01. 08. 2011
Zdieľať

Šindle a pásy sa vyrábajú sa zo špeciálnej asfaltovej krycej zmesi na sklenenej rohoži. Moderná technológia výroby zlepšila týmto postupom mechanické vlastnosti asfaltových šindľov.

Šindle a pásy

Tie kvalitnejšie sa vyrábajú z modifikovaného asfaltu s veľkou odolnosťou proti starnutiu. Na záver sa krycia vrstva z obidvoch strán posype minerálnymi látkami. Z hornej strany je vrchná vrstva šindľov upravená aj vysokokvalitnou hrubozrnnou posýpkou z minerálneho granulátu alebo bridlicovej drviny. To zabezpečí farebnú stálosť krytiny. Rozmanitosť tvarov, tvarová prispôsobivosť a široká farebná škála umožňujú nekonvenčné riešenia vhodné na každý tvar strechy. Asfaltovými šindľami možno pokrývať strechy so sklonom od 15 do 85°. Plošná hmotnosť krytiny sa pohybuje v rozmedzí od 9 do12 kg/m2. K tejto hmotnosti však treba pripočítať hmotnosť plného debnenia z dosiek minimálnej hrúbky 20 mm (približne 10 kg/m2). Firmy poskytujú až 30-ročnú záruku. K prednostiem pokrývania asfaltovými šindľami patrí rýchla montáž. Šindle sa môžu ukladať na nové debnenie alebo aj na povrch starých šindľov alebo asfaltovaných pásov. To je dôvod, pre ktorý sú v obľube rovnako pri pokrývaní nových striech, ako aj pri rekonštrukcii starších krytín. Výrobcovia potvrdzujú, že takáto krytina si zachováva tesnosť, tvar a vzhľad aj pod vplyvom extrémnych teplotných a poveternostných zmien. Typickým producentom takéhoto typu krytiny na slovenskom trhu je napríklad Isola a Iko. 


Bitúmenová krytina z pásov alebo šindľov sa ukladá na celoplošné drevené debnenie zhotovené z dôkladne vysušeného dreva. Takáto krytina strechu svojou hmotou nezaťažuje, je však menej odolná proti mechanickému poškodeniu.

Bitúmenová krytina z pásov alebo šindľov sa ukladá na celoplošné drevené debnenie zhotovené z dôkladne vysušeného dreva. Takáto krytina strechu svojou hmotou nezaťažuje, je však menej odolná proti mechanickému poškodeniu.
IKO Slovakia s.r.o.

 

Kameň na streche

Pri architektonickom návrhu strechy s krytinou z bridlicových šablón treba rešpektovať jedinečné vlastnosti tohto materiálu. Vzhľadom na charakteristické črty a vzhľad sa používa najmä na pokrývanie striech historických budov. Ide o ekologické, kvalitné a exkluzívne riešenie. Životnosť bridlice je preverená stáročiami. Klimatické zmeny, ani zmeny životného prostredia nemajú vplyv na jej trvalú krásu a vzhľad. Minimálna nasiakavosť (0,31%) predurčuje jej mrazuvzdornosť. Prírodná bridlica vyniká dobrými tepelnými a akustickými izolačnými schopnosťami. Je pevná, pritom ale mechanicky pružná. Vie si tak hravo poradiť aj s atypickými tvarmi striech a komplikovanými detailmi. Plošná hmotnosť bridlicovej prikrývky dosahuje 25 kg/m2.

Sklon strechy vyplynie z tvarového variantu navrhnutých bridlicových šablón. Hraničná spodná hodnota sklonu strechy v lokalitách bez väčšieho množstva snehu a dažďa je 15°, optimálna hodnota sklonu sa však pohybuje od 20° do 30°. Kto sa rozhodne pre štýlovú a trvanlivú bridlicu, ten sa musí zmieriť so skutočnosťou, že prácnu strechu mu zhotovia iba zruční a skúsení remeselníci, ktorým práca bude trvať o niečo dlhšie ako v prípade modernejších verzií krytín. Určité limity sú v odolnosti klincov, ktorými sú jednotlivé štiepky pripevnené k podkladu. Istým rizikom je aj nevhodná kombinácia s plechovými doplnkami. Najdrahšou položkou je položenie bridlice.


Výber strešnej krytiny

1021917
a výrobca krytiny: Ruukki

Drevená poézia šindľov

K najstarším strešným krytinám patria drevené šindle. Darilo sa im a znova sa im darí najmä v horských oblastiach, kde sa zachováva tradičný, historický ráz architektúry. Štiepané alebo rezané šindle sa vyrábajú z ihličnatých alebo listnatých drevín (jedľa, smrek dub, červený céder). Šindle síce dobre odolávajú  poveternostným vplyvom, ale len v prípade, že sa drevo ošetrí impregnovaním, takže si vyžadujú pravidelnú údržbu. Sklon šindľovej strechy nie je jednoznačne daný, ale väčším sklonom jej zabezpečíme dlhšiu životnosť. Alternatívou k dreveným šindľom a prírodnej bridlici sú šindle z plastu. Tie ich imitujú a za istých okolností ich môžu aj nahradiť. Plast má veľmi nízku hmotnosť, vysokú odolnosť, ktorá zabraňuje mechanickému poškodeniu, a je stálofarebný. S nulovou nasiakavosťou, ľahkou opracovateľnosťou a montážou, bez mimoriadnych nárokov na údržbu zláka nejedného investora k lacnejšiemu riešeniu, ako je tradičné pokrývanie bridlicou alebo drevom.

Strapaté strechy

Krytina zo slamy alebo tŕstia umožňuje špecifické stvárnenie strešnej konštrukcie, a tým aj celého objektu. Jej použitím sa dá vyjadriť regionálna príslušnosť architektúry, dosiahnuť súlad s prírodou alebo architektúrou danej lokality. Nevyhnutné je ale poznať jedinečné vlastnosti tohto prírodného materiálu a akceptovať ich. Ak sa dodržia všetky kritériá, potom aj krytina zo slamy alebo tŕstia má dostatočnú životnosť, stálosť a bezpečnosť. Takýto prírodný materiál je síce cenovo dostupný, ale remeselníkov, ktorí ovládajú pokrývačský fortieľ slamených striech ubúda, a cena ich práce stúpa. Najmenší sklon takejto strechy je 45°, v lokalitách s veľkou veternosťou až 50°.


Nevýhodou slamenej strechy sú vyššie nároky na údržbu a horľavosť. Voľakedy prikrývka striech chodoby, dnes opäť žiadaný stopercentný prírodný a recyklovateľný materiál.

Nevýhodou slamenej strechy sú vyššie nároky na údržbu a horľavosť. Voľakedy prikrývka striech chodoby, dnes opäť žiadaný stopercentný prírodný a recyklovateľný materiál.
isifa.com

Treba sa vyhnúť strechám s úžľabiami alebo aj na nich zabezpečiť adekvátny sklon. Presah na štítovej stene by mal byť aspoň 500 mm. Tŕstie musí byť nepoškodené, nepolámané, očistené od listov, hrúbka stebla od 3 do 9 mm. Slama sa používa žitná alebo pšeničná, nepoškodená a zdravá. Krytina sa môže upevňovať na strešné laty drôtmi s protikoróznou úpravou a priemerom minimálne 1,4 mm. Na zabezpečenie stability hrebeňa sa používajú kónické kolíky s dĺžkou od 300 do 600 mm, z lieskového, vŕbového alebo jedľového dreva. Krytina potrebuje pravidelné chemické ošetrenie na zníženie horľavosti a zvýšenie odolnosti proti škodcom.

Literatúra:
Oláh, J., Mikuláš, M., Mikulášová, D.: Šikmé střechy. Konstrukce, skladby, detaily, rekontrukce. Bratislava, Jaga group, v. o. s., 2002
Duboisová Petroffová, M. P., Selcová, Ľ.: Podkrovia. Bratislava, Jaga group, s. r. o., 2005
Katalógy firiem: Tondach, Bramac, Ruuki, RovaLindab, Mediterran, Isola
www.coleman.sk

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: krytina novostavba pálená škridla plechová rekonštrukcia šikmá strecha šindeľ stavba domu strecha strešná
Zdieľať článok

Diskusia