Vykurovanie nízkoenergetického domu

Vykurovanie nízkoenergetického domu

21. 11. 2012
Zdieľať

Nízkoenergetické alebo pasívne domy sa tiež vykurujú, ale potrebujú podstatne menej energie a v inom rozdelení. Podľa stupňa úspornosti alebo typu sa nízkoenergetické domy v našich podmienkach vykurujú približne 130 dní v roku, pričom spotrebiče nemusia mať veľký výkon.

V dome s ľahkou tepelnou izoláciou, v ktorom je použitá len tepelnoizolačná konštrukcia, zostáva akékoľvek teplo, ktoré v dome vyrobíme, v priestore. Ak by sme tu zakúrili v ľahkej peci či ľahko obmurovanej vložke, v dome bude neznesiteľné teplo, lebo zostane vnútri. Neostalo by nič iné, ako vyvetrať. Preto sa tu odporúča pec s ťažkou alebo veľmi ťažkou konštrukciou, ktorá sa pomaly prehreje a teplo bude vydávať postupne. 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Vykurovanie nízkoenergetického domu

1169424
Dano Veselský

Nízkoenergetické domy nemajú vnútorný prievan (vnútornú cirkuláciu vzduchu), prípadne len minimálny. To znamená, že teplo vyrobené v spotrebiči sa pomocou prúdenia nebude skoro vôbec šíriť alebo bude len slabo cirkulovať po dome. V starších domoch prievan z netesných okien či dverí niekedy pomáhal kúreniu. Prievan „roznášal“ po dome vyrobené teplo z pece. Dodatočným zateplením a utesnením sa táto vlastnosť stratí. V tesnej blízkosti pece bude teplo a v odľahlejších kútoch zima. Aj so zateplení m starších budov často musím meniť pôvodné spotrebiče. 
 
Nízkoenergetické domy (NED) možno z hľadiska vykurovania rozdeliť do troch kategórií:
NED so spotrebou do 50 kWh/m2 ročne.
NED so spotrebou do 30 kWh/m2 ročne.
Pasívny dom so spotrebou do 15 kWh/m2 ročne.

Vykurovanie nízkoenergetického domu

1169426
Dano Veselský

Pri zvažovaní typu stavanej pece do ľahkého úsporného domu treba myslieť aj na pomocné vzduchové kanály. Možno zvažovať aj otvory pod stropmi a pri podlahe. Skúsenosti s týmito systémami však zatiaľ nie sú dostatočne overené v praxi. V uvedenom type domu sa odporúča uprednostniť ťažkú pec alebo akumulačnú obmurovku kozubovej vložky. V okolí pece sa snažíme umiestniť ďalšie konštrukcie, ktoré by mohli teplo akumulovať a následne vydať von – zabránime tak nepríjemnému prehriatiu priestoru.

Fínska ťažká pec
Pec má zjednodušené a krátke ťahy. Prierez ťahov je plochý obdĺžnik. Zväčší sa tým plocha prijímajúca teplo. Pomerne krátke ťahy oproti európskej konštrukcii odovzdajú teplo do masívneho plášťa. Ohnisko (1) je zásobené vzduchom cez rošt (3) a dvierka (2). Dvierkami prichádza väčšia časť vzduchu, rošt je už len doplnkový. Spaliny idú pozdĺž mohutného a plného zrkadla (4). Tu sa domiešajú a odovzdajú podstatnú časť tepla, potom sa dostanú do doháracej a rozdeľovacej komory (5). Krycia doska doháracej komory je tepelne zaizolovaná. Nemôže sa tak extrémne prehriať. Horná časť pece nie je horúca. Teplo sa odovzdáva opäť v dolnej časti pece. Ide o jeden z účelov kúrenia – nekúriť pod stropom, ale pri podlahe. Z hornej komory sa spaliny delia do dvoch súmerných padajúcich ťahov (6). V dolnej časti pece sa spoja v kanáli (7) a pokračujú do interiérového dymovodu (8). Tu odovzdajú aj zvyšné teplo a sopúchom (10) putujú do komína. Pec uzatvára od komína zatváracia klapka (9). Po

Vladimír Institoris

 
Fínska ťažká pec
Pec má zjednodušené a krátke ťahy. Prierez ťahov je plochý obdĺžnik. Zväčší sa tým plocha prijímajúca teplo. Pomerne krátke ťahy oproti európskej konštrukcii odovzdajú teplo do masívneho plášťa. Ohnisko (1) je 


Fínska ťažká pec
Pec má zjednodušené a krátke ťahy. Prierez ťahov je plochý obdĺžnik. Zväčší sa tým plocha prijímajúca teplo. Pomerne krátke ťahy oproti európskej konštrukcii odovzdajú teplo do masívneho plášťa. Ohnisko (1) je zásobené vzduchom cez rošt (3) a dvierka (2). Dvierkami prichádza väčšia časť vzduchu, rošt je už len doplnkový. Spaliny idú pozdĺž mohutného a plného zrkadla (4). Tu sa domiešajú a odovzdajú podstatnú časť tepla, potom sa dostanú do doháracej a rozdeľovacej komory (5). Krycia doska doháracej komory je tepelne zaizolovaná. Nemôže sa tak extrémne prehriať. Horná časť pece nie je horúca. Teplo sa odovzdáva opäť v dolnej časti pece. Ide o jeden z účelov kúrenia – nekúriť pod stropom, ale pri podlahe. Z hornej komory sa spaliny delia do dvoch súmerných padajúcich ťahov (6). V dolnej časti pece sa spoja v kanáli (7) a pokračujú do interiérového dymovodu (8). Tu odovzdajú aj zvyšné teplo a sopúchom (10) putujú do komína. Pec uzatvára od komína zatváracia klapka (9). Po

Ilustrácia: Ing. arch. Vladimír Institoris

zásobené vzduchom cez rošt (3) a dvierka (2). Dvierkami prichádza väčšia časť vzduchu, rošt je už len doplnkový. Spaliny idú pozdĺž mohutného a plného zrkadla (4). Tu sa domiešajú a odovzdajú podstatnú časť tepla, potom sa dostanú do doháracej a rozdeľovacej komory (5). Krycia doska doháracej komory je tepelne zaizolovaná. Nemôže sa tak extrémne prehriať. Horná časť pece nie je horúca. Teplo sa odovzdáva opäť v dolnej časti pece. Ide o jeden z účelov kúrenia – nekúriť pod stropom, ale pri podlahe. Z hornej komory sa spaliny delia do dvoch súmerných padajúcich ťahov (6). V dolnej časti pece sa spoja v kanáli (7) a pokračujú do interiérového dymovodu (8). Tu odovzdajú aj zvyšné teplo a sopúchom (10) putujú do komína. Pec uzatvára od komína zatváracia klapka (9). Po ukončení horenia sa klapka úplne uzavrie. Naakumulované teplo sa postupne odovzdáva do priestoru. Povrchová teplota nepresahuje 50 °C. Náplň dreva: 9 kg po 12 hodinách v čase veľkej zimy. V prechodnom období sa kúri raz denne alebo po 30 hodinách. Akumulačná schopnosť je viac ako 48 hodín. Krátko a jednoducho: teplo, ktoré vyrobíme v pondelok, si užijeme vo štvrtok. 

 
V dome s vnútornou akumulačnou vrstvou – používa sa na ňu napríklad stena z nepálených tehál s hrúbkou približne 10 cm – sa teplo dokáže uložiť do vnútorných stien. Keďže vonkajšia stena je dostatočne izolovaná, väčšina tepla uloženého v akumulačnej stene sa opätovne navráti dovnútra domu. Aj pri extrémnom teple vonku dokáže takáto ochranná stena stlmiť prudký nárast teplôt vo vnútri. V dome s takouto konštrukciou si môžeme dovoliť aj ľahšie vykurovacie teleso.

Vykurovanie nízkoenergetického domu

1169425
Dano Veselský

Aj pasívny dom treba čiastočne temperovať či vykurovať. Pri dlhotrvajúcich mrazoch alebo nepoužívaní domu konštrukcia predsa len vychladne. Potrebujeme len minimálny výkon spotrebiča, niekedy sa pohybuje od 2 kW. Vyhotoviť takýto spotrebič je náročné. Ak by sme chceli napríklad hodinu kúriť, bolo by potrebné spáliť iba 0,5 kg dreva. To však nedovolí konštrukcia komína a spotrebiča. Piecky na kusové drevo s extrémne malým výkonom pre energeticky úsporné až pasívne domy nie sú zatiaľ dostatočne overené v praxi. Používame preto  klasickú akumuláciu. Dávka paliva síce zhorí rýchlo, ale ťažká pec prudký nárast teploty pribrzdí a spomalí jeho výdaj. V tomto prípade možno uvažovať o fínskych či ruských peciach. Je však nevyhnutné zvážiť ich opodstatnenosť v našich klimatických podmienkach. 

Vykurovanie nízkoenergetického domu

1169427
Dano Veselský

Pretože nízkoenergetické domy sa dnes stavajú aj ako vzduchotesné, každý spotrebič potrebuje samostatný prívod vzduchu, aj ten s najmenším výkonom. Okrem pece môžu vzduch z domu odsávať aj iné zariadenia. Ak je zabudované napríklad odsávanie kúpeľne, digestor v kuchyni či centrálny vysávač, môže sa stať, že práve jediný spotrebič na tuhé palivo sa stane privádzačom vzduchu do celého domu. Známy je aj úraz popálením, keď v dome boli spustené odsávače a pri pokuse domáceho priložiť do pece podtlak nasal dym a plamene mu šľahli do tváre. 
 
Príklad:
Ak by pasívny dom mal 100 m2 vykurovanej plochy, spotrebuje na kúrenie 1 500 kWh. Vykurovacia sezóna trvá u nás asi 4 mesiace. Mesačne by spotreboval 375 kWh (t. j. 1500 : 4), denne asi 12,5 kWh. To predpokladá spotrebu približne 3 – 4 kg dreva na deň.
Ak v tomto prípade použijeme veľmi ťažkú pec na kusové drevo, kúrime v nej iba každý druhý alebo tretí deň. Teplo musí prerozdeliť akumulačná schopnosť pece. Do nízkoenergetických domov sa prednostne odporúčajú ťažké a veľmi ťažké pece, ktoré sa snažíme situovať do centrálnej polohy, aby sa teplo šírilo v priestore rovnomerne. 

 

Kategória: Ekolife Energia Stavba a rekonštrukcia
Tagy: KaP pece vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia