšou fóliou, ktorá sa postará o jednoduché spojenie s parotesnou vrstvou strešnej konštrukcie. Rovnako dôkladne je zabezpečené nielen zasklenie, ale aj rám okna. Zatepľovací blok, ktorý ponúkajú niektorí výrobcovia, dokáže znížiť podiel tepelných strát po obvode okna až o 40 %, navyše so zárukou, že rám v zime nepremŕza a obmedzí tvorbu kondenzátu.

Ďalší z výrobcov rieši tepelnoizolačné a technické vlastnosti strešných okien okrem iného zapustením okna o 2,7 cm hlbšie do strechy – zmenšením vonkajšej plochy sa znižujú tepelné straty prestupom. Vďaka hlbšiemu osadeniu zapadá okno dokonale do roviny strechy a splýva so strešnou krytinou. Exteriér okna tak pôsobí celistvo a esteticky. V prípade použitia zatepľovacej súpravy BDX sa nielen výrazne znižuje riziko nesprávnej montáže, zmenšujú sa tepelné straty a minimalizuje sa vznik tepelných mostov, ale výrobca zdvojnásobí záruku na 10 rokov.

Svetlo vo vikieri

Vikierové okno je tradičným prvkom v architektúre striech. Do polovice minulého storočia bolo prakticky jediným konštrukčným spôsobom osvetlenia podkrovných priestorov.


Osvietené strechy

116142


Osvietené strechy

116143


Svetlo dopoludnia – strešné okno


Svetlo dopoludnia – vikier


Osvietené strechy

116144


Osvietené strechy

116145


Svetlo popoludní – strešné okno


Svetlo popoludní – vikier (VELUX)


Markízy a vonkajšie rolety redukujú prestup slnečného žiarenia do interiéru a zabraňujú tak nadmernému prehriatiu podkrovných miestností.


U klampiarov a pokrývačov nie je vikier pre prácnosť práve v obľube. V každom prípade je konštrukčne náročnejší ako strešné okno. Navyše, zväčšuje povrch plochy strechy, a tým aj spotrebu materiálu a možnosť úniku tepla. Pri jeho realizácii je rovnako dôležité dôkladne vyriešiť úžľabia po bokoch konštrukcie vikiera, ako aj styčné plochy s ostatnými časťami strechy. Každá nedôslednosť sa vypomstí a objaví sa v podobe zatekania na stenách podkrovia. Je dokázané, že okno vo vikieri dáva obyvateľom podkrovia psychickú pohodu podobne ako tradičné okno, a tak sa napriek všetkým problémom s realizáciou a napriek finančnej náročnosti teší obľube.


Ako sa kamarátia strechy s vikiermi
Okno vikiera lícuje s rovinou obvodovej nosnej steny. Okná sa môžu „vyvyšovať“ oveľa viac ako pri iných riešeniach. Takto sa rozšíri obytný priestor pozdĺž vikiera až k obvodovému murivu. Konštrukcia vikiera nezaťažuje strop, ale prenáša zaťaženie do obvodovej steny. Vikier s odsadenou prednou stenou smerom do podkrovia zaťažuje strop, pričom parapet okna musí byť vyšší a umiestnenie okna zmenšuje jeho plochu.Osvietené strechy

116133

Ak sa rozhodnete pre vikier, pamätajte, že nie je konštrukciou samou o sebe. Vikier treba navrhnúť tak, aby bol proporčne vyvážený k streche i k objektu – je to práca pre skúseného architekta. Umiestnenie a tvarové riešenie vikiera súvisí s tvarom a sklonom strechy, vychádza z návrhu dispozičného i funkčného riešenia interiéru, konštrukčného usporiadania krovu a zo štýlu budovy a okolitej zástavby.

Tvarová a rozmerová rozmanitosť vikierov (sedlový, valbový, pultový, trojuholníkový, oblúkový tvar) a možnosť výberu materiálov robí z tohto architektonického prvku časovanú nálož v rukách laika. Nakoniec sa môže stať, že stavebnému objektu dominuje prazvláštny, často samoúčelný prírastok. Sklon strešnej roviny 35 až 55° vytvorí najpriaznivejšiu šikminu, pod ktorou môže vzniknúť plnohodnotný podkrovný obytný priestor s možnosťou zakomponovania vikierov do konštrukcie strechy.


Osvietené strechy

116131

Dobrá správa je, že zvislé okná, ktoré sú pre vikiere charakteristické, sa udržiavajú jednoduchšie ako klasické strešné okná. Otváranie okien vo vikieroch a na lodžiách sa v ničom nelíši od otvárania bežných okien na fasáde. Vikier alebo strešné okno? Riešenie patrí do kompetencie projektanta, ktorý zohľadní veľkosť zasklenej plochy, konštrukčné možnosti, orientáciu na svetové strany a, samozrejme, aj cenu.


Čo môžete čakať od vikiera?


 • Zväčší vnútorný priestor, ale pridá aj na ploche strechy.


 • Umožní priamy prístup k oknu, a tým aj bezprostredný vizuálny kontakt s okolím domu.


 • Konštrukcia a veľkosť vikiera závisia od svetlej výšky podkrovnej miestnosti, výšky parapetu a veľkosti okna.


 • Ponechá možnosť vytvorenia parapetu.


 • Dovolí vytvoriť v podkroví francúzske okno.


 • Bez zložitých úprav okna si ho môžete otvoriť, aj keď prší.


 • Svojím tvarom ozvláštni strechu a pri správnom architektonickom riešení zvýrazní alebo vytvorí štýl domu.


 • Nečakajte jednoduché riešenia, ale pripravte sa na väčšie výdavky.


 • Údržba vikiera vyžaduje väčšiu starostlivosť, ako treba vynaložiť na „prežitie“ strešného okna.


 • Tvar vikiera je predpokladom väčších tepelných strát – k ploche okna sa pridala aj plocha obvodových stien vikiera.


 • Vďaka vystupujúcemu osadeniu vikiera v ploche strechy sa cez vikierovú konštrukciu dostáva do interiéru podkrovia viac hluku ako cez strešné okno.


 • Vikiere presvetľujú podkrovné miestnosti a súčasne nadvihujú obvodovú stenu podkrovia. Takto sa zväčší využiteľnosť podlahovej plochy.


 • V prípade vikiera môže architekt „zavetriť“ životnú príležitosť a pozitívne zasiahnuť do architektonického vzhľadu strechy.


Svetlo, vánok, tieň a dážď

Čo sa týka intenzity slnečného svetla a osvetlenosti povrchov interiéru, nemusíme a často ani nechceme nechávať všetko na dobrú vôľu ročného obdobia a rozmary počasia. Okrem toho, že nie je najlepším nápadom umiestniť do najviac oslnených častí interiéru momentálne trendové kusy nábytku s vysokolesklým povrchom alebo nedajbože zrkadlá, určite poteší príležitosť usmerňovať a kontrolovať denné svetlo. Výrobcovia okien ponúkajú vo väčšine prípadov možnosť inštalácie žalúzií a roliet.


Osvietené strechy

116135

Architekt môže do návrhu zakomponovať slnolamy alebo pergolu. Čiastočným riešením sú finančne náročnejšie druhy skla alebo protislnečné fólie, ktoré sa aplikujú hneď pri zasklení. Ich nevýhodou je, že niekedy robia zbytočnú nadprácu – znižujú intenzitu svetla aj v chladnejších ročných obdobiach. Čoraz viac pociťujeme, že slnečné dni prestávajú byť výlučne potešením, ak sa k nim pridajú úmorné horúčavy. Vedia o tom svoje najmä tí, ktorí obývajú podkrovné priestory nedoriešené v podstatných detailoch týkajúcich sa prestupu tepla, klimatizácie a umiestnenia zasklených plôch.

Novým spôsobom, ako si vytvoriť chládok, je vonkajšia markíza. Markíza vďaka materiálovému zloženiu dokáže pohltiť až 80 % tepla ešte pred dopadom na sklo strešného okna. Navyše, nebráni prenikaniu svetla do interiéru – mierne zatieni a pritom neprekáža vo výhľade z okna. Počas dní bez slnka v bezpečí odpočíva zrolovaná pod horným krycím prvkom okna. Odborníci sa zhodli na nevyhnutnosti vetrania.

Novinkou na trhu sú strešné okná so systémom vetrania aj cez zatvorené okno, keď pomocou držadla s dvojkrokovým zámkom môžete ovládať ventilačnú klapku. Vďaka tejto klapke prúdi čerstvý vzduch do miestnosti aj cez zatvorené okno, čo príde vhod najmä počas daždivých dní alebo v čase, keď nikto nie je doma. No a keď je už ktosi konečne doma, tak ocení, že cez filter klapky nenalietal hmyz a v byte sa dá dýchať bez bolenia hlavy. Klapka je tým prefíkanejším spôsobom, avšak pre klasikov je tu ponaučenie – vetrajte krátko, ale intenzívne aj v chladné dni, inak je dosť možné, že si v zimnom období nahonobíte kondenzát zo vzdušnej vlhkosti (zvlášť sa mu darí v kúpeľniach, kuchyniach, spálňach).

Kondenzát má veľmi rád veľký teplotný rozdiel, ktorý sa prejaví na vnútornej strane sklenenej výplne okna. Čo sa týka prevetrávania klapkou, najviac sa osvedčilo v období od jari do začiatku zimy. V tuhých zimách môže byť priestor otvorenej klapky nevýhodou – stane sa miestom, kde sa stretne teplý vlhký vzduch z interiéru s vonkajším chladným a môže sa z toho narodiť neželaný kondenzát, ktorý si v extrémnych prípadoch zamrzne medzi rámom a krídlom okna alebo v priestore ventilačnej klapky. Preto niektorí výrobcovia ponúkajú špeciálne kovanie, ktoré sa stará o takzvané škárové prevetrávanie a pritom bráni samovoľnému alebo násilnému otvoreniu okna.

Kategória: Okná Strecha, podkrovie
Tagy: podkrovie strešné okno vikier
Zdieľať článok

Diskusia