Prirodzené svetlo cez strechu

09. 08. 2005
Zdieľať

Čoraz častejšie sa podkrovie zahŕňa do obytného priestoru. V súvislosti s vytvorením útulného a zdravého bývania, prípadne funkčne inak využiteľného priestoru musíme zabezpečiť dostatok svetla, čerstvého vzduchu a vytvoriť kontakt medzi interiérom a exteriérom. Pri uvažovaní, ako na to, a rozhodovaní, aký typ okenného otvoru vybrať, vám pomôžu nasledujúce riadky.

Ako získať dostatok svetla do podkrovného priestoru?

Odpoveď je jednoduchá – oknami. Môžeme si vybrať z dvoch možností: prvá spočíva v osadení strešného okna a druhá v osadení vikiera do konštrukcie strechy. Pri výbere veľkosti akéhokoľvek okenného otvoru, jeho tvaru a počtu, musíme vedieť, na čo daný priestor, ktorý chceme presvetliť, bude slúžiť. Dôležité je zistiť aj to, ako a koľkými oknami máme takýto priestor osvetliť, aby rozptýlenie svetla bolo čo najrovnomernejšie. Dostatočné osvetlenie dosiahneme, ak celková plocha presklenia okien bude dosahovať asi 10 percent z plochy podlahy danej miestnosti či priestoru. V zásade platí, že viac menších okien rovnomerne rozmiestnených v streche presvetlí miestnosť účinnejšie ako jedno veľké okno s rovnakou plochou skla. Preto kombinovanie strešných okien do zostáv alebo samostatne umiestnené strešné okno alebo vikier závisí od potreby osvetlenia priestoru a od vkusu každého z nás. V strešnej rovine a v štítoch môžeme využiť i atypickosť okien. Vytvárajú ju profily, ktoré sa dajú podľa potreby rezať v požadovanej dĺžke a pod potrebným uhlom tak, aby sa mohli vytvárať okná podľa tvarových požiadaviek konkrétneho architektonického riešenia.


Prirodzené svetlo cez strechu

27152


Prirodzené svetlo cez strechu

27153
Strešné okná

Pri strešných oknách je dôležité, aby sme pred zvolením veľkosti okna vedeli, aká je vzdialenosť vnútorných hrán susedných krokiev, medzi ktoré chceme okno osadiť. Niektoré okná sa dajú osadiť bez akéhokoľvek zásahu do konštrukcie krovu. V inom prípade je potrebná takzvaná tesárska výmena alebo sa hranol pripevní po strane krokvy po dĺžke strešného okna, ak je okenný otvor menší. Výmena sa použije vtedy, ak svetlá šírka medzi existujúcimi krokvami nezodpovedá zvolenej veľkosti okna. Okno by pritom malo byť osadené tak, aby maximálna vzdialenosť rámu okna od nosnej konštrukcie bola 30 mm. Pohľad z okna je rovnako dôležitý ako svetlo a vzduch prechádzajúce cez okno. Pri výbere veľkosti a umiestnenia treba vziať do úvahy sklon strechy a ubezpečiť sa, že dĺžka strešného okna je optimálna a z miestnosti je dobrý výhľad.


Prirodzené svetlo cez strechu

27165


Prirodzené svetlo cez strechu

27162Základné pravidlo je: čím menší je sklon strechy, tým dlhšie by malo byť okno. Šírka okna je väčšinou daná vzdialenosťou krokiev. Pri montáži okna do strechy je veľmi dôležité, ako vysoko okno osadíme vzhľadom na presvetlenie, vetranie, kontakt s exteriérom a pod. Preto je výhodné, ak sa okno osadí tak, že vzdialenosť medzi hornou hranou rámu strešného okna a podlahou bude 185 až 220 cm; vtedy sa okno bude jednoducho ovládať a dosiahne sa optimálny výhľad. Optimálna vzdialenosť spodnej hrany rámu od podlahy je 900 až 1 100 mm. Toto umiestnenie umožňuje dobrý výhľad aj sediacim osobám. Optimálna vzdialenosť spodnej hrany rámu od podlahy je 90 až 110 cm, vďaka čomu možno okno aj jednoducho ovládať. Nezanedbateľný vplyv pri osvetľovaní podkrovného priestoru strešným oknom má i samotné tvarovanie ostenia, hore horizontálne, dolu vertikálne. Tým sa docieli lepšie a účinnejšie presvetlenie miestnosti a ľahší prístup k oknu, estetický vzhľad a prirodzená cirkulácia teplého vzduchu okolo sklenej tabule. Oproti vikierom strešné okná pri rovnakej ploche presklenia prepustia do podkrovia oveľa viac svetla.


Prirodzené svetlo cez strechu

27166


Prirodzené svetlo cez strechu

27163Vyhotovenie strešného okna je aj cenovo výhodnejšie. Strešné okná sa vyrábajú s hornou aj dolnou rukoväťou. Ak máme nábytok umiestnený pod oknom, otváranie s dolnou kľučkou je z hľadiska manipulácie nepohodlné. Horná kľučka je v tomto prípade výhodnejšia a bezpečnejšia, najmä ak sú v domácnosti deti. Dĺžku okna volíme v závislosti od spádu strešnej roviny. Čím je strecha strmšia, tým je okno kratšie a naopak. Správne zvolená dĺžka znamená, že aj keď sedíme alebo stojíme, máme dobrý výhľad do exteriéru. Strešné okná sa najčastejšie vyrábajú z drevených lamelových profilov, ale bývajú aj plastové a kovové. Z funkčného hľadiska ich rozdeľujeme na kývne a výklopno-kývne. Strešné okná sa dodávajú v rôznych veľkostiach a vyhotoveniach, s viacerými typmi izolačného zasklenia. Priestory, ktoré nie sú určené na obytné účely, môžeme presvetliť a prevetrať aj svetlíkom, umožňujúcim v niektorých prípadoch i bezpečný prístup na strechu. Na oplechovanie strešných okien sa používa obojstranne lakovaný hliník, meď alebo titánzinok. Lemovanie strešného okna je veľmi dôležitou súčasťou, zabezpečuje vodotesnosť okna a ochraňuje ho pred poveternostnými vplyvmi.

Tienenie strešných okien


Prirodzené svetlo cez strechu

27164

V letnom i zimnom období je vhodné uvažovať aj o tieniacej technike z interiéru alebo exteriéru. Tu je na mieste otázka, či chceme regulovať svetlo a teplo prechádzajúce strešným oknom, alebo chceme priestor úplne zatemniť. Strešné okno môžeme tieniť vonkajšími alebo vnútornými roletami. Vonkajšie rolety chránia okná pred extrémami počasia a znižujú tepelné straty. Zároveň poskytujú príjemné zatemnenie a počas dňa tlmia prípadný hluk. Môžu sa ovládať manuálne pomocou ovládacej tyče alebo elektricky. Rolety z interiérovej strany strešného okna môžu byť dekoratívne zo stálofarebného polyesteru alebo bavlny odolných proti špine alebo zatemňujúce, ktoré úplne zabránia prestupu svetla. Zatemňujúce rolety môžu mať aj termoreflexnú vrstvu, vďaka čomu možno regulovať teplotu v miestnosti v letnom i zimnom období. Ďalšou možnosťou sú markízy, ktoré zamedzujú dopadanie slnečných lúčov na okennú tabuľu a tým podstatne znižujú množstvo tepla prenikajúceho do miestnosti. Umožňujú prechod príjemného rozptýleného svetla do miestnosti a zároveň poskytujú ideálnu ochranu proti slnečnému teplu, ale neprekážajú vo výhľade. Sú umiestnené z vonkajšej strany krídla, ale dajú sa ľahko ovládať znútra. Keď sa nepoužívajú, sú zvinuté pod oplechovaním, ktoré ich chráni. Na interiérovej strane strešného okna možno využiť na reguláciu svetla napríklad aj žalúzie. Lamely žalúzií môžu mať z jednej strany termoreflexnú vrstvu, ktorá pôsobí ako energetická bariéra. Dekoratívny charakter plisovaná roleta, ktorá obmedzí prichádzajúce svetlo. Jej látková štruktúra môže mať aj termoreflexnú vrstvu.

Vikiere


Prirodzené svetlo cez strechu

27160

Vikiere zásadným spôsobom ovplyvňujú vzhľad šikmých striech, pretože môžu nielen vyzdvihnúť celkový charakter strechy stavby, ale aj výrazne pokaziť celkový dojem. Do podstrešného priestoru prinášajú o polovicu menej svetla ako strešné okná. Ich osadenie v strešnej rovine je veľmi prácne. Vyžadujú dokonalé vyriešenie detailov od tvaru cez konštrukciu až po materiálovú bázu. Pozitívom je získanie väčšej obytnej plochy rozšírením podkrovného priestoru. Na tvar a umiestnenie vikierov majú vplyv svetlá výška miestnosti, výška parapetu, rozmery okna a celkový architektonický zámer.

Solárne trubicové okná


Prirodzené svetlo cez strechu

27157

Ďalšou z možností, ako osvetliť priestor pod strechou, sú solárne trubicové okná – systém Solatube, lepšie povedané svetlovody, ktoré prenášajú denné svetlo do interiéru. Svetlovody majú flexibilnú dĺžku a možno ich použiť vo všetkých častiach obytného priestoru, v kanceláriách a v priemyselných budovách. Sú riešením najmä tam, kde z konštrukčných dôvodov nemožno priviesť prirodzené vonkajšie svetlo do interiéru konvenčným spôsobom – oknom svetlíkom a pod. Svetlovody sa môžu použiť pri všetkých druhoch strešnej krytiny, ľahko sa zabuduje do nových, ale aj už existujúcich stavieb. Výkon svetlovodu, samozrejme, závisí od veľkosti jeho priemeru. Napríklad svetlovod s priemerom 250 mm osvetlí miestnosť s rozlohou 8 m² pri stropnej výške 2,5 až 3 m s intenzitou 90 luxov.

Kategória: Okná Strecha, podkrovie
Tagy: okná osvetlenie podkrovie presvetlenie prirodzene stavba domu strecha
Zdieľať článok

Diskusia