Vonkajšia izolácia stien

Vonkajšia izolácia stien

07. 04. 2006
Zdieľať

Vonkajšie izolácie stien tvoria do istej miery zimné ošatenie domu. Ak sú správne vyhotovené, pomáhajú pri úspore tepelnej energie a nákladov na vykurovanie. Pri troche odbornej zručnosti dokážete tieto izolatérske práce realizovať vlastnými silami.

Skrátka a dobre  • Materiál: izolačné dosky pre steny a ostenia, soklové profilové lišty, rohové lišty, soklové zápustky, armovacia sieťka, tesniaci pás, zápustky na izolačné platne, špeciálna lepiaca malta, omietková zmes


  • Náradie: elektrická príklepová vŕtačka, nôž, skladací meter, murárska lyžica, hladidlo, miešací nástavec, špeciálne náradie odporúčané dodávateľom izolačného systému


  • Obťažnosť: stredná


  • Namáhavosť: vysoká


  • Spotreba času: asi 150 – 200 hodín na rodinný domVonkajšia izolácia stien

50468

Vonkajšiu izoláciu stien možno robiť tak na novostavbách, ako aj na jestvujúcich objektoch. Pred realizáciou však treba posúdiť stav vonkajších múrov. Na základe týchto zistení odporúčame, aby návrh izolačného systému obvodového plášťa spracoval odborník na stavebnú fyziku. Ak sa nájdu duté či dokonca ulomené časti omietky, treba ich otĺcť a diery na omietke opraviť. V prípadoch mimoriadneho poškodenia treba otĺcť celú omietku. Mokré murivo treba pred zaizolovaním vysušiť, izoláciu muriva treba opraviť. Až po ukončení potrebných opráv na podklade možno začať s montážou.

Na vonkajšiu izoláciu stien použite izolačné dosky, ktoré odporúča dodávateľ systému, ktorý ste si na základe návrhu vybrali. Môžu to byť vláknité dosky a dosky z tvrdeného polystyrénu, ktoré umožňujú, aby ich odborne použil aj menej zručný domáci majster. Platne možno ukladať behúňovou väzbou, na doraz, takže by nemali vznikať žiadne krížové škáry. Upevňuje sa pomocou špeciálneho maltového lepidla alebo špeciálnych zápustok. Platne sa musia stykovať bez použitia maltového lepidla, v opačnom prípade by vznikli tepelné mosty a nepriaznivé štruktúrovanie fasády.


Vonkajšia izolácia stien

50478

Pri problémových stenách odporúčajú výrobcovia izolačných systémov upevňovať dosky lepidlom aj zápustkami. Vo všeobecnosti sa treba riadiť odporúčaniami zástupcu dodávateľa zatepľovacieho systému, ktorý zvyčajne tento servis poskytuje zdarma. Postup pri realizácii izolácie vonkajších stien je zobrazený na nasledujúcich stranách. Okrem metódy, ktorá je vyobrazená, možno obkladovú vrstvu realizovať z lícoviek, ktoré tvoria vonkajší plášť domu. Osadenie lícoviek spravidla vyžaduje dodatočný základový plášť okolo domu.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: vonkajšia izolácia
Zdieľať článok

Diskusia